Katoamistapaus Enontekiöllä.


Perjantaina tapahtui Enontekiöllä katoamistapaus, josta olemme saa-neet tietää seuraavaa.

Enontekiön Muotkajärveltä oli isäntä Adolf Muotkajärvi lähtenyt klo 14 Muotkajärvelle, mutta ei ilmoittanut kenellekään lähdöstään. Myöhem-min löydettiin vene ajelehtimassa järvellä tyhjänä, mutta kaikki esineet olivat siinä paikoillaan. Järvellä ryhdyttiin heti naaraustyöhön. sekä myö-hemmin myös etsiskelytkin ympärillä olevassa metsässä, mutta tulokset-ta. Etsiskelyjä jatkettiin lauantaina, sunnuntaiksi ne keskeytettiin, mutta aloitettiin taas eilen. Naarausta ja etsiskelyjä on toimittanut monta kym-meniä miestä, ja metsässä hakeminen ulotettiin eilen 7 km. säteellä jär-ven ympäristöön. Muotkajärveä ei ole kuitenkaan tähän mennessä löy-detty ei elävänä eikä kuolleena. Paikkakunnalla hänen arvellaan hukut-tautuneen. Kadonnut oli 50-vuotias eikä ole ennen osoittanut mitään mielenvikaisuutta

Teksti: Pohjolan Sanomat 14.7.1936


Enontekiön katoamistapaus.

Maanvilj. Muotkajärveä ei ole löydetty.


Kuten tiistain numerossa kerroimme. katosi lauantaina Enontekiön Muot-kajärvellä talonisäntä Adolf Muotkajärvi. Hän oli lähtenyt veneellään ko-toaan ja kun hänen tyhjä veneensä löydettiin järveltä arveltiin Muotka-järven hukkuneen. Nykyään ovat paikkakuntalaisten arvelut tässä suh-teessa vahvistuneet, sillä kaikista etsiskelyistä huolimatta ei Muotkajär-veä ole löydetty. Syyksi Muotkajärven tekoon arvellaan hänen ja vai-monsa välisiä eripuraisuuksia. Muotkajärvi jätti jälkeensä myöskin kolme lasta.

Teksti: Rovaniemi 16.7.1936.

Tapaus selvisi noin 20 vuotta myöhemmin. Aukuati Ylitalo oli verkko-hommissa tuolla järvellä ja havainnut jonkun erikoisen möykyn kelluvan lähellä rantaa. Todettuaan sen jonkinlaiseksi ihmisruumiiksi, teki asiasta ilmoituksen poliisille. Tutkinnassa selvisi, että siinä olleista jäljistä päätel-len kehon ympäri oli köytetty moneen kertaan paksu köysi ja että naruun oli ilmeisesti kytketty isoja kivipainoja, joilla keho oli saatu uppoamaan syvyyksiin. Tapaus todettiin itsetuhoiseksi teoksi. Paksut köydet pitivät ruumista järven pohjalla, ennenkuin ne lahosivat poikki ja kaasuuntunut kehosa nousi pintaan.

Teksti: Orvo Öhman.