Alf ja Esko Angeli raitoineen Hetan kansakoulun puuliiterin edessä 1950-1960-luvulla.

Hetan kansakoulu 1930-1944.

Marianpäivän perinteiset porokil-pailut Ounasjärven jäällä Hetassa 1960 luvulla. Lähtö; vas. mies, Syväjärven Jussi takan Rovan Sulo. Matti Näkkäläjärvii oikeala. Lähdössä Oula Magga ja oikealla hänen vaimonsa Anni Magga.

Pororairo tulossa Ounasjärveltä. Kuva otettu meidän "kodin" ikku-nasta, josta näitä näki usein.

Simoni Laakso Enontekiön Hetasta.

Poikamiesten potkupallojoukkue hetassa v. 1965. Vas. ?, ?, Risto Kuru, Markku Rova, Martti Vieltojär-vi, Ahti Laakso, Jouko Rova, Pentti Stoor.

Riekkisen pihalla. 2. vas Lasse Riekkinen Edessä keskellä lapsi, Tarja, sylissä Elli Riekkinen ja Anni Palojärvi .os Hirvasvuopio. Kuva: Veikko Jauhiaisen valokuva-albu-mista.

Mariapäivän kisa Ounasjärven jääl-lä 1950-60 luvun vaihteen aikoihin. Lähettäjänä Jussi Syväjärvi. Poron taka-osan kohdalla melkoisella varmuudella Tapio- alias Tapuri -Laakso. Inga Maras oikealla edessä ja kinoksen päällä Anni Magga.

Enontekiön kunnanvaltuusto 1950- 1960-luvulla. Takarivissä 2. vas. Aarne Tapani, Iisakki eli Iikku Lep-päjärvi, Kalle Pääskylä, Armas Vuontisjärvi, Aimo Kallio, Fiilus Kes-kitalo, Arvi Sonkamuotka ja Arvi Leppäjärvi. Eturivi vas. Juho Baas, Sihteerinä Mirjami Heinonen, Akseli Kotavuopio, Niilo Laakso, Kaukosen Kalle, Albert Eira, ja Hannes Kitti.

Enontekiön kirkkokuoro 1950-luvul-la: Vas. Helmi Vieltojärvi, Helvi Si-pilä, Maija Vuontisjärvi, Maila Laak-so.( Maila oli innokas laulaja ja hä-nellä oli tosi kaunis ääni ilman kou-lutustakin. Pravuuri "Yksi ruusu on kasvanut laaksossa.."), Aino Kuru, ?, ?, takana, oik. Sulo Rova, Matti Salmela ja Lasse Heinonen. Kuoron johtajana Y. Kortelainen.

Alf ja Esko Angeli Hetan kansa-koululun liiteri edessä 1950-luvulla.

Hettalainen mäkikotka Orvo Öhman.

Helsinkiin tutustumassa v. 1957. Sirkka Viitanen os. Laakso keskellä! Lapinlakki päässä, vierellä vas. Eija Riekkinen ja hänen takana takana Risto Sikiö sekä Eeva Kotavuopion, os. Kurui. Oikealla taustalla kuikui-lee Vuontisjärven Inkeri. Kirjan ta-kana olevat pojat: vasempi Juhán Labba ja hänen takanaan Ándde A Juuso. Kuva: Suomen Rautatie-museo.

Reetrikin majatalon pihalla: Oikealta lueteltuna Reetub=bAnna Greetta, Armas, Reetrik = Fredrik, Akseli (ta-kana), Kalle Vuontisjärviä (edessä) Eino Välitalo (pitkä mies takana kesk:) vieressä Lempi edellisen vai-mo. Ruutulisessa kläninkissä oleva tyär on varmhaanki Vuontisjärven - myöhemmin Isolahen Aino. Kuva: Koti 1929.

Enontekiön pappila 1920-30-luvulla, vasemmalla edessä kunnan maga-siini eli ”armopuoti” sekä sen takana katekeetta Karjalaisen talo, taustalla Ounastunturi. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Edessä Aura Vuontisjärvi. Rivi1. vas Armas Vuontisjärvi, Veikko Laakso, Unto Vieltojärvi. R2. vas. Olavi Stoor isänsä Einon sylissä, Yrjö Stoor, Paavo Vieltojärvi ja Heino Kuru, Ei-no S ja Yrjö välissä näkyy Kalle Vuontisjärvi. Seisomassa Aimo Kal-lio.

Äitienpäivät Hetassa 1960-luvulla.

Arvo Isolahti kyntämässä Hetan kansakoulun peltoja 1950-luvun alussa..

Hetan kansakoululaisia 1950-lu-vulta. 1.Raili Sieppi 2.Kerttu Autto 3.Eeva Kuru 4.Ulla Muotkajärvi 5. Eila Muotkajärvi 6. Elli Kemi 7.Elsa Sieppi 8.Eija Riekkinen 9.Inkeri Vuontisjärvi 10.Elsi Angeli. 11.Airi Soutukorva 12."Jatta" (Marjatta) Öhman 13.Paavo Sieppi 14.Aimo Leppäjärvi 15.Simo Angeli 16.Reijo Vuontisjävi 17.Toivo Mäkinen / Ke-rässiepistä 18.Ulla Salmela 19. Saara Hetta 20.Liisa Angeli 21. Asta Laakso 22.Sirkka Elina Laakso nyk. Viitanen 23."Jussi" (Johannes) Kul-tima 24. Mauri Kultima 25.Jouko Rova 26. Jussi Kumpulainen 27. Raimo Muotkajärvi 28. Esa Kumpu-lainen 29.Markku Rova 30. Esa Vuontisjärvi ja 31 Iivarin Olli PUO-LITAIPALEELTA.

Hetan kansakouluaisia 1950-luvulta. Takana vas. Marjatta Rova, Leena Korhonen os. Sieppi, Liisa Kumpu-lainen, Veijo Kuru, Keijo Pyysoja, Manu Vuontisjärvi, Iisko Välitalo, Pekka Salmela ja Heikki Laakso, Edessä vas. Tellervo Laakso, Jouko Sonkamuotka, Risto Kumpulainen, Viljo Kuru, Iisko Syväjärvi, Jorma Sonkamuotka ja Alpo Vuontisjärvi. Opettaja Y. Kortelainen.

Takarivi vas. Teuvo Kuru, Kalevi Tuominen, Kyösti Laakso, Iisko Palojärvi, Aarno Kuru, Jouko Kort-elainen, Y. K., Viljo ja Veikko Son-kamuotka, Veijo Muotkajärvi, Antti Palojärvi, Eerikki Laakso, Alarivi vas. Leena Kuru, Tuula Laakso, Aulikki Kultima, Maisa Kortelainen, Kaija Rova, Helina Vieltojärvi, Marja Leena Muotkajärvi, Marja Mänty-niemi, Ilmi Isohanni, Anna-Reeta Niemelä, Anja Pyysoja, Riitta Maja-va, Raili Kuru.

Veikko Kumpulainen kahvinkeitossa 1950-luvulla.

Hetan kirkossa 1950-luvulla. Takana vas.: Palojärvi Iisko (Hirvas Oulan poika ), Kauko Autto, Oiva Muotka-järvi, Tarmo Laakso, Niilo Kemi, Paavo Leppäjärvi, Esko Muotkajärvi, Kultima Einari, Maila Kuru, ?, Vappu Eira/ Saatio, Pirkko Jääskeläinen, Anna-Liisa Isolahti. Eira Terttu, In-ger-Elli Valkeapää, Airi Kuru, Raili Eira, Veera Kumpulainen/ Ristilä, Maila os. Kitti nyk. Lövgren. Pekka Valle. Inki Kumpulainen/ Välitalo, Inga Näkkäläjärvi os. Magga, Elli Labba nyk. Lea Magga, Linnena Keskitalo, ?, Autton Kaukon vieres-sä Oiva Muotkajärvi, oikean puolei-sen lapintytön takana Mirja Stoor, kanttorin takana Laakson Paavo.

Hetassa 1960-luvulla. Vas. Eila Kuru, Viljo Kuru ja Marja-Leena Vieltojärvi, os. Kokkonen.

Sami Peltovuoma Jyppyrällä 1970- luvulla.

Sisko ja sen veli Tiegerjärvellä v. 1957.

Antti A.p Juuso,vas. Elli Kalttopää, keskellä tyttö Inkeri Siilasjoki (Keto-la) pienin tyttö Inka-Saara Juuso Antin pikku sisko,takana oleva mies Oskari vanhapiha ja siellä välissä oleva vanhus on Iiskon Antin vaimo Kristiina Näkkäläjärvi.

Hetan kansakoulun oppilaita 1950-luvun alussa: Takarivissä vas.: Aulis Laakso, Einari Kultima, Esko Angeli, Oiva Muotkajärvi, Tarmo Laakso, Urho Vieltojärvi. Keskirivi vas. Asta Riekkinen, Leila Salmela, Jussi Kumpulainen, Reino Sonkamuotka, Timo Jolanki , Kari-Pekka Kumpu-lainen, Eturivi vas.. Anneli Vuontis-järvi, 14. Orvokki Rova. Saara Kum-pulainen, Yrjö Kortelainen, Vuokko Rova, Suoma Salmela.

Enontekiön kunnansihteeri Mirja Heinonen ja Aimo Kallio 1950-lu-vulla.

Oik. Jussi Syväjärvi ja Eeli Leppä-järvi Kultimasta 1960-luvulla.

Vas.Esa, Marjatta ja Maisa Luova-tievan rinteellä Hetassa v.1955.

Luovatievalla. 1.Katariina Laakso, 2. Eija Oja, 3. Inga Näkkäläjärvi, 4. An-ja Stoor, 5. Hilkka Kukkola, 6, Outi Nuolikoski os. Laakso, 8. Heli-na Kari, 10. Anni Näkkäläjärvi, 11. Marja-Helena Kortelainen. Kuva: Inga Näkkkäläjärven albumista.

Aili ja Yrjö Kortelainen kotonaan Hetassa 1990-luvulla.

Luovatievan rinteellä Hetassa v. 1957. Vas. Marja-Helena, Marjatta ja Maija-Liisa Kortelainen.

Hetan kansakoululla 1960-luvussa, penkillä istumassa oik. Inga Näkkä-läjärvi, ? , Marja-Helena Kortelainen. Pöydällä istumassa, oik. Jorma ja Maisa Kortelainen, Jaana ja Eija Oja, ?

Marjatta ja Esa Kortelainen sekä sitkeähenkinen ajokoira 1950-lu-vulla.

Kohtalokas kesä v. 1957. Vas. Mar-jatta, Marja-Helena ja Maisa Korte-lainen, taustalla kansakoulun asun-tola.

Esa ja Marjatta Kortelainen lem-mikkinsä kanssa 1951-1952.

Kohtalokas kesä v. 1957. Oik. Mar-ja-Helena, Marjatta ja Maija-Liisa Kortelainen. Taustalla vesi- ja vie-märiputkia varten myllätty pihamaa. Viemärit eivät kuitenkaan kuljetta-neet suurinta paskaa pois, muuten hyvä.

Tullimies Jussi Syväjärvi työmatkalla 1950-luvulla, taustalla Ounistunturi.

Mäntyvaaran Iita ja Oskari.

Maila Vieltojärven (Laakso) hauta-jaiset v. 1955.

Maila Vieltojärven (Laakso) hau-tajaiset v. 1955.

Suomen sota-aikaisia radiotiedus-telijoita (1941-44.). Yrjö Kortelainen takana 2. oik.

Maila Vieltojärven (Laakso) hau-tajaiset v. 1955. Takana oik. ?, Yrjö Vieltojärvi, Anna Taskinen, os. Viel-tojärvi, Maire Välitalo, os. Vieltojärvi, Laakso, Anna Vuon-tisjärvi (Akselin Anna), Tarmo Laakso, Aada Vielto-järvi, os. Stoor, Fredrik Vieltojärvi, Arman Vieltojärvi, Tauno Vieltojärvi, Tauno Laakso, Eturivissa oik. Heikki Laakso, Pirkko Riekkinen, Markku Rova, Asta Laakso, Sirkka Laakso, Telle Laak-so, Soile Laakso, Olga Laakso, Lyyli Laakso, Selma Palo-järvi, os Laak-so, Helli Vieltojärvi, o.s. Vuontisjärvi.

Vieno ja Olga Laakso laskemassa seppelettä Maila Vieltojärven (os. Laakso) arkulle Hetan kirkossa v. 1955,.

Maila Vieltojärven (Laakso) hauta-jaiset v. 1955. Takari vas. Maire Välitalo (os. Vieltojärvi), Sylvi Kor-kalo (os. Vieltojärvi), Anni Taskinen (os. Vieltojärvi), Olga Laakso, Vieno Laakso, Tauno Vieltojärvi, Aada ja Feeti Vieltojärvi, Olga (os.Vieltojärvi) ja Vilho Kultima, Vilho Kultima eli Nestorin Vilho, Raija Vieltojärvi, Yrjö Vieltojärvi, Selma Palojärvi. Eturivi vas.Kauko Korkalo, Telle Laakso ja Soile Laakso.

Anna-Liisa Kuiri os. Isolahti.

Varpu Uunontyvär Kumpulainen.

Heimo Palojärvi.

Kortelaisten makuuhuoneessa He-tassa v.1956. Edessä oik. Jouko-Manu, Maikku, takana oik. Marjatta ja Juha, vasemmalla näkyy ilmei-sesti äidin jalat.

1950-luvulla; vas. Vas. Raija Kum-pulainen, Esko Mäntyvaara ja Ritva Öhman. Kuva: Orvo Öhmanin albu-mista.

Y. Kortelaisen 50-vuotisjuhlat He-tassa 1956. Vas. Esko Mäntyvaara, Aura Vuontisjärvi, Aili ja Yrjö Korte-lainen.

Hetan kansakoulun luokkakuva 1960-luvulta. Outi Nuolikoski os. Laakso, Pirkko Mähönen (Kuru), Riitta Majava, Kyllikki Laakso, Heli-nä Kari, Hilkka Kukkola, Marja-He-lena Kortelainen. Ylärivi vas. Onni Kelottijärvi, Veikko Sonkamuotka, Iisko Palojärvi, Teuvo Kuru. Opet-taja. Y. Kortelainen.

Hetassa 1960-luvulla: Vas. Sirpa Meronen ja Marjatta Kortelainen.

Yrjö Kortelainen Tiegerjärvellä 1950-luvulla.

Enontekiön kirkkokuoro 1980-lu-vulla.

Hetan kylän yleinensauna 1920-luvulla- Kuva: Samuli Paulaharju. / Museovirasto.

Postinhoitaja Väinö Mäntyniemi veneenrakennus puuhissa Mäki-kurun pihalla 1950-luvulla.

Kumpulaiset Hetassa 1920-luvulla.

Mäntyvaaran isäntä Osmo Laakso kotipirtissään Hetassa 1910-luvulla.

Hetan kylää 1950-luvulla kunnan-rannasta nähtynä. Vas. Karjalaisen Kustaavan mökki. kirkko ja oik. väli-aikainen parakkikoulu.

Tarmo Laakso.

Parihiihtokilpailut Hetassa v.1986.

Potkupallo-ottelu Ukkomiehet vs, Poikamiehet käynnissä Hetan kansakoulun pihalla 1960-luvulla. Kuva Poikamiesten puolustusalu-eelta. Ukkomiesten Taisto Laakso potkaissut tapansa mukaan pallon kohti lipputangon nuppia. Poika-miesten puolustuksessa oik. Pentti Stoor ja vas. Markku Rova, keskellä (ilman paitaa) Jouko Alanen, Ahti Laakso. Taiston takana Martti Vielto-järvi ja asuntolan seinustalla, ilmei-sesti väsähtänyt, Kurun Risto.

Yrjö Kortelainen ja renkinsä Mikko Rahikkala v.1970.

Käsityönäyttely Hetassa 1980-lu-vulla. Esittelijänä Sulo Rova, vas. Y. Kortelainen sekä Liisa Rova.

Marianpäivänruuhkaa Hetassa 1960-luvun puolivälissä. Kuva: Veikko Saari.

Marianpäivänruuhkaa Hetassa 1960-luvun puolivälissä. Kuva: Veikko Saari Kuva: Veikko Saari.

Metsänvartija Herman Kurun eli Kurun Hermanni (s.26.09.1876) perheineen Hetasta 1900-luvun alussa. Hermanni takana keskellä vierellään vaimonsa Hilma Maria os. Paavomuotka s. 28.8.1876. Muo-niossa. Vas. 2. Einari ja vieressä vas. Iita Laakso os. Kuru. (Herman-nin ja Hilmat lapset: Veikko Valde-mar s. 6.81899 k. 8.9.1899. Selma Eufemia s. 1.8.1900 k. 7.9.1900., Iisak Abiel s.31.5.1905.) Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Simoni (vas.) ja Oskari Laakso.

Enontekiön kirkonkylä Hetta 1930- luvulla. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Jaakko Paajasen johtaman työryh-män lumiveistoskilpailun voittaja teos Hetassa v.1987. .

Jaakko Paajasen johtaman työryh-män lumiveistoskilpailun voittaja teos Hetassa v.1987.

Sahansoiton suomenmestari Taisto Laakso reenaamassa sahan vin-guttamista kotonaan Hetassa 1990-luvulla.

Kirvesmies Taisto Laakso kertoo kädessään olevan työkalun toimi-neen sota-aikana saksalaisilla mes-tauskirveenä.

Joulupukki ja Marja-Helena Korte-lainen, sylissään poikansa Sami Hetassa 1970-luvulla.

Vas. Reino ja Mauri Vieltojärvi Ou-nastunturilla.

Marjaana Laakso.

Annikki ja Jaakko Paajanen.

Oik. Jaakko Paajanen ja ?

Etelän sukulaisia vierailulla Hetassa 1980-luvulla. Vas. Yrjö ja Aili Kortel-ainen.

Vilkunan Iiskon eli Iisak Matias Näk-käläjärven (s.12.10.1917) hautajai-set 1940. Hänet tapettiin Talviso-dassa 03.03.1940.

1. Riitta Näkkäläjärvi, 2. Anni-Marja Vanhapiha, 3. Aila Grangvist, 4. Kir-si-Marja Stoor, 5. Saara Näkkäläjär-vi.,6. Esa Koistinen, 7. Kuisma Pel-tovuoma, 8. Teuvo Jaakkola, 9. Rau-na Näkkäläjärvi, 10. Marjaana Laak-so, 11. Leena Tikkanen, 12. Irja Ke-lottijärvi, 13. Matti Heikurainen, 14. Per-Jouni Kalttopää, 15 .Eila-Marja Labba, 16. Kristiina Kalttopää, 17. Timo Tyrväinen, 18. Raimo Suontta-järvi, 19. Antti Näkkäläjärvi, 20. Veik-ko Jauhiainen, 21. Reino Laakso, 22. Päivi Niemi, 23. Eevi Kulmala, 24. Eine Stoor, 25. Sirkka Eira, Ku-va: Irja Mattilan albumista.

Enontekiön Hetan kansakoululaisia: 1. Inger-Elli Leppäjärvi, 2. Aila Isohanni, 3. Irja Kelottijärvi, 4. Taina Laakso, 5. Päivi Niemi, 6. Pirjo Pyysoja, 7. Marja-Terttu Kukkola, 8. Riitta Magga, 9. Anne Kultima, 10. Irene Ylitalo, 11. Kaija Muotkajärvi, 12. Ulla Vuontisjärvi, 13. Esa Koistinen, 14. Anni-Marja Vanhapiha, 15. Tuulikki Näkkäläjärvi, 16. Jorma Kortelainen, 17. Kalevi Leppäjärvi, 18. Kari-Pekka Martimo, 19. Pauli Kuru, 20. Reino Laakso, 21. ? Hiilivirta, 22. Tuomo Laakso, 23. Kari Muotkajärvi, 24. Veijo Kuru, 25. Lasse Laakso, 26. Antti Näkkäläjärvi, 27. Martti Lauhamaa, 28. Tauno Isohanni, 29. Jaana Oja, 30. Marjaana Laakso, 31. Ylitalon Leila, 32. Tyyne Vieltojärvi. 2. Kuva: Irja Mattilan albumista.

Enontekiön kansakoululaisia: 1. Irene Ylitalo, 2. Kaija Muotkajärvi, 3. Merja Laine, 4. Teija Hartikainen, 5. Anne Kultima, 6. Tuomo Laakso, 7. Päivi Niemi, 8. Esko Kortelainen, 10. Esa Koistinen, 12. Riitta Magga, 13. Taina Laakso, 14. Aila Isohanni, 15. Irja Kelottijärvi, 17. Reino Laakso, 18. Kalevi Leppäjärvi, 22. Topi Viel-tojärvi. Kuva: Irja Mattilan albumista.

Veneenrakennuskurssi Mäkikurun pihalla Hetassa 1950-luvun alussa. Oik. Reino Vieltojärvi ja opettaja Fredrik Hettula Kittilän Kaukosesta.

Hetan kylää 1950-luvun alussa kirkontornista kuvattuna. "Kaikkein korkeimmalla sijaitsee Kumpulaisen Uunon talo. Kumpulaisen Veikon ta-lon perustus näkyy oikealla. Uunon talo paloi Sirkan päivänä 16.10-53. Kari-Pekka oli saanut remontin yh-teydessä oman huoneen yläkertaan. Kun talo oli jo ilmiliekeissä, yritimme kolmistaan - Kari-Pekka, Jolangin Timo ja minä - pelastaa Karin ko-mean palkintokokoelman länsipääs-sä olevan yläkerran ikkunan kautta. Kari-Pekka meni ikkunasta sisään , mutta ei voinut savun ja kuumuuden takia kuin pelastaa ikkunan edessä pöydällä olleen pytyn. Kun hän tuli ulos ikkunasta, katto romahti. Minä-kin olin tikkailla vastaanottamassa palkintoja, mutta Saana-juoksun po-kaali oli ainoa palkinto, joka pelastui tulipalosta. Silloin näin, kuinka hätä antaa ihmiselle ylimääräisiä voimia. Karin vanhin sisko, (jonka nimeä en tähän hätään muista), joka oli pieni ja hentoinen tyttö kantoi yksin nave-tasta 50 litran puusaavin täynnä vettä palopaikalle. Kaivosta loppui äkkiä vesi ja Ounasjärven rannat olivat riitteessä, joten sieltä veden saaminen oli lähes mahdoton. Per-he asui talven Kumpulaisen Eetiltä vapaaksi jääneessä pienessä mö-kissä." Kuvateksti: Pentti Stoor. Ku-va: Pekka Kyytinen. / Museovirasto.

Aino Isolahti os.Vuontisjärvi.

Simeoni Laakso Ounasjoen varrella 1950-luvulla.

Risto Anuntin vesitaso Ounasjärvel-lä. Kuva: Risto Anutti.

Enontekiön kunnanhallituksen puh.joht. Fiilus Keskitalo (vas.) ja kunnansihteeri Jouko Alanen 1960-luvulla.

Vas. Eino Stoor, Elias kytömäki ja Alf Angeli. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Hilja ja Alf Angeli lastenlapsien seurassa Hetassa 1970-luvulla.

Oikealla Elli Riekkinen, Raija Kum-pulainen ja Hilja Angeli.

Vierailulla Stoorin Einolla. Edessä Helli Vieltojärvi, takana vas, Selma Kuru, Hilja Angeli ja Apielin Selma alias Selma Eira. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Aili ja Yrjö Kortelainen lastenlap-sen seurassa 1980-luvulla.

Marianpäivän kisat Ounasjärven jäällä 1960-luvulla

Rajakomissio v.1953. (Radjekom-misuvdna) Oik Bertil Öhman, Suo-men edustaja Kaarlo Hillilä ja Nor-jan edustaja Elfing. Kuva: Orvo Öh-manin albumista.

Sami Peltovuoma Jyppyrällä 1970-luvulla.

Lapsia Ounasjärven jäällä v. 1987.

Ounasjärven rannassa 1970-luvulla, vas. Aili Kortelainen, Sami, Peetu, Pia ja ?

Tyttäreni Pian lukuhetki Hetassa 1970-luvulla.

Minä ja tyttäreni Pia 1970-luvulla.

Pyhäkeron välituvalla 1960-luvulla, vas. Aili Kortelainen ja hänen sis-konsa Alli.

Ounastunturilla 1960-luvulla, vas. Aili Kortelainen ja hänen siskonsa Alli.

Hetassa 1980-luvulla vas. Yrjö ja Aili Kortelainen sekä Ailin Talvisodassa jalkansa menettänyt veli Tauno.

Hetassa 1990-luvulla. Keinutuolissa Aili Kortelainen sekä hänen etelän-sukulaisia.

Hetassa 1980-luvulla. Vas. Tauno Puumalainen, Yrjö ja Jouko-Manu Kortelainen.

Enontekiön Hetta, taustalla Alfred Angelin pihapiiri. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana. Tapahtui kaukana on Topo Leistelän ja Edvin Laineen ohjaama elokuva vuodelta 1950. Kuva: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Enontekiön Hetta, taustalla Alfred Angelin pihapiiri. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana. Tapahtui kauka-na on Topo Leistelän ja Edvin Lai-neen ohjaama elokuva vuodelta 1950. Kuva: Kansallinen audiovi-suaalinen instituutti (KAVI)

Enontekiön Hetta, taustalla Alfred Angelin pihapiiri. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana.

Hetta v.1950. Näkymä Angelin-mäeltä, oikealla Niilo Laakson ulko-rakennus, kunnantoimisto, posti, vasemmalla kansakoulun asuntola ja taustalla rakenteilla oleva kirkko joka valmistui v.1952. Kuva: Eloku-vasta Tapahtui kaukana.

Enontekiön Hetassa Reetrikinmäel-lä sijainneella poroaidalla, oikealla Tuomas Näkkäläjärvi, keskellä sivut-tain istumassa Oskari Laakso eli Mäntyvaaran Oskari. Kuva eloku-vasta Tapahtui kaukana.

Enontekiön Hetta, ruotsalaisten lah-joittama parakki joka toimi seura-kuntatalona ja kanttori Pekka Vallen asuntona sodan jälkeen. Purettiin 2000-luvulla. Vasemmalla Anton Neumeier (lapinlakki päässä), aidal-la istuu Fimpan Matti. Kuva eloku-vasta Tapahtui kaukana.

Hetassa v.1950: Vas. Niilo Laakso talo ja oik hänen isänsä Laakson Oskarin navetta. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana.

Hetan Angelinmäeltä, Oik Niilo Laakson pihapiiri ja taustalla raken-teilla oleva kirkko. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana.

Enontekiön Hetasta Ounasjärven jäällä marianpäivän porokilpailurata v. 1950. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana.

Marianpäivän porokilpailut Ounas-järven jäällä Hetassa v.1950: Ku-vassa vasemmalla Inker-Marja Tyr-väinen, o.s. Labba, Anni Saara Lep-päjärvi, o.s. Välitalo, Marja Palojärvi, o.s.Leppäjärvi, ja hänen siskonsa Anna Palojärvi o.s. Leppäjärvi (Ju-han Mikkeli Palojärven vaimo. Hei-dän vanhemmat olivat, isä Eeli ja äiti Birit-Anni Leppäjärvi o.s.Triumf Kou-tokeinosta), Kaarina Labba, Anni-Marja Leppäjärvi, o.s. Palojärvi. Taustalla oikealla Vieltojärven Ar-maan talo mäen päällä, sitten kes-kellä miesten takana Vieltojärven Tuomaan eli "Piimä Tuomaan" talo, vasemmalla Kurun Iikan talo sekä ulkorakennus. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana.

Enontekiön Hetassa v.1950. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana.

Hetassa v.1950. Rakenteilla oleva kirkko joka valmistui v. 1952. Tapah-tui kaukana on Topo Leistelän ja Edvin Laineen ohjaama elokuva vuodelta 1950. "Noita tellinkejä pit-kin monet kerrat kiikuimme kello-luukkujen tasolle. Ristin paikalla olen käynyt kerran tiilien kiinnitys-lankkuja pitkin. Kiikkuminen piti tehdä joko illalla tai pyhänä. Arkisin työmaalla ei saanut liikkua." Teksti: Pentti Stoor.

Hetassa v.1950. Vasemmalla pappi-la, keskellä Eino Kumpulaisen pi-hapiiri ja oikealla Veikko Kumpulai-sen ulkorakennus. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana.

Enontekiön Hetassa v.1950, taus-talla Lassi ja Elli Riekkisen maja-talo. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana.

Enontekiön Hetta v.1950. Näkymä Reetrikinmäeltä, vas. Alf Angelin pihapiiri, keskellä Oskari ja Taisto Laakson talot ja oikealla näkyy Hetan terveystalo myöhemmin kunnantalo, taustalla Ounastunturi. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana.

Taisto Laakso.

Tyttäreni Pia rakovalkealla Ounas-joen rannassa v. 1980 -81.

Näyttelijä Kullervo Kalske Hetassa Reetrin Kallen pihalla elokuvan Ta-pahtui kaukana kuvausten yhtey-dessä v.1950. Kuva: Maija Vuon-tisjärven albumista.

Kallen Majatalon tyristisafari He-tasta Näkkälään 1950-luvulla. Ku-va: Maija Vuontisjärven albumista.

Enontekiön pitkäaikainen tervey-denhoitaja Hissu eli Hilja Kamilla ja hänen uusi autonsa Hetassa 1960-luvulla.

Reetrikin Kallen pihalla elokuvan Tapahtui kaukana kuvausten aika-na otettu kuva. Kuva: Maija Vuon-tisjärven albumista.

Kanttori Pekka Valle.

Hetta 1960-luvulla.

Hetasta, Pohtanan Hermannin eli Hermanni Näkkäläjärven pihapiiri Närpistön rannalla. Hermanni oli nuorena lihonut, siitä liikanimi. (Boh-tanan = paisunu, turvonnu, ei Her-manni ollut lihonu eikä ollu lihava mutta Hermanni oli nuorena paisunu jaloista ja käsistä). Talossa asui Iida Magga, o.s. Kangosjärvi, (Lempi Isohannin äiti.)

Mauri Vieltojärvi Ounastunturilla.

Maija ja Kalle Vuontisjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Taisto Laakso ja hänen kotimuseon-sa.

Hetta 1930-luvulla. Kuva Tarja Yli-talon os. Riekkisen albumista.

Pekkalan talo Vanhassa Hetassa. Myöhemmin Kristiina ja Antti Näk-käläjärvi osti paikan. Kuva: Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Häät Hetan vanhassa kirkossa ma-rianpäivän(25.3) jälkeisenä sunnun-taina 26.3.1944: Hääpari: Talollinen poromies Piera Länsman Lismasta ja Maaret Näkkäläjärvi (Jussan Mai-ja, sittemmin (Nillan) Pieran Maija, syntyisin Enontekiöllä, Salkon Jussa eli Iso-Jussan eli Jussa Näkkäläjär-ven tyvär), pappina Aimo Kallio. Kuva: Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Liisa Öhman ja hänen veljensä Ee-ro Angervuori Hetassa 1930 luvulla. Kuva: Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Vas. Siemeoni ja Oskari Laakso 1950-luvulla.

Vas. Veikko, Siemeoni ja oik. Os-kari Laakso 1950-luvulla.

Hetan uuden kirkon avajaiset 1950-luvulla. Vas. alalaidassa papin lipset kaulassa avopäin rovasti Aimo Kal-lio. Hänen takanaan olevan tohtorin hatun molemmin puolin ovat Posti -Eemeli Ylitalo ja tämän rouva Edit. Kuva Tarja Ylitalon albumista.

Suomen sota-aikaisia radiotiedus-telijoita (1941-44.). Oikealla Yrjö Kortelainen.

Ella-Stiina, Veikko ja Simoni Laak-so v. 1930 lähdössä Saksaan.

Joentekijäinen etelä puolella Ou-nasjokea Ullaharjun itäpäässä. "Ta-kana näkyy Onnasvaara! Lato on jo poltettu yö- ja kuivatuspuina. Mm. Pekka Laakso ajoi tuossa oikealla 70 luvun puolivälissä pikku kännissä moottorikelkalla sulaan, silloin la-dosta poltettiin iso-osa. Onneksi oli lauta-kuorma joka jäi veden pinnalle ja jota pitkin pääsi pelastautumaan. Aulis oli sitte kiirehtinyt pelastamaan kaljat ja muut tärkeät juomat. Kelkka nostettiin myöhemmin ylös, jouti-laammalla ajalla. P.S. Itse en ollut paikalla,mutta sain tapauksesta seikka-peräisen kertomuksen luo-tettavasta lähteestä!" Teksti: Timo Mantovaara.

Ounastuntureiden vanhan merkki-tunturin, laelle. Pyhäjärven rannalla voit käydä katsomassa vanhan matkailumajan perustuksen raunio-ita, jotka ovat peräisin Ounastun-urin hiihtomatkailun alkutaipaleelta 1930-luvulta. Kurun Heino ja Alina pitivät tätä majataloa ennen sotia.

Y. Kortelaisen vene Ounasjoella 1950-luvulla

Mainos tulitikkurasiassa 1960-luvulta.

Mainos tulitikkurasiassa 1960-luvulta.

Vieno Laakso Ounasjoella 1950-luvulla.

Metasäpalo Periläkankaalla Hetan Martin palstalla 1950-luvulla.

Yrjö Kortelainen, pitkäsiima ja Ou-nasjärven Karjalansaaren matalikon taimenet 1950-luvulla.

Hetassa 1950-luvulla: Oik. Ahti Laakso, Marja Näkkäläjärvi, Riitta eli Brita eli Juliaana Näkkäläjärvi, Riitta Laakso, Kyllikki Rantatalo os. Näk-käläjärvi - Kaijunan Riihtan tyvär- ja ?. Kuva: Taisto Laakson albumista.

Erkki Muotkajärvi Ouniksella 1960- luvulla. Kuva Reino Lounimo.

Sami päiväunilla mummi-Ailin sylissä 1970-luvulla.

Koululaisia Luovatievalla 1950-lu-vulla.

Vas. Ahti, Katariina ja Riitta Laakso sekä 2. turistia Ounasjärven takana Ounas-pallastunturin vaellusreitin alussa. Kuva 1960-luvulta.

Hetassa 1960-luvulla. Etualalla Korkalon Mari, keskellä Birita Sy-väjärvi, oikealla Kristiina Näkkä-läjärvi Näkkälästä (toinen oikealla on Kristiina Näkkäläjärvi, Iiskon Antin Kristiina). Kuvateksti: Anni-Marja Valkeapää.

Hetassa v. 1930: Elkon eli Sonka-muotkan Johanna sekä lapset Eila ja Anni. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Sonkamuotkan kaivosta nostetaan vettä navettaan Hetassa v. 1923. Kuva; Paulaharju Samuli. / Museo-virasto.

Elkon Johanna kantaa lapsineen vihtarisuja Hetassa v. 1930. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Kätilö Briitta Koistinen lapsineen Hetassa v. 1930. Keskellä Jussi. Kuva: Samuli Paulaharju. / Mu-seovirasto.

Eskon Lassin emäntä luutii ulko-uunia Hetassa v. 1930. Kuva: Pau-laharju Samuli. / Museovirasto.

Sonkamuotkan eli Elkon-Lassin Johannan keittopaikka ulkona Hetassa v. 1930. Kuva: Samuli Paulaharju. / Museovirasto.

Sonkamuotkan eli Elkon Lassin tytöt istumassa kaivonkannella Hetassa v. 1930. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto

Kuikka riippuu aitan seinällä Hetas-sa v. 1930. Kuva: Paulaharju Sa-muli. / Museovirasto.

"Kummipoika" istuu kivellä naru sy-lissä Hetassa v. 1930 Kuva: Paula-harju Samuli. / Museovirasto.

Äitienpäivä juhlat Hetassa 1960-luvulla.

Taisto ja Essi (oik.) Laakso pilkki-retkellä 1950-luvulla. Kuva: Taisto Laakson albumista.

Luokkakuva 1967 keskikoulun 2 lk: 1. Maisa Kortelainen, 2. Sinikka Piri, 3.Hannu Magga 4. Osmo Tapani 5. Pentti Lauhamaa, 6.Esa Saxman, 7. Hannu Tyrvänen. 8. Kari Huhtamäki, 9. Kaarina Paappanen nyk. Palo, 10. Soili Laurila, 11. Vuokko Ruha, 12.Tarja Eira, 13. Anni Ranta, 14. Kaisa Keskitalo, 15. Ulla Autto, 16. Armi Kulmala, 17. Anni Jääske-läinen,18. Riitta Näkkäläjärvi, 21. Leila Kukkola, 22. Laila Pahajoki, 23. Marjatta Kotavuopio, 24. Kris-tiina Saari, 25. A-Inkeri Palojärvi, 26. Leena Marttila, 27. Laila Rantatalo, 28. Pirjo Kari, 29. Kaija Rova, 30. Ilmi Isohanni

Ouniksen maja v.1938. Kuva: Aulis Hämäläinen/Hartti Hämäläinen/ Seppo J. Partasen arkisto.

Mäntyvaaran isäntä Simon Petteri Laakso kistoo heinäpilkaa Hetassa v.1933. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Tullimies Jussi Syväjärvi työmatkalla Ounastunturilla 1950-luvulla.

Alf Angelin syntymäpäivät Hetassa. Kuva: Lahja ja Tuula Angelin albu-mista.

Inga ja Heimo Palojärven pihapiiri Hetassa 1960-luvulla.

Metasäpalo Periläkankaalla Hetan Martin palstalla 1950-luvulla.

Serkukset Pia ja Sami aamiaisella 1970-luvulla.

Yrjö Kortelainen ja kapusta 1990-luvulla.

Yrjö Kortelaine ja Sami Peltovuoma 1980-luvulla.

Enontekiön kirkon urkujen vihki-tilaisuus v. 1959 ”Saksan Evanke-linen kirkko lahjoitti Enontekiön kirkkoon 16 äänikertaiset urut. Vih-kimystilaisuudessa edusti lahjoitta-jaa piispa Herman Kunst ja fil. Tri. Annemarie v. Herlem. Piispa Kunst kertoi, että hän oli saanut vierailu-kutsuja Englannista ja USA:sta, mutta hänelle ei ollut myönnetty matkustuslupaa. Kun Enontekiön kutsu oli tullut, oli hän sanonut, ettei kai sinnekkään voi mennä, mutta matkustuslupa olikin heti myönnet-ty.” Kuva: Tarja Ylitalon albumista. Teksti: Aimo Kallio, Torniolaakson vuosikirja 1979 98

Oskari Mäntyvaara ja "Tapahtui kaukana" elokuvan ohjaaja Topo Leistelä kuvaustauolla Hetassa v.1950. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Oskari Laakso 1920-luvulla. Kuva: Taisto Laakson albumista.

Hetassa 1960-luvulla: Oik. Marjaa-na, Tuomo ja Katariina Laakso. Ku-va: Taisto Laakson albumista.

Hetassa 1960-luvulla Ovensuussa Essi Laakso vierllään tyttärensä Katariina. Lapset rappusilla istu-massa; oik. Marjaana ja Tuomo Laakso. Kuva: Taisto Laakson albumista.

Maila Vieltojärven (Laakso) hauta-jaiset v. 1955.

Maila Vieltojärven (Laakso) hau-tajaiset v. 1955.

Maila Vieltojärven (Laakso) hau-tajaiset v. 1955.

Pentti Leppäjärvi eli Leppä-Kallen Pentti oik. ja pussihousuinen mies Fredrik Hettula Lapin maatalous-seuran venekurssin opettaja Kau-kosesta Mäkikurun pihalla 1950-luvulla.

Uuno Kuru veneentekokurssilla Hetassa 1950-luvulla.

Veneentekokurssi Hetassa Mäki-kurun pihalla 1950-luvulla.

Ounasjärvellä 1960-luvulla. "Perä-miehenä" Inga-Rauna Sallinen os. Näkkäläjärvi, keskellä oik. Elli Kan-gosjärvi os.Näkkäläjärvi ja Anni-Marja Valkeapää, ja soutamassa Iisko Juuso.

Maarianpäivillä Hetassa: Juuan Inka vasemmalla, sitte Vilkunan Inka ja sitten Ellen Turi Magga eli Juhan Tanelin, Elli sekä Kristiina Näkkäläjärvi.

Ungelontorppa Ounasjärven ran-nalla sekä piirros sen isännästä. Piirros Yrjö Kokosta Y. Kortelainen

Metsänvartija Herman Kurun 1920-luvulla. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Kurun (Jaakon Uunon) Eino. Kuvat-tu noin 800 m Koulukeskuksesta pohjoiseen, taustalla Ahvenvaara.

Hetta.

"Peninkulmapetäjä" Hetan ja Näk-kälän välillä v. 1921. Kuva: Paula-harju Samuli, kuvaaja 1921.

Tytöt noutamassa luutavarpuja Hetassa v.1930. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Lasikuituveneitä pakerretaan Huk-kaintalolla 1980-luvulla. Oik. Topi Vieltojärvi, ?, Tauno Laakso, ?, Esko Angeli, Unto Vieltojärvi, Mikko Ra-hikala, ? Isohanni.

Kortelaisia 1960-luvulla: Oik. Jorma, Marjatta, Esko ja Marja-Helena.

Pikkujoulujuhla Hetan-Hukkain ta-lolla 1960-luvulla. Lavalla oik. Anni-Marja Valkeapää, Raili Rova ja Inga Sallinen.

Periläkosken mylly Vanhassa-He-tassa, sijaitsi mainitun kosken alla olevan järämään laskevan Myllyojan suulla. Lienee ollut härkimylly vaikka Simonin Veikko tinkaa sen olleen ratasmyllyn. Mylly paloi 1930-luvun paikkeilla Hetta-Mikon eli "Eno-Mi-kon" taitamattoman tulenkäsittelyn saurauksena. Uutta myllyä ei ollut tarpeen rakentaa, kun kauppamie-het pystyivät turvaamaan jatkuvan leipäviljan saannin. Piirros ja teksti: Yrjö Kortelainen.

Vieno Laakso Koski on nimeltään Kuivakoski, aivan nimensä veroinen, mutta lyhyt. Vieno hyppäsi pystyyn ja tarttui mielityökaluunsa, sauvoi-meen. Airoista hän ei erikoisesti näyttänyt pitävän, eikä ihmekään. Onhan soutu yksitoikkoisimpia teh-täviä, mitä on keksitty. Mutta sau-voin, se on toista. Teki hyvää kat-sella, millä innolla hän otti sauvoi-men käteensä. Se kädessä hän näytti vasta oikein alkavan elää. Piirros ja teksti: Yrjö Kortelainen.

Iiskon Antti eli Antti Näkkäläjärvi eli Kristiinan Antti. "Antilla oli niin paha astma, että hän hääty pittää jatku-vasti ikkunaa auki - talvipakkasillaki. Silloin se nukkuki peski päällä." Piirros: Yrjö Kortelainen. teksti: Pentti Stoor.

Hetan ensimmäinen kirkko Valmistui v. 1865 ja poltettiin syksyllä 1944. Kirkon ovipääty oli kohti länttä. Ku-van oikeassa alanurkassa näkyy ns. kunnan makasiini eli "Armopuoti" jonka editse maantie kulki. Makasii-nin nurkalta nousi polku kirkon eteen, jota kirkkoväki käytti. Piirros ja teksti: Yrjö Kortelainen.

Yrjö Kokko valmistui ylioppilaaksi Viipurin Suomalaisesta lyseosta vuonna 1923. Hän opiskeli eläin-lääkäriksi Hannoverin, Tarton ja Wienin korkeakouluissa v.v.1923–1930. Rahoitusta opinnoilleen hän sai toimimalla Suomen Kuvalehden kirjeenvaihtajana vuosina 1924–1930. Vuodesta 1930 vuoteen 1945 hän toimi vt. piirieläinlääkärinä Ve-telissä ja Kokkolassa sekä vuodesta 1932 Sysmän kunnan kunnaneläin-lääkärinä ja 1945–1950 Muonion kunnan piirieläinlääkärinä. Vapaaksi kirjailijaksi hän jäi vuonna 1950, kun hänelle ei lupauksesta huolimatta annettukaan toista vuotta virkava-pautta. Hänet palkittiin vuonna 1957 Pro Finlandia -mitalilla. Metsästystä ja kalastusta hän harrasti muun muassa asuessaan Ungelon torpak-si nimittämässään talossa Enonte-kiöllä. Piirros: Yrjö Kortelainen. Teksti: Wikipedia.

Enontekiön 1960-luvun kunnan-lääkäri Nieminen. Piirros: Yrjö Kortelainen.

Veikko Kumpulainen 6.10.1941. Piirros R.Engblom. / SA-kuvat.

Enontekiön kirkonkylä Hetta 1920 luvulla.

Väinö Näkkäläjärvi.

Iivarin Olli eli Olli Kangosjärvi Puolitaipaleesta v. 1955.

Iivarin Olli eli Olli Kangosjärvi, Puolitaipaleesta.

Pauli Kuru.

Veijo Kuru.

Reino Laakso.

Ulla Laakso.

Hetan kansakoulu 1950-luvulla. Maalaus: Yrjö Kortelainen.

Lasse Laakso.

Tommi Pöykkö. Piirros: Y. Korte-lainen.

Hetta 1850–1860 Kuva: Soldan Carl Erik. / Museovirasto.

Omakuva. Maalaus: Alvar Outakka. / Museovirasto.

Pekkalan pihapiiri Hetassa. Maalaus: Alvar Outakka.

Enontekiön vuoden 1964 kunnalis-vaalien vaalimainos. Keskellä Juho Baas, harteillaan Kalle Pääskylä. Piirros: Yrjö Kortelainen.

Tyttäreni Pia Ounasjärven rannalla 1970-luvulla.

Vanha Hatta 1930-luvulla. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Marjatta Kortelainen 1960-luvulla.

Hetassa v. 1951. Marjatta oik. ja Esa Kortelainen. Taustalla kansakoulun keskeneräinen ruokala sekä katos.

Marjatta ja Esa Kortelainen.

Näkymä Hettan kirkontornista 1950-luvulla, edessä pappila ja vas. kirkkoparakit. Taemmassa parakissa oli liiteri, varasto ja kanttorin sauna. Kuva Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Kaijanmaan autiotupa Välitupa He-tan ja Näkkälän välillä. Kuva: Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Joku Riekkisen tytöistä Vanhassa Hetassa ennen vuotta 1944. Kuva Tarja Ylitalon os. Riekkisen albu-mista.

Alvar Outakan ateljee Hetassa Ounasjärven rannalla 1930-luvulla. Kuva: Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Tyristeja Jyppyrällä 1930-luvulla. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Juhani Näkkäläjärven hautajaiset. Vas, Tuoma Näkkäläjärvi, Tapio Laakso, Tuomaan Aslakki, Heikin Jooseppi, Oulan Oula ja Oulan Iisko.

Sateenkaari Hetassa 1980-luvulla.

Enontekiön politbyroo. Oik. pappi Aimo Kallio, kauppias Reetrikin Armas (Vuontisjärvi), Iisak Leppä-järvi ja Fiilus Keskitalo.

Juhlat 1950-luvulla Hetassa. Vas. Aura ja Kaarina Vuontisjärvi, Maija imanen, Mirja Heinonen, Raija Kum-pulainen, Yrjö Kortelainen, Niilo Laakso ja tuntematon.

Marjatta Palismaa Maarianpäivän porokilpailun lähtöruudussa 1970-luvulla. Kuva: Veikko Saari.

Takana vas. Fredrik Vieltojärvi, Yrjö Vieltojärvi, Anna Taskinen (os. Viel-tojärvi), Maire Välitalo (os. Vielto-järvi), Vieno Laakso, Anna Vuontis-järvi (Akselin Anna), Tarmo Laakso, Aada Vieltojärvi(os. Stoor), Fredrik Vieltojärvi, Arman Vieltojärvi, Tauno Vieltojärvi, Tauno Laakso, Edessä vas. Heikki Laakso, Pirkko Riekki-nen, Markku Rova, Asta Laakso, Sirkka Laakso, Telle Laakso, Soile Laakso, Olga Laakso, Lyyli Laakso, Selma Palojärvi os Laakso, Aino Iskolahti os. Vuontisjärvi.

Tyyne ja Niilo Laakso. Kuva: Taisto Laakson albumista.

Alf Angeli vas., pappi Halmesmaan ja kauppias A. Vuontisjärvi?. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Salme ja Simo Angeli Tampereella. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albu-mista.

Hetan kestikievarin väki: Juhani/ Juho Hetta (s. 2.4.1836.) takana, oik. takana Juho/Juhani Hettan vaimo Maria Jacobs.dr Vuontisjärvi, syntynyt 26.1837 Edessään seiso-massa Aleksander Rova, myöh. Hetta, vieressä istumassa lapsi sy-lissä hänen pso Iida Vuontisjärvi 1876-1954. (Ales (1876-1954) oli Juho Hetan ottolapsi, siksi Hetta nimi. Aleksanteria ei kuitenkaan mainita Juhon ottopojaksi. Hänet on merkittty saamelaisrekisterissä Het-taan mäkitupalaiseksi yhdessä vai-monsa kanssa.) Kuva: Pentti Esko-la, 1906. GTK.

Niilo Laakso. Kuva: Esko Mänty-vaaran albumista.

Hetan kansakoulun vesi- ja viemä-röintityömaa v.1957. Vasemmalla Aslakka Näkkäläjärvi.

Hetassa 1980-luvulla. vas. Aili, Mai-sa ja Yrjö Kortelainen. Edessä Mai-san pojat Alex ja Janne.

Näkymä Luovatievalta 1990-luvulla.

Arja ja Rami Stoor

Maisa kortelainen.

Saamelaispariskunta kirkonkylän suurmyymälässä, jossa tiskin ta-kana kauppias Fredrik Vuontisjärvi eli Reetrikki (1871-1952) ja Anna Kreeta eli Reetu (1874-1964) pal-velevat ostajakuntaa. Kuva ja tek-sti: Suomen Kuvalehti 2/1939.

Juhani Näkkäläjärven hautajaiset huhtikuun alussa v. 1956. 1. Matti Näkkäläjärvi, 2. Tuomas Näkkälä-järvi, 3. Oula Magga eli Heikin Ou-lan Oula, takanaan vaimonsa Anni, 4. Jooseppi Magga eli Heikin Joo-seppi, takanaan oik. Elli Magga ja Inga Näkkäläjärvi, 5. Aslakka Näk-käläjärvi, 6. Vilkunan Jussa?, 7. Iis-ko Magga?, 8. Kaaria Vanhapiha, 9. Iisko Ip Näkkäläjärvi, 14. Lyyli Laak-so, 16. Pirita Syväjärvi, 17. Selma Kuru, 19. Helli Kuru vieressä vas. Selma Palojärvi, 20. Kalle Laakso, 20b. Hannes Kitti?, 21 Kalle Leppä-järvi, 27. Anni Kuru, Benjamin vai-mo?, 32. Benjamin Kuru?

Vilkunan äijä (keskellä.) saapunut seuraamaan veneenrakennuskurs-silaisten touhuja Hetassa 1950-luvulla.

Tekemisen riemua Hetan Luovatie-valla 1950-luvulla.

Maija, Ulla Vuontisjärvi, Juha Broa Kemistä, sekä Kalle Vuontisjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumi.

Pappilan pihalla Hetassa 1930-lu-vulla. Kuva: Tarja Ylitalon albumis-ta.