Pohjolan Sanomat 1932.

Kolme miestä Sodankylästä Venä-jän puolelle.

Sanoivat lähtevänsä hevosien hakuun laitumelta ja aluksi luultiinkin heidän eksyneen.


Kulen eilen kerroimme. lähti Sodankylän Vuotsosta noin kymmenen vuo-rokautta sitten kolme miestä hevosenhakumatkalle, kuten he itse lähties-sään ilmoittivat. Miehet olivat Lohijoen majatalon isäntä Väinö Kurkinen ja kulkumiehet Blomster ja Pertti Laitila, jotka viimemainitut olivat äskettäin muuttaneet Sodankylään.

Kun miehiä ei alkanut kuulua takaisin ja kun oli syytä otaksua, että he olisivat eksyneet, alettiin heitä etsiskellä paikkakunnan viranomaisien toimesta. Näissä etsiskelyissä ilmeni seikkoja, jotka vintasivat siihen suuntaan, että miehet ovat painuneet rajan yli Venäjän puolelle. Ja jo sekin seikka, että eväillä varustetut miehet eivät kymmenkunnan päivän sisälle olleet sattuneet mihinkään ihmisten ilmoille, vaikkakin erämaat sanotuilla seuduilla ovat tosin kovin laajat, oli syytä senkin perusteella luulla, että miehet olivat hevostenhakumatkan nimellä menneet pitem-mälle.

Edelleen ilmenikin, että matkan syy oli kokonaan tekaistu. Mainitulla Väi-nö Kurkisella kylläkin on viime kevätkesällä kadonnut kaksi hevosta ja oli hän nyt kertonut erään kalastajan ilmoittaneen hänelle hevoset löytä-neensä. Kuulusteltaessa on mainittu kalamies kertonut, ettei hän ole hevosia löytänyt, eikä mitään Kurkiselle kertonut. Sitäpaitsi saatiin kuul-la, että miehet olivat kulkeneet Luirojoen yli ja Sompion perällä eräässä paikassa varustaneet itsensä lisäeväillä sekä vielä Lokan kylässä käy-dessään maininneet, että he viipyvät pitemmän aikaa eikä heitä tarvitse etsiä.

Miehet lienevät käyttäneet Sodankylän ja Savukosken välistä poroailaa apunaan, kulkien sen suuntaan sekä edelleen Venäjälle. Mainittu Lohi-joen majatalon isäntä on naimisissa ja on hänellä jonkun verran omai-suuttakin