Ilmoitus no 243/46.


Tietoon on tullut, että osaston ilmoituksessa no 224/46 (13.9. - 46 E. Korhonen) mainittu, Ruotsissa oleskellut suomalainen majuri Pauli Mart-tina on 15.10. -46 jälkeisenä aikana Ruotsista, Suomen Käsivarren poik-ki kulkien paennut Norjaan.— Saadun tiedon mukaan on Majuri Martti-nalla ollut seurassa kaksi suomalaista nuorta miestä, joitten henkilöku-vausta eikä nimiä vielä ole tiedossa. Kerrotaan vain heidän olleen viime kuluneena kesänä Muoniossa Tie ja Vesirakennushallituksen tietöissä.

Pauli Marttina luutnanttina. SA.kuvat.

Seurueen ylitettyä rajan Kuttasen kohdalla, s.o. Palojoensuusta ylös-päin. Maantiestä lähtee Kuttasesta metsäpölku Norjaan yli Enontekiön Käsivarren. Seurue kulki tietä jota myöten pääsee ehkä hevosen rattail-lakin 10 km päässä olevaan erämaa taloon Kultimaan, jossa asuu Lep-päjärven perhe.

Edelleen on vain jalkapolku kesällä. Vieraitten saavuttua talossa oli vain emäntä lapsineen kotona. Majuri oli emäntä Leppäjärveä puhumasta mi-tään hänen ja seuralaistensa käynnistä talossa. Lisäten, että heillä on vain muita syitä joista Suomessa kyllä pidettäisiin jos tulisivat tietoon.

Majuri oli kehunut, että heillä on kyllä rahaa, joten kyllä pärjää. Kertoen jotakin Ruotsista tulleen lähdön. Emännälle oli majuri kertonut karttavan-sa Rajavartiolaitoksen miehiä. Nähtyään talon tyttären, majuri oli kerto-nut emännälle käyneensä kerran kesällä talon läheisyydessä metsikös-sä ja nähneensä saman tytön silloin ulkona. Miehet olivat todennäköi-syyden mukaan sivilipuvuissa.

Kuttanen v. 1950, vasemmalla entinen Metsähallituksen talo, edessä Oskarin talo varastoinee, nykyinen Hannun poropaikka. Kuva: Kyytinen Pekka. / finna.fi

Yövyttyään Kultiman talossa seurue jatkoi matkaa käyden polkua myö-den 20 km. päässä sijaitsevaan Leppäjärven eramaa kylään jossa on kolmattakymmentä taloa. Talo jossa seurue yöpyi ei ole vielä tiedossa. -

Avustaja saa sen kylläkin tietää kylänmieheltä, tuntemaltaan Arvo Lep-päjärveltä myöhemmin.

Aamulla seutue jatkoi kyselemättä reittiä, matkaa 30 km. etäisyydessä sijaitsevaan, polun varrella olevaan 4-5 taloa käsittävään Näkkälän ky-lään. Seurueen yöpymistaloa ei myöskään vielä tiedetä. Edellämainittu-jen kylien välillä oli seuruetta vastaan tullut Kultiman talon 25 vuotias poika Jussi Leppäjärvi. - Yövyttyään Näkkälässä, seurue polkua myöten meni Norjaan.

Todennäköisesti 20-30 km. Suomen rajasta sijaitsevan, 500 - 600 asu-kasta käsittävään Koutokeinon kirkonkylään. Avustaja on saanut tietää Ruotsin Karesuannossa asuvalta kahvilan omistajalta (yläkerrassa ma-jatalo) Larsonilta, tai Nilson. Todennäköisesti Larson, että majuri Martti-na on saanut määräyksen poistua Ruotsista. Samoin hänen mukanaan olleet miehet.

Avustaja (* joka tuntee Pohjois-Suomen ja Käsivarren hyvin, olettaa voi-vansa järjestää ilmoituksessa mainitulle reitille ja muuallekkin sanotulle alueelle valvonta verkoston, koska tuntee asukkaat melkoisen hyvin. Useita Ruotsissa ja Norjassakin.


Kemissä 6.10.-46

V.t. osastopäällikkö Mikko Innainen

(* Benjamin Ylitalon, joka oli Valpon miehiä. Asui Kultiman talossa kun-nes lähti kulkemaan itäänpäin. Benjami oli huiputtaja ja näytteli korkeaa virkamiestä. Oli mennyt Lismaan ja siellä esiintynyt ministerinä ja taakot-tanut kyläläisille maantien.)


https://fi.wikipedia.org/wiki/Pauli_Marttina