J.H. / Käsiteollisuus 01.01.1916 no 7-8.

Iisakki Kurtakko.Perä-Pohjolan huomatuimpia ajorekien valmistajia on lisakki Kurtakko Kolarin Kurtakon kylässä. Hän on syntynyt 8 p:nä elokuuta 1854. Jo lap-suudesta saakka häntä luontaiset taipumukset vetivät käsitöitten tekoon. Yhdentoista vuotisena oli hän tehnyt useammanlaisia pikkuesineitä, osottaen jo silloin suurta kätevyyttä.

Siksipä annettiinkin hänelle kunnianimi »pitäjän nikkari». Samaan ai-kaan, kun oli joutunut orvoksi vanhemmistaan, sijoitettiin hän kunnan toi-mesta kasvatettavaksi. Eräs hyväntahtoinen isäntä otti .hänet mielihy-vällä luoksensa, kun hän oli tutustunut pojan käsitöihin. Seuraavina vuo-sina palveli hän renkinä. Silloin oli hyvä tilaisuus pitkinä ilta- ja aamu-puhteina käydä käsiksi mielityöhönsä.

Ahkerasti itse harjoitellen, tutkien ja koetellen toisten tekomiesten töitä ja tekotapoja, tuli hänestä puuseppä, joka kulki muissakin kylissä työsken-telemässä. Muurarin ammattiin täytyi hänen myöskin tarttua, kun oli vä-hä sen työn taitavia. Teräväpäisenä miehenä onnistui hän siinäkin toi-messaan. Oman talon laitettuaan kuntoon, laittoi hän myöskin pajan. Mutta sepäntaitoa oli vähän, monta vastusta oli voitettavana. Silloin täy-tyi matkustaa toisten seppien alasimen ääreen muka niin kuin joutes-saan vain katselemaan.

Iisakki Kurtakko.

Peräpohjalainen ajoreki.

Sillä tavalla vähitellen kehittyi hän monipuoliseksi mieheksi ammatis-saan, joten oli mahdollista antautua ajorekien valmistukseen, jotka kai-paavat puutyön, sepäntyön ja nahkoittajan tekijää.

Yhdessä Manne-poikansa kanssa on isäntä Kurtakko valmistanut hyvin siroja ja keveitä rekiä, jotka ovat kuuluisia Perä-Pohjolassa. Siinä työs-sään on hän kehittynyt todellakin eteväksi mieheksi, vaikkakin näkö silmistä viimeaikoina on heikontunut.

Luonteenlaadultaan iloisena ja voimiltaan reippaana miehenä on hän miellyttävä isäntä, joka lausuu tervetulleeksi, jos pistäydyt kulkiessasi hänen taloonsa.