Perä-Pohja 1933.

Kruununvouti Sandströmin mur-haaja oleskelee Neuvosto-Karjalas-saKruununvouti Sandströmin murhaaja oleskelee Neuvosto-Karjalassa. Työmiehenä Syvärin tehtaalla.

Kuten muistettaneen murhasivat punakaartilaiset syksyllä1917 Kittilässä Lapin kihlakunnan silloisen kruununvoudin Sandströmin. Punakaartilai-set saapuivat kruununvoudin asunnolle, vaatien tätä eroamaan viras-taan, johon vaatimukseen Sandström vastasi jyrkän kieltävästi.

Punakaartilaiset ryhtyivät ammuskelemaan oven läpi kruununvoudin vir-kahuoneeseen, jolloin yksi luodeista lävisti hänet, kaatuen kruununvouti Sandström kuolleena tyttärensä viereen, joka ei ollut tahtonut jättää isäänsä, vaan oli hänen luonaan viimeiseen saakka. Todettiin, että sur-manluodin lähetti kittiläläinen Verneri Vettanen, joka heti tekonsa jälkeen lähti muiden rikostoveriensa kanssa pakenemaan Sodankylän kautta Venäjälle.

Äskettäin on Kittilän Kelontekemän kylään saapunut eräs paikkakunta-lainen, joka joku aika sitten meni rajan yli niiden hyvien tietojen lumoa-mana, joita kommunistit ovat Venäjän oloista toitottaneet. Mies sai kui-tenkin ”ihannemaasta” pian tarpeekseen ja pakeni takaisin Suomeen, kertoen rajan takana vallitsevan sietämättömän kurjuuden, jonka vertais-ta ei rajan tällä puolen missään ole.

Hän oli työskennellyt jonkun aikaa Syvärin tehdasrakennuksella Neu-vosto-Karjalassa ja tavannut siellä kotipitäjänsä miehen, edellämainitun Vettasen, joka asustaa pienessä mökkipahasessa ja käy töissä sanotulla rakennuksella.Työpalkat ovat siellä niin kehnot ja olosuhteet muutenkin kurjat, että työläisten oloja on vaikea sanoin kuvata.