Kalkujärvellä: Oula Heikinpoika Magga, Saara Magga os, Näkkä-läjärvi, vas, heidän poikansa Ju-hani. Kuva: Erik Therman. / Skol-radio 1937.

Kalkulompolon niemi taustalla Kal-kumarasto.

Heikin Niilan eli Niila Maggan lap-set Saara (vas.), Oula ja Inker-Anni Kalkujärvellä v. 1934. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Anni Magga (Unit-Ánne) kodan ovella 1930-luvulla. Kuva: Hämä-läinen Antti. / Museovirasto.

Kalkujärven entistä kesäkylää Mag-gan lapinkylässä v. 1964; kuva otet-tu luoteesta, taiteilija Heikki Somer-salo mittana. Niila Maggan tuvan pääty ja Iiskon-Jussa Näkkäläjärven tupa, taustalla Oula Oulanp. Mag-gan edelleen (tilapäisesti) käytössä oleva aitta sekä laavu, jossa Oula Oulanp. Magga asuu ajoittain kalas-tus- ja porotöiden yhteydessä. Kuva: Linkola Martti. / Museovirasto.

Kalkujärvellä v. 1948. Oik. Heikin Jussa eli Jussa Magga. Kuva: Mu-seovirasto.

Kalkujärvellä 1930-luvulla: Juvva pitelee vaamia ja sisarensa Anni Näkkäläjärvi lypsää. Kuva: Mu-seovirasto.

Enontekiön Kalkujärvellä v.1936. Heikin Niila Magga ja vmo Maria os.Näkkälä sylissään tyttärensä ?, Oikealla Saara äidin sylissä Oula poika.

Kalkujärvellä ennen sotia. Itä-ky-län lapset, tyttö Heikin Niilan Inga eli Inga Magga, Niilan Oula eli Oula Magga ja Niilan Antti eli Antti Jooseppi Magga. Kuva: Tarja Yli-talon albumista.

Kotajärvellä v. 1934. Lapset, isompi Nils Oula Magga ja Antti Jooseppi Magga eli Oulan Oula ja Niilan Antti Kotajärvellä. Kuva Bertil Öhman. / Tarja Ylitalon albumista.

Salttirovassa, Pöyrisjärven taka-na; Oula Heikinpoika Magga, kut-suma nimi Vanha-Oula koska oli neljä muuta Oula Maggaa. Kuva on vuodelta 1950. Kyseessä on Suomen ja Norjan välinen rajan-käynti jossa Oula toimi huolto-kolonnan oppaana Kuva: Orvo Öhmanin valokuva-albumista.

Heikki Hp. Magga sylissään poikan-sa Nils-Antti. Kuva: Suomen Kuva-lehti 2/1939.

Niila Maggan pororenki Armas Niemelä ja Ison-Jussan tyvär Raaskaltiolla tai Pöyrisjärvellä vuonna 1924. Kuva: Auer Väinö. / Museovirasto.

Tuomman Heikki Magga Kalku-järvellä v. 1934. Heikki Nilssá-bárdni Magga, Duommá Heaika, eli 1859.06.23 – 1934.05.18. (Tuomman Heikki kuoli kevättal-vella 1934 noin kuukautta ennen 84vuotispäiväänsä Nunnasessa Suutarin Aukun talossa) Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Iiskon Jussa ja vaimonsa (Heikin) Inker Näkkäläjärvi Kalkujärvellä v. 1948. Kuva: Hämäläinen Antti

Saara-akhku eli Saara Magga Kalkujärvellä v. 1934 Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Oula hp Magga Kalkujärvellä v. 1934 Kuva Ravila Paavo. / Museo-virasto.

Niila hp.Magga ja vanhin poikansa IIsko Nils Iisakki Magga myöh. Ma-ras Kalkujärvellä v. 1934. Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Heikin Juhani eli Juhani Magga ja vmo. Himpan Pirita os.Siri ja Iis-kon Jussan Anni eli Anni Näkälä-järvi. Kalkujärviellä v. 1934. Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Kalkujärvellä v. 1934. Iiskon Jussan eli Jussa Näkkäläjärven vmo Inker-Anni os.Magga ja heidän lapset Ou-la, Inga ja Elli. Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Kalkujärvellä v.1934 Juhani Hp Magga ja Birit Oleanna Siri (Kou-tokeinosta.) Kuva Ravila Paavo. / Museovirasto.

Maggojen kota Kalkujärvellä v. 1934. Kuva: Ravila Paavo. / Mu-seovirasto.

Aslak Henrik eli Asllat Heandara Magga lähdössä matkaan Nálde-jávrin kesäkylästä v. 1963. Kuva: Linkola Martti. / Museovirasto.

Juhani Maggan kesätalo Nattijär-ven kesäkylässä Maggan lapinky-lässä v. 1963. Kuva: Linkola Martti. / Museovirasto.

Oulan Juhan eli Juhani Magga.

Juhan Matti Magga ja Jooseppi Antti Magga Kalkujärvellä v.1948. Kuva: Antti Hämäläinen. / Museo-virasto.

Suongeri-telineellä kuivumassa poron vatsalaukkuja joissa kuva-tetaan poron verta Kotajärven ran-nalla lähellä Kalkujärveä v. 1934.. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Kalkujärvellä v.1934. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Heikkiläiset Kalkujärvellä v.1948. Kuvassa on Heikki Juhani ja Heik-ki Maggan lapsia. Kuva: Antti Hä-mäläinen. / Museovirasto.

Saara Magga Kalkujärvellä 1930-luvulla. Kuva: Tarja Ylitalon albu-mista.

Poroelo paimenineen Niemijärven rannalla v.1934. Niemijärvi on muu-tama km pohjoiseen kalkujärvestä ja siitä Kotajärvestä missä kodat on aina olleet. Kalkujärven ja Kotajär-ven väli on 200 m. Kuva: Tarja Yli-talon albumista.

Inker-Anni Näkkäläjärvi os. Mag-ga Kalkujärvellä 1930-luvulla. Ku-va: Tarja Ylitalon albumista

Kalkujärvellä ennen sotia. Vas. Hen-rik Magga eli Tuomman Heikki, E. Ruotsala, Juhani Hp. Magga, Juhani Np. Magga, Oula Hp Magga, Benja-min Kuru ( Kurun Einon veli) Nils Oula Op Magga, Iisak Henrik Op Magga, Inker Marie Näkkäläjärvi os. Magga, Saara ahkku. lInker-Anni Näkkäläjärvi os. Magga, Anni Kuru os. Näkkälä, Heikin Niilan emäntä Maria Magga os. Näkkälä, Elli Ht Magga, (meni naimisiin Himpan Jussan eli Jussa Sirin kanssa Kou-tokeinoon, Kuva: Tarja Ylitalon al-bumista.

Ylimmän Kalkulompolon rannassa lähellä Kalkujärveä v.1947. Taustal-la näkyy Kalkumarasto. Oikealla Maras Inga, Niilan Saara Maarita Magga naappu kädessään ja Unih Anni eli Anni Tuuri lastensa kanssa. Kuva: Antti Hämäläinen. / Museo-virasto.

Kalkujärvellä. Kuva: Antti Hämä-läinen. / Museovirasto.

Aslak Magga lähdössä matkaan Nattijärven kesäkylästä Maggan lapinkylässä 1963.; taakat sisna-säkeissä etualalla. Kuva: Linkola Martti. Museovirasto.

Saara Näkkäläjärvi Kalkujärvellä 1920-luvulla.Hänen isä oli Iisakki Näkkälä muutti vankilassa nimen Näkkäläjärveksi hänen puoliso Oula Heikinpoika Magga. He oli-vat Hannu Magan isän Oulan Ou-lan vanhemmat.

Gálggojávrris v. 1934. / Kalkujärvellä v.1934.

Kalkujärvellä v. 1991: Oik. Oula, Maarit, Kristina, Marjatta ja Anni Magga Kuva: Hannu Maggan albumista.

Kalkujärvellä 1930-luvulla, vas. In-ker-Anni Magga, Inga Oskalo eli Inger Saara Näkkäläjärvi myöhem-min Magga ja Anni Näkkäläjärvi.. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Niemijärvi on muutama km poh-joiseen kalkujärvestä ja siitä Ota-järvestä missä kodat on aina olleet. Kalkujärven ja Kotajärven väli on 200m. Kuva: Tarja Ylitalon albu-mista.

Maggojen kota Kalkujärvellä. Kuva: Hannu Maggan albumista.

Hannu Magga rakentaa kotaa Kalkujärvellä. Kuva: Hannu Maggan albumsita.

Hannu Magga Kalkujärvellä. Kuva: Hannu Maggan albumista.

Hannu Magga Kalkujärvel-lä. Kuva: Hannu Maggan albumista.

Hannu Magga matkalla Kalkujä-rvelle. Kuva: Hannu Maggan albu-mista.

Kuva: Uusi Suomi 1927.

Heikin Niilan Iisko eli Iisko Magga, Iiskon Antin Elli eli Elli Näkkäläjärvi (Myöhemmin Heikin Joosepin eli Jooseppi Maggan vaimo.) ja Iiskon äiti, Maija Magga Kalkujärvellä v.1948. Kuva: Antti Hämäläinen. / Museovirasto.

Maarit Magga, hänen veljensä Ii-sakki Näkkäjälärvi ja tämän poika Oula Näkkäläjärvi, Itäkylä v.1956. Kuva: Museovirasto.

Anni Magga leipomassa Maggan kodassa Fielmasjoen rannassa Enontekiöllä. Kuva Pentti Eskola, 02.07.1906. GTK.