Kokkola no 5. 16.01.1926.

Harvinainen vieras presidentin linnassa.


Äskettäin kävivät presidentin linnassa Enontekiön katekeetta Edward Kumpulainen ja Kilpisjärven lappalainen Tuomas Labba. Viimemainittu oli asianalkain kaukaisen Kilpisjärven lähistöltä ”Suomen peukalosta" kulkenut 370 kilometriä pitkän maamatkan Tornioon ja sieltä edelleen Helsinkiin saadaksensa itsekohtaisesti puhutella ”maamme kuningasta" kuten hän presidenttiä nimitti.

Tuomas Juhaninpoika Labba, kuten hän puumerkkinsä mukaan nimen-sä kirjoittaa, on tyypillinen lyhyenläntä Lapin mies, 55-vuotias, puhuu auttavan selvästi suomeakin, vaikka hänen äidinkielensä ja perhekie-lensä onkin lapinkieli, samoinkuin elinkeinonsa yksinomaan poronhoito.

Hän kuuluu niihin Enontekiön Pohjois-osan 22 lappalaisperheeseen, jotka vielä asuvat varsinaisina telttalappalaisina siirtyen aina teltoineen porojensa mukana. Olo presidentin linnassa rajoittui luonnollisesti noin puoleen tuntiin, mutta sitä mielenkiintoisempi oli tamä aika sekä valta-kuntamme päämiehelle, että kaukaisen Lapinmaan äärimmäisen raja-seudun lapinkieliselle alamaiselle.

Teetä juotaessa juteltiin Lapin asioista, joihin Tuomaamme sai antaa presidentille omalla suullaan vastauksia, toisten vieraiden ynnä linnassa samalla kertaa olleen opetusministeri E. N. Setälän avustaessa lisäseli-tyksillä kaukaista Lapinmiestämme. Lapin kansan toiveita ja vallitse-vien epäkohtien poistamistoimenpiteitä sai valtakunnan päämies kuulIa.

Labban lapinkylän poromiehiä Siilastuvan luona v. 1905. Vasemmalta lähtien: Tuomas Labba, sitten Nils Labba, Jouni Labba ja Aslak Juuso. Takana mittana prof. Rosberg. Kuvateksti: Nils-Henrik Valkeapää. Kuva: Museovirasto. / finna.fi

Näkymä Suppijärven kotakylästä 1923. Vasemmalta lukien Elli Labba, Jooni Pieti Tuommanpoika Labba, Inga Labba o.s. Baal, Karen Labba ja Inker Anni Labba. Jooni Pieti kuoli vielä samana vuonna. Kuva: Museo-virasto. / finna.fi

Labban Tuomaksen perhekunta v.1923. Kuva: Auer Väinö. Museovirasto. / finna.fi

Hän lupasikin ne mieleensä painaa ja muistaa milloin vaan Lapin asioita on hänellä esillä, mutta ennenkaikkea sanoi presidentti tulevansa muis-tamaan Tuomas Labbaa ynnä muita Lapin kansan miehiä, jotka siellä puuttomien, karujen tunturien maassa elävät valtakuntamme rajavarti-joina ja saman yhteisen isänmaamme kansalaisina.

Tuomas Labba puolestaan oli hyvin ihastunut tähän käyntiinsä valtakun-nan päämiehen luona ja sanoi sitä koko elämänsä ijän muistavan, kuten onkin luonnollista. Onhan ”Tuomaamme" tähän asti ainoa varsinaisista lappalaisistamme, joka on itsekohtaisesti käynyt valtakunnan päämie-hen linnassa.