Lotta. / Pohjolan vartio 1.4.1937.

Enontekiön lottaosasto

L.-S. Enontekiön p.o:n johtokuntaa. Vasemm. puh.-joht. rva Syväjärvi, hänen vier. sihteeri rva Öhman, Kerttu Kallio, Annie Elander, Aura Vuontisjärvi os. Oja, Helga Sjöholm.

Kun Enontekiölle vuoden 1936 lopussa perustettiin suojeluskunta oli luonnollista, että myöskin paikkakunnan naiset tahtoivat olla mukana kantamassa kortensa isänmaan hyväksi. Niinpä pidettiin Lotta-Svärd yhdistyksen Enontekiön paikallisosaston perustava kokous 31. 1. -37 Hetan kansakoululla. Osanottajia oli kokoukseen saapunut suhteellisen runsaasti. Kokouksessa määrättiin jäsenmaksuksi toimivilta jäseniltä Smk. 5:- ja kannattavilta jäseniltä Smk. 15:- vuodessa. Ompeluiltoja pi-detään kerran viikossa, suojeluskuntalaisten harjoitusten yhteydessä.

Lottaosastomme toiminnasta ja aikaansaannoksista ei vielä voi puhua, sillä se on ollut toiminnassa vasta hyvin lyhyen ajan. Enontekiöllä ei ole lottatoiminnalla samanlaisia edellytyksiä kuin rikkaammilla seuduilla, mutta paikkakunnan lotat uskovat ja toivovat kuitenkin että vakavasti tehty työ tuottaa siunausta, huolimatta siitä, että osaston taloudellinen puoli pakostakin tulee olemaan heikko.