Oulun Ilmoituslehti no 43. 01.06.1887.

Ei "Herran siunauskaan" muuttanut ihmislantaa karjanrehuksiJos missään niin ainakin Lapissa tarvittaisiin mallitaloa maanviljelykses-sä ja meijeriseikoissa. So-dankylän etelä-osissa on jo melkoinen maan-viljelys samoin jotenkin suuri karjanhoito, vaikka se on tuota vanhaa mallia. Valtion olisi perustettava sinne mallitalo tai opisto, jossa kansalla olisi tilaisuus nähdä ajanmukaisempaa maanviljelystapaa, saada ope-tusta karjanhoidossa, voin valmistuksessa ja muissa taloudellisissa sei-koissa.

Varsin suuresti kaipaa Lappi parannusta näissä tärkeissä ja ensimmäi-sissä elinkeinoissaan, sillä hyvin kurjalla kannalla on etenkin karjanhoito vielä siellä. Yleisenä tapana on vallinnut, että karjalle on annettu haudet-ta, johon ihmislantaa on sekoitettu.

Tätä inhoittavaa ruokkimistapaa poistaakseen Kittilän kunta äskeisinä aikoina oikein teki kuntako-kouksen päätöksen, ettei sakon haastolla enää sitä saa kukaan käyttää, hankkien asianomaisen viraston vahvis-tuksen päätökselleen. Tätä vastaan on monta vastalausetta kuulunut ja vieläpä eräs Lapin hengellisen liikkeen johtaja kaikella kaunopuheliai-suudellaan puolusti tätä siivotonta karjan ruokkimistapaa.