Kelotti-Hilja v 1976.

Tuomas Palojärvi ja karhu. Kuva: Tuomas Palojärven albumista.

Iita Mattila Sonkamuotkasta Vuon-tisjärven Kallen pirtissä. Kuva: Mai-ja Vuontisjärven albumista

Hilja Kelottijärvi, Armas Loorenzin-poika Kelottijärven vaimo ja Juhan-Erkki Leppäjärven tytär, s 1903.

Sota-aikainen kuva tietyömaasta Palojoesta Kilpisjärvelle Vikkurin kohalta.

Palojoensuun kylä Hukkakurun Tuhkamellasta katsottuna v. 1932. Kuva: Museovirasto.

Arviiti Tapani, Palojoen paras kos-kimies v. 1923. Kuva: Haataja T. I. / Museovirasto.

Uuttuja kylän reunalla Palojoen rannassa v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Sisäänlämpeävä turvekattoinen sauna Palojoensuussa v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museo-virasto.

Lapin-Elli eli Palojärvi (Baas) Elsa-Maria sytyttää päretikulla piippuaan v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Asutusmaisemaa Palojoensuussa v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Mu-seovirasto.

Talassaura ja uuttuja Palojoen-suussa v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Venemäen tölli v. 1929. Kuva: Man-ninen Ilmari. / Museovirasto.

Venemäen pirtin uuninpuoli v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovi-rasto.

Porolla vedettävä lantarisu v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museo-virasto.

Kentän Iisko (Laurila) Palojoen-suussa v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Venemäen pirtti v. 1929. Heikki (Henrik) Vene(t)mäki Aatamin Heikki (Isä oli Adam Gädda) alias "Silmu Heikki" Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Enontekiön maisemia lennolta Kil-pisjärveltä Palojoensuuhun Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Labbat lähdössä jutamaan talvipai-koiltaan Palojoensuun kylästä, Lab-ban lapinkylän alueelta v. 1956. Kuva: Lehmusvaara Ilta-Sirkka. / Museovirasto.

Labbat lähdössä jutamaan talvi-paikoiltaan Palojoensuun kylästä Labban lapinkylän alueelta; lapin-pukuiset henkilöt: Pietari Labba ja Inka Labba. v. 1956. Kuva: Lehmus-vaara Ilta-Sirkka. / Museovirasto.

Palojoensuun kylän asuintaloja v. 1961. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Kuva: Kansan kuvalehti 1927.

Venemäen Heikin alias Aatamin Heikin alias Silmu Heikin tila. Ta-kana Pingisvaara lakinensa ja kai-vonvintti osottaa Palojoensuun ky-län hautausmaata ns:ssa Kirkon-maanpalossa..Palojoki on tulvas-sa ko ei näy saari joka on tuossa niemen kohala. Kuva: Uusi Suomi 1921. Kuvateksti: Arto Baas.

Palojoensuu 1952. Kuva: Matti Poutvaara. / Museovirasto.

Palojoensuun kestikievarin "sian-sorkka-aita" v. 1929. Kuva Aalto-yliopisto. / Museovirasto.

Lätäsenon keisari Aarne Kumpu-lainen kotipihallaan Kuttasessa. Kuva Satu Kumpulaisen.

Suonttajärvellä Ransi Rantatalon synttärit. 1. Helli Stoor, o.s. Jolanki, 2 Ranta Oskarin (Oskari Rantata-lo), Selina Rantatalo os. Baas, 3. Hilja Vanhapiha, 4. Aini Rantatalo os. Alamattila, 5. Selma Palojärvi, 6. Maija Vuontisjärvi os. Stoor, 7. Inka Rantatalo os. Palojärvi, 8. In-ka Palojärvi os .Rantatalo, 9. Frans Rantatalo, 10.Ylitalo Fanni, 11. Iida Mäkitalo os. Rantatalo, 12. Eemeli Ylitalo, 13, Linda Alamattila os. Vanhapiha, 14. Henrietta, os. Kes-kitalo,15. Kelottijärvi Selma.

Valde ja Hilja, Helmi, Onni ja Alpo Kelottijärvi kotonaan Suonttajärvel-lä 1950 luvulla.

Suonttajärvellä 1950-luvulla: Johan-na Kelottijärvi sylissään poikansa Aapo ja vieressä tyttärensä Raili.

Suonttajärvellä 1950-luvulla, Inkeri ja Ransi Rantatalo sekä poika vas. Pertti Palojärvi.

Kelotti Juuhnaan pihapiiri Suontta-järven kylässä 1950-luvulla.

Aukusti ja Selma Rantatalon pihapi-iri Suonttajärvellä.

Suonttajärven kylän rakennuksia 1950-luvulla.

Suonttajärven kylän rakennuksia 1950-luvulla.

Suonttajärven kylän rakennuksia. Heimo Palojärven ulkorakennus 1950-luvulla.

Suonttajärven kylän rakennuksia 1950-luvulla.

Suonttajärven kylän rakennuksia 1950-luvulla. Rantatalo Aukustin ja Selman varasto .

Suonttajärven kylän rakennuksia 1950-luvulla. Palojärven Heimon ja Ingan talo, ja Heimo pihalla. Talo jossa Ingan vanhemmat asuivat ennen. Inga, Heimo ja pojat muutti-vat sitten Hettaan. Tämä talo edel-leen pystyssä, mutta remontoitu. Heimo ja Inga myivät paikan. Ingan vanhemmat olivat Frans ja Inkeri Rantatalo.

Suonttajärven kylän rakennuksia 1950-luvulla.

Suonttajärven kylässä 1950-luvul-la?

Suonttajärven kylällä 1950-luvulla.

Heimo Palojärvi kotonaan Suontta-järven kylässä 1950-luvulla.

Inga Palojärvi kotikeittiössään Suonttajärvellä 1950-luvulla.

Valde Kelottijärvi kotitalon rappu-silla Suonttajärvellä 1970-luvulla. Kuva: Veikko Saaren albumista.

Heimo Palojärvi aittansa edustalla Suonttajärvessä 1980-luvulla. Ku-va: Vaikko Saari.

Syntymäpäivät Suonttajärven kylällä 1950-luvulla: Mäkitalon Ritva pyyhe-liina käsissä sekä vasemmalla Sen-ni Laakso os. Kuru, Eero Ylitalo sil-mälasi päinen, Lapin tyttö on Anni Näkkäläjärvi os. Juuso ja 2. oikealla Veikko Niemelä postiautonkuljettaja Muoniosta ja Pentti Ylitalo.

Kultimassa v. 1950,"Rikun Ransi" Frans Välitalo asentaa rekirautoja komeaan ajorekeen.Lapset Birit-Anni Mäkitalo, os Palojärvi ja Antti Siilasjoki ent. sukukunimi Palojärvi. Kuva: Pekka Kyytinen. / Museo-virasto.

Kultaman Eelis eli Eelis Leppäjärvi (vas.) ja Jussi Syväjärvi.

Vanha kirkonpaikka Palojoensuus-sa.

Pekka Kyytinen haastattelee Luisa ja Kalle Kultimaa Enontekiön Kulta-massa v.1950. Kuva: Kyytinen Pek-ka. / Museovirasto.

Kultamassa 1950-luvulla. Takana Riitta Välitalo edessä Inga, Iisko ja selin Tuomas Palojärvi.

Kultamassa v. 1950: Anni -Marja Leppäjärvi os.Palojärvi syöttää ty-tärtään Elli Palojärveä, taustalla ruokailee Inga Palojärvi Kuva: Kyy-tinen Pekka. / Museovirasto.

Kultima Kalla ja Loviisa, 1950-luvulla kotonaan Kultamassa.

Äiti Elli Palojärvi nukuttamassa Inga Palojärveä Kultamassa, vieressä istuu tytär Anni Palojärvi v.1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museo-virasto.

Antti Siilasjoki Kultamassa v. 1950. Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Kultamassa v.1950: Vas. Antti Sii-lasjoki (ent. Palojärvi) sekä siskon-sa Inga Leppäjärvi os. Palojärvi ja Iisko Välitalo. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Luisa Kultima kirnuamassa Enon-tekiön Kultamassa v.1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Anni-Marja Leppäjärvi (Juntin Anni-Marja, o.s. Palojärvi) paloittele-massa lihaa käristystä varten Kul-tamassa v.1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Luisa Kultima kotonaan Kultamassa v. 1950. Kuva: Pekka Kyytinen. / Museovirasto.

Erkin-Juntin (Palojärvi) Anni-Marja asettaa nutukkaat Pekka Kyytisen jalkoihin Enontekiön Kultamassa v.1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / finna.fi

Luisa ja Kalle Kultima Enontekiön Kultamassa v.1950.

Kultimassa v. 1950. Mummo kuma-rassa on Luisa Kultima. Kuva: Pek-ka Kyytinen. / Museovirasto.

Nutukkaita tallastetaan eli heinite-tään Tuomma Palojärven talvitu-vassa Enontekiön Kultimassa v. 1950. Oik. selin Anni-Marja Leppä-järvi os. Palojärvi, hänen tytär Elli Siiri, Inga Palojärvi nyk. Leppäjärvi ja Ingan täti Inga Triuf. Kuva: Kyy-tinen Pekka. / Museovirasto.

Soutuveneitä järven rannalla Kut-tasessa v.1953. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Luisa Kultima ja lapset vedenha-kureissulla Kultimassa v.1950. Ku-va: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Anni-Marja Leppäjärvi (Juntin Anni-Marja, o.s. Palojärvi) v.1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Lantarisu Palojoensuussa v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Hiekkamuodostumia Kuttasen poh-joispuolella v. 1906. Kuva Pentti Eskola. / GTK.

Fanne Kultima Alakultimasta ukkon-sa Jalmarin kanssa matkalla heittä-mään verkkoja v. 1952. Veneessä vanhanajan oksahankaimet paju-vittoilla sekä oksahankaimet. Kuva: Pekka Kyytinen. / Museovirasto.

Kuttanen v. 1950, vasemmalla en-tinen Metsähallituksen talo, edessä Oskarin talo varastoinee, nykyinen Hannun poropaikka. Kuva: Kyytinen Pekka. / finna.fi

Matkalla kysellään vastaantulijoilta kuulumisia v. 1950. Oik. Eino Kul-tima. Kuva: Pekka Kyytinen. / Mu-seovirasto.

Kultimassa 1950-luvulla: Mummo, siis Hilma Leppäjärvi, o.s. Kultima, sylissään Allan, takana seisomassa vasemmalta Lempi, Linda ja Kerttu, mummon vieressä vasemmalla Paavo.

Hilja Henriika Kelottijärvi, os. Leppä-järvi Erkki, Erkinpoika Erkin ja Kus-ton Josefiinan tytär. Hän oli syntynyt Leppäjärven kylässä v. 1903. 19-vuotiaana meni naimisiin Armas Lo-rentz Kelottijärven kanssa joka oli Hukka-Salkolla ollut renkinä, samoin kuin veljensä Joonas. Armas oli läh-töisin Käsivarresta - alkujaan Vasa-ran sukua.

Palojoensuun ja Enontekiön kirk-ko. Enontekiön neljäs kirkko si-jaitsi Palojoensuulla v. 1827-1856. Kuva: Soldan, Carl Erik, tekijä 1850–1856. / Museovirasto.

Maarit Magga valmistaa parkitse-misainetta sisnaa eli poron park-kinahkaa varten Palojoensuussa v. 2006. Kuva: Kartimo Ville. / Suo-men käsityön museo.

Maarit Magga sekoittaa pataa, jossa valmistuu sisnan eli poron parkkina-han valmistuksessa tarvittavaa parkkia Palojoensuussa v. 2006. Kuva: Kartimo Ville. / Suomen käsi-työn museo.

Palojoensuun kirkko. Maalaus: Yrjö Kortelainen

Käsivarren paliskunnan poroisän-tä Juho Baas Palojoensuun Vähä-nivasta. Kuva: Suomen Kuvalehti 1971.