Valokuvia

Näkkälässä 1960-luvulla: Vas. Niilo Laakso, Anna Reeta Niemelä, Elli Vanhapiha ja Maija Vuontisjärvi.

Näkkälästä.

Iisko Vanhapiha. Taustalla Jersti-vaara.

Vanhapihan Oskari ja Elli Vanha-piha o.s Proksi (Pieran Elli).

Hukka-Salkko ja tyttärensä Inka. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Niemelän Armas ja Anna- Reeta 1950-luvulla. Takana Kaijunan talo ja edessä Hukka-Salkon talon jäänteet.

Anna-Reeta ja Armas Niemelä Hukka-Salkon talon edessä Näk-kälässä 1950-luvulla.

Armas Niemelä 1950-luvulla.

Birihanna ja tyttärensä Inga-Rauna Sallinen os. Näkkäläjärvi Vuonnik-sen poroaidalla 1950-luvulla.

Antuna eli Vilkunan Antti eli Antti Näkkäläjärvi Vuonniksen poroai-dalla 1950-luvulla.

Antti Niemelä kotonaan Näkkälässä 1950-luvulla.

Antunan pihalla Näkkälässä 1950-luvulla.

Armas Niemelän mökki ja pihapiiri Näkkälässä 1950-luvulla.

Niemelän Armaan Maaret kotipi-hallaan Näkkälässä 1950-luvulla.

Oik. Niemelän Armas ja Anna-Reeta kotinsa rappusilla sekä rappujen vieressä Antuna eli Antti Näkkälä-järvi eli Vilkunan Antti 1950-luvulla.

Antti Näkkäläjärvi kotipihallaan Näkkälässä..

Antuna kotinsa edustalla Näkkä-lässä 1950-luvulla..

Armas Niemelä ja tyttärensä Anna -Reeta Niemelä Syväjärvellä Näk-kälässä, taustalla Vanhapihan Os-karin rakennuksia.

Vene Syväjärven rannalla Näkkä-lässä Kaijunan puolelta Niemelän rannan suuntaan.

Kaijunan eli Antti Näkkäläjärven talo Näkkälässä 1950-luvulla.

Hukka-Salkon talon jäännökset Näkkälässä 1950-luvulla.

Mikkeli Iisakki Niemelä eli Niemelän Mikko eli Jaurus Mikko Näkkälä-Pöyrisjärvi reitin puolivälissä, Jers-tivaaran ja Termisvaaran välissä.

Vilkunan Tuomas Näkkälä-Pöyris-järvi reitin puolivälissä, Jersti-vaaran ja Termisvaaran välissä.

Näkkälän kylä iltaruskon valossa 1950-luvulla.

Armas Niemelä vinttikaivollaan Näkkälässä 1950-luvulla.

Niemelän Armaan talo 1950-kuvulla.

Armas Niemelä.

Armas Niemelä kotipihallaan Näk-kälässä 1960-luvulla.

Niemelän Armaan talo Näkkälässä 1950-luvulla.

Niemelän Armaan ulkorakennukset Näkkälässä 1950-luvulla.

Anna.Reeta isänsä kanssa koti-piha hiihtämässä 1950-luvulla.

Niemelän Armaan navetta Näkkä-lässä 1950-luvulla

Nuotta ululla Syväjärven rannalla Näkkälässä 1950-luvulla.

Proksin Pieran Elli - Kallan Oskarin emäntä ja Kallan Oskari.

Niemelän Armhan tyvär Inga Rist os. Niemelä kotonaan Näkkälässä 1950-luvulla. .

Mikko Niemelä kotonaan Näkkä-lässä 1950-luvulla.

Oik. Antti Niemelä ja Oula-Piera Vanhapiha valjastamassa poroa kotipihallaan Näkkälässä 1950-luvulla.

Antti Niemelä karistaa rekeä ja Ou-la-Piera Vanhapiha valjastaa poroa Näkkälässä 1950-luvulla.

Armas Niemelän mökki Näkkälässä 1950-luvulla.

Armas Niemelän navetta ja aitta Näkkälässä 1950-luvulla.

Inga Sallinen, Milla, Antti Näkkälä-järvi eli Vilkunan Antti ja hänen vaimonsa. Antin 102 vuotis synttärit. Kuva: Inga Sallisen albumista.

Elli Vanhapiha.

Aukusti Vanhapiha eli Insa Näkkä-lästä, Oskarin ja Eemelin veli.

Johan Mikkel Palojärvi Hetassa 1950-luvulla.

Inga-Rauna Sallinen os. Näkkälä-järvi ja Elli Kangosjärvi os. Näkkä-läjärvi Näkkälän tyttöjä ja pojat Iisko ja Nils-Matti Proksi Palojärveltä.

Niemelän Armaan Maaret eli Vil-kunan Maaret 1950-luvulla.

Kaijuna eli Antti Näk-käläjärvi. Kuva: Antti Hämäläinen. / Mu-seovirasto.

Maarita ja Armas Niemelä Vilkunan hautajaisissa Hetan kirkossa v. 1955.

Berit-Anne Näkkäläjärvi, kutsuma-nimeltään Pirihanni.

Posteljooni Oula Palojärvi Näkkälän postitoimiston eli Kaijunan portailla 1960-luvulla. Kuva: Veikko Saari.

Oik. Berit-Anne Näkkäläjärvi, kut-sumani Pirihanni, Vilkunan Magre-ta, ensimmäinen naimanimi Rist ja sitten Hetta. Asui Kautokeinon Sie-pissä. os. Näkkäläjärvi, Vilkunan Tuomaan sisko, edessä selin Saara Magga os.Näkkälä ja taustalla oleva on Vilkunan Jussan vaimo myös In-ka Triumf Norjan Siepistä.

Marianpäivän porokilpailut Ounas-järven jäällä, oik. Iisko Vanhapiha. Kuva: Postikortti.

Iisko Syväjärvi. Kuva: Seppo Tol-vanen.

Näkkälässä v. 1906: Hukka-Sal-kon (s.4.9.1862.) sisko ja veli: Inga (In-ker Maria s.9.5.1880) Vanhapiha os.Näkkälä, (Kallan Eemelin vaimo) ja veljensä Iisko Näkkälä (Iisak Sal-omoninpoika s. 19.3.1870. Iisko jota kutsumanimi oli Piennas, lähti Ame-rikkaan 20. 4. 1907 veljensä Tuo-man kanssa. Kuva Pentti Eskola, 14.06.1906. GTK.

Inga Näkkälä eli Kallan Eemelin vaimo, talonsa edustalla Näkkä-lässä v. 14.6.1906. Kuva Pentti Eskola, GTK.

Näkkälästä. Kristiina-äiti, Inga äi-din edessä, Anni, Elli sekä Marja Näkkäläjärvi. Kuva: Inga Näkkälä-järven albumista.

Sivajávr Issát eli Syväjärven Iisko Helsingissä v. 1957. Kuva: Suo-men Rautatiemuseo.

Vas. Niilo Laakso Armas Niemelän vieraana Näkkälässä 1970-luvulla.

Iiskon Jounin, Inka eli Heijan Inga, tai äitinsä mukaan Unit Annen Inga, lapset Elle-Maaret ja Juha (Näkkäläjärvi)

Iiskon Jouni ja poikansa Juha Näkkäläjärvi.

Elle-Maaret ja Juha Näkkäläjärvi.

Vas. Inka eli Heijan Inga, tai äitinsä mukaan Unit Annen Inga, lapset Elle-Maaret ja Juha Näkkäläjärvi.

Näkkälässä v.1934: Keskellä Antti Näkkäläjärven eli Kaijunan vaimo Elli-Marja, vas. tytär Kaarin-Marja ja oik. Iisko tai Taneli.

Näkkälän seitakiveliä 1960-luvulla. Oik. Armas Niemelä, Alfriitti Alamat-tila, Maarit Niemelä, Maija Vuontis-järvi ja Selina Alamattila. Kuva Maija Vuontisjärven albumista.

Antti Salkonpoika Näkkäläjärven eli Talon Antin eli Kaijunan savusauna Syväjärven törmällä Näkkälässä. Hänen veneensä on rannassa ja nuotta uluilla pitkin rantaa. Vaimo-väen pyykinpesupaikka patoineen on valkaman lähellä. Törmän päällä on sauroseipäiden rivejä, joilta heinä on korjattu latoon. Piirros ja teksti: Yrjö Kortelainen.

Armas, Maarit ja Ann-Reeta Nimelä kotinsa rappusilla Näkkälässä 1950-luvulla.

Arvo Isolahden rakentama Kaijan-maan autiotupa Välitupa Hetan ja Näkkälän välillä. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Näkkälässä 1950-luvulla: Kaijuna verkon kimpussa, vierellä seuraa hänen vaimonsa Elli Marja sekä Inga ja Mikko Niemelä.

Näkkälässä Kaijunan rappusilla 1950-luvulla. Seisomassa vas: Alfi Alamattila, Taneli Näkkäjärvi ja Se-lina Alamattila. Edessä vas. Elli-Marja Näkkäläjärvi, keskellä Rihtan tyvär Kyllikki ja oik. Maija Vuontis-järvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista

Paulankutojana Näkkäläjärven Maarit-Inga.

Hilja Vitikko Hilja on Janne ja Anna Vitikkon os. Leppäjärven tytär, en-simmäisestä liitosta. Anna Vitikko oli leski mennessään naimisiin Juhan-Mikkeli Palojärven kanssa. Piirros ja teksti: Yrjö Kortelainen.

Niemelän Armaan talo Näkkälässä. Piirros: Yrjö Kortelainen.

Salkko Salkonpoika Näkkäläjärvi eli Hukka-Salkko. Saamenkielen sana Čálku = susi. Čálku on suomeksi muuttunut muotoon Salkko. Kuva-teksti: Pekka Sammallahti. Piirros: Yrjö Kortelainen.

Marja Vanhapiha Näkkälästä. Piirros: Yrjö Kortelainen.

Hukka-Salkon talon rakennukset Näkkälässä Syväjärven pohjois-rannan lähellä 1930-luvun alussa. Vasemmalla asuinrakennus, missä asuttavana vain alapäässä oleva pirtti. Lähinnä oleva, lautaseinäisen eteisen erottama kamari ei liene koskaan valmistunut asuttavaan kuntoon ja palvelikin varastona ja rojuhuoneena. Lattiaakaan ei ollut ja lattian aluskuopassa Salkko piti luk-koahkiota, mihin hän aamuyöllä naapurien verrkoja selkäämästä tul-tuaan, talletti yön saaliin. Rannassa näkyy savusauna. Lähinnä oleva rakennus on aitta, sen takana lato ja jatkona alinna navetta. Takana nä-kyy kaivon vintti hyvässä sovussa aivan vierellään olevan tunkion kanssa. Piirros ja teksti: Yrjö Korte-lainen.

Vilkunan hautajaiset Hetan kirkossa v. 1955. Arkkua kantamassa edessä oik. Armas Niemelä ja vas. Antti Näkkäläjärvi. Arkun takana keskellä Maaret Niemelä.

Niemelän Armaan Maaret eli Vilku-nan Maaret.

Iisko Vanhapiha (Oskarin Iisko.)

Iisko Näkkäläjärvi eli Kaijunan Iisko.

Marja Syväjärvi ja Saara Palojärvi. Marja on Muotkajärvestä Vilkunan Piritan tytär ja Saara on Näkkälästä Juhan Mikkelin tytär.

Näkkälässä. Maarita Niemelä, Elli Vanhapiha, Eemeli Vanhapiha, Se-lina Alamattila, Maija Vuontisjärvi ja Tuomas Vanhapiha. Kuva Maija Vuontisjärven albumista.

Ahku Elli-Marja Näkkäläjärvi ja Kyllikki Rantatalo os. Näkkäläjärvi Näkkälässä 1950-luvulla.

Vas. Mikko Niemelä ja Mikko Rahik-kala.

Oskari Vanhapihan vaimonsa ja poikansa kanssa Näkkälässä Os-karin pihalla

Inga Näkkäläjärvi.

Näkkälässä 1950-luvulla: Oikealla Iisko Näkkäläjärvi ja hänen edes-sä tyttärensä Elli ja Julianna, äidin sylissä Inga.

Anna-Reeta ja Armas Niemelä Näk-kälässä 1950-luvulla, taustalla Huk-ka-Salkon talo.

Pirihanna Näkkäläjärvi ja tyttärensä Inga-Rauna Napapiirillä 1950-lu-vulla.

Hetta-Näkkälä välitupa ja poro 1950-luvulla.

Tyristisafaari Ounikselle 1950-lu-vulla: Lapinmies on Näkkälästä Iisko Näkkäläjärvi ja ryhmän takaa kui-kistelee Reijo Vuontisjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Kallan Oskari ja Marja Vanhapiha 1950-luvulla. Taustalla näkyy Nie-melän Armaan sauna.

Kallan Eemelin vanha talo Näkkä-lässä.

Vas. Arvo Vanhapiha ja Hannu Mag-ga.

Iiskon Iisko eli Iisko Näkkäläjärvi ja hänen komea merkkihärkänsä. Hän muutti Enontekiöltä Inariin ns. "heinäpakolaisena."

Matti, Näkkäläjärvi, Vilho Vanhapiha, Anni Marja Vanhapiha ja Oula Piera Vanhapiha.

Vasemmalta Anni Proksi nyk. Uu-sisalmi, Inga-Saara Näkkäläjärvi nyk. Kärki ja Arvo Vanhapiha.

Niemelän Armas.

"Puris, puris!" Neljännesvuosisataan eivät Näkkä-län Armas Niemelä ja Inarin Jouni Jomppanen olleet tavanneet toi-siaan, vaikka asuvat "samalla kai-ralla". Jounista seuraavat: Juhani Näkkäläjärvi, Iisko Oskalo läheltä Tromssaa sekä inarilainen Volmar Holmberg. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 34/1959.

Näkkälä v.1953. Kuva: Suomen Kuvalehti 22/1953.

Kaijunan talolla Näkkälässä v. 1923. Kaijuna eli Antti Näkkäläjärvi eli Talo-Antti piippu suussa vieressä tyttärensä Kaarina, Kaijunan vaimo Elli-Marja, sylissään poikansa Iisko, ovensuussa vas. Eemelin Inka ja Salkon Inka.

Simeoni Laakso v. 1939. Taustalla Näkkälän kylä.

Puuliiteri, entinen heinalato siirret-ty pihaan, taustalla Oskarin talo Näkkälässä. Kuva: Inga Näkklä-järven valokuva-albumista.

Näkkälästä. Isak Tuomas eli Iisko Näkkäläjärvi eli Kaijunan Iisko liite-rin teossa. 1970-luvulla. Kuva: Inga Näkkläjärven valokuva-albumista.

Syväjärvellä, jonka rannalla Näkkä-län kylä sijaitsee. Veneessä isä, Iisko Näkkäläjärvi sekä tyttäret Julianna, Marja ja Elli. Kuva: Inga Näkkäläjärvi

Poronmaitoa lasketaan tynnyristä juustotekoa varten v. 1923. Iso-Jussa eli Jussa Salkonpoika Näk-käläjärven vaimo Marita kaataa maitoa, tyvär Maija seisoo rinnalla (sittemmin Länsman, Piera Läns-manin vaimo.) ja Inga tyvär pitelee astiaa. Kuva: Väinö Auer. / Museo-virasto.

Karin-Marja Näkkäläjärvi eli Kaijunan Karin-Marja v.1934.

Vuodet ja elämän nautinnot ovat piirrelleet Hukka-Salkoon omia merkkejään. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti 1929.

Presidentin itsenäisyyspäivän juh-lissa v. 1976 Kaijunan Iiskon tytär Riitta ja hänen miehensä Niiles Jouni Aikio. Riitta käyttää nykyään toista etunimeään Julianna. Kuva: Suomen Kuvalehti 50/1976.

Kaijunan Kaari Marja eli Karin Mar-ja Näkkäläjärvi v.1938. Antti Hämä-läinen. / Museovirasto.

Rihta (vas.), Iisko ja Taneli Näkkä-läjärvi veneessä v. 1948. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Salomon "Salkko" Näkkäläjärven talo, aitat ovat eri porosaamelais-ten. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Mu-seovirasto.

Tilanomistaja Salomon Näkkäläjärvi eli "Salkko" ("Hukka-Salkko") ja Eliel Lagercrantz Näkkälässä v. 1918. Kuva: Eliel Lagercrantz. / Museo-virasto.

Kaarin Marja Kangosjärvi soutaa v.1948. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Näkkälässä v.1948.: Kaijunan tyt-täret vas. Riihta, Elli ja Kaarin Marja Näkkäläjärvi. Kuva: Hämä-läinen Antti. / Museovirasto.

Rihta Näkkäläjärvi kaivolla. Taus-talla Hukka-Salkon eli Salomon Näkkäläjärven tupa v.1948. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Maarita ja Armas Niemelä kotipi-hallaan Näkkälässä Kuva: Maija Vuontisjärven albumista..

Kallan Oskari eli Oskari Vanhapi-ha, Elli ja Marja Vanhapiha Näkkä-lästä. Kuva Maija Vuontisjärven albumista.

Rajavartioston keltainen Beaver vesitaso Näkkälässä - Rajaseutu-sisar Maija Himanen hakemassa potilasta hoitoon Rovaniemelle.

Kallan Eemelin vanha talo Näkkä-lässä 1950-luvulla.

Näkkälässä v.1948: Vas. Vilkunan Elli ja Magreta, Magretan vanhin tytär Inga-Siiri ja Vilkunan Tuom-haan vaimo Inka. Kuva: Hämäläi-nen Antti. / Museovirasto.

Rihta Näkkäläjärvi soutelee Näkkä-lässä v.1948. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Hukka Salkon pihapiiri Näkkälässä v.1923. Kuva: Samuli Paulaharju. / Museovirasto.

Näkkälässä v.1948 Kaijunan tytär Elli Leppäjärvi o.s Näk-käläjärvi. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Kaijunan tyttäret näskätään "jiekiö"-raudalla Näkkälässä v. 1948. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Antti Näkkäläjärven talo v. 1934. Kuva: Ravila, Paavo. / Museoviras-to.

Antti Näkkäläjärvi eli Kaijuna eli Talon-Antti Näkkälässä v. 1948. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museo-virasto.

Kaijunan tyttäriä, takana Elli ja edessä Kaarin-Marja Näkkäläjärvi Näkkälässä v. 1948. Kuva: Hämä-läinen Antti. / Museovirasto.

Brita Näkkäläjärvi v. 1948. Kuva: Hämäläinen Antti. / Museovirasto

Kalamiehiä Näkkäläjärvellä v. 1921. Kuva: Samuli Paulaharju. / Museo-virasto.

Niemelän Maaret.

Armas Niemelä.

Iisko Näkkäläjärvi ja koira Näkkä-lässä v. 1948. Kuva; Hämäläinen Antti. / Museovirasto.

Eemeli ja Inka Vanhapiha sekä lapset Tuomas ja Kaarina Näkkä-lässä v. 1924. Kuva: Auer Väinö. / Museovirasto.

Eemeli ja Inka Vanhapiha sekä Sa-lomo ja Elli Maria Näkkäläjärvi v. 1923. Kuva: Auer Väinö: / Museo-virasto.

Inka Vanhapiha v. 1924. Kuva: Auer Väinö. / Museovirasto.

Eemeli ja Inka Vanhapiha v. 1924. Kuva: Auer Väinö. / Museovirasto.

Hetan kirkon edessä: Vas.Maarita Niemelä Anna-Reeta sylissä, Elli-Marja Näkkäläjärvi, Arvo Vanhapiha, Oskarin Elli eli Vanhapiha, Anni Saara Övergård Norjan Sitsajärves-tä takana, edessä Elli Kangosjärvi os Näkkäläjärvi äitinsä Kristiina Näkkäläjärven kanssa, edessä Jo-hanna Vanhapiha ja takana hänen miehensä Aukusti Vanhapiha. Kuva: Postikortti.

Maarit ja Armas Niemelä kotinsa pihalla Näkkälässä.

Elli-Marja Näkkäläjärvi punoo suon-ta Näkkälässä v. 1922. Kuva: Pau-laharju Samuli. / Museovirasto.

Antuna eli Antti Näkkäläjärvi.

Johan Mikael Palojärven asuinra-kennus Näkkälässä v. 1955. Kuva: Vilppula Hilkka. / Museovirasto.

Antti Salomoninpoika Näkkäläjärvi vaimoineen ja lapsineen tupansa portailla keväällä v. 1937. Kuva: Suomen Metsämuseo- Lusto.

Antti Salomoninpoika Näkkäläjärvi laittaa heiniä kenkään keväällä v. 1937. Vasemmalla hänen vaimonsa Elli-Marja ja oikealla tyttärensä. Tak-kauunin reunalla kahvipannu. Kuva: Suomen Metsämuseo - Lusto.

Antti Salomoninpoika Näkkäläjärvi istuu takana vieressä tuvassaan keväällä v. 1937. Kuva: Harri Rika-lan kokoelma. / Suomen Metsämu-seo Lusto.

Antti Salomoninpoika Näkkäläjärvi ajoporoineen v. 1937. Kuva: Harri Rikalan kokoelma. / Suomen Met-sämuseo Lusto.

Elli-Marja Näkkäläjärvi kaataa kah-via kuppiin uunin edessä Näkkäläs-sä v. 1937. Kuva: Harri Rikalan ko-koelma. / Suomen Metsämuseo Lusto.

Kaijunan navetta ja aitta, sekä ajo-poroja rekineen Näkkälässä v. 1937. Kuva: Suomen Metsämuseo Lusto.

Maria Johanna Eliaantytär Ylitalo s. 1886 Sihččajärveltä (Tsitsajärvi ). Meni naimisiin enontekiöläisen Karl August eli Insa Vanhapihan kanssa. (s.1889.) (Oskari Vanhapi-han veli.)

Iisko Näkkäläjärvi. Kuva: Inga Näk-käläjärven albumista.

Yrjö Kortelainen ihastelemassa väärtinsä Armas Niemelän asuntoa Näkkälässä 1980-luvulla.

Yrjö Kortelaisen kulkupeli matkalla Näkkälään 1950-luvulla.

Julianna Näkkäläjärvi lastensa, Aslan, Maaren ja Biggan, kanssa. Kuva: Suomen Kuvalehti 1979