Kittiläläinen. / Perä-Pohjolainen no 60. 05.06.1920


Kirje Kittilästä.Teki mieleni kirjoittaa sanomalehdille jonkun sanan, vaikka ikävältä näyt-tää tämän talven vietto.

Näin Perä-Pohjolan n:ossa 35 Raattaman kylän komitean Hoowerin lah-jain jakajan huoltajan kirjoituksen jossa hän mainitsi lumikinosten vauri-oista. Se on totta, mutta vähälle se jäi, mutta mainitsempa lisää vähän.


Koko talvi on ollut pyrynen ja luminen ja huonot kelit, että eivät ole ih-misparat voineet saada elukoilleen rehuaineita sitä vähemmän polttopui-ta. Ihmiset vaan olivat siinä toiveessa, että kun kevät tulee, niin sitte saadaan kaikkia tarpeita, mutta maaliskuun kuluessa tuli kelirikko ja niin oltiin tarpeet saamatta. Elukat vahtaavat ravintoaineita nälissään. Näin on ikävyyksiä meidän paikkakunnalla.

Olisi suotavaa mainita Kittilän yhdyskunnan kokousmiesten jakamasta Kyrön poropalkisen asioista.

Rikhard Möykkynen on ollut 6 vuotta poroisäntänä Kyrön palkisessa. Ensimäiset kolme vuotta menivät hyvin, ei ollut mitään sanomista, vaan jälkimäiset kolme vuotta niiden aikana tuli rettelöltä naapuripalkisten kanssa ja samoin Kyrön omassa palkisessa heinäin vahingon kärsineit-ten kautta, joista saattavat koitua vahingot palkiselle.

Nyt on toista vuotta, kun Rikhard Möykkynen on luopunut virastaan ja pantiin Oskar Autto poroisännäksi. Hän valitti sen yli, mutta alkoi kuiten-kin palkisen toimiin oikeuden kannalta ja samoin kuulutti paliskunnan kokouksen, mutta ei saapunut enitinen poroisäntä kokoukseen kirjain kanssa ja näin jäi vaihtoiseksi.

Nyt näyttää siihen suuntaan, että poroisäntä on laimin antanut tehtävän-sä. Olisi pitänvt poroisäntä Oskar Autton Rikhard Möykkyseltä vaatia palkiseen kaikki kuuluvat asiakirjat; jos sovinnolla ei anneta, niin oikeu-den kautta. Mutta sitä se on jäänyt vaille.

Saapa nähdä miten hän tuopi tilin palkiselle ennen 15 p. lokakuuta 1920. Kun ei sano olevan hänellä saantikirjoja. Nyt näyttävät nämät vaihtovuodet, että ei ole ollut poroisäntää, kun on palkinen aivan tyhjä poroista.

Porot on koottu muihin palkisiin; siis näet kuinka suuri vahinko on tullut palkiselle. Kenenkä on syy? Nyt on Aappo Koskenniska pantu Kittilän yhdyskokouksessa Kyrön palkisen poroisännäksi. Hän kuulutti palkisen kokouksen, jossa päätettiin entisiltä poroisänniltä tuoda kaikki palkisen asiakirjat 14 pv. kuluttua tarkastuksenalaiseksi esimiehelle.

Tarkastusmiehiksi valittiin Oskar Ojala ja Alfriid Ylitalo. Nyt on kirjat Alf-riid Ylitalon takana eikä poroisännän.

Pyydän ystävällisesti Rikhard Möykkystä vastaamaan, miksi ei ole an-nettu palkiseen kuuluvia kirjoja väliaikaiselle poroisännälle Oskar Auttol-le, että olisi päässyt toimimaan palkisen asioita. Olisihan pitänyt poro-isäntä kootuttaa palkisen sisällä olevat porot, niistähän olisi saatu kan-taa päämaksut, joilla olisi vastattu palkiseen kuuluvia kuluja.

Mitä muuten tulee Möykkystä kohtaan, en tahdo loukata hänen arvoaan, vaan paremmin julkaista hänen urotöitään.

Hän innostu lakihenkeen ja alkoi asianajotoimen kihlakunnan oikeuksis-sa Kittilän, Muonion, Enontekiön ja Inarin käräjäkunnissa, joissa oli joi-taki henkilöitä passitettu vankiloihin. Hän johti asiallisten puolelta siten, että vangit päästettiin irralleen ja vapaalle jalalle.

Mutta ken tiesi olisiko hänellä ollut sama henki kuin profeeta Danielilla, joka päästi Susanna tyttären kuolemanrangaistuksesta vapaaksi, vaan olisiko hänellä ollut Baalin pappein ja profeettain rukoushenki joita oli sangen paljon joka oli kaikki turhaa. 1 Kuningasten kirj. 18 luk. 5. 4. 20.