O.W.L. / Leimaus 1.10.1924:

Kemijärveltä


Heinäkuussa teki allekirjoittanut lyhyen käynnin Kemijärvellä voidakseni oman näkemäni perusteella arvostella olosuhteita siellä, mikä on tärkeä etenkin yhtiön varoja sijoitettaessa. Aikaisemmin en näet ollut sitä paikkakuntaa nähnyt, vaikkakin Lapin jo muuten ennestään tunnen.

Lahti Kemijärven kirkonkylässä. Kuva: E. T. Nyholm, 1899. GTK.

Yhteisen hyvän harrastus ja yhteishenki on luonut Kemijärvelle vilkkaan laivaliikkeen ja useita teollisuuslaitoksia, m. m. kaksikin eri sähkölaitosta, sahoja, myllyjä y. m. Kokonaisuudessaan katsottuna Kemijärvi ei ensin-kään jää jäljelle parhaimmista Etelä-Suomen kunnista.

Tähän liittyy muutamia ottamistani valokuvista, jotka ilman pitkiä puheita antavat jonkunlaisen kuvan Kemijärven oloista. Kirkonkylä on kuin kau-punki, Isokylän talot siistejä, pellot hyvässä viljelyksessä ja koko elämä hyvinvointia osoittava. Alakylän näin vain matkan päästä, mutta kuuluu se olevan samanlaista, ja jokivarren yläosa ei anna muulle osalle pe-rään. Suurin osa metsistä seisoo paikallaan vielä sisältäen suuria aartei-ta.

Isojako olisi vain saatava aikaan. Ja sitten olisi vielä saatava aikaan, va-roistaan säästöön ottamalla Salamasta henkivakuutuksia. Pelättävissä näet on, että sitten kun isojako on toimitettu ja uusi sukupolvi ottaa asiat hoitoonsa, metsää ei enää olekaan riittävästi myytäväksi ja tilojen vilje-lyksiin tarvitaan paljon rahaa, kun niitä suurentamaan

Jos isät tälle sukupolvelle varaavat henkivakuutussumman, niin asiat luistavat itsestään Lopuksi en voi olla mainitsematta sitä erikoista ystä-vällisyyttä ja vieraanvaraisuutta, mitä kemijärveläiset asiamiehet osoitti-vat minulle siellä käydessäni. Mielihyvin sellaisten miesten luo toistekin palaa.