Karjalan Aamulehti no 36. 13.02.1920

Kaamea verityö enontekiöllä Ounastunturin kupeella


Viime lokakuulla tuli työmies Kalle Kuukasjärvi(*, kotosin Pudasjärveltä, Ylimuonioon asettuan asumaan veljensä poliisi V. Kuukasjärvenen luo, ilmoittaen toimenaan olevan ketunpyynnin. Hän heittelikin ketunmyrkky-jä sinne tänne veljensä nimissä, ollen muka erinomainen ketunpyytäjä.


Mutta ketunpyynti ei ollutkaan hänen päätoimensa, vaan kuultuaan ky-lällä asuvan itsellisen J. Bäckin(** omistavan jonkun määrän rahoja, koetti päästä hänen suosioonsa, jonka pian saavuttikin. Joulukuun alku-päivinä lähtivät nämä toverukset Enontekiön puolelle ketunpyyntiin, otta-en asuinpaikakseen Enontekiön kirkolla olevan Kurun talon.

Tästä he kulkivat aina yhdessä päivän ja tähden jahtiretkillä, kun sitten jouluk. 20 päivän tienoilla he lähtivät taasen Ounastunturin puolelle. Bäck porolla ja Kuukasjärvi suksilla. Beck pyysi asuntotalossa erästä henkilöä laittamaan hänelle illallisen, lausuen ettei hän missään tapauk-sessa ole tällä retkellä yötä, vaikka K. oli yöpymistä innokkaasti ehdotta-nut, sillä hän kertoi nähneensä edellisenä yönä hyvin omituisen, varoit-tavan unen.

Sinä iltana eivät miehet kuitenkaan jahtiretkeltä saapuneet, vaan tuli Kuukasjärvi toisena päivänä yksin, selittäen Beckin lähteneen metsiä suoraan Muotkajärvi-nimiseen kylään. Jouluaattona palasi Kuukasjärvi Ylimuonioon veljensä luo hiihtäen J. B:n suksilla!. Kun B:ä ei kuitenkaan alkanut kuulua missään, alkoivat hänen sukulaisensa tulla rauhattomiksi ja ahdistella kysymyksillä.

Hän kertoi toisille, että B. oli mennyt hirven jahtiin ja taasen toisille, että hän oli mennyt Norjaan. Nämä hänen ristiriitaiset selityksensä herättivät epäilystä, niinpä B:n eno, Isak Mattila lähti tammikuun puolivälissä Enontekiölle ottamaan selvää, mihin mies on joutunut.

Tiedustelut johtivat epäluuloihin, joiden perusteella Kuukasjärvi vangittin Ylimuoniossa veljensä luona tammik. 21 päivänä ja viettin hänet Enon-tekiölle tutkimuksia varten. Viikon päivät miesjoukolla haettiin ja oli Kuu-kasjärvi aina mukana, kunnes sitten eräänä Päivänä löydettiin reki Heta-nkylän ja Puolitaival-nimisen talon väliltä.

Reessä B:n tavarat hyvin kokoon käärittyinä. Näytti mahdottomalta ka-donnutta miestä löytää, mutta vihdoin Kuukasjärvi tunnusti kauhean ve-rityönsä ja opasti etsijät sille paikalle. Hänen kertomansa mukaan olivat he aikoneet ruveta syomään, ja kun Bäck oli kyyryksissään virittämässä tulta, iski Kalle Kuukasjärvi häntä kirveellä niskaan ja B. kuoli aivan heti.

Kertoi siten ottaneensa häneltä kultakellon sekä lompakon, joka sisälsi noin 8,000 markkaa. Myöhemmin oli hän kuitenkin vienyt vainajalle kel-lon takaisin sekä oman rahakukkaronsa joka sisälsi 108 markkaa, saa-dakseen siten omalletunnolleen tyydytyksen. Kun hän läksi ruumiin kät-köpaikastaan, suuteli hän sitä hyvin innokkaasti. Ryöväämänsä rahat kertoi hän kätkeneensä valjensa asuntoon, johonkin muurin koloon, jos-ta Muonionniskan poliisiviranomaiset ovat niitä etsineet, kuitenkin tulok-setta.

Kalle Kuukasjärveä säilytetään vangittuna Muonionniskan vanginvartian huostassa. Tutkimuksia asiasta yhä jatkuu ja arvellaan juttuun sekaan-tuvan muitakin.

Murhattu J. Bäck on kotoisin Muonion Ylimuoniosta ja on hän ollut Ame-rikassa parikymmentä vuotta ja noin 6 vuotta sitten matkusti hän sieltä kotimaahan. Huhujen mukaan on hän jättänyt Amerikaan vaimon ja lap-sen. Muoniossa ollessaan on harjoittanut pientä kauppaliikettä.


*)Sshy:n sivuilta löytyvän Pudasjärven lastenkirjan 1881-1890 mukaan näyttäisi murhamies Kalle Kuukasjärvi syntyneen 5.7.1874 ja hänen vel-jensä Vilho 6.5.1876.

**)Murhattu Karl Johan (Jani) Kustaanpoika Bäck oli syntynyt vuonna 1874 Muoniossa ja kuoli siis joulukuussa 1919. Hänen äitinsä oli Christi-na Ulrika Johanneksentytär Bäck (os. Bäck, 1841-1905) ja tämän veli, murhatun Janin eno, Iisak (Iisko) Johanneksenpoika Mattila (1854-1935).


Tiedot löytyvät Kerttu Saarnin laatimasta sukukirjasta ”Muotka-Ranta-kokko-suvut” (Taulukko 95, Muotkan suku) sekä sshy:n internetistä löytyvistä Muonion rippikirjoista.

Ounastunturin Pyhäkero. /Ahola Juhani, kuvaaja 1921–1929. /Museovirasto. / finna.fi

Kaiku no 99. 01.05.1920

Enontekiöllä tapahtunut ryöstömurha Kihlakun-nanoikeus tuominnut murhaajan kuolemanran-gaistukseen.


Muonioniskan välikäräjillä t. k. 19 p:nä oli lopullisesti tutkittavana Enon-tekiöllä viime joulukuun 10 p:nä tapahtunut ryöstömurhajuttu, jolloin työ-mies Kalle Kuukasjärvi murhasi kettujen pyyntimatkalla pyyntitoverinsa Jani Bäclkin.


Oikeus katsoi selville käyneen Kuukasjärven oman tunnustuksen ja to-distajain kertomuksen mukaan, että K. vakain aikomuksin ryöstötarkoi-tuksessa oli mainittuna päivänä murhannut Backin ja sitten varastanut häneltä taskukellon, sukset, rahaa 700 mk. y. m. tavaraa, joista rikoksis-ta oikeus tuomitsi K:n toiskertaisesta varkaudesta joka osaksi oli törke-ää, pidettäväksi neljä vuotta kuritushuoneessa....

sekä törkeästä murhasta kärsimään kuolemanrangaistuksen eli rangais-tukset yhdistettynä kertakaikkiaan kuolemanrangaistukseen ja menettä-mään kansalaisluottamuksen ainiaaksi, sitäpaitsi tuomittiin K. vielä mak-samaan varastettujen tavarain arvo 970 mk. joista vähennettynä takaisin saatu 100 mk. eli kaikkiaan 860 mk. ja lisäksi ruumiin hakukustannuksia 350 mk.

Sekä kruunulle korvaamaan todistajain ynnä ruumiinavauskustannuksia noin 3.000 mk.

Päätös alistettiin Vaasan hovioikeuden tutkittavaksi ja K. passitettiin Ou-lun läänin vankilaan odottamaan lopullista päätöstä. Kuukasjärvi on ko-toisin Pudasjärven pitäjästä ja on ennen rangaistu näpistelystä sakkoihin ja varkaudesta 3 kk. vankeuteen sekä murhayrityksestä 8 vuoden kuri-tushuonerangaistukseen.

"Eemeli kuului vallesmannin erikoisryhmhän Ison-Elkon kans. Valles-manni antoi Janin murhaajan erikoisryhmän kidutettavaksi. Ryhmä toimi nopeasti ja tehokkaasti. Totuus löytyi äkäsesti. Jos ei olis löytynyt, mur-haajasta olis tullu vainaja minutissa. Erikoisryhmä riisui murhaajan alas-ti, pani suopunginsilmukan kaulaan ja nosti puuhun. Kun varpaat nousi-vat ilmaan niin jopa äijä tunnusti heti paikalla. Koska Jani oli suomalai-nen jonka toinen suomalainen tappoi, niin se täytyi tutkia ja tuomita."

https://www.hetan-jussa.com/ouniksen-terrori.