Lapin Kansa 1930.

Enontekiön lappalaisten Saksan matka.


Eräs matkalainen kuollut Saksassa.

MUKANA OLEVISTA VASOISTA KUOLLUT SUURIN OSA.

Kuten muistettanee, matkusti Hiljattain Enontekiöltä lappalaisretkikunta Saksaan erään sikäläisen liikemiehen pyynnöstä. Eräältä matkalla ole-vista lappalaisista on P.S. saanut tervehdyskirjeen. Kirje on päivätty Schleswigissä tk. 9 p:nä - kirjeessä Leswig - kuuluen seuraavasti:

"Tervehdys täältä Saksan isosta ja kauniista kaupungista.

Olemme olleet tällä matkalla jo yli kuukauden ajan. Ilmat ovat olleet tavattoman kuumia. Vain parina viime päivänä on ollut hiukan kylmem-pää. Meitä on tässä retkikunnassa 17 suomalaista, 5 ruotsalaista ja 9 norjalaista. Alkuaan oli ruotsalaisia 6, mutta yksi heistä meni pois seurastamme. Hän oli sairastanut jo lapsuudestaan keuhkotautia, joka oli hänen kuolemansa. Hän oli 19 vuoden ikäinen, nimeltään Onkeri Maija Wasera. Suremaan häntä jäi puoliso ja äiti.

Nyt olemme jo kolmannessa kaupungissa täällä Saksassa. Köningsber-gissä olimme 3 viikkoa ja Chemnitzissä 2,5 viikkoa. Vasoja oli meillä läh-tiessämme kaikkiaan 42 kappaletta, mutta on niistä osa kauhean kuu-muuden vaikutuksesta kuollut, ollen jälellä nyt vain 19 kappaletta. Asum-me täällä lapinkodissa. Meitä on kaikkiaan 6 kotakuntaa, ollen vanhin meistä 84 vuotias ja nuorin 1 vuotias.

Täällä, jossa nyt olemme on huomenna suuri näyttely. Sen on laittanut eräs J p a-niminen liike. Täällä on kaikenlaista ikävyyttä meillä, kun ra-diot ja muut soittokunnat soittamat aina klo 1 saakka yöllä saksalaisten juodessa mielijuomaansa "piiriä" (olutta). Tämä nimi on meidän ollut pakko oppia, jos olemme halunneet kastella kurkkuamme, sekä sanoak-semme montako lasia sitä tahdomme.

Tapasimme täällä erään Suomen kansalaisen. Hän näytti ällistyvän my-käksi, kun ei ymmärtänyt yhtään sanaa meidän puhettamme. Se oli ikävää, kun olisimme tarvinneet keskustella epäkohdista hänen kans-saan.

Työ ei meitä täällä rasita ainakaan ylenmäärin. Sen jaksaa kyllä suort-taa. Kaikki muu menisi kyllä, mutta näyttelyn johtajan esiintyminen he-rättää suurta mieliharmia. Kärsimme sen karvain mielin toivossa, että se korjaantuisi, mutta ehken turhaan. Olemme koettanee selittää hänelle, että olemme lähteneet sellaisista maista, joissa tiedetään mikä on oi-kein, mikä väärin".