Kansan Tahto 18.07.1910.

Kirje Sodankylän Purnumukasta.


Paikka josta minä nyt kirjoitan, on sellainen, mistä ei liene sanomaleh-dissä näkynyt uutisia tuskin koko maailman olemassaolon aikana. Siis kesken kiireenikin piirrän täältä muutaman rivin.


Purnunmukka(* sijaitsee n. 12 penik. Sodankylän kirkolta pohjoista koh-den Tankavaaran ja Maanselän välissä noin puoli penink. Tankavaaran alta Inarin postitiestä syrjässä. Kylään on vasta-aikoihin rakennettu neljä uutta tavallista ihmisasuntoa, joten ei ole enää koko kylässä kuin yksi Lapinkota siinä asuu yksinään 80-vuotias ukko, jota kutsutaan yleisellä nimellä Lassi-äijäksi.

*) Pekka Sammallahti: Purnu tullee saamen sanasta, nyky-inarinsaa-meksi puornâ. Siitä purnusta on sitte saatu purnukka.


Ukko on hyvin ystävällinen ja puhelias. Käväsin äskettäin hänen asun-nossaan. Mentyäni sisälle oli ukko lukemassa Lutheruksen postillan, minkä jätti sikseen ja tarjosi minulle kahvia. Äijä kertoi minulle elämän-säkin vaiheista, m.m. sanoi häneltä kolme kertaa porojenkin hävinneen aivan melkein sukupuuttoon. Viime kerrallakin sanoi menneen niin vä-häksi, ettei ollut jäänyt kuin yksi vasa, kun taasen sanoi porokarjan hyö-tyneen jopa 100 asti. Sitä äijä sanoi Jumalan siunaukseksi.

Vuotson Hettojen kota.Oikealla Lassi Nikodemus heinäkuussa 1905. Kuva: Curt Fircks. GTK.

Nils Nikodemuksen kota Vuotsossa v.1882-1884. Lars oli ensimmäinen kruununtilan hakija Vuotsossa, mutta menetti, kun ei pystynyt hoitamaan tilavelvoitteita. Hänellä paloi Vuotson mökki ja hän muutti asumaan Pur-numukkaan kotaan. Tuo Jätkä kirjoitti kirjeen Lassi äijän luona vierailulla Purnumukassa kesällä 1910 Joulukuun viimeinen päivä Lassiäijä kuoli. Kuva: Museovirasto. / finna.fi Kuvateksti: Hilkka M. Magga.

Hyvissä rahavaroissa kerrotaan äijän olevan. Rahojaan hän kuuluu tal-lentavan metsässä kiven alla.


Maatyöhön ei lappalainen ole harjaantunut ensinkään. Sen hän tavalli-sesti teettää työmiehellä. Niittytöissä se minäkin heillä Tankojoen varres-sa olen. Mutta viime kylmien perästä ovat täällä ilmat muuttuneet niin lämpöisiksi, että parina päivänä on halkotyö alkanut koetella oikein Aa-tamia. Vaikka puolilymmentä kertaa olen päivässä joessakin rypönyt, mutta lämmin se silti pakkaa haittaamaan.

Kortinpeluu ja kalojen onkiminen on miesten työnä ollut näihin asti. Mut-ta nyt he ovat kaikki menneet tuntureille poronvasojen merkitykseen missä viipynevätkin useampia viikkoja.

Jätkä