Perä-Pohja 28.8.1928.

Enontekiön kunnanvaltuuston kokous

pidettiin viime lauantaina ja käsiteltiin siinä seuraavia asioita:


Kunnan kiertävän sairaanhoitajattaren tointa, joka oli ollut haettavana t.k. 20 päivään mennessä, olivat hakeneet sairaanhoitajataret Martta Siiven, Fanny Lindberg, Aino Saastamoinen, Meri Immonen, Elsa Varis, Impi Kangosjärvi, Martta Pieviläinen ja Hilma Luukkonen, ja oli aluelää-käri lausunnossaan asettanut ensi sijalle Martta Silvenin sekä varalle va-littaviksi Fanny Lindbergin ja Aino Saastamoisen.


Valtuusto päätti valita kunnan sairaanhoitajatareksi Martta Silvenin Ke-min maalaiskunnasta sekä varalta Fanny Lindbergin Toijalasta ja Aino Saastamoisen Kristiinasta.

Kunnallislautakunnan jäseniksi valittiin erovuorossa olevat Armas Viel-tojärvi ja Kalle Vuopionperä uudelleen sekä varajäseneksi Alfr Angeli myös uudelleen. Köyhäinhoitolautakunnan jäseneksi valittiin erovuoros-sa oleva K. Vuopionperä uudelleen ja Kalle Aidantaustan tilalle P. Laurila sekä varajäseniksi emäntä Hilja Aidantausta ja Aukusti Uusitalo.

Kansakoulujohtokuntiin valittiin: Hetan koululle Eelis Sonkamuotka uu-delleen ja K. Granqwistin tilalle Hedvig Vuontisjärvi, Peltovuoman kou-lulle Niilus Eira uudelleen ja P. Stoorin tilalle Eevertti Eira, Palojoen kou-lulle Kalle Aidantausta ja J. E. Välitalo uudelleen.

Kirjastojen johtokuntiin valittiin: kantakirjaston johtokuntaan J. H. Huotari ja rouva K. Karjalainen, Palojoen piirikirjaston johtokuntaan F. Aidan-tausta uudelleen sekä Peltovuoman piirikirjaston johtokuntaan Hansi Kit-ti uudelleen.

Köyhäinhoitolautakunnan puheenjohtajaksi vuosiksi 1929-1931 valittiin talokas Fredrik Vuontisjärvi ja varapuheenjohtajiksi yksimielisesti heras-tuomari Frans Eira. Puheenjohtajan vaalissa annettiin ääniä Vuontisjär-velle 6, K. E. Kumpulaiselle 3 ja Niilus Eiralle 1.

Tielautakuntaan vuosiksi 1929 -1931 valittiin tulokkaat Kristo Baas ja Ai-no Kumpulainen sekä kauppias Väinö Hetta, joista viimemainittu toimii puheenjohtajana. Varajäseniksi valittiin metsänvartija J. H. Huotari ja it-sellinen S. Laakso.


Taksoituslautakuntaan valittiin kunnallislautakunnan lisäksi poronomis-tajat A. Juuso ja Antti Tuomaanpoika Näkkäläjärvi sekä tulokkaat J. E. Vuontisjärvi ja Frans Stoor.

Esitettiin jauhokassan hoitajan kirkkoherra T- V. I. Tapionlinnan kirjelmä jauhokassan tilasta ja päätettiin jauhokassassa aikaisemmin syntynyt tappio, joka kirjelmän mukaan teki 7.500 markkaa, maksaa kunnallis-rahastosta. koska valtio myöntäessään 100.000 markan jauholainan kunnalle oli ehdoksi asettanut, että kunnan on korvattava kassalle mah-dollisesti aiheutuvat tappiot. Samassa kirjelmässä tehdyn ehdotuksen mukaisesti valittiin jauhokassan tilejä tarkastamaan paikkakunnalta pois-muuttaneen opettaja Santalan tilalle H. Karjalainen.

Esityslistalla ollut asia alotteen tekemisestä kunnantalon rakentamiseksi siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Sairaanhoitajattaren asuntokysymys jätettiin kunnallislautakunnan järjestettäväksi.