Yrjö Halonen. / Pohjolan Sanomat 1938.

Enontekiön seurakunnan asutus-oloista 50-vuotta sitten.


Vertailua vanhempiin ja uudempiin oloihin.


On ehkä nykyaikaisille enontekiöläisille mielenkiintoista verrata seura-kunnan asutusoloja- eri asuntojen lukumäärän kasvua entisiin tietoihin.

Puoli vuosisataa sitten, eli vuoden1888 lopulla oli Enontekiöllä alempana lueteltu määrä eri asuntoja, taloja ja mäkitupia tai miten niitä kutsuisi.

Asuntoja luettelen pääasiassa niillä nimillä kun niitä kansan kesken kut-suttiin, viralliset nimet kun enimmästään olivat vähemmän tunnettuja.

Hetan kylässä:

Rantakuru, Mäkikuru, Kaukonen, Pappila, Katekeetan asunto (juuri vuo-den vaihteessa se sai asukkaansa), Kauppa (asui puuseppä ja kauppias Matti Junttila), Välitalo eli kansakoulu (koulu siirrettiin pappilasta 1889 alussa), Mäntyvaara, Hetan Juhani, Pekkala ja Alatalo (viimemainittu oli vielä autiona).

Vuontisjärvellä:

Palo, Vuontis-Matti,Vuontis-Juhan Jaako, Rova, Lakso,Juurakkovaara, Kuoppala, Keskitalo ja Rovan Paikka.

Peltovuomassa:

Antton Aappo, Uusitalo, Tuuri, Eiran Aate, Eiran Pekka, Peltovuoman Erkki, Mikkola ja Angeli.

Nunnasessa:

Suomi-Juho, livalo, Pekun Pekka ja Suutari.

Tuulirovassa:

Tuulirovan Tuomas ja Rautio ja Tuomela (vielä autio).

Ketomellassa:

2 taloa, vaan yksi asukas.

Ylikyrössä:

Lassin Juho ja Lassin Jaako.

Siepissä;

Siepin Jaako, Siepin Olli ja Siepin Juho.

Puolitaipaleessa;

Metsänvartijan talo.

Muotkajärvellä:

Sirkanmaa. Muotkajärven Joonas, Niemitalo, Elias Palojoensuun tupa ja Poikkilahti.

Suonttajärvellä:

Rantatalo, Pekka Paasin tupa. Vanhapihan Kalle, Mäkitalo ja Erkkilä.

Leppäjärvellä:

Leppäjärven Erkki ja Leppäjärven Kusto.

Palojärvellä:

Palojärven Erkki ja Palojärven Juho.

Näkkälänjärvellä:

Näkkälän Salmo.

Sonkamuotkassa:

Sonka Kalle ja Sonka Juhan Erkki.

Hetan kestikievari v.1882. Kuva: Sophus Tromholt.

Enontekiön kirkko ja pappila v.1882. Kuva: Sophus Tromholt.

Hetan kestikievarin väki: Juhani/ Juho Hetta (s. 2.4.1836.) takana, oik. takana Juho/Juhani Hettan vaimo Maria Jacobs. dr Vuontis-järvi, syntynyt 26.1837 Edessään seisomassa Aleksander Rova, myöh. Hetta, vieressä istumassa lapsi sylissä hänen pso. Iida Vuon-tisjärvi 1876-1954. (Ales 1876-1954), oli Juho Hetan ottolapsi, siksi Hetta nimi. Aleksanteria ei kuiten-kaan mainita Juhon ottopojaksi. Hänet on merkittty saamelaisrekis-terissä Hettaan mäkitupalaiseksi yhdessä vaimonsa kanssa.) Kuva: Pentti Eskola, 1906. GTK.

Puolitaival v.1882. Kuva Sophus Tromholt.

Salomon "Salkko" Näkkäläjärven talo, aitat ovat eri porosaamelaisten. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Museovi-rasto.

Iitto: Isäntänä Iitossa oli konstaapeli Juho Alfred Välitalo (s.1.3.1873.) Vaimo Hilda Vilhelmiina Lidström (s. 25.2.1871 Ala-Kainuussa.) Kuva Väinö Tanner, 1906, GTK.

Hirvasvuopiossa v. 1906: Koukku-Lassi eli Lassi Hirvasvuopio lapsi-neen mökkinsä pihalla. Kuva Väi-nö Tanner. / GTK.

Vanha pappila Lätäsenon suulla 1920-luvulla. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Joonas Muotkajärven majatalo Enontekiön Muotkajärvessä. Kuva Pentti Eskola, 1906.GTK.

Palojoensuussa:

Venemäki. Rovatalo,Aidantaustan Erkki, Venekentän Kalle, Venekentän Erkki, Salmo Tapanin tupa, Loukkotalo, Rovan Risto ja Venekentän Pek-ka.

Vähänivassa:

Vähänivan Joonas.

Kuttasessa;

Poikkitalo (= Kurkkioniska)..

Kultimossa: Kultimo.

Kaaresuvannossa:

Poikki Niku ja Salakara.

Vanhassa Markkinassa:

Pappila (väenrakennus oli vielä koossa, mutta asuttavana vain kaksi mäenpuoleista huonetta).

Maunussa:

Mannelan Juho ja Vikkuri.

Kelottijärvellä:

Luspa, Saari ja Ylitalo.

Iitossa:

Iitto.

Hirvasvuopiossa:

Hirvasvuopion Lauri ja lisak Jatko.

Syväjärvellä:

Syväjärven Antti.

Yhteensä oli siis eri asuntojen lukumäärä Enontekiön seurakunnassa vuoden 1888 lopulla, eli siis 50 vuotta sitten 84. Kaksisataa vuotta sitten, oli 1738 eri asuntojen lukumäärä Lapin sen aikuisen ruununvoudin An-ders Hackzellin virallisen kertomuksen mukaan Könkämäenon ja Muo-nionjoen itäpuolella olevassa osassa Enontekiön seurakuntaa vain 8.

Vuoteen 1830 eli siis noin sadassa vuodessa, oli tuo lukumäärä kasva-nut 23:ksi eli siis lähes kolminkertaiseksi. Noin 50 vuotta sen jälkeen, eli vuoden1888 loppuun se oli noussut mainittuun 84:ään, eli siis 10,5-ker-taiseksi vuodesta 1738.

Nykyään lienee jo yksin Hetan kylässä nelisenkymmentä, jollei ylikin, eri asuntoa.