Rovaniemi 1930.

Hulinointia ja poliisin vastustamista Sattasessa


Työväentalolla pahoinpidelty poliisia pahasti.


Sodankylän Sattasen työväentalon iltamassa viime sunnuntai-iltana ta-pahtui paheksuttava hulinoiminen, jossa paikkakunnan tunnetut reuhas-tajat pahoinpitelivät paikalla ollutta poliisia. Tapauksesta on meille kerrot-tu seuraavaa:

Mainittuna iltana oli iltamassa järjestystä valvomassa poliisikonstaapeli Olli Holopainen. Tällöin hän huomasi, että muutamat miehet kävivät ta-lon takalistolla ryypiskelemässä. Mentyään paikalle tapasi Holopainen lumihangessa pontikkapullon. Kun hän kuitenkin epäili miehillä olevan väkijuomia taskussakin, meni hän tarkastamaan Yrjö Riipiä, joka ei ollut halukas tarkastukseen vaan tyrkki poliisia, tämän jälkeen vainosi Riipi koko illan Holopaista ja kun iltamista pois lähtiessä Holopainen lähti vä-kijoukon edellä, kävi Riipi häneen käsiksi, jolloin Holopaisen oli ammut-tava varoituslaukaus. Kun Riipi piti Holopaisesta kiinni, sattui panos R:n käsivarteen. Kohta tämän jälkeen tuli Riipille avuiksi 4 miestä, työmies Ville Riipi ja talokkaat Aapi Riipi ja Ilo Kyrö. Tällöin syntyneessä kaha-kassa Ville Riipi tarttui kiinni Holopaisen kädessä olevaan pistooliin, jol-loin se laukesi panoksen tunkeutuessa Riipin vyötärön kohdalta läpi. Huligaanit jatkoivat kuitenkin poliisin hakkaamista siksi kunnes Riipi huu-si, että hänellä taitaa tulla kuolema. Tällöin vasta hulinoitsijat luikkivat pakosalle.

Näkymä Sattasen kylään v. 1914. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovi-rasto.

Ville Riipi kuletettiin Sodankylän sairaalaan hoidettavaksi. Hänen tilansa on verrattain vakava, vaikkakaan suoranaista hengenvaaraa ei liene. Hulinoitsijoista Yrjö Riipi on pidätettynä, mutta toiset ovat vielä vapaalla jalalla. Mainittakoon, että vaikka yleisöä oli tien täydeltä, ei kukaan tullut poliisin avuksi tämän pyynnöistä huolimatta.

Lauantaina olivat työmiehet Pekka Hyvönen Kemijärveltä ja Jaako Kuu-kasjärvi Ranualta, ryhtyneet ryypiskelemään Ivalon Nellimissä. Tällöin, kun miehet olivat aikansa ryypiskelleet. syntyi heidän välillään riita jos-tain vanhasta kaunasta, päättyen siihen, että miehet kävivät puukkoi-neen käsiksi toisiinsa, jolloin Jaako Kuukasjärvi löi Hyvöseen 4 puukon-haavaa. joista yksi ulottunee keuhkoihin asti. Tappelussa sai myöskin Kuukasjärvi pari puukonpistoa reisilihaksiin. Hyvöselle annettiin ensi apu Nellimissä, mutta oli hänet heikossa tilassa sunnuntaina kuljetettava Inarin sairaalaan hoidettavaksi. Hänen tilansa on melkoisen vakava, vaikkakaan suoranaista hengenvaaraa ei liene.