Vuontisjärvestä v.1956. Taustala Juntin Alffin talo oik. Reino Välita-lo, Oulan Oula eli Oula Magga, Juhan-Taneli Magga ja Johan Henrik Näkkäläjärvi.

Reino ja Tarja Keskitalo Vuontisjär-vestä. Kuva: Tanja Kokkolan valo-kuva-albumista.

Akseli Vuontisjärvi riekonpyynnis-sä 1950-luvulla.

Oulan Oula eli Oula Magga Markka-joella koiransa Pennun ja taakka-porojensa seurassa vuonna 1970 tai 1971.

Juvvan Taneli Vas. ja Jouni Vuontis-järvessä 1950-luvulla.

Akseli (vas.) ja Aatu Vuontisjärvi. (Aatu oli Akselin vanhin poika.)

Akseli Vuontisjärvi virittämässä rie-kolle ansaa 1950-luvulla

Veneen ja tavaroiden siirto Pöyris-joelle. Oik. Tuomas Näkkäläjärvi ja hevosmiehenä Johan Albert Ylitalo eli Lantikan Jukka eli Iso-Jukka Markkajoelta.

Riekonpyytäjät Akseli (vas.) ja Aatu Vuontisjärvi turvekodassa 1950-lu-vulla.

Viinamäen Aatu ja Aslakki Näkkä-läjärvi Markkajoella 1960-luvulla.

Joveli Välitalo Vuontisjärvestä.

Juntin Alfin (seisomassa) ja Lak-son Alfin, Lempi, Elina. Keskellä istu-massa Joveli Välitalo. Kuva 1930-luvulta.

Rovanniskan kurkkio, joen uoma, joka muodostui äkillisessä väylän muutoksessa noin 50 vuotta sitten 1856. Kuva: Pentti Eskola, 1906, GTK.

Rovanniskan kurkkio, joen uoma, joka muodostui äkillisessä väylän muutoksessa noin 50 vuotta sitten 1856. Kuva Pentti Eskola, 1906. GTK.

Juuriköyden punoja Villen Maija eli Maria Keskitalo (synt. 4.10. 1890). Hän on kuvassa 31 vuotias, Enon-tekiön Vuontisjärvessä v. 1921. Ku-va: Paulaharju Samuli. / Museovi-rasto.

Heinien sauraaja Vuontisniemessä 1920 luvulla. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Vas. Hannu Magga ja Arvo Vanha-piha.

Oula Maggan poroelo Markkajoen yläjuoksula ennenkuin ne kaikki (n.2000) varastettiin.

Pöyrisjoen rannalla 1950-luvulla: Vas. Matias Viktor Laakso, Paavo Allan Laakso ja Hilkka Maria Joki os. Laakso.

Reino, Lauri ja Martti Keskitalo Pu-haluksen niskassa Pöyrisjoella 1950-luvulla.

Enontekiön Vuontisjärven kylässä v. 1957: Juvva eli Johan Henrik ja Inga Näkkäläjärvi ja heidän pojat Taneli ja Jouni.

Hilkka Joki Pöyrisjoella 1950-lu-vulla.

Matti Laakso Pöyrisjoella 1950-luvulla.

Heinähommissa Joentekijäisellä v. 1923. - Menhän Käkkälöntietä ja käännythän Markkajoen takkaa oi-kealle. Sielä tien päässä on mökki nykysin. Isot, vanhat pellot siinä on olhet, jokka vieläki vuottuvat. Kuva: Juhani Ahola. / Museovirasto.

Enontekiön politbyroo 1950-luvulla: Äärimmäisenä oikealla pappi Aimo Kallio, kauppias Reetrikin Armas (Vuontisjärvi), Leppäjärven Iikku eli Iisakki Leppäjärvi ja Fiilus Keskitalo Vuontisjärvestä.

Hannu Magga.

Einari Palo Pöyrisjoella 1950-luvulla.

Oula Maggan poroelo Markkajoen yläjuoksula.

Matti Laakso Pöyrisjoella 1950-lu-vulla ohjaa edellä kulkevan Paavo poikansa kaaristheella vetämää venettä pysymään uomassa.

Aslakki Näkkäläjärvi 1960-luvulla.

Akseli Vuontisjärvi lähdössä riekon-pyyntiin 1950-luvulla.

Akselin ansa on toiminut.

Einari Palo on hankkinut kameran jota virittelee toimintakuntoon Yrjö Kortelaisen työhuoneessa Hetas-sa 1950-luvulla.

Vuontisjoen vanha silta. Silta romah-ti v.1966. Kuva: Veikko Saari.

Vuontisjärven kylässä; Maria Keski-talo, Aila Laakso, Birgitta ja Pelle ?, sekä ?