Rv.-alikersantti Väinö Mankinen: Lapin rajavartioston esikunta. / 25.01. 1938 Rajamme vartija : Suomen sotilaskotiliiton rajaseutujulkaisu no 1.

Inarin Saaran mökki.


Saaran mökki on Inarinjärven rannalla, järveen pistävän niemen nenäs-sä. Mökkiä ei huomaa ennen kuin aivan läheltä, sillä sen tilavuus on suurimmaksi osaksi maan alla. Ensin on maahan kaivettu kuoppa ja sit-ten tehty pystylaudoituksella seinät. Sivuilla on katto maan tasalla. Pe-rällä on maan rajassa pieni ikkuna ja oviseinä on niin korkea, että siihen on voitu sijoittaa noin puolentoista metrin korkuinen oviaukko.


Mökin lattiapinta-ala on vain 2,5X3 m., mutta siihen on sijoitettu piisi (avotakka), makuulava, pöytä sekä pari pientä jakkaraa. Tässä tupases-sa elää Saara-niminen lappaiais-eukko pienen tyttönsä kanssa. Isäntä-nä talossa on joku »lantalainen» (suomalainen,). Ensi näkemältä vai-kuttaa mökki aivan mahdottomalta ihmisen olinpaikaksi, mutta tutustut-tuaan siihen, huomaakin vieras, että kyllä siinä sentään näkyy toimeen tulevan.

Millä he sitten elävät? - Tällaisissa oloissa ja sellaisessa ympäristössä ovat elämänvaatimukset hyvin pienet. Vaatteitten ei ole väliä, kunhan ne vaan suojaavat kylmältä. Seurustelua varten ei erikoista vaatekertaa tar-vitse varata. Syödä kuitenkin pitää. Inarinjärvi antaa kalaa sekä kesällä, että talvella.

Saaran tytär koirineen.

Saaralla on paljon verkkoja, ja niillä hän pyydystää Inarin taimenia ja sii-koja kevät-talvelle asti, joilloin jää on jo niin paksua, että verkkoavanto-jen aukaiseminen pakkas-yön jälkeen on ylivoimainen tehtävä. Osan ka-loista he syövät itse, osan taas myyvät ympäristön tukkityöläisillle. Sel-laisena aikana, jolloin ei ole työmaita lähellä, vaihtavat he kalat maan-tien varrella olevissa taloissa ruoka- y.m. tavaroihin.


Silloin kun tukkityömaat ovat lähellä, käypi työmiehiä kahvilla Saaran mökillä, ja kalat menevät silloin hyvin kaupaksi. On Saaran mökillä jos-kus ruokamiehiäkin. Luulisi, että näin ahtaissa oloissa siisteyspuoli jäisi sivuasiaksi, mutta niin ei kutenkaan ole. Saara on hyvin siisti ja keittää hyvän kahvin, joten hänen mökissään voi kuka hyvänsä poiketa kah-villa.

Vaikka siisteys onkin lappalaisilla jo luonteessa, on Saara oppinut tämän perusteellisemmin lain määräämällä opintomatkalla, jonka hän oli joutu-nut suorittamaan erään hairahduksensa peittämisen takia.

Tämä on yksi kuva oloista ja elintavoista lappalaisten keskuudessa.

Tästäkin jo huomaa, ettei se leipä ole leveä eikä pitkäkään, jota lappalai-nen syö. Eivät ne olosuhteet, joissa lie elävät, tarjoa minkäänlaisia mu-kavuuksia. Paljosta heidän on kieltäydyttävä. Siitä huolimatta lie ovat tyytyväisiä elämäänsä ja iloitsevat pienestäkin myötäisestä elämänsä tiellä.

Kuinkapa lie voisivat parempaa vaatia, sillä eiväthän he ole muunlaista saaneet koskaan kokea. Sellaisissa oloissa he syntyvät, kasvavat ja saavuttavat saman lopullisen matkan pään kuin parempiosaisetkin.