Takana Antti Laakso, edessä Yrjö Kortelainen.

Jaakko Paajanen Enontekiöltä kai-vertaa sarvea. Kuva: Timo Syrjä-nen. / Suomen Metsämuseo.

Yrjö Kortelainen esittelee tauluaan 1960-luvulla.

Hetassa 1970-luvulla, Yrjö ja Jorma Kortelainen.

Alf Angeli.

Esa Kortelainen 1950-luvulla.

Esko Kortelainen ja isä Yrjön rom-mipullo 1960-luvulla.

Jorma Kortelainen 1960-luvulla.

Marjatta oik. ja Maikku Kortelainen 1960-luvulla.

Marja-Helena Kortelainen 1970-luvulla.

Hetassa 1960-luvulla, edessä Mar-jatta Kortelainen, takana Lahja An-geli.

Hetan kansakoululaisia 1950-luvun alussa: 1. Pentti Stoor, 2. Erkki Vuontisjärvi, 3. Timo Jolanki, 4. Ole Öhman, 5 Toivo Ylitalo, 6. Hannu Kitti, 8. Ouva Muotkajärvi, 9. Pirkko Riekkinen, 8. Aarno Vuontisjärvi, 9. Asta Riekkinen, 10. Anneli Vuontis-järvi, 11. Inga Niemelä, 12. Eevi Muotkajärvi, 13. Suoma Salmela, 14. Varpu Kumpulainen, 15. ?, 16. Sirkka Sorjonen.17. Anna-Liisa Iso-lahti, 18. Orvokki Rova, 19. Veera Kumpulainen, 20 Vuokko Rova, 21 Rauha (Vieltojärvi) Leppäjärvi, 22. Sirkka Syväjärvi, 24. Mailis Kuru, 25. Airi Kuru, 26. Einari Kultima, 27. Orvo Öhman, 28. Reino Sonka-muotka, 29. Esko Muotkajärvi.

Kaija Rova vanhan hotellin "yöker-hossa".

Tuula Angeli "Kilikalikaupan myyjänä 1980-luvulla.

Jouluaterialla 1970-luvulla. Oik Jorma, Maisa Kortelainen, Sami Peltovuoma sekä Jouko-Manu Kortelainen.

Hetan-Aitan myyjä Marja-Helena Kortelainen.

Sami Peltovuoma.

Kaija Rova ja Marja-Helena Kor-telainen.

Marja-Helena Kortelainen.

Tuula Angeli vanhan hotellin "yö-kerhossa".

Hetan vanhan hotellin "yökerhossa" 1980-luvulla poikarievun kimpussa oik. Tuula Angeli, Arja Stoor sekä Marja-Helena Kortelainen.

Sami Peltovuoma 1970-luvulla.

Hetan-Aitan myyjä Marja-Helena Kortelainen.

Luovatievalla v. 1949, Aili Kortelai-nen sekä lapset, Marjatta sylissä ja Esa oikealla.

Marjatta Kortelainen v. 1949.

Aili Kortelainen (vas.) Esko Korte-lainen sekä hänen morsmaikkunsa. Oikealla Milla-Maija Tammi.

Marjatta ja Aili Kortelainen 1960-luvulla.

Postimies Veikko Laakso työmatkal-la Näkkälän - Pöyrisjärven kautta Kalkujärvelle v. 1959. Kuva: Hilma Laakso albumista.

Postimies Veikko v. 1959. Kuva: Hilma Laakso albumista.

Vilkunan äijä saapunut seuraamaan veneenrakennuskurssilaisten tou-huka Hetassa 1950-luvulla.

Vas. Liisa Rova, Maija Vuontisjärvi ja Sulo Rova Pekkalanvaaran siir-tolohkareella 1960-luvulla, taustalla Ounistunturi. Kuva: Maija Vuontis-järven albumista.

Tuomas Näkkkäläjärvi v. 1964. Kuva H. Laamanen Muonio. / Postikortti.

Marianpäivänä Hetassa 1950 -60- luvulla: Vilkunan Antti (Antuna) vas. sekä Hirvas-Oulan Antti. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Postiauto Enontekiöllä Freetrikin majatalon edessä v. 1929. Kuljettaja Joona ja postiljooni J. Antinjuntti. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Benz postiauto Enontekiön Hetan postin pihalla. Oik. O. Lakkala, R. Niva ja rouva Hetta rengastöissä v. 1929. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Benz-Gaggenau postiauto Hetan postin pihalla v. 1929. Vas. pikku-tyttö, rouva Julia Hetta, kuljettaja T. Joona, L. Hetta, postiljooni J. Antin-juntti, Esteri. Kuva: Postimuseo.

Hetassa 1940-luvun lopulla: Vas. Niilo, Lauri, Alli, Esko, Oskari, Antti, Iita, Taisto ja Irja Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Hetassa 1950-luvulla: Lattialla Helmi ja Jussi Syväjärvi, istumassa vas. Raija Syväjärvi, ?, Aila Vieltojärvi, Mirjami Heinonen, Aura Vuontisjärvi, ? ja Heli Vieltojärvi. Ovensuussa postinhoitaja Väinö Mäntyniemi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumis-ta.

L.-S. Enontekiön p.o:n johtokuntaa. Vasemm. puh.-joht. rva Syväjärvi, hänen vier. sihteeri rva Öhman, Kerttu Kallio, Annie Elander, Aura Vuontisjärvi os. Oja, Helga Sjö-holm. Kuva: Lotta. / Pohjolan vartio 1937.

Enontekiön sk:n esikuntaa, vasem-malta kirkkoherra A. Kallio, nimis-mies B. Öhman ja tullivarlija J. Sy-väjärvi. Esik. jäsenen Fr. Eiran ku-va puuttuu.

Enontekiiin sk:n paikallispääll. res.-vänr. L. Riekkinen.

Res.-vänrikki J. Kurkisalo (ent. Lamberg) Enontekiön sk:n upseereita.

Riekkinen, L. Pohj.R. Enontekiö. Tupaisä 1 a, kotaisä N:o 4. Kämpän vanhin, tunnettiin siitä, ettei puhunut vanhuudestaan. Tuvan ilopikari. Kuva ja teksti: RUK. 1934.

Evakko-ajan jälkeinen jälleenraken-taminen käynnissä Hetassa, Irja Me-ronen ikkunassa, edessä vas. Fritjof Kotavuopio ja Ilmari Tyrväinen. Ku-va: Esko Mäntyvaaran albumista.

Joulu Hetassa 1950-luvun lopulla: Vas. Riitta, Essi hänen syliissä Mar-jaana, Ahti, takana Taisto ja Kata-riina Laakso. Kuva: Taisto Laakson albumista.

Näkymä Enontekiön kirkon tornista länteen syyskuussa v. 1962. Kuva: Alanne, Paavo. / Lapin maakunta-museo.

Näkymä Enontekiön kirkon tornista itään syyskuussa v. 1962. Kuva: Alanne, Paavo. / Lapin maakunta-museo.

Hetta 1950-luvulla. Kuva: Metsälä, Yrjö. / Lapin maakuntamuseo.

Jouni Valkeapään 60-vuotissynty-mäpäivät Hetan luontokeskukses-sa 17.9.2005. Kuva: Joensuu, Olavi. / Suomen Metsästysmuseo.

Hetan matkailumaja Enontekiö, Hetta; Hetan matkailumaja (avattu 17.11.1963). Kuva: Museovirasto.

Antti A.p Juuso, vas. Elli Kalttopää, keskellä tyttö Inkeri Siilasjoki (Keto-la) pienin tyttö Inka -Saara Juuso Antin pikku sisko, takana oleva mies Oskari vanhapiha ja siellä välissä oleva vanhus on Iiskon Antin vaimo Kristiina Näkkäläjärvi.

Taisto Laakso armeijassa Rova-niemellä 1940-luvun lopulla. Kuva: Taisto Laakso albumista.

Hiihtokilpailujen palkintojenjako Hetan kansakoululla 1960-luvulla. Jakajana oik. Armas Vuontisjärvi ja vasemmalla pikku tyttö Ulla Hil-tunen os. Vuontisjärvi, selin etu-alalla Jouni Jaakkola.

Taisto ja Tuomo Laakso. Kuva: Tais-to Laakson albumista.

Hetan Suojeluskunnan Sotilaspoi-kia Hetassa v.1943. Edessä vas. Taisto Laakso, Sakari Laakso, Jorma Rova, Olli Laakso. Keskirivi vas. Veikko Laakso, ? Takana 2. vas. Lauri Laakso. Kuva: Sotilaspoi-ka1943.

Enontekiön 1960-luvun kunnanhalli-tus: Oik kunnansihteeri Jouko Ala-nen, Fiilus Keskitalo, Marjatta Palis-maa, Juho Baas, Hannees Kitti, Ee-meli Ylitalo ja Kalle Eira.

Erotusaidalla v. 1954. Keskellä Ak-seli Vanhapiha Kätkäsuvannosta ja hänen poikansa Vilho piirtää karva-merkkiä. Poron pitelee Esa Kumpu-lainen.

Marianpäivän porokilpailut Ounas-järven jäällä, oik. Iisko Vanhapiha. Kuva: Postikortti.

Ikkunan alla Elli Riekkinen os. Kum-pulainen, vierellä Aino Kumpulainen.

Raisa Sonkamuota (vas.) ja Marja-Helena Kortelainen 1970-luvulla.

Marja-Helena Kortelainen.

Hetassa. Oik. Riitta Laakso ja Vilho Vanhapiha. Reki on tosi hieno Elli ja Oskari Vanhapihan kirkkoreki.

1. Pentti Leppäjärvi, 3.Laila Ylitalo os.Leppäjärvi,4.Kuru Eino, (Eikka) järventakaa,5.Heli Kuru (Uunon vaimo), 6, Helmi Kuru,7. Enni Ylitalo os. Kuru Augusti Ylitalon puoliso, 8. Uuno Kuru, 9.Senni Laakso os. Ku-ru, 11, Maire Kuru, 12, Airi Kuru, 13. Silja Leppäjärvi, 14 Anna Keskitalo (Kuru,15. Kalle Kuru (Silja Leppäjär-ven veli) 16. Vilma Hetta,17. Marja Laakso os. Hetta, 18 Irma Hetta,19. Kalle Leppäjärvi, 20. Martti Hetta. 21. Kalle Leppäjärvi (nuorempi), 22 Kalle Kuru

Essi ja Taisto Laakso.

Juha Vuontisjärvi.

Uule Magga.

1. Elias Kytömäki,2. Leena Halko-saari, 3. Irene Ylitalo,4. Markku Sep-pä kanttori, 5. Aune Mannela, 6. Hannu Pellikka,7 Esteri Syväjärvi, 8. Esko Kortelainen, 9.Aila Alamattila. 10. Arto Baas,11, Paavo Mikkonen, 12. Pertti Heikurainen, 13. Pauli Mattila, 14. Kari Kuuttinen, 15. Timo Palo, 16. Veikko Jauhiainen, 17.Pasi Laakso, 18. Juha Tornensin,19. As-lak Proksi, 20. Nils Aslak Labba, 21. ? Juuso, 22. Sinikka Kotavuopio, Milja, 23 ? Grangvist, 24. Kleemet Näkkäläjärvi, 25. Eija Pahajoki, 26. Eila Pahajoki, 27. Riitta Kukkonen os. Näkkäläjärvi, 28. Merja Immo-nen, 29. Anni Mannela os. Kalttopää

Alvar Outakan piirros vuodelta 1949 suuren-susijahdin innoittamana. Piirros: Fanni Salmelan vieraskirjas-ta.

Essi Laakson syntymäpäivät.

Viljo Kuru.

Vas. Taisto ja Essi Laakso. Kuva: Taisto Laakson albumista.

Hetan nuorisoa v.1953. Vas, Esko Mäntyvaara, Sakari Laakso, Lauri Laakso, Ilmeisesti Angeli tyttäriä, Tero Angeli ja Aulis Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Simeoni Laakso 1950-luvulla.

Kuvassa valtiopäivämies Yrjö Halo-nen kunnostaa Ounasjärven rantaa. Taustalla Enontekiön nimismiehen puustelli. Kuva Pentti Eskola, 1906. GTK.

Hetassa vanhan pappilan kartanolla 1930-luvulla: Eino Kumpulainen poroineen (s.1902. vaimo Lakson Hilja Vuontisjärvestä,.s.1909.) taus-talla oik. pappilan ulkorakennus, vanha kirkko ja kunnanmagasiini eli Armopuoti. Kuva: Tarja Ylitalon al-bumista.

Maija ja Kalle Vuontisjärven seka-tavarakauppa Hetassa 1960 -1970- luvulla. Maija oik. ja Kalle vas. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetassa 1950-60-lukujen vaihtees-sa, vas. Ahti, Riitta, Kalevi ja Ella Laakso.

Jussi Koistinen rakentamassa ve-nettä Mäkikurun pihalla Hetassa 1950-luvun alkupuolella.

Elli Riekkinen lapsensa kanssa 1930-luvulla Enontekiön Hetassa. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Pres. Kyösti Kallio Hetassa v. 1937. Kunta lahjoitti hänelle poron vasoi-neen. Oik. Berit Anne Palojärvi os. Näkkäläjärvi, Erkunan vaimo, Antti Erkinpoika Palojärvi siis Erkuna, An-ni Palojärvi os. Hirvasvuopio sekä Kyösti Kallio .

Närpistön porot 1950-luvulla.

Juhlat Hetassa kansakoulun ruoka-salissa 1950-luvulla. Edessä Helmi ja Jussi Syväjärvi, Maija Vuontisjär-vi Hetasta, sekä Samuel Anttila ja K.J. Välijoki Muoniosta.

Pekka Muotkajärvi veneenrakennus-kurssilla Hetassa Mäkikurun pihalla 1950-luvun alkupuolella.

Lahja (vas.) ja Tuula Angeli kotipi-hallaan Hetassa 1960-luvulla..

Hetassa, Ounasjärven vastarannalla 1960-luvulla: Vas. Ahti, Katariina ja Riitta Laakso, taustalla pari turisti-tyvärtä.

Marjatta Kortelainen sekä ajokoira 1950-luvulla.

Marjatta Kortelainen v. 1950-1951. Taustalla juuri valmistunut kansa-koulu.

Matti Näkkäläjärvi 14.01.1965. Ku-va: Martti Linkola. / Museovirasto.

Hetan ensimmäinen kirkko Valmistui v. 1865 ja poltettiin syksyllä 1944. Kirkon ovipääty oli kohti länttä. Ku-van oikeassa alanurkassa näkyy ns. kunnan makasiini eli "Armopuoti" jonka editse maantie kulki. Makasii-nin nurkalta nousi polku kirkon eteen, jota kirkkoväki käytti Maalaus ja teksti: Yrjö Kortelainen. (Maalaus Enntekiön seurakunnan hallussa.)

Hetassa v. 1950: Irja Meronen hiih-tämässä, hänen toimiessa Helena Karan "stunttina", oik terveystalo ja sen takana kansakoulun ulkoraken-nuksia, taustalla Ahvenvaara. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana. / Kan-sallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Posti-Einari eli Einari Kuru korjaa takkoja jotka ovat tippuneet porolle niskaan. Postinkanto matkalla He-tasta Näkkälän kautta Pöyrisjärvelle v. 1939. Kuva: Hustich I. / Museovi-rasto.

Takarivissä vas: ?. ?. ?. ?- ?, ?, Kaukosen Kalle, ?, ?, Veikko Laak-so, ?, ?, ?, Lauri Laakso, ?, ?, Oska-ri Laakso. Eturivi vas: Simeoni Laak-so, ?, ?, Lyyli Laakso, ?, ?, ?, Olga Laakso ja Vieno Laakso tyttö sylis-sä, Selma Palojärvi ja tyttönsä Aa-da, Esko Laakso. Sakari ja Tapio Laakso näkyvät hieman Selma Pa-lojärven ja Vienon takaa. Kuva: Mai-ja Vuontisjärven albumista.

Riitta Husa, Kalle Vuontisjärvi ja Yr-jö Rantakokko. Riitta Husa hiihtoret-kellä Hetasta Näkkälään. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Vas. Orvokkki Rova, Esko Mänty-vaara ja ? 1950-luvulla. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Maija_Liisa Kortelainen Hetassa 1970-luvulla

Maija-Liisa Kortelainen ja Sami Pel-tovuoma 1970-luvulla.

Matkamuistomyymälä Hetassa Kau-tokeinoon menevän tien risteykses-sä, suunnilleen nykyisen rivihallin seutuvilla. v. 1975. Inga Magga (Riitan ja Heikin äiti.) oikealla. Kuva: Söderholm, Märta. / Museovirasto.

Yrjö Kortelainen (vas.) ja hänen veljensä Tuomas sekä siskonsa Tyyne Hetassa 1980-luvulla.

Iiskon Antin Matti eli Matti Näkkälä-järvi Hetassa vuonna 1933. "Juhani, lappalaispoika, jonka ryhdistä ja ilmeestä kuvastuu pohjoisen Suo-men yksinäisten erämaiden tyyni umpimielisyys" Kuva ja teksti: Suo-men Kuvalehti 1938.

Enontekiön Uuden kirkon avajaisiin saapumassa rovasti kallio sekä piis-pa Herman Kunst v. 1952. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Yrjö Kortelainen (oik.) kertausharjo-tuksissa 1950-luvulla.

Maarita - Maiju- Näkkäläjärvi He-tasta - Kristiinan ja Antin tyvär. Maalaus: Alvar Outakka.

Oma kuva. Maalaus: Alavr Outakka.

Yrjö Kokko. Piirros: Y. Kortelainen.

Hetta 1850–1860 Kuva: Soldan Carl Erik. / Museovirasto.

Äitini Eila Sonkamuotka (Bodén). 1921 - 2013 (vas) ja Aini täti (Sonka-muotka) Aini tädin mökillä Hetassa Ounasjärven rannalla. Kuva ja tek-sti: Kaarin Boden.

Eliel Lagercrantz seisoo Jyppyrällä v. 1918. Kuva: Museovirasto.

Hetassa ennen sotia, Palojärven Juntti (vas.) ja Uuno Kumpulainen. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumis-ta.