Kalkujärvellä: Oula Heikinpoika Magga, Saara Magga os, Näkkä-läjärvi, vas, heidän poikansa Ju-hani. Kuva: Erik Therman. / Skol-radio 1937.

Heikin Niilan eli Niila Maggan lap-set Saara (vas.), Oula ja Inker-Anni Kalkujärvellä v. 1934. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Anni Magga (Unit-Ánne) kodan ovella 1930-luvulla. Kuva: Hämä-läinen Antti. / Museovirasto.

Kalkujärven entistä kesäkylää Maggan lapinkylässä v. 1964; kuva otettu luoteesta, taiteilija Heikki Somersalo mittana. Niila Maggan tuvan pääty ja Iiskon-Jussa Näkkäläjärven tupa, taustalla Oula Oulanp. Maggan edelleen (tilapäisesti) käytössä oleva aitta sekä laavu, jossa Oula Oulanp. Magga asuu ajoittain kalastus- ja porotöiden yhteydessä. Kuva: Linkola Martti. / Museovirasto - Musketti

Kalkujärvellä v. 1948. Oik. Heikin Jussa eli Jussa Magga. Kuva: Museovirasto.

Kalkujärvellä 1930-luvulla: Juvva pitelee vaamia ja sisarensa Anni Näkkäläjärvi lypsää. Kuva: Museovirasto.

Enontekiön Kalkujärvellä v.1936. Heikin Niila Magga ja vmo Maria os.Näkkälä sylissään tyttärensä ?, Oikealla Saara äidin sylissä Oula poika.

Kalkujärvellä ennen sotia. Itä-kylän lapset, tyttö Heikin Niilan Inga eli Inga Magga, Niilan Oula eli Oula Magga ja Niilan Antti eli Antti Jooseppi Magga. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Ketojärvellä v. 1934. Lapset, isompi Nils Oula Magga ja Antti Jooseppi Magga eli Oulan Oula ja Niilan Antti Kotajärvellä. Kuva Bertil Öhman. / Tarja Ylitalon albumista.

Salttirovassa, Pöyrisjärven takana; Oula Heikinpoika Magga, kutsuma nimi Vanha-Oula koska oli neljä muuta Oula Maggaa. Kuva on vuodelta 1950. Kyseessä on Suomen ja Norjan välinen rajankäynti jossa Oula toimi huoltokolonnan oppaana Kuva: Orvo Öhmanin valokuva-albumista.

Heikki Hp. Magga sylissään poikans Nils-Antti. Kuva: Suomen Kuvalehti 2/1939.

Niila Maggan pororenki Armas Niemelä ja Ison-Jussan tyvär Raaskaltiolla tai Pöyrisjärvellä vuonna 1924. Kuva: Auer Väinö. / Museovirasto.

Tuomman Heikki Magga Kalku-järvellä v. 1934. Heikki Nilssá-bárdni Magga, Duommá Heaika, eli 1859.06.23 – 1934.05.18. (Tuomman Heikki kuoli kevättal-vella 1934 noin kuukautta ennen 84vuotispäivää Nunnasessa Suutarin Aukun talossa) Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Iiskon Jussa ja vaimonsa (Heikin) Inker Näkkäläjärvi Kalkujärvellä v. 1948. Kuva: Hämäläinen Antti

Saara-akhku eli Saara Magga Kalkujärvellä v. 1934 Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Oula hp Magga Kalkujärvellä v. 1934 Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Niila hp.Magga ja vanhin poikansa IIsko Nils Iisakki Magga myöh. Maras Kalkujärvellä v. 1934. Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Heikin Juhani eli Juhani Magga ja vmo. Himpan Pirita os.Siri ja Iiskon Jussan Anni eli Anni Näkäläjärvi. Kalkujärviellä v. 1934. Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Kalkujärvellä v. 1934. Iiskon Jussan eli Jussa Näkkäläjärven vmo Inker-Anni os.Magga ja hei-dän lapset Oula, Inga ja Elli. Ku-va Ravila Paavo. / Museovirasto.

Kalkujärvellä v.1934 Juhani Hp Magga ja Birit Oleanna Siri (Koutokeinosta.) Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Maggojen kota Kalkujärvellä v. 1934. Kuva: Ravila Paavo. / Mu-seovirasto.

Aslak Henrik eli Asllat Heandara Magga lähdössä matkaan Náldejávrin kesäkylästä v. 1963. Kuva: Linkola Martti. / Museovirasto.

Juhani Maggan kesätalo Nattijär-ven kesäkylässä Maggan lapinky-lässä v. 1963. Kuva: Linkola Martti. / Museovirasto.

Oulan Juhan eli Juhani Magga.

Juhan Matti Magga ja Jooseppi Antti Magga Kalkujärvellä v.1948. Kuva: Antti Hämäläinen. / Museo-virasto.

Suongeri-telineellä kuivumassa poron vatsalaukkuja joissa kui-vatetaan poron verta Kotajärven rannalla lähellä Kalkujärveä v. 1934.. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Kalkujärvellä v.1934. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Heikkiläiset Kalkujärvellä v.1948. Kuvassa on Heikki Juhani ja Heikki Maggan lapsia. Kuva: Antti Hämäläinen. / Museovirasto.

Saara Magga Kalkujärvellä 1930-luvulla.

Poroelo paimenineen Niemijärven rannalla v.1934. Niemijärvi on muutama km pohjoiseen Kalkujär-vestä ja siitä Otajärvestä missä kodat on aina olleet. Kalkujärven ja Kotajärven väli on 200m.

Inker-Anni Näkkäläjärvi os. Mag-ga Kalkujärvellä 1930-luvulla. "Kalkujärvellä oli ennen Iiskon Jussan tupa muta sitä ei käyttet-ty asumiseen koska kota on ollut parempi asunto, Heikin Niilalla oli aitta ja Heikin Oulalla oli aitta ja tupa jotka myytiin norjaan Unih Iiskolle koska nekin osot-tautuivati huonoksi ratkaisuksi." Teksti: Hannu Magga.

Kalkujärvellä ennen sotia. 1 Henrik Magga eli Tuomman Heikki ,2. E. Ruotsala,4. Juhani Hp. Magga,5. Juhani Np. Magga, 6. Oula Hp Magga, 7. BenjaminKuru ( Kurun Einon veli) 8. Nils Oula Op Magga, 9. Iisak Henrik Op Magga, 11 Inker Marie Näkkäläjärvi os.Magga, 10. Saara ahkku lasten äiti, 14. Inker-Anni Näkkäläjärvi os. Magga,13 Anni Kuru os.Näkkälä, 14.Heikin Niilan emäntä Maria Magga os. Näkkälä, 15. Elli Ht Magga, (Meni naimisiin Himpan Jussan eli Jussa Sirin kanssa Koutokeinoon, 3 Inarin poromies. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Suongeri, saameksi suoñir Kalku-järvellä v. 1934. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Kalkujärvellä. Kuva: Antti Hämäläinen. / finna.fi

Aslak Magga lähdössä matkaan Nattijärven kesäkylästä Maggan lapinkylässä 1963.; taakat sisnasäkeissä etualalla. Kuva: Linkola Martti. Museovirasto. / finna.fi

Saara Näkkäläjärvi Kalkujärvellä 1920-luvulla.Hänen isä oli Iisakki Näkkälä muutti vankilassa nimen Näkkäläjärveksi hänen puoliso Oula Heikinpoika Magga. He olivat Hannu Magan isän Oulan Oulan vanhemmat. Kuva: S. Paulaharju. / Museovirasto.

Gálggojávrris v. 1934. / Kalkujärvellä v.1934.

Kalkujärvellä v. 1991: Oik. Oula, Maarit, Kristina, Marjatta ja Anni Magga Kuva: Hannu Maggan albumista.

Kalkujärvellä 1930-luvulla, Vas. Inker-Anni Magga, Inga Oskalo eli Inger Saara Näkkäläjärvi myö-hemmin Magga ja Anni Näkkä-läjärvi.. Kuva: Tarja Ylitalon albu-mista.

Niemijärvi on muutama km pohjoiseen kalkujärvestä ja siitä Otajärvestä missä kodat on aina olleet. Kalkujärven ja Kotajärven väli on 200m. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Maggojen kota Kalkujärvellä. Kuva: Hannu Maggan albumista.

Hannu Magga rakentaa kotaa Kalkujärvellä. Kuva: Hannu Maggan albumsita.

Hannu Magga Kalkujärvellä. Kuva: Hannu Maggan albumista.

Hannu Magga Kalkujärvel-lä. Kuva: Hannu Maggan albumista.

Hannu Magga matkalla Kalku-järvelle. Kuva: Hannu Maggan albumista.