29.7.1956: Vielto-Pekka kertoo: Vielto-Pekka eli Johan Petteri Viel-tojärvi on syntynyt ja kasvanut Viel-tojärven rannalla ja hänen mökkinsä on tarinoita täynnä. Riekoista esi-merkiksi: aikoinaan saaliit olivat val-tavia, talvessa saattoi kotitalon kyl-mään kertyä 3000–4000 riekkoa, mutta paljon oli pyytäjiäkin. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Raili ja Rauha Uusikartano ovat kiivenneet veräjälle ja katselevat siitä avaraan maailmaan 29.7.1956. Todella avaraan: asumukset eivät erämaassa häiritse. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Vieltojärven Arvo. Kuva: Oili Vielto-järven valokuva-albumi.

Raija ja Arvo Vieltojärvi, kihlajaispäi-vä. Kuva: Oili Vieltojärven albumi.

Peltovuomassa 31.7.1956: Myös Peltovuoman posti on saanut ”ylen-nyksen”. Kaksi kuukautta sitten pos-titoimipaikka korotettiin postiasema I:ksi, joka merkitsi, että kylän posti sai harjoittaa myös rahaliikennettä. Kyläläisten ei tar-vinnut enää käydä 30 km:n pääs-sä Hetassa rahaasi-oitaan hoita-massa. Kuvassa Pel-tovuoman postinhoitaja Onni Stoor. Kuva; Sauri, Eero. / Museovirasto.

Nunnasen kylä 29.7.1956. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

31.7.1956 Peltovuoma sai aikai-semman puhelupaikan tilalle puhe-linkeskuksen. Keskuksessa on nyt seitsemän numeroa, joista viisi ta-loihin ja lisäksi linja Vuontisjärven ja Nunnasen puhelupaikkoihin. Kes-kus sijaitsee August Eiran talossa ja keskuksenhoitajana toimii talon emäntä Taimi Eira. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto Eero Saurin kokoelma. / Museovirasto.

Pekka Keski-talo v. 1936.

Adolf Eira v. 1937.

Heikko Klemetti vaimonsa kanssa sekä Inga Maras os .Utsi Nunnases-ta.

Nunnasen koululla 1950-luvulla. Vas. takana Aada Vieltojärvi sylis-sään poikansa Pertti. Keskellä lapin-puvussa Anton Neumeyer, Niilo Laakso, Kalle Eira ja Jooseppi Mag-ga.

Ristenrauna ja Isak Magga.

Elli Näkkäläjärvi os.Magga, Antti np Magga, Ahti Kuru, Iisakki Maras, vierellään vmo Inga os. Utsi, Berit-Anni Ruotsala os. Buljo ja Oula Sara.

Magga Birit-Marja Kutturasta v.1952 (s.1928.). Muutti myöhemmin Enon-tekiön Nunnasen kylään. (Heikin Niilan Antin kanssa Nunnasessa vuodesta 1980 aina Antin kuole-maan asti) Hän on ollut aikoinaan naimisissa Repojoella Lauri Maja-van (Lauri oli kotoisin Pokasta, mut-ta oli pororenkinä ainakin lismalaisil-la.) kanssa, mutta myöhemmin otti takaisin oman sukunimensä. Toimi opettajana saamen-käsityökursseil-la. Kuva Esa Hyyppä, Geologian tutkimuskeskus

Kuva ajalta jolloin Maggat olivat karkoitettut Ounikselta Nunnaseen. Anni Magga os. Eira, Elli Siri os. Magga, Heikki Magga, Per Kaup ja Juntti Suomi Nunnasesta, hattu päässä. Kuva Pentti Eskola, 02.07.1906. GTK.

Anni Magga (Unih-Ánne) o.s. Turi sylissään tyttärensä Siiri v. 1953. Kuva Paulo Murajan albumista.

Heijá Iŋgá Nunnasessa v. 1953. Kuva: Paulo Murajan albumista.

Peltovuoman kylän asukkaita v. 1901. Kuva Emil Sarlin. / GTK.

Unih Anni, Maggan Heikin Heikin tytär Nunnasessa v. 1953. Kuva: Opettaja Paulo Murajan albumista.

Nunnanen v.1938: Vasemmalla Iiskon Jussa Antti eli Antti Näkkälä-järvi (s.1925.), Veljensä Oula ja sis-konsa Elli. (Juvvan sisko ja veljet.). Taustalla Nunnasen Juntin eli Juntti Suomen pihapiiri. (Antti tapettiin ja katosi jatko-sodan aikana ja löydetty Vuosalmelta 12.7.2009 ja tunnistet-tu. Haudattu Enontekiölle 1.10. 2011.) Kuva: Pietinen Otso. / Mu-seovirasto.

Ada, Tauno ja Pertti Vieltojärvi Nunnasesta.

Koululaisia Nunnasessa v. 1953. Kuva: Opettaja Paulo Murajan al-bumista.

Anni Äärela o.s. Magga, kotoisin Nunnasesta, asuu Repojoella Inarissa (tai ainakin asui). Heijan Anni (isän mukaan) tai Reinon Anni (miehen mukaan). Heija oli Heikki Magga, Heaikka Heijá. Kuva otettu 1959 ja komsiosa Nils-Hentik Magga. Kuva ja teksti: Sari-Marjo Autto.

Keskessä Väinö Kyrö, vasemalla Oton Helli ja oikealla Albertin Veik-ko. Kuva on otettu Peltovuomassa Ransilan (Stoorin Fransin ) ryyti-maan aidan vieressä ennen sotaa. Kuva: Maija Vuontisjärven albu-mista.

Maila Lövgren o.s. Kitti Enontekiön Peltovuomasta.

Terttu Vaarala os Eira Enontekiön Peltovuomasta.

Vappu os. Autto nyk. Eira ja kotoisin Saajosta/ Ylikyröstä. Nykyään asuu Peltovuomassa.

Vieltojärven Arvo. Kuva: Oili Vielto-järven albumi.

Enontekiöläisiä rajavartioita ennen sotia. "Kurvari on rajamiehistä käy-tetty huorapukkia vastaava haukku-masana, venäjän κурва(kurva)= lutka, huora. Muuvalta tulhet nuoret miehet sait aikhan mustasukkasuut-ta ja sen mukhaisia nimiä. Son al-kujhan annettu kasakoile täälä mei-jän rajala Muonio-Torniojoela, Ve-näjän vallan jälkhin nimen perithin Suomen rajavartijat." Kuva Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista. Teksti: Kari Autto.

Nunnasen koululaisia ja opettaaja Hetan kirkon rappusilla v. 1953: Takarivi: Aimo Suomi, Opettaja, Veikko Suomi. Tytöt keskirivissä: Riitta Ruotsala, Raija Vieltojärvi, Irja Ruotsala. Eturivin tytöt: Leena Ruot-sala, Inka Magga. Kuva: Opettaja Paulo Murajan albumista.

Nunnasessa v. 1953: Takarivin po-jat vasemmalta oikealle: Antti-Matti Ruotsala, Yrjö Vieltojärvi, Onni Viel-tojärvi, Veikko Suomi. Tytöt vasem-malta oikealle: Irja Ruotsala, Irja Vieltojärvi, Inka Magga, Leena Ruotsala, Raija Vieltojärvi. Pojat edessä: Iisko Magga (makuulla), Oula Magga ja istumassa Juhani Ruotsala (k.1962). Kuva: Opettaja Paulo Murajan albumista.

Eino Ruotsala perh: Antti oikealla, Einon vieressä tytär Pirita, takana vaimo Rauna. Kiipeilemässä poika Mihkkal. ja takana Anton Neumeir v. 1953. Kuva: Opettaja Paulo Mu-rajan albumista.

Opettaja Paulo Muraja vas ja kesk. Anton Neumeir v. 1953. Kuva Paulo Murajan albumista.

Vasemmalla Pauli Ruotsala, koiran vieressä Pekka Ruotsala ja oikealla Paavo Ruotsala Nunnasessa v. 1953. Kuva: Opettaja Paulo Murajan albumista.

Vasemmalla Pauli Ruotsala, vasa sylissä Leena Ruotsala ja oikealla Paavo Ruotsala, Nunnasessa v. 1953. Kuva: Opettaja Paulo Murajan albumista.

Posti-Pekka eli Johan- Petteri Stoor. ja Maija Vuontisjärvi. "Posti-Pekka" oli taitava pahka- ja poronluutöiden tekijä sekä kuuluisa ketunmetsästä-jä.

Frans Eiran syntymäpäivät Pelto-vuomassa: Frans Eira istuu edes-sä ja vieressä seisoo kumartunee-na vaimo Hilja. Takanaoikealla Ei-ran Onnin siskoja Anna, Raili, Syl-vi ja Toini tai Elsa.

Pääministeri Kekkonen ja Kalle Eira Peltovuoman kansakoulun reppusilla 1950-luvulla.

Taustalla olevan talon emäntä Al-ma Suomi Nunnasessa v. 1953. Kuva: Opettaja Paulo Murajan al-bumista.

Juhani Hp.Magga vas ja Arvi Hp Kitti. Kuva: Franz Dubbick.

Peltovuoman kylän pikkutyttöjä v.1921. Kuva: Samuli Paulaharju. / Museovirasto.

 

Lumikiitäjä on vihdoin saapunut Peltovuoman "asemalle", herastuo-mari Frans Eiran taloon, ja matkus-tajat, rouva Jennu Ylitalo ja Esa Ylipieti kertovat matkansa jännittä-vistä vaiheista vastaan tulleelle talon isännälle (oikealla). Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti.

Eiran Anna on vasemmalla, sitten Mirja Eira ja rillipäinen tyttö Pirjo Salonen. Kuva: Postikortti.

Kuva ehkä Talvatuksesta (Vuon-tisjärven ja Peltovuoman välissä) 1970-luvulta.

Kuva ehkä Talvatuksesta 1970-luvulta. Kuva: Veikko Saaren albu-mista.

Kuva ehkä Talvatuksesta 1970-lu-vulta.

Kuva ehkä Talvatuksesta 1970-luvulta. Keskellä Monne eli Filemon Keskitalo. Kuva: Veikko Saaren al-bumista.

Kuva ehkä Talvatuksesta 1970-lu-vulta. Edessä vas. Monne eli File-mon Keskitalo. Kuva: Veikko Saa-ren albumista.

Kuva ehkä Talvatuksesta 1970-luvulta. Kuva: Veikko Saaren al-bumista.

Aadolf Eira eli Tuomhan-Aate Ou-nistunturin Puumaraston Risu-kaarthella 1.7.1896. Kuva: J.Alb. Sandman. / Vanha postikortti.

Alman myöh. Keskitalon hiuksia kampaa hänen äitinsä Selma os. Stoor Peltovuomassa 1921. Kuva: Paulaharju Samuli. Museovirasto.

 

Kuva: Suomen Kuvalehti no: 19. 1952.

Pekka Eira.

Nunnasessa v. 1953. Kuva: Opetta-ja Paulo Murajan albumista.

Antti Magga.

Simeoni Laakso (vas.) ja Matti Muotkajärvi Kaaritunturilla v. 1906. Kuva: Pentti Eskola. / GTK.

Posti-Pekka eli Johan- Petteri Stoor.

Saksassa v. 1925: Heikki Magga (1850 -1934) Nunnasesta ja hänen poikansa Iisko (1913-1925) ja Joo-seppi (1915-1994). Isko Magga kuoli tuolla reissulla hukkumalla ja on haudattu Saksaan. Kuva: Dubbick, Franz.

Kleemet Näkkäläjärvi.

Tuija Eira. Kuva: Tuija Eiran albu-mista.

Vas. Maire, Ada ja Fredrik Vieltojär-vi Maila Vieltojärven (Laakso) hau-tajaisissa v. 1955. (Maila oli Olgan ja Vienon vanhin tytär, Tauno Vieltojär-ven vaimo ja Pertti Vieltojärven äiti.)

Iiskon Jussa Oula eli Oula Näkkä-läjärvi Nunnasesta v 1938. (Juvvan veli.) Kuva: Pietinen Otso. / Museo-virasto.

Erotusaidalla v. 1954: Vas. Vilkunan Tuomas, kirjurina Eiran Kalle ja va-semmalla Eino Ruotsala Nunnases-ta.

Nunnasen kylän koululaisia v. 1953: Kolmas vasemmalta Raili Uusikarta-no. Kuva: Opettaja Paulo Murajan albumista.

Oili Vieltojärvi. Kuva: Oili Vieltojär-ven albumi.

Raija Vieltojärvi. Kuva: Oili Vieltojär-ven albumi.

Kotonaan Nunnasen kylässä: Oili, Soili, Kosti ja Asta Vieltojärvi. Kuva: Oili Vieltojärven albumi.

Raija ja Arvo Vieltojärvi sekä lapset Outi, Oili, Soili, Kosti ja Asta. Kuva: Oili Vieltojärven albumi.

Ada ja Fredrik Vieltojärvi. Kuva: Oili Vieltojärven albumi.

Vieltojärven Raijan ja Arvon hää-kuva. Kuva: Oili Vieltojärven albu-mi.

Helli ( os Rantatalo) ja August Viel-tojärvi. Kuva: Oili Vieltojärven albu-mi.

Asta Vieltojärvi. Kuva: Oili Vieltojär-ven albumi.

Nunnasessa 29.7.1956: Paitsi tietä tarvitaan myös työtä, sanoo kunnan-valtuutettu, maanviljelijä Auno Ruot-sala. Nyt eletään tilapäisillä ansioil-la: kalastuksella, riekonpyynnillä, hillojen keruulla. Kauraa viljellään vihannaksi ja heinää omiksi tarpeik-si. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Tästä tulee Kalman puhelinlinja menemään, kertovat Kalman raja-vartioston miehet Timo Pörhölä, Veikko Katisko ja Pentti Koivisto sekä oikealla seisova V. Lahtinen 29.7.1956. Kalmankaltion rajavar-tiostoon on Nunnasesta 20 kilo-metriä. Kun sinne nyt saadaan pu-helinlinja, on se avuksi myös poro-miehille. Kuva: Eero Sauri. / Museo-virasto.

Nunnasen arkipäivää: Anna, Maire ja Raija Vieltojärvi ovat palanneet hillasta. 12 litraa tuli hillastajien äm-päreihin tänään 29.7.1956:, ei sen enempää.

Uutinen 31.7.1956: Miksi Nunnasen tie ei valmistu? Myös Hetan ja Pelto-vuoman välinen tie olisi korjattava: Tältä näyttää Nunnasen maantie ny-kyisellään: väliin on kaksikin kaistaa, mutta kumpaakaan ei pääse autolla ajamaan. Herastuomari Frans Eira Peltovuomasta kertoo, että tie on 40 vuotta sitten rakennettu ratsutieksi. V. 1949 tietä varten annettiin 15 mil-joonaa markkaa ja sitä ryhdyttiin ra-kentamaan varatyönä. Tulos edel-leen on, että lentohiekkaa pöllyävä tienpohja ei ole ajokelpoinen. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Nunnasen arkipäivää 29.7.1956 Osmo Karin talonlaajennus käynnis-tyi pari viikkoa sitten, mutta heinä-työt keskeyttävät sen näinä päivinä. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Nunnasen uusi kansakoulu 29.7. 1956. Kuva: Eero Sauri. / Museo-virasto.

Kalmakaltion vartiopäällikkö ja kun-niarajajääkäri 1960-luvulla. Kuva: Suomen Metsämuseo.

Nunnasen kylän koululaisia v. 1953. Kuva: Opettaja Paulo Murajan albu-mista

Nunnasessa v. 1953. Kuva: Opettaja Paulo Murajan albumista.

Vas. Leo Peltovuoma, 3. vas Marja-Helena Kortelainen. Oikealla Seppo Eira. 01.10.1896 Sanomia Siionista no 10 Kun Jespieti oli varakas, pani hän hopeansa ja porojansa liikkeelle lähetystoimeen; hän Antinpietin kanssa lähetettiin Enontekiöön. Pel-tovuomassa kaadettiin heidän pääl-lensä viinaa ja Puljussa sitoi äiti las-tensa suun eteen huivin, ettei villitys tarttuisi; ne lapset nyt ovat rakasta-vaisia kristityitä, ja Peltovuomaan y. m. myös tuli pysyväinen herätys.

Peltovuomassa 1970-luvulla: Marja-Helena Kortelainen ja Sami Pelto-vuoma, vas. Esko Kortelainen, sekä oik. Leo Peltovuoma.

Esko Keskitalo ja Jaakko Angeli palaavat maidolta Peltovuoman kylässä Enontekiöllä heinäkuussa 1956. Kuva: Eero Saurin. / Museo-virasto.

Ari Kumpulainen Peltovuomassa Unto Eiran pihalla vuonna 1961. Kuva: Ari Kumpulaisen albumista.

Armaksen veli Agusti Niemelä Pel-tovuomasta. Hän kuoli evakkoaika-na Ruotsissa 24.12.1944. Kuva: Eija Hossain Yli-Yrjänäisen albumista.

Päivi, Matti ja Rauno Eira. Kuva: Päivi Eira-Sirkkala.

Peltovuomassa: Marja-Helena ja Esko Kortelainen sekä Marja-Hele-nan ex-puoliso Leo Peltovuoma.

Augusti ja Olga Niemelän perhe evakossa Ruotsissa: 1. Kalervo, 2. Elvi, 3. Edla, 4.? 5. Olga sylissään Arvo, 6. Onni, 7. Osmo, 8. Antero, 9. Anja, 10. Reijo, 11. Eino. ja 12. Aili. Kuva: Eija Hossain Yli-Yrjänäisen albumista.