Pohjolan Sanomat 1933.

Kauppias Ernst Rundgren

65 vuotta täyttää huomenna syyskuun 10 p:nä kauppias ja maanviljelijä Ernst Rundgren Kolarissa. Hän on syntynyt Kolarin Väylänpäässä 30. 9, 1868. Jo nuorena noin 40 vuotta sitten muutti hän asumaan Kolarin kirkonkylään, jonne rakensi talon ja perusti sekatavarakaupan hoitaen sitä edelleen tarmokkaasti. Myös uutterana maanviljelijänä hän on tun-nettu. Saatuaan n. 25 vuotta sitten haltuunsa Kaaskon maatilan on hän sitä huomattavasti kunnostanut, tehnyt uutisraivaustöitä niin. että talo nykyisin on hyvässä kukoistuksessa. Mylly- ja Saha Oy. Niesaa perus-tamassa hän oli mukana.

Kunnallisiin toimiin hän myös on ottanut osaa, kuuluen m.m kunnanval-tuustoon, taksoituslautakuntaan. kansakoulun johtokuntaan. Kolarin kun-nan säästöpankin isännistöön ja johtokuntaan, kirkkovaltuustoon ja köy-häinhoitolautakuntaan piirimiehenä. Ihmisenä on kauppias Rundgren tunnettu suoraluontoiseksi, avuliaaksi mieheksi, jonka kodin ovet ovat aina avoinna tarvitseville. Huomisena merkkipäivänä hänelle kohdistettaviin onnitteluihin pyydämme yhtyä.