Liitto 13.04.1920.

Espanjantauti Lapissa.Inarin pitäjän 2,000 asukkaasta samanaikaisesti ollut sairaana 1,800. Kuolevaisuus vajaan 10 pros. Tauti nyttemmin lakannut. Inarin ja Uts-joen aluelääkäri on lääkintähallitukselle lähettänyt seuraavan kertomuk-sen espanjantaudin kulusta Lapissa.

Ensimmäiset kaksi taudintapausta todettiin Kaamasen kyläsä tammik. 10 pnä 1920. Sairastuneet olivat saapuneet Norjasta ja olivat he matkal-la saaneet taudin, joten taudin lähtöpaikka on selvä. Lähi seuraavina päivinä sairastui koko Kaamasen kylä, paitsi kahta taloa, joissa tauti oli ollut aikaisemmin syksyllä v. 1918. Samanaikaisesti puhkesi tauti Inaris-sa, Reisvuonoon vievän Norjan tien varrella olevissa taloissa ja Inarin kirkonkylässä.

Riutulan lastenkodin (siihen aikaan vielä köyhäinkoti) johtajana on ollut diakonissa Naëmi von Bonsdorff Helsingistä (1873–1921) vuodesta 1904 eteenpäin, jolloin hän osti tilan Johan Samuelinpoika Mattuksen perikunnalta. Tila siirtyi NNKY:lle v. 1907 Naëmi von Bonsdorffilta, jonka jälkeen se toimi Naëmin johdolla köyhäinkotina vuoteen 1909 saakka ja siitä eteenpäin diakonissa Hilda Ikosen johdolla vuoteen 1914. Siitä eteenpäin vuoteen 1917 toimi johtajana opettaja Iida Lehmusvirta. Ilmeisesti siitä eteenpäin Riutula on toiminut orpolapsien lastenkotina, jonka johtajista en osaa sanoa mitään. Vuonna 1920 orpolapsien koti oli tuiki tarpeellinen, koska espanjantaudin johdosta monet kymmenet lapset jäivät orvoiksi. Kuva ja kuvateksti: Museokeskus Vapriikki. / finna.fi

Kirkonkylän asukkaista sairastui noin 180 henkeä. Koko seudun asuk- kaista oli terveenä vain noin kymmenkunta henkeä. Samanaikaiset alkoi viestejä sairaudesta saapua pitäjän kaikilta kulmilta. Tammikuun lopulla saavutti tauti huippunsa. Pitäjän 2,000 asukkaasta makasi sairaana noin 1,800. Laadultaan oli tauti tavattoman ankaraa.


Tautiin on kuollut kaikkiaan 175 henkeä, tehden vajaan 10 prosenttia sairastuneista. Syynä suureen kuolevaisuuteen on ollut taudin ankara luonne ja täydellinen hoidon puute. Syrjäisissä séuduissa, missä mitään apua ei ollut saatavissa, kuolivat ihmiset suorastaan viluun ja nälkään perheittäin meikein sukupuuttoon. Nyttemmin ei espanjantauti enää rai-voa Lapissa.