Kansa kuvalehti 1932.

Huomattava suomalainen keksintö


Moottori-talvikulkuneuvo, jolla voidaan kulkea tiettömiä taipaleilta huoli-matta siitä, miten vahvassa ja miten löyhää lumi on. Tämä uusi kulku-neuvo eroaa kaikista aikaisemmin kokeilluista moottori-talvikulkuneu-voista siinä, että sen paino on suhteellisen pieni ja sen kuljetusvöiden kannatuspinta niin suuri, ettei kulkuneuvo missään tapauksessa vajoa lumeen enempää kuin suksimiehen suksi. Sillä voidaan saavuttaa olo-suhteista riippuen 20-30 kilometrin tuntinopeus.

Kuvassa näkyvä omnibus on 10 henkeä varten ja ovat sen mitat: pituus 3.6 m, leveys 2.1 m ja keskikorkeus sisältä 1.7 m. Koko kulkuneuvo ko-neineen painaa vajaan 1 000 kiloa, josta korin osalle tulee 350-400 ki-loa. Korin alaosa on oven alareunaan saakka vedenpitävä, niin että kul-kuneuvo voi hätätilassa liikkua vedessäkin ja voidaan sillä niin ollen vaa-ratta liikkua epävarmoilla meren saariston jäilläkin.


Kun kulkuneuvossa ei ole mitään suksia, eikä liukujalaksia, niin on se täysin riippumaton kelistä, ja voi tietenkin liikkua sulassa maassakin. Kulkuneuvon kuljetusvyöt ovat kumihihnaa, jonka ulkopintaan on kiinni-tetty puiset kannatuslaatat ja sisäpuolelle matalat laakeripukit, joihin taas parittain sovitettujen kumirullien akseli on kiinnitetty. Kumirullat pyörivät kuulalaakereilla, joten hankaus on mahdollisimman pieni. Kumirullilla ja -hihnoilla on se etu, ettei lumi niihin tartu.

Nokian kumitehdas on toimittanut kumirullat ja -hihnat. Kulkuneuvo voi-daan valmistaa kokonaan kotimaan raaka-aineista ja kotimaassa teh-dyistä puolivalmisteista. Sen valmistuskustannukset ovat vain 1/4-1/3 vastaavan kokoisen auto-omnibussin hinnasta.

Kulkuneuvon, joka on patentoitu, on suunnitellut turkulainen insinööri John Granberg.

Umpinainen moottorireki, joka välitti ilmavoimien henkilöliikennettä He-lsingin ja Santahaminan välillä. Laite kulki ilmapotkurin avulla ja suksi-jalaksilla. Kulkuneuvo oli suomalaisten ilmailu-upseerien keksimä. Kuva: Museovirasto.