Automme ja me 1937.

IVALO TOURIST INN 177 miles north of the Arctic Circle


Ivalon nimeen on liittynyt paljon romanttisuutta. Siellä main on moni käy-nyt onneaan koettamassa - toiset ehkä kohtalaisella, toiset huonolla me-nestyksellä. Tuota kaikki mahtavaa kultaa on oikein insinööritaitoa apu-na käyttäen yritetty huuhtoa Ivalonjoesta. Tulos - vain tyhjiä kämppiä ja varastorakennuksia.

Ivalon jokilaaksoon ei toistaiseksi ole syntynyt toivottua Lapin Kultalaa. Eikä kullanhuuhtojista enää ole muuta jäljellä kuin kertomukset rohkeis-ta, vaaroja piittaamattomista erämiehistä ...

Mutta Ivalon nimi on tullut toisella tapaa kuuluksi. Sitä mukaa kuin mat-kailijaliikenne Lappiin ja Petsamoon on kasvanut, sitämukaa on myös Ivalon nimi tullut tärkeämmäksi.

Sillä jokaiselle Lapin kävijälle Ivalo on ensiarvoinen tukikohta. Siellä vä-synyt matkailijasaa uusia voimia ja uutta virikettä matkansa jatkamiseen. Kuten tunnettua, on Matkailijayhdistyksellä siellä kaksi majaa, vanha ja uusi, jota viimeksi mainittua vaatimattomastini mitetään myös majaksi, vaikkakin se on ilmeinen hotelli, joka matkailijalle tarjoaa verratonta viih-tyisyyttä ja mukavuutta.

Saavut joko pohjoisesta tai etelästä, ohjaat autosi Uuden Majan pihaan, niin jo heti hotellin portailla tullaan vastaan ja ystävällisesti lausutaan tervetulleeksi. Siinä on johtajatarja hovimestari tai joku Lapinpukuisista neitosista, jotka matkailijain keskuudessa ovat saavuttaneet suurta suo-siota. Ja vaikkakin maja vieraskirjan mukaan olisi täynnä, niin siitä huo-limatta koetetaan järjestää mahdollisimman hyvä yösija.

Sinun on tietysti kirjoitettava nimesi vieraskirjaan ja parasta on, että kir-joitat sen mahdollisimman selvästi. Tuolle Ivalon hotellin henkilökunnalle vieraskirja on oma epistolansa. Sitä tutkitaan tarkoin - se antaa hetkeksi puheenaihetta ja vaihtelua arkisuuteen.

Eipä silti, etteikö hotellin henkilökunnalla olisi yhtenään vaihtelua. Poik-keaahan Ivaloo nmatkailijoita melkeinpä joka maan osasta. Paikka on mahdollisimman kansainvälinen.

Ivalon uusi maja. Tällä kertaa ei hotellin edustalla satu olemaan monta autoa. - Kaikki "pysäköimispaikat" ovat tavallisesti täynnä.

Ivalon uuden majan kaitsijat, jotka kielitaidollaan ja joustavuudellaan ovat saavuttaneet suurta suosiota. - Oikealla hovimestari, fil. kand. U. Mäkinen.

Matkailijayhdistyksen hotelleilla on tunnusomaista, että niissä on naisvä-ki vallassa. Yksi miespuolinen on varmuudeksi otettu seuraan - liekö tur-vallisuussyistä? Näin on laita myös Ivalossa - hotellin henkilökuntaan kuuluu vain yksi mies - s.o. hovimestari.

Päältäpäin hän on niin kuin ainakin ensiluokan hotellin hovimestari ja siksi arveleekin hänen tulleen palkatuksi pääkaupungista auttamaan "korkeasti oppineita" neitosia.Hän palvelee vieraita mitä luontevimmin ja hymyilee hovimestareille ominaisella tavalla.

Mutta Lappi tarjoaa yllätyksiä ja Ivalokin on yllätysten paikka. Jos sattuu kunnolla pääsemään hovimestarin juttusille, niin ehkä hänen henkilölli-syytensäkin vähitellen selviää. On syytä koettaa! Kun istuu Ivalon hotel-lin viihtyisissä suojissa, unohtaa olevansa erämaassa. Vaihdellen kuulee puhuttavan paitsi suomea ja ruotsia - englantia, saksaa ja ranskaa.

Ja kansainvälisyyttä lisää vielä se, että joukkoon joskus eksyy tumma-ihoisiakin, kuten menneenä kesänä. Täytyy todella ihailla,miten jousta-vasti henkilökunta palvelee matkailijoita, miten se silmää räpäyttämättä vastaa kysymyksiin - riippumatta siitä, millä kielellä on vastattava. Juuri tämä kielitaitoisuus herättää ulkolaisissa niin suurta mieltymystä- he tun-tevat alusta pitäen olonsa kotoisaksi ja huolettomaksi. Lapissa ulkomaa-lainen varmasti matkustaa paljon vaivattomammin kuin jossakin muualla Suomea.

Ivalon uuden majan sauna on myös tullut kuuluksi. Siellä on moni mat-kailija ensimmäistä kertaa saanut nauttia suomalaisesta saunasta. Toi-set ovat mieltyneet siihen siinä määrin, ettei hevillä ole tahdottu saada lauteilta alas. Niin oli laita erääseen intialaiseen nähden: Ivalossa olles-saan oli hänelle joka päivä lämmitettävä sauna. Ja löylyä tuli olla paljon. Hän oli niin valtava löylymies, ett`ei tavallinen suomalainen hänen kans-saan tahtonut pärjätä.

Meistä suomalaisista tietysti tuntuu hiukan oudolta, että on tehtävä noin pitkä saunamatka! Mutta saunamatka Ivaloon on kyllä suositeltava meil-lekin. Sellaisella matkalla on oma viehätyksensä. Kun kerran on saanut tuta Ivalon löylyä, kaipaa sitä toistekin.

On aamuvarhainen. Lähtö on edessä.Hotellin portailla on saattajia enemmän kuin oli vastaanottajia. Ollen merkkinä siitä, että matkailija oli löytänyt Ivalon hotellissa ystäviä, joita todennäköisesti ei enää koskaan tule tapaamaan. Vaikka kuka tietää?!? Chevrolet kuljettaa matkailijan kohti uusia kokemuksia ja näkemyksiä ..