01.01.1909 Punanen viesti : Sosialidemokratinen kevätjulkaisu no 3.

Rovaniemen Muurlan kylässä.


YLLÄ OLEVA KUVA on otettu Kemin—Rovaniemen radalta, Rova-niemen Muurlan kylässä sijaitsevan Korvan leikkauksen päältä, rata-työläisten maanalaisesta kylästä. Kuten kuvasta näkyy eivät torpat juuri ihmisten asumuksilta näytä.

Ne on rakennettu puoliksi maan sisään siten, että maahan nuijittujen seipäitten väliin on asetettu halaistuja puunlohkareita ja niiden väliin sammaleita y. m. Seinät on sisältä vuorattu vanhoilla säkeillä, jotta ne edes jonkun verran antaisivat suojaa talvipakkasilla.

Suuruudeltaan ovat ne noin 3 - 4 metriä pitkiä ja noin 3 metriä leveitä. Erehdysten välttämiseksi huomautettakoon, että kuvassa takapuolella näkyvä korkeampi rakennus on konehuone, eikä ihmisasunto.

Ei välitä kapitalismi paljon siitä, millaiset ovat työläisten elinehdot, elä-vätkö tai kuolevat tällaisissa hökkeleissä. Jokaisessa kojussa asuu usei-ta henkilöitä ja- lisäksi vielä on jokaisessa pieniä lapsia, vaikka töin tus-kin täysikasvuiset tulevat toimeen ahtauden ja koleiden talvi-ilmojen takia.

Siten joutuvat työläistaimet jo heti synnyttyään valtaluokkain kiristämisen uhreiksi. Silloin kun kuva otettiin, asui 4:llä merkityssä ”asunnossa" ko-konaista 8 henkeä! Ei siinä suinkaan liikoja mukavuuksia tullut, kun tus-kin neliömetriä ei tullut lattian pintaalaa kutakin asukasta kohti.

Kokonaisia kirjoja voisi kirjottaa kaikesta siitä kurjuudesta, minkä rasitta-mia asukkaat ovat. Tästä huolimatta ovat he kuitenkin innokkaita puo-luetovereita, jotka eivät sorron alle alistu ilman taistelua, kuten osottaa mainitulla rataosalla ollut lakko.

Ja kunhan sosialismin lämmittävä valo ehtii pohjolaakin kyllin valaise-maan, poistuu sieltä ainakin osaksi vallitseva kurjuus.