Inga Sallinen os. Näkkäläjärvi 1950-luvulla. Kuva: Postikortti.

Vilkunan Jussa eli Jussa Näkkäläjär-vi.

Vilkunan hautajaiset Hetan kirkos-sa 1950-luvulla: Antti ja Berit-Anne Näkkäläjärvi ja heidän tyttärensä Inga-Rauna, nyk. Sallinen sekä vas. Maaret Niemelä. Taustalla rovasti Aimo Kallio.

Vilkunan hautajaiset Hetan kirkossa v. 1955. Arkkua kantamassa edessä oik. Armas Niemelä ja vas. Antti Näkkäläjärvi. Arkun takana keskellä Maaret Niemelä.

Muotkajärvessä 1950-luvulla: Vilkuna makuulla ja keinutuolis-sa hänen poikansa Jussa.

Vilkunan vieraana Muotkajärvellä 1950-luvulla: Inga-Saara Kärki os. Näkkäläjärvi (oik.), Inga Siiri Rist sekä Margareta Hetta Norjan Sie-pistä.

Antti Näkkäläjärvi eli Antti Tuomaan-poika eli Vilkuna kotonaan Enonte-kiön Muotkajärven kylässä 1950-luvulla.

Muotkajärvessä 1950-luvulla: Vil-kunan Tuomas ja hänen vanhin tytär Maarit-Anni, nykyisin Anunti (vas.). Keskellä Inga Siiri Rist.

Posteljooni Saarela ja Kalle-hevo-nen ensimmäistä kertaa kun tie val-mistu v.1906. matkalla Palojoen-suusta Hettaan, Ounasjärven poh-joispuolella, Ingijoen kohdalla. Sitä ennen keväällä vain Silmu-Heikki oli kerran kulkenut. ( Inginjoki on 6-7km Hetan keskustasta Muotkajärveen päin). Kuva Pentti Eskola, 11.06. 1906. GTK.

Joonas Muotkajärven majatalo Enontekiön Muotkajärvessä v. 1906. Kuva: Kuva Pentti Eskola / GTK.

Kerokallioita Suantovaaran itäpuo-lella. Vasemmalla Matti Muotkajärvi ja oikealla hänen veljensä Iisakki Kuva: Pentti Eskola, 08.08.1906. GTK.

Posti-Eemeli eli Eemeli Ylitalo Muot-kajärveltä.

Sahureita Juunas Muotkajärven pihalla Muotkajärven kylässä v. 1922. Kuva: Samuli Paulaharju. / finna.fi

Joonas Muotkajärvi veneenteossa v.1921. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto

Vas. Vilkunan Tuomaan vaimo Inka Näkkäläjärvi, Jussan Iisko (pienin poika) ja Leila, Iiskon vasemmalla puolella Tuomaan Iisko ja oikealla puolella Tuomaan Heikki.

Leevi Mannu eli Leevi Ylitalo korjaa nuottaa Muotkajärven kylässä v. 1921. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto

Muotkajärveläisiä 1920 luvulla. Kuva: Juhani Ahola. / Museovirasto.

Kalle Muotkajärven pihapiiri. Ku-va: Dövstummas jul 01.12. 1915.

Muotkajärvi. Kuva: Matti Poutvaara. Museovirasto. / finna.fi

Vilkunan hautajaiset v. 1955. Vil-kunan Antti, Magreta ja Pirita. Edes-sä Inga-Siiri Rist, Anni-Rauna Rista, Inga-Rauna Näkkäläjärvi ja Maarit-Anni Näkkäläjärvi. Inga-Raunana takana Berit-Anne Näkkäläjärvi, hä-nen takana Tuomas Näkkäläjärvi ja vaimonsa Inka vieressä, Vilkunan Elli. Takan iso vaalea mies Oskari Vanhapiha.

Vilkunan Tuomas.

Matkalla hevoskyydillä Muotka-järvestä Hettaan v. 1921. Kuva: Juhani Ahola. / Museovirasto.

Inga Sallinen os. Näkkäläjärvi äi-tinsä (Berit Anne Näkkäläjärvi, kut-sumanimi Pirihanni) sylissä

Pirihanna Näkkäläjärvi ja tyttärensä Inga-Rauna Napapiirillä 1950-lu-vulla.

Vilkunan hautajaiset Hetan kirkos-sa 1950-luvulla: Antti ja Berit-Anne Näkkäläjärvi ja heidän tyttärensä Inga-Rauna, nyk. Sallinen sekä vas. Maaret Niemelä. Taustalla rovasti Aimo Kallio.

Vilkunan Jussa.

Vilkunan Jussa vas. ja Niemen Jus-sa.

Vilkunan Jussa Ounastunturin Pa-hakurussa.

Vilkunan Tuomas.

Berit-Anne Näkkäläjärvi.

Tuomas Näkkäläjärvi eli Vilkunan Tuomas Pöyrisjärvellä v. 1925. Kuva: Dövstummas jul 1925.