Perä-Pohjolainen no 56. 15.05.1909.

Hullunkurinen seikkailu Kemijärvellä


Muutamia päiviä takaperin sattui Kemijärvellä seuraava hullunkurinen seikkailu. Muutaman talon renki läksi talon hevosella, jota nimitetään ”Jymyksi", noutamaan metsästä puita kotiin. Hevonen oli jo menomat-kalla vähän kuin vastahakoisella päällä koko matkan johdosta, arvatta-vasti sen takia, että keli oli alkanut jo käydä paikoin pehmeäksi, ja mah-dollisesti siitäkin syystä, ett'ei renki ”Jymyn" mielestä ollut oikein hyvää huolta pitänyt ”Jymyn”eväistä yön seutuna.

Kun perille oli päästy ja kuorma laitettu kuntoon, lähdettiin kuleskele-maan kotia kohti. Pehmeämmälle kohdalle tiellä saavuttua käänsi ”Jy-my" päätään kuormalle päin nähdäkseen istua mahjottiko renki kuorman lisänä, kuten hyvän kelinkin aikana, vaan silloin horjahtikin hevosen jal-ka niin, että ”Jymy" kompastui pitkäkseen puukuorman eteen. Silloin ki-pasi renki joutuin kuormalta alas ja alkoi autella ”Jymyä" ylös.

Mutta rengin puuhaillessa ”Jymyn” jaloilleen saamiseksi oikaisikin ”Jy-my" kaulansa suoraksi tielle ja ummisti silmänsä. Renki hätääntyi ja luuli ”Jymyn" vetäisseen viimeisen henkäyksensä. Pahoilla mielin tallusteli renki kotiin ilmoittamaan, miten puunnountiretkellä oli ”Jymylle" käynyt. Kun isäntä oli hetkisen aikaa tapahtumaa miettinyt, kehoitti hän renkiä teroittamaan veistään ja sitten menemään metsään nahkaa noutamaan. Tarkoitus oli, että renki nylkisi vainajan ja toisi nahkan kotiin.

Renki teki niinkuin neuvottiin ja läksi tallustelemaan metsään ”Jymyä" nylkemään. Mutta kun renki läheni ”Jymyn" kuolinpaikkaa, kuulikin hän iloisen hirnahduksen ja samassa näki ”Jymyn seisovan kuorman vieres-sä. — ”Jymy" oli näet tällä välin omin avuin noussut jaloilleen ja nähdes-sään ajajansa tulevan luuli Kallen tuovan heiniä kotoa, jonka vuoksi se hirnaisemalla ilmaisi tyytyväisyytensä.

Heiniä kyllä ei Kalle kotoa tuonut, vaan ei ”Jymyn” ilo kumminkaan tyh-jään rauvennut, sillä kun kuorma oli kotiin tuotu, sai ”Jymy" pussillisen kauroja ja Kalle vakuutti, ettei ”Jymyn" hinkalo tästä puoleen ole yöllä-kään tyhjä.