Kätilölehti 1.4.1924.

Kätilö Linda Michelsen.

Maaliskuun 31 p. täytti Kemin kaupungin kätilö rouva Linda Michelsen (o. s. Itkonen) 50 vuotta. Rouva M. on syntynyt Heinävedellä. Nuorena jo hänessä heräsi ajatus hankkia itselleen varsinainen tehtävä ja niinpä antautui hän kauppa alalle, mutta tämä työ ei pitemmäksi aikaa tyydyt-tänyt rouva M. sisäistä kutsumusta, vaan oli hänen halunsa päästä aut-tamaan kärsiviä kanssasisariaan ja heidän avuttomia lapsiaan. V. 1902 suoritti rouva M. kätilötutkinnon, jonka jälkeen hän on suurimmasi osak-si uhrannut aikansa ja voimansa Peräpohjolan äitien hyväksi.

Linda Michelsen.

Ensin oli rouva M. useita vuosia Karungin kunnan kätilönä, josta sittem-min siirtyi Oulaisiin. Jouduttuaan naimisiin ei hän kuitenkaan jättänyt kä-tilön tointa, vaan on sitä innolla ja tarmolla jatkanut voimiaan säästämät-tä. Kemin kaupungin kätilönä on hän ollut jo muutamia vuosia. Kätilönä ja ihmisenä on rouva M. ollut pidetty ja monet ovat ne äidit, jotka ovat apua vaikeimpina hetkinään häneltä saaneet.

Suokoon Korkein yhä edelleen voimaa ja innostusta sekä onnea ja siu-nausta rouva leen voimaa ja innostusta sekä onnea ja siunausta rouva Michelsen'lle hänen taivaltaissaan toista puoli vuosisataa.