Johan Tuuri - 80-vuotta.


Johan Tuuri, lappalaisten grand old man ja ainoa lapinkielellä kirjoittanut lappalainen on täyttänyt 80 vuotta. Tuuiri on saanut Ruotsin valtiolta kultamitalin, hän on nim. Ruotsin alamainen, asuu Tomionjärven lähet-tyvillä Lattilahden pienessä lappalaiskylässä. Yli kaksikymmentä vuotta sitten julkaisi hän kirjan "Muittalus samid birra" (Muistelma lappalaisista), joka kuvasi tunturilappalaisten elämää.

Se on kansanmiehen vaatimaton kertomus, mutta käännetty useille kie-lille, joten Tuuri on ainoa jonkinverran kuuluisuutta saanut lappalainen. Vaiteliaana hän viettää vanhuuttaan, mutta toimittaa vielä virkeästi jokapäiväiset askareensa. Tuuri puhuu lappia ja suomea, mutta ei osaa ruotsia. Vuosi sitten kirjoitti Samuli Paulaharju Tuurista elävän kuvauk-sen tässä lehdessä.

Kirjailija, jolla ei ole kirjoituspöytää.

Tuurin kirjan "Muittalus samid birra", englantilainen, tanskalainen ja ruotsalainen painos.

Johan Tuuri kotilietensä ääressä. Tuuri on vakava vanhapoika.

Tuuri palaa lappalaisten kanssa kansakoulusta, jossa kultamitali annettiin.

Tuuri on itsekuvittanut kirjansa. Lap-palaisia Jukkasjärvellä.

Tuuri lukee kirjaansa lap-sille.

Johan Tuuri - 80-vuotta.