Arvi A. Leppäjärvi asettelee risuja johdeaidan valmistamista varten v. 1995. Kuva: Timo Syrjänen. / Suo-men Metsämuseo.

Vesa Laurila Leppäjärvestä ko-kee riekkoansaa v. 1995. Kuva: Timo Syrjänen. / Suomen Metsä-museo.

Metsästäjä on eräkämpän ovella Vesa Laurila v. 1995 Kuva: Timo Syrjänen. / Suomen Metsämuseo.

Arvi A. Leppäjärvi ajaa moottorikel-kalla v. 1995. Kuva: Timo Syrjänen. / Suomen Metsämuseo.

Erämaapolkua Hetasta Leppäjärven kautta Palojärvelle 5.8.1956: Erä-maalampia on Hetan ja Leppäjärven ja Leppäjärven ja Palojärven välillä useita – toinen toistaan kauniimpia. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

LEPPÄJÄRVI 3.8.1956:: Puhelin-keskus on Leppäjärvelle saatu pari viikkoa sitten. Se helpottaa sairas-tapausten hoitoa ja metsäpalojen valvontaa, vaikka numeroita ei olekaan valtionpuhelimen lisäksi kuin kolme. Keskusta hoitaa rouva Iida Leppäjärvi. Posti Leppäjärvelle saapuu kahdesti viikossa. Kuva: Eero Saurin. / Museovirasto.

Erämaapolkua Hetasta Leppäjärven kautta Palojärvelle 5.8.1956: Vanha tienviitta osoittaa tienhaaraa, josta kesäpolku eroaa talvipolusta. Kesä-polku kulkee kuivien kankaiden kautta. Kuva: Eero Sauri. / Museo-virasto.

Erämaapolkua Hetasta Leppäjärven kautta Palojärvelle 5.8.1956: Harri-kurun kämpälle,kutsutaan myös Välituvaksi. Kuva: Eero Sauri. / Mu-seovirasto.

PALOJÄRVI – kylä havupuurajan takana 4.8.1956: Outakan innoittaja. Palojärvellä on aikoinaan viettänyt kahdeksan vuotta kuuluisa Lapin kuvaaja A. Outakka. Palojärven rantamaisemat olivat hänen innoit-tajiaan. Kuva: Eero Sauri. / Museo-virasto.

Erämaapolkua Hetasta Leppäjär-ven kautta Palojärvelle 5.8.1956. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Mikkeli Palojärvi 4.8.1956. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Erkunan äijä, kuuluisa pororuhtinas Antti Palojärvi 4.8.1956. Kylän ko-mein talo kuuluu Erkunan äijälle. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Oula M. Palojärvi hioo viikatettaan 4.8.1956. Kuva: Eero Sauri. / Mu-seovirasto.

Palojärven Juntin mökki Palojärven kylällä 4.8.1956. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Erämaapolkua Hetasta Leppäjär-ven kautta Palojärvelle 5.8.1956. Puhelinlinja on elämänlanka sekä Leppäjärven että Palojärven asuk-kaille. Se on myös turva kulkijalle sumussa ja talven lumimyrskyssä: suunnilleen samaa linjaa kyliin vievä erämaapolku noudattelee. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Erkunan äijä eli Antti Palojärvi tyt-tärentyttäriensä Anni sekä Anni Proksin kanssa komean kotitalon portailla 4.8.1956. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Mattilan äijä on tunnettu myös ko-tiseutunsa hyväksi paljon tehnee-nä miehenä. Hän ensimmäisenä viitoitti polun Hettaan. Palojoen siltaa varten hän sai vuonna 1932 Oulun läänin maaherra Pehko-selta 6000 markan määrärahan. Tarpeet tulivat tällä rahalla makse-tuksi, mutta omaa työtä korvaa-maan rahasta ei riittänyt. Kuvassa Palojoen silta nykyisellään 3.8. 1956. Kuva; Eero Sauri. / Museo-virasto.

Kuvassa kolmen polven Alamatti-loita 3.8.1956:. Vasemmalla ovat pojanpojat Pauli ja Urpo, seuraava-na poikien isä Ilmari Alamattila, J. H.A:n emäntä Johanna Alamattila, sitten Seija ja ”äijä” itse, J.H.A. Ala-mattila. Kuva: Eero Sauri. / Museo-virasto.

Erkuna ja vaimonsa Brita Anne Thomasdatter os. Näkkäläjärvi, sekä lapset Antti, Iisko, Elli, Saara ja Kristiina v. 1934-35.

LEPPÄJÄRVI – kylä havupuurajan liepeillä 3.8.1956. Kuv. Arvi Leppä-järvi ja Helli-vaimo sekä sisään pis-täytynyt Armas Kelottijärvi (vas.). Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto

"Tekniikan ihmeitä Lapissa. Tuoma Palojärvi odottaa kiihkeästi tietoa susilauman jäljille pääsystä." Er-kunan Tuomma ja hänen vaimonsa Elli eli Ima/Imbi sekä lapset Oik Anni ja Inga. (enon tai sedän vaimoa kutsutaan Imaksi. Ibmi saameksi) Teksti: Suomen Kuvalehti 1949 Ku-va: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Tuomas Palojärven kesätalo, edes-sä sahapukki, takana oik. Erkunan kesätalo, Salvasjärven kesäkylässä v. 1964. Kuva: Martti Linkola. / Mu-seovirasto.

Erkin Matin navetta.

Tuomas Palojärven kesätalon ul-korakennukset Salvasjärven kesä-kylässä; aitta, takana puuvaja (lii-teri), jonka edessä vene talviteloilla, vas. turvekota- eli kellari v. 1964. Kuva: Martti Linkola. / Museovirasto.

Palojärven tyttöjä Salvasjärvellä v.1935. Keskellä Inka Palojärvi (Juntin Inka) ja oik. Kristiina Proksi os. Palojärvi, vas. Fransin Anni eli Anni Leppäjärvi os.Välitalo. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Tuomas Palojärvi Enontekiön Pa-lojärven kylästä. Kyytinen Pekka, kuvaaja 1950 Museovirasto.

Salvasjärvellä v. 1950: Vas. Anni Mäkitalo, os. Palojärvi. Antti Palo-järvi, myöh. Siilasjoki ja Inga Lep-päjärvi. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Vas.Inkeri Elli Maarit Palojärvi, An-ni-Marja Leppärärvi os. Palojärvi ja Siiri Riihta Jauhiainen os.Palojärvi. Kaikki kolme Juntin tyttäret Palo-järveltä ,taustalla Palojärvi. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Salvasjärvellä v. 1950: keskellä Elli ja oik Anni Palojärvi. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Salvasjärvellä 1950-luvulla: Vas. Antti ja Iisko Palojärvi. Kuva: Kyy-tinen Pekka. / Museovirasto.

Edessä selin oleva Oula-Antti Pa-lojärvi, oikealla puolellaan veljensä Iisak Matias, (Hirvas Oulan pojat) Takana Antti Palojärvi (Juntin poika). Kuva: Vanha postikortti.

Antti jp Palojärvi. Kuva: Vanha postikortti.

Palojärviläisiä Palojärven rannalla: Juntin-Antti vaimoineen, Juhan-Antti,Nils-Lassi sekä Tarja, Oulan-Antti, Iisko sekä Oulan Inga, Elli-tätini sekä Jauhiaisen Siiri. Kuva: Vanha postikortti.

Inger, Antti ja Iisko Palojärvi.

Vas.Nils Erkki eli Juntin Niila Pa-lojärvi, Kalle Hirvasvuopio, Hilk-ka Törmänen os.Hetta , Veikko Jauhiainen. Kuva: Veikko Jau-hiaisen albumista.

Palojärven veljekset, Juntti, Mikko, Hirvas-Oula, Matti ja Erkuna. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Oik. Tanja Palojärvi, Juntin-Antti eli Antti Palojärvi ja Oulan Iisko eli Iis-ko Palojärvi.

Serkukset vas.Oula-Matti Palojärvi Juntin Lassin poika,Veikko Jauhiai-nen Juntin Siirin poika, Nils-Lassi Palojärvi Juntin Antin poika,Matti Palojärvi Matin Antin poika, kaikki pojat on Palojärven poikia. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Palojärven kylää ensimmäinen talo oik. Juntin eli Juhani Palojärven talo Inki Pietikäisen mummola jossa hän syntynyt.. Toinen rykelmä on navetta ulkorakennukset, kolmas rykelmä Matti Palojärven rakennukset ja kolmas rykekmä kauimpana Mikko Palojärven. Tällä rantatörmällä asui kolme Palojärven Erkin poikaa. Ku-va: Veikko Jauhiaisen albumista.

Siiri Riihta Jauhiainen, komsiossa Anni Inkeri Palojärvi Siirin tytär. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumis-ta.

Juntin Anni Marja eli Anni-Marja Leppäjärvi os. Palojärvi Porovuo-massa. Kuva otettu toisen maail-mansodan aikana, jolloin Anni-Marja oli piikomassa Juuson kylässä.

Palojärven kylässä 1950-luvulla: Vas. Proksin Kristiina, lapset Iisko sylissä, Anni ja Erkki. Sekä Ranta Elli sekä keskellä Pekka Kumpu-lainen.

Tuomas Palojärven mökki Salvas-järvellä v. 1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Oik. Anna Selina Palojärvi ja Elsa Jauhiainen Suonenjoelta Ranta-kylästä. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Häät Hetan pappilassa 1950-luvul-la. Eelin Iisko Leppäjärvi ja (Ransin) Anni Saara Välitalo. Eelin Jussa ja Juntin Anni-Marja os. Palojärvi.

Hetan pappilassa Eelin Iisko Leppä-järvi ja Ransin Anni Saara Välitalo. Eelin Jussa vihkikuva 1950-luvulta. Vihkijänä rovasti Aimo Kallio.

Vas. Siiri Jauhiainen os. Palojärvi, Iisko Palojärvi eli Erkunan Iisko. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Vas. Siiri Riihta Jauhiainen os. Pa-lojärvi. Inkeri Elli Maarit Palojärvi, Juntin tyttäret Palojärveltä. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Frans Välitalo sekä hänen vaimon-sa Inka os.Palojärvi vas. ja keskellä hänen sisar Kristiina Proksi os. Pa-lojärvi. Edessä tytöt Anni Saara Lep-päjärvi, os. Väli-talo ja Inki Kumpu-lainen os. Vä-litalo. Kuva: Tarja Yli-talon albumista.

Iisko Palojärvi eli Ergon Issat ja vaimonsa Inger Palojärvi os. Eira Enontekiön Palojärvestä Napa-piirillä.

"Oikealla on minun Äitini..Inka Riitta Susanna Palojärvi..siitä seuraava Juntin Antin vaimo Marja..hänen takana Tätini Elli Palojärvi(Äitini sisko) pikkutyttö on Juntin-Antin ja Marjan Tarja tytär..mies vasemmalla Enoni Oula-Antti (Äitini kaksoisveli ) ensimmäinen oikealta Juntin-Antin ja Marjan Lassi poika..seuraava Juntin-Antti ja viimeinen enoni Iisak Matias Palojärvi." Teksti: Ulla- Sinikka Salmi.

Palojärvestä... Veneessä Hirvas Oulan Iisko ja Jauhiaisen Siiri, kii-karoimassa Hirvas-Oulan Antti eli Oulan-Antti, Juntin-Antin Tarja se-kä Lassi.

Matkalla metsäniitylle: Edessä Jun-tin Antti (Palojärvi), perässä hänen sisaret Inker Elli Maarit, Kirsti Pirita ja nuorin veli Oula-Matti Palojärvi

Palojärven "pärinäpojat": Vas. Veik-ko Jauhiainen, Oula ja Late Palo-järvi. Kuva: Veikko Jauhiaisen al-bumista.

Erkon Issah, ja Ehmin Inka Palojärvi Napapiirillä.

Antti Palojärvi (Palismaa) Enonte-kiöltä. Huomattava osa hänen po-roistaan vierailee ensi kesänä Nor-jassa. Kuva ja teksti: Suomen Ku-valehti 1952.

Keskellä Antti Palojärvi (Palis-maa). Kuva: Suomen Kuvalehti 1952.

Salvasjärveltä Välitalon Franssin mökki. Kuva: Suomen Kuvalehti 1949.

Proksin Elli ja Jenny Paulaharju v. 1933. Kuva: Samuli Paula-harju. / Museovirasto.

Kristiina Proksi v. 1948. Ku-va: Hämäläinen Antti. / Mu-seovirasto.

Proksin perhe v. 1918: vas: Antti Proksi, Elli Maria Proksi, Juho Erkki Proksi, Piera Proksi ja hänen tyttä-rensä Elli-Marja. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Museovirasto.

Kaloja perataan, vasemmalla Piera (Pietari) Proksi v. 1918. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Museovirasto.

Elli-Maria Proksi, tytär Anni Maria ja poika Antti v. 1918. Kuva: Lagerc-rantz Eliel. / Museovirasto.

Maarit Antintytär Palojärvi ja Iisko Antinpoika Palojärvi Salvasjärvellä 1935. Kuva on Karl Nickulin tai Il-mari Itkosen ottama. / Museovirasto.

Tuomas Antinpoika Palojärvi v.1935. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Juntin Antti eli Antti Palojärvi ja Y. Kortelainen 1980-luvulla.

Antti Palojärvi eli Matin Antti v. 1934 Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Matti Palojärven perhe, Oula, Antti, Matti, Matin vaimo Riihtä, Tytär In-ka. Palojärvi v.1934. Kuva: Ravila Paavo. / Museovirasto.

Erkunan vaimo Brita Anne Palojärvi os. Näkkäläjärvi lypsää poroa, nai-nen joka pitelee poroa voisi olla Anni Saara Leppäjärvi os. Palojärvi, Er-kunan vanhimman tyttären Inker Annin tytär. Kuva: Museovirasto.

Salvasjärvellä v. 1934 Palojärven Juho eli Erkin Juntin ja Anna Selina os. Hirvasvuopion perhe. Vas. Niila Erkki (14 v), isä Juntti (48 v.), vaalea mekko päällä Siiri Riihta (5 v.), Anna Selinan sylissä Oula Matti (7 / kk), Anni Marja (8 v.) Kristiina Pirita eli Kirsti (11 v.), Karen Susanna (15v.) ja Inka täti eli Inkeri Elli Maarit (17v.). Kuva: Ravila Paavo. / Museo-virasto. Teksti: Inga Pietikäinen.

Mikkeli Palojärven perhe v.1934 Tytär Inga, Brita Anna sylissä Erkki, tytär Priitta, Mikko, Antti Matin poika, piippu suussa Iisko Erkinpoika Pa-lojärvi (1876-1935) naapurista. Ku-va: Museovirasto.

Riitta Triumf Koutokeinosta ja Iisko Palojärvi Enontekiön Palojärven kylästä 1950-luvulla. Kuva: Huovi-la P. / Museovirasto.

Tässä korttikuvassa vas. Inki Pie-tikäinen os. Palojärvi, Anni Proksi, (Uusisalmi ?), Inker-Anni Hirvonen os.Syväjärvi, kauan sitten otettu Hetassa Luovatievalla.

Oikealla Antti Jp. Palojärvi, taustalla hänen poikansa Nils-Lassi,edessä Oula-Antti Palojärvi,takanaan vel-jensä Iisak-Matias ja sisarensa Inga-Priitta Susanna.

Palojärven aitaa v. 1938. Kuva: Hus-tich I. / Museovirasto.

Tuomas Palojärven liiteri, jonka edessä vene talviteloilla, Salvajär-ven kesäkylä v. 1964. Kuva: Linkola Martti. / Museovirasto.

Saara ja Annimarja Palojärvi heinän-teossa v. 1938. Kuva: Hustich I. / Museovirasto.

EErkunan talon edessä Palojärven kylässä v. 1941-42 Frans Joelin Ri-kunpoika Välitalo ja vaimonsa Inga (os. Palojärvi) Kultimasta. Vas. Er-kunan Saara (Ingan nuorin sisar), sekä Fransin ja Ingan lapset Anni-Saara, edessä pikkutyttö Inki, peski yllään.

Veljekset poroaidan kimpussa v. 1950 - Antti Palismaa taaempana, edessä Tuomma Palojärvi. Kuva: Pekka Kyytinen. / Museovirasto.

Salvasjärvellä v. 1950: vas. Elli ja kesk. Anni Palojärvi. Kuva: Kyyti-nen Pekka. Museovirasto.

Salvasjärvi v. 1963. Kuva: Martti Linkola. / Museovirasto.

Frans Välitalon (Rikun-Ranssin) ke-sätalon kenttää: verkkojen ripus-tuspuut, kesätupa ja aitta Salvas-järvel-lä v. 1964. Kuva: Martti Linko-la. / Museovirasto.

Iisko Palojärven eli Erkunan Iiskon ja Inga (Inger) Olavsdatter Eiran,( Kautokeinosta)(Ergon Issát ja Ovll`Iŋgá) häät v.1956. Oik. Ossi Kumpulainen ja Aatamin Riitta eli Riitta (Brita) Trium Koutokeinosta.

Erkunan Antti ja Reessä istuva Ou-la Piera Vanhapiha lähdössä Kouto-keinoon v.1954.

Palojärven Juntti ja Uuno Kumpu-lainen 1930-luvulla Hetassa. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Oula-Antti Palojärvi. Kuva: Tuomo Salmen valokuva-albumi.

Oula Palojärvi postinvienimatkalla Näkkälään 1960-luvulla. Kuva: Veik-ko Saari.

Posteljooni Oula Palojärvi kotipi-hallaan Palojärven kylässä lähdössä viemään postia Näkkälän kylään. Kuva: Veikko Saari.

Posteljooni Oula Palojärvi kotipi-hallaan Palojärven kylässä lähdössä viemään postia Näkkälän kylään. Kuva: Veikko Saari.

Vasemmalta: Inka Juuso (Vilkunan Inka) Kaijukan Piera (Piera Juuso) (Juntin Siiri) Siiri Jauhiainen.

Inger-Anni Palojärvi os. Juuso ja Antti Niemelä.

Kun passareilla olisi ollut asiaa kellariin, huitasi vaari heidät loitolle ja hyppäsi kuin kärppä kellarin luu-kusta, jonha reunoilla sitten kiikutteli pitkät tovit vahvojen käsivarsien va-rassa. Ja kun luukku oli paukahtanut kiinni, seisoikin vaari kaikkien ällis-tykseksi yhtäkkiä käsillään selittäen, että hän vielä joku vuosi sitten seisoi näin laukkaavan poron reessä. Teh-kääpä perässä, 85-vuotiaat ja nuo-remmatkin! Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 1959.

Enontekiön Leppäjärven kylässä 1970-luvulla. Oik. Riitta Laakso, Vilho Vanhapiha ja selin Airi Laakso. Reki on tosi hieno Elli ja Oskari Vanhapihan kirkkoreki. Taustalla näkyy Liejankivaara. Kuva: Posti-kortti.

Leppäjärven koulun avajaiset. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Leppäjärven Helli ja Arvi sekä hei-dän poikansa Väinö (vas.) sekä naapurin Pentti. Kuva: Maija Vuon-tisjärven albumista.

Erkunan talon edessä Palojärven kylässä v. 1941-42 Frans Joelin Rikunpoika Välitalo ja vaimonsa Inga (os. Palojärvi) Kultimasta. Va-semmalla Erkunan Saara (Ingan nuorin sisar), sekä Fransin ja Ingan lapset Anni-Saara, edessä pikkutyttö Inki peski yllään.

Leppäjärveä. Kelottijärven Joonas ja vaimonsa Hilkka kuvan vas. reunas-sa. Kuva: Postikortti.

Pororaito Enontekiön Leppäjärven kylän liepeillä v.1950. Kuva eloku-vasta Tapahtui kaukana. / Kansal-linen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Kuva väliltä Leppäjärvi-Hetta.

Palojoki Leppäjärven kohdalla Enontekiössä. Kuva Pentti Eskola, 1906. GTK.

Leppäjärvestä kuva, miehen ja leh-män välistä näkyy Ilmari Alamattilan paikka ja kulkijat paikassa ennen koulua pohjoiseen. Taluttaja Marja Palojärvi, Juntin Antin vaimo, lehmä Juuliki, mies apurina on Iisko Palo-järvi, Hirvas Oulan poika. ( lehmää viedään sonnille pantavaksi ) Kuva: Maija Vuontisjärven valokuva-albu-mista.

"Poroisäntä Arvi Ranta, 55, Näkkä-län paliskunta, sanoi että hänenkin paliskunnassa tavataan porovar-kauksiin syyllistyneitä henkilöitä. Kostotapauksia ei kuitenkaan ilme-ne. Entäpä "ottamisia"? - Jokainen rehellinen poromies varastaa, jokai-nen meistä "ottaa". Se on rikos vain Suomen lain mukaan. - Milloin te viimeksi varastitte poron, kysyn poroisäntä Arvi Rannalta. - Mie en ole koskaan varastanut poroja, enkä viime vuosina ottanutkaan. Mie ole Enontekiön kunnanvaltuuston pu-heenjohtaja. Sen mie tietysti voin sanoa, että ottanut olen, eikä siitä kukhaan minua kiinni ole saanu. Eikä saa." Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 48/1971 .

Oiva Alamattila Koutokeinossa.

Oiva Alamattila.

Anna Selina Palojärvi os. Hirvasvuo-pio, Juntin puoliso. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

60 vuotta Hanna ja Juho Alamattila ovat polkeneet yhteistä taivalta, mutta vielä on mies kuin nuori kaval-jeeri, antaa jopa tulta muorin tupak-kaan! Muori ei kehdannut vieraiden aikana polttaa piippua. Vaarin va-semmassa korvasssa oleva kultai-nen rengas ei ole mikään taikakalu, vaan se on siinä "näön vuoksi" - kultaisten korvarenkaiden uskotaan näet pitävän näkökyvyn hyvänä. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 1959.

On tullut mieluisia vieraita, läänin-rovasti ja rouva Kallio, jotka ojen-tavat "nuorelle parille" hettalaisten ystävien lähettämän lahjan, silkki-peitteen ja lakanaparin. "On kyllä kohta liian hienoa ja maksaakin varmasti paljon", toteavat lahjansaa-jat liikuttuneina. Kuva ja teksti: Suo-men Kuvalehti 1/1959.

Anni Palojärvi eli Ergunan Maaritan Anni ja Jorma Näkkäläjärven häät Hetan kirkossa. Vierellä heidän van-hemmat. Vasemmalla Annin ahkku eli isoäiti, oikealla Inger Palojärvi, Erkunan Iiskon vaimo.

Lassi Oskarin poika Leppäjärvi.

Leppäjärvessä, oik. Riitta Laakso, Niilon Airi ja Vilho Vanhapiha. Ku-va: Postikortti.

Enontekiön Leppäjärven kylässä Mattilan-äijän pihalla v.1950. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana. / Kan-sallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Enontekiön Leppäjärven kylässä v. 1950, Taustalla Mattilan-Äijän eli Juho Heikki Alamattilan (1873-1962) talo ja Lijankivaara. Irja Meronen hiihtämässä, hän toimi Helena Ka-ran "stunttina. "Irja kertoi Alamattilan vanhasta emännästä (17. 12. 1878 syntynyt Hanna). Helena Karalla oli punaiseksi lakatut kynnet, niin emäntä sanoi "Voi lapsi hyvä, missä sie olet loukkonut sormesi." ( Teksti: Anni-Marja Valkeapää.) Kuva elo-kuvasta Tapahtui kaukana. / Kuva: Kansallinen audiovisuaalinen insti-tuuti (KAVI)

Enontekiön Leppäjärven kylässä Mattilan-äijän, Juho Alamattilan pi-halla v.1950. Selin kuvassa Juhon vaimo Hanna Alamattila. Kuva elo-kuvasta Tapahtui kaukana. / Kansal-linen audiovisuaalinen instituutti (KAVI).

Enontekiön Leppäjärven kylässä v. 1950. Irja Meronen hiihtämässä Palojoen rantaman hiekkaharjussa, Irja oli Helena Karan "stuntti". Taus-talla Tiengerivaara. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana. / Kansallinen au-diovisuaalinen instituutti (KAVI)

Iita ja Tarja Palojärvi. Kuva: Postikortti.

Leppäjärven koulun opettaja Markus Haukiranta.

Enontekiö Palojärvi 1950-luvulla. Antti Juhani Proksin ja Ergona Ris-ten /Kristiina Proksin os. Palojärvi kotipaikka.

Juntti Erkinpoika Palojärven eli Erkin Juntin talo Palojärven rantatörmällä.

Erkin Juntin navettahökötys Palo-ärven kylässä hänen talonsa pihas-sa. Tämänkin suunnittelussa on käy-tetty mielikuvitusta vielä rohkeam-min kuin päärakennuksessa. Tulos on mielestäni fantastinen. Sehän on kuin moderni taideteos, mikä toimi myös aikanaan käytännössä ( toi-vottavasti) lehmien ja niiden hoita-jien täydeksi tyydytykseksi. Nyt on ollut autiona jo parikymmentä vuotta

Palojärven Tuomaan vaimo Elli, (Ellen Susanne Salomonsdatter Näkkälä.

Leppäjärven lapsia 1950-luvun alussa. Kuva: Marja Vuorelainen.

”Mattilan-äijä” eli Juho Heikki Ala-mattila. (1873-1962). Kuva: Tuula Kelottijärven albumista.

Palojärvestä 1950-luvulla. Erkunan Saara (Saara Triumf)

Palojärvessä 1960-luvulla; Veikko Jauhiainen oik. ja ?

Frans Leppijärvi - Jukka- Fransi alias Hurran Fransi - rakenta-massa riekon ansaa Enontekiön Leppijärvellä v. 1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Arvi A. Leppäjärvi katkoo kirveellä risuja johdeaidan valmistamista varten v. 1995. Kuva: Timo Syrjä-nen. / Suomen Metsämuseo.

Antti jp. Palojärvi. Kuva: postikortti.

Iisak-Matias Palojärvi eli Oulan Iis-ko ( Hirvas-Oulan poika) ja taus-talla on Oulan-Antti, Iiskon veli.

Ulla-Sinikka Salmi v.1976. Kuva: Kuva: Veikko Jauhiaisen albu-mista.

Serkukset, vas. Veikko Juhani Jau-hiainen, Oula-Matti Palojärvi, Lassin Lars Juhani Palojärven poika, sekä veljekset Nils-Lassi ja Juhani-Antti Palojärvi. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Palojärven jahtiporukka kaadetun hirven kimpussa. Kuva: Veikko Jau-hiainen.

Vas. Oula Palojärvi ( Hirvas Oula) ja Veikko Jauhiainen. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista..

Inkeri Elli-Maarit Palojärvi, Juntin Inka. Kuva: Veikko Jauhiaisen al-bumista.

1.Eero Mäkitalo,3.Paavo Salmi, 6 Inka Palojärvi ,Oulan Inka,8. Juntin Antti Palojärvi,9.Anni-Marja Leppä-järvi, 10 Ristilä ?,11. Siiri Jauhiai-nen,12.Kaisa Kinisjärvi ,13. Voitto Luukinen,14. Armi Luukinen, 16. Veikko Jauhiainen, 17.Ulla Salmi, 18. Ranta Hannu ?, 20.Nils Erik Palojärvi, 21.Heidin äiti ?, 23. Riitta Ranta,24.Nils-Lassi Palojärvi, 25. Iisko Proksi, 26. Erkunan Iiskon puoliso Inka Palojärvi, 27. Heidi Jau-hiainen, 28. Heli Mäkitalo, 29. Miia Mäkitalo, 31. Erkunan Iisko Palojär-vi, 32. Oula-Matti Palojärvi, 33 Anni-Marja Mäkitalo. Kuva: Veikko Jauhi-aisen albumista.

Vas. Inkeri Elli-Maarit Palojärvi, In-ki Elli Pietikäinen os. Palojärvi, Sii-ri Riihta Jauhiainen os. Palojärvi, Oulan Inka eli Inka Riihta Palojär-vi, ja Mikon Inka eli Inka Palojärvi. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumis-ta.

Siiri Riihta Jauhiainen os. Palojärvi, Aarne Oskari Jauhiainen aviopari Veikon vanhemmat... Tässä kuvas-sa Siiri on rippikouluikäinen, eri ai-kaan otettu kummastakin kuva. Avi-oiduttuaan olivat saman ikäiset lä-hemmäs 30 vuotta kumpikin. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Vas. Esko, Vilho ja hänen vaimonsa Marjo, keskellä äiti Elsa Leppäjärvi.

Mikkel Henrik Palojärvi eli Erkin Mikko Palojärven kylästä eli 1892-1973. Ei tykännyt "viskuttelusta" vaan puhua möyrysi kovalla äänel-lä, läpitunkevalla äänellä. Sen sano-taan kuuluneen navakalla pohjois-tuulella Leppäjärven koulun pihalle 8 km:n päähän. Mikko oli vireä jyrsi-mään Palojärven " silliä" eli muikkua niin, että pää tärisi. Oli sellaista mie-lipuolta, että "maje" on riettaallinen elukka. Harrasti erittäin sujuvasti ja ahkerasti suomen- ja saamenkie-listen voimasanojen viljelyä.

Aikuiset oikealta; Anna Selina Pa-lojärvi os.Hirvasvuopio. hänen mie-hensä Juhani ( Juntti ) Palojärvi, heidän poikansa; Nils Erkki joka on asunut melkein ikänsä Kautakeinos-sa, Inka Palojärvi sekä Juntin veljen Mikon tyttö. Reunimmainen vasem-malta: Juntin ja Anna Selinan tytär Siiri Riihta Jauhiainen os.Palojärvi, poika edessä Oula Matti Palojärvi, Saara Margetta Palojärvi, Anna Se-linan ja Juntin nuorimmaiset lapset. Mökki jonka edessä kuva otettu on Juntin ja Anna Selinan koti, mökin takana on Palojärvi. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Vas. Aarne Jauhiainen, Eino Kan-gasperko, tuntematon , Veijo Ranta-la, vas. edessä Kopra Toini Lähdes-mäki Os. Sundberg, Eino Siekkinen Palojärven rajavartioasemalla oles-kelutiloissa eli takkahuoneessa. Ku-va: Veikko Jauhiaisen albumista.

Vas. Veikko Jauhiainen, Voitto Stoor ja Mikko Niemelä. Kuva: Veikko Jau-hiaisen albumista.

Antti Proksi (oik.)ja Unto Autto poro-erotusaidalla 1950-luvulla.

Eero Palojärvi. Kuva: Veikko Jauhi-aisen albumista.

Salvasjärvessä 1980-luvulla Heikki Mäkitalo pitelee vamia ja Inga Lep-päjärvi lypsää. Kuva: Museovirasto.

Palojärvi Juhani eli Juntti. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Kirvesmieskurssin päättäjäiskuva, edessä Kari Muotkajärvi, Veijo Kuru, Jukka Ohenoja, takana Paavo Iso-hanni, Lassi Palojärvi, Veikko Jau-hiainen ja vieraana Juntin-Antti. Ku-va: Veikko Jauhiaisen albumista.

Juntin Antti eli Antti Palojärvi, Riihta Näkkäläjärvi, Siiri Jauhiainen (Pa-lojärvi) Kaarina Vanhapiha ja Kaa-rin-Marja Näkkäläjärvi (Kaijunan ty-vär)) Kuva: Veikko Jauhiaisen albu-mista.

Hirvas-Lassi perhettä: 2. oik Hirvas- Oulan tuleva vaimo Kaarinan. Val-kopeskinen Anni Hirvasvuopio Hir-vas-Lassi eli Lassi Hirvasvuopio va-semmalla ja istuva vanhempi nai-nen on Lassin vaimo. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.

Aarne Jauhiainen ja Maaderjärven taimenet. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumista.