Mauri Viletojärvi.

Ounastunturilla v. 1952: Vas. poro-mies ja kylän seppä Tauno Fredrik Juhaninpoika Rova (s.16.3.1906 Enontekiön Hetan kylästä.) ja tuleva Utsjoen kunnanjohtaja Jouni Tapio-la. Kuva: Elokuvasta Valkoinen peu-ra.

Hetan koululaisia 1970-luvulla. Nainen vas. Lea Jaakkola.

Vallesmannin virkatalo v.1936. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Hetassa 1930-luvulla. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Nimismiehen pihalla Hetassa 1930-luvulla, vas. rouva Öhman. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Hetan sairausmajan pihalla 1930-luvulla. Maja sijaitsi samalla paikalla kuin myöhemmin ensimmäinen He-tan hotelli. Vas. B. Öhman, sairaus-majan johtaja Hilja Virnes ja rouva Öhman. Kuva: Orvo Öhmanin albu-mista.

Hetan kansakoulun 1. luokkalaisia 1950-l. lopulta. 1. Kaarlo Muotka-järvi, 2. Kauko Pyysoja, 3. Iida Iso-hanni, 4. Timo Mantovaara, 6. Lauri Sonkamuotka, 7. Aarne Kultima 8. Martti Vieltojärvi, 9. Riitta Laakso, 10. Marjatta Kortelainen, 11. Airi Ko-vanen, 12.Pertti Palojärvi,13?, 14. Juha Vuontisjärvi, 15. Maire Kuru, 16. Seija Isohanni, 17 ? 18 Ella Laakso, 19. Tarja Riekkinen, 20. Rit-va Alatalo, 21. Sirpa Majava, 22, Ei-ja Muotkajärvi, 23. Eila Sieppi, 24. Sirpa Meronen, 25. Raili Rova, 26. Marja-Leena Laakso, 27. Sirkka Mä-kinen, 28. Soile Laakso, 29. Eija Laakso, 30. Veijo Sieppi, 31. Pentti Vuontisjärvi. .

Marianpäivän porokilpailu 1950-lu-vulla Hetassa Ounasjärven jäällä. Vas, Kalle Eira ja Tauno Rova.

Hetan marianpäivillä 1950-luvulla: Oikealla Kallan Oskari eli Oskari Vanhapiha ja keskellä Iiskon Antin Tuomas, eli Tuomas Näkkäläjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetasta v.1953.Kuva on otettu silloin kun Siiri Inga Rist (edessä) pääsi ripille! Pieni tyttö on Saara Juuso , Antti ja Maarita Juuson tyttö. Taus-talla Tapio Laakso ja takana oleva nuori nainen näyttää Elli Kaltto-päältä Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Joentekijäinen etelä puolella Ounas-jokea Ullaharjun itäpäässä. "Takana näkyy Onnasvaara! Lato on jo pol-tettu yö- ja kuivatuspuina. Mm. Pek-ka Laakso ajoi tuossa oikealla 70 luvun puolivälissä pikku kännissä moottorikelkalla sulaan, silloin la-dosta poltettiin iso-osa. Onneksi oli lauta-kuorma joka jäi veden pinnalle ja jota pitkin pääsi pelastautumaan. Aulis oli sitte kiirehtinyt pelastamaan kaljat ja muut tärkeät juomat. Kelkka nostettiin myöhemmin ylös, jouti-laammalla ajalla. P.S. Itse en ollut paikalla,mutta sain tapauksesta seikka-peräisen kertomuksen luo-tettavasta lähteestä!" Teksti: Timo Mantovaara.

Maarianpäivän kisat Hetassa. Suopunkia heittämässä Paavo Allan Laakso, vieressä Taneli Näkkäläjärvi, vas. edessä Pentti ja Manu Vuontisjärvi.

Helmi ja Jussi, takana oik. Raija, Sirkka ja Pekka Syväjärvi. Taustalla Helli Stoor. Kuva: Maija Vuontisjär-ven albumista.

Helmi Syväjärvi ja Sulo Rova. Ku-va: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetassa 1960-luvulla. Istumassa oik. Koistinen Kirsti os. Loponen, kolmas Jussi Syväjärvi, vieressä vas. Hissu eli Hilja Kamilla ja Leila Syväjärvi. Seisomassa vas. Pekka Syväjärvi, Maija ja Kalle Vuontisjär-vi, Lahja Viljamaa, sekä Helmi, Rai-ja ja Sirkka Syväjärvi. Kuva: Maija Vuon-tisjärven albumista.

Helmi ja Jussi Syväjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Rippikoululaisia vuosimallia 1952 ruotsalaisten lahjoittamassa parakki-kansakoulussa, ennen uuden kirkon valmistumista: Vas. Pekka Syväjärvi ja hänen takana Nils Juhan Vasara (s.1934), vieressään Vesa Keskitalo Vuontisjärvestä, edessä 2. vas. Uu-no Vanhapiha eli Kallan Oskarin Uu-no, Fimpan Matti eli Matti Magga, Lyyli Laakso ja Heijan Anni, tyttö edessä toinen oik. villatakki päällä Elsi Angeli. Kuva: Maija Vuontisjär-ven albumista.

Singne ja Tauno Rova. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Poronlihan savustusta Periläjärven rannasa. Vasemmalla savun seassa Kalle Vuontisjärvi, Rovan Sulo, Sy-väjärven Jussi ja Väinö Mäntyniemi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumis-ta.

Liisa ja Sulo Rova. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Oik. Liisa Rova, Oik. Liisa Rova, Mirja ja Kaino Manner, heidän kolme lastaan vaaleissa asuissa, Maija Vuontisjärven mukana Reijo (kiikari kaulassa) ja Jaakko Vuontisjärvi, vas. Markku Rova ja ? Kuvattu me-ren saaressa Eurajoen edustalla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumis-ta.

Oik. Sulo Rova, Maija Vuontisjärvi ja Leo Rova. Kuva: Maija Vuontisjär-ven albumi.

Vas. Betty Stoor sylissään Alpo Vuontisjärvi. Edessä Anna Liisa Isolahti, Jaska ja Reijo Vuontisjärvi sekä Oik. takana Maija Liisa Muot-kajärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Aarre Laakso.

Vieno Laakso, Martti Hetta, Kalle Vuontisjärvi, Niilo Laakso, Helmi Syväjärvi, Veikko Laakso, Hilma Laakso, Helli Stoor, Hilja Angeli ja Alfred Angeli. Kuva: Maija Vuon-tisjärven albumista.

Hetan-Majatalo 1950-luvulla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetan vanhassa kirkossa. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hettaa v.1950. Kuva: Maija Vuon-tisjärven albumista.

Armas ja Aura Vuontisjärvi, Helmi Syväjärvi ja ?. Kuva: Maija Vuontis-järven albumista.

Freetrikin majatalo Hetassa 1930-luvulla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hettaa 1930-luvulla Freedrikin majatalolta nähtynä, vas. Mänty-vaaran pihapiiri, taustalla Ounas-järvi ja Ounastunturi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Kuva on n.100 m Peltovuomaan päin nimismiehen saunapaikas-ta. Suunnilleen ent. Iikka Kurun talon seutuvilta. Hetassa ennen sotia. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetan vanha kansakoulu 1930-lu-vulla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Ounasjärvellä 1950-luvulla. Mela kädessä Raija Kumpulainen, airois-sa Orvo Öhman vierellään sisarensa Ritva Öhman veneen keulalla Mark-ku Rova, ja toinen aikuinen nainen on Lahja Viljamaa. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Iiskon Antin hautajaiset v. 1956. Ku-va: Maija Vuontisjärven albumista.

Poronlihaa laitetaan kuivumaan: Alhaalla avustaa Kalle ja katolla Jaakko Vuontisjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Maija Vuontisjärvi ja tyttärensä Ulla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumis-ta.

Kalle Vuontisjärvi Ounasjärvellä. Kuva: Maija Vuontisjärven albu-mista.

Kalle Vuontisjärvi kaupassaan. Kuva: Maija Vuontisjärven albu-mista.

Fredrik Vuontisjärvi eli Reetrikki (1871-1952) ja Anna Kreeta eli Reetu (1874-1964) Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Jussan-Tuvalla 1970-luvulla: Vas. Matti Vuontisjärvi ja Matti Näkkä-läjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Vuontisjärvet oikealta: Kalle, Maija, Ulla, Alpo ja Matti. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Edessä on Fredrik Vuontisjärvi eli Reetrikki ja Anna Kreeta eli Reetu, takanaan vas: Lempi Välitalo, Kalle Vuontisjärvi, Helli Vieltojärvi, Armas Vuontisjärvi, Sylvi Haapea, Akseli Vuontisjär-vi ja Aino Isolahti. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Oik. Yrjö Kokko, Aimo ja Kerttu Kallio. Kuva: Tarja Ylitalon os. Riek-kisen albumista.

Sakari Laakso, "mies joka osasi veisata."

Vas. Aada Vieltojärvi hänen taka-na Jussi Syväjärvi, Kalle Eira ja Niilo Laakso Oikealla edessä Maija ja Aura Vuontisjärvi sekä Hissu eli Hilja Kamila. Niilon vie-ressä on tiemestari Kaaja, lapsi sylissä Paavo Laakso, takana rinnakkain Tauno Vieltojärvi Nun-nasesta ja Yrjö Stoor Peltovuo-masta, ihan takana taulujen vä-lissä Paavo Vieltojärvi, Kaajan takana saarnamies Aadolf Kes-kitalo.

Penjaamin Anni eturivissä kesk. oikealla Birita Syväjärvi o.s. Näk-käläjärvi, vas. Annin äiti Maarit Näkkäläjärvi o.s. Eira. Kuva: Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Vas. Eemeli Kotavuopio, Vilkunan Tuomas, Niemelän Armas, Juuson Piera, Vilkunan Antti ja Jussa, Rivi 2. Kallan Oskari. Oik. naisryhmässä vas. Marita Niemelä. Hänen taka-naan Kaijukan vaimo Inga. Takari-vissä vas. harmaa tukkainen mies: Kaijukka eli Aslak Juuso.

Laine Vieltojärven ja Juhani Niemen hääkuva.

Koskenlaskija-hauvvankaivaja Simoni Laakso.

Hetassa 1930-luvulla. Mäntyvaaran Oskarin ja Iitan tyttäret: Oikealla Irja Meronen os. Laakso, vasemmalla Alli Laakso sekä keskellä heidän serkku Lilla Selmantytär Palojärvi. Taustalla "Mäntyvaara" Irjan ja Allin koti. Kuva: Esko Mäntyvaaran albu-mista.

Hetan kansakoululaisia 1950-luvul-la.

Leila Syväjärvi 1950-luvulla.

Marianpäivän porokilpailut Hetassa 1970 - 1980-luvulla. Kuva: Veikko Saari.

Poroerotus Vuonniksen aidalla 1950. Kuvassa vas. Leila Syväjärvi.

Veikko Kumpulainen 1950-luvulla.

Opettaja Yrjö Kortelainen eli "Luu-nappi-Yrjö" ns. "Pakluntin-keinolla" 1960-luvulla.

Alvar Outakka ateljeensa edustalla Ounasjärven rannalla 1930-luvulla. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Enontekiön rippikoululaisia Hetan kirkossa 1970-luvulla.

Marjatta Kortelainen 1950-luvulla Hetan kansakoulun pottumalla.

Hiihtokilpailut Hetan kansakoululla 1960 luvulla. Lähettäjänä Hissu Ka-milla, oik. kävelee Risto Kuru, hat-tupäinen poika oik. Jouni Jaakkola, Vas. lapinlakki päässään Tyyne Viel-tojärvi, vas. Maisa ja Esko Kortelai-nen.

Riekkisen perhe Hetassa v. 1955; Edessä Elli, Tar-ja ja Lassi, takana vas. Asta, Eija, Pirkko ja Kirsti Kuva: Rautatiemuseon säätiö.

Riitta Laakso kotipihallaan 1950-luvun alussa.

Veljesten lapset Maija ja Eino maa-talousnäyttelyssä Kittilässä.

Vas. Sirkka Viitanen os. Laakso, oik Eija Riekkinen, Keskellä edes-sä Kiviahon Marja-Leena Karesu-vannosta, takana Raimo Muotka-järvi, tutus-tumassa Rautatiemu-seoon Helsingissä v. 1957. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

Taisto Laakso ja Esko Mäntyvaara evakossa Jokkmokkissa Ruotsissa 1944-45. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Aura ja Armas Vuontisjärvi sekä heidän tyttärensä Kaarina. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Marianpäivän kisat Ounasjärven jäällä 1970-luvulla. Kuva: Veikko Saari.

Lentokoneita Vanhassa-Hetassa, taustalla vanha pappila ja kirkko. Kyseessä oli suurisusijahti v.1939. Risto Anunti: "Kyseiset koneet ovat SMOLIK-koulukoneita. Kahdesta rekisteristä en saa selvää. Tästä sarjasta ainakin SM-140 tuli Kauha-valla laattakierteessä maahan ja sii-nä kuolivat ohjaaja ja oppilas. SM-154 törmäsi Kauhavalla radiomas-toon ja siinä kuoli ohjaaja. Molem-mat onnettomuudet sattuivat 1936." Kuva Tarja Ylitalon os. Riekkisen al-bumista.

Kesä 1952. Iltamat Hetassa. Esko Mäntyvaara soittaa haitaria, oikealla Raija Syväjärvi soittamassa gram-maria ja edessä istumassa Kyllikki Rova, oikealla reunassa Veikko Laakso ja keskellä mustalippis päässä Paavo Kuru, hänen vasem-malla puolen Topi Vieltojärvi ja oi-kealla puolen Reino Vieltojärvi. Ku-va: Esko Mäntyvaaran albumista.

Maija Vuontisjärvi ja Leppä-Kalle poikiensa kanssa 1950-luvulla. Kal-len pojat Pentti ja Kalle takana. Edessä Maijan pojat Alpo ja Jaakk-ko. Kuva: Maija Vuontisjärven al-bumista.

Hetassa v. 1950: Irja Meronen hiihtämässä, hänen toimiessa He-lena Karan "stunttina", oik terveys-talo ja sen takana kansakoulun ul-korakennuksia, taustalla Ahven-vaara. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana. / Kansallinen audio-visu-aalinen instituutti (KAVI)

Sota-aika. Veikko Laakso eli Simo-nin Veikko oikealla. Kuva: Hilma Laakso albumista.

Hetan yläaste 7A-luokka v.1973-74. 1. Merja Immonen,.2 Sinikka Kota-vuopio, 3. Eila Pahajoki ?, 4. Pauli Mattila, 5. Juha Tornensis, 6. Timo Palo, 7 Pellikka Kuttasesta, 8. Aila Vanhasalmi (o.s. Kultima), 9. Riitta Laurila, 11. Kari Kuuttinen, 12 Nils-Ailu Labba, 13 Riitta Pellikka, 14. Sirpa Oikarinen os..Mäkitalo, 15 Leena Halkosaari,16. Hannu Pe-llikka,17. Esko Kortelainen, 18. Pirjo Alatalo.

Hetan Yläasteen koululaisia 1974 -1977, 1. Jussi Paronen,3. Maija Jauhiainen, 4. Sirpa Kuru, 5 Marja-Terttu Kotavuopio, 6. Erkki Leppäjär-vi , 7 Pasi Laakso, 8. Jarmo Alatalo, 9. Pauli Mäkitalo, 10. Esa Hampor. 12. Keijo Karisaari, 12. Auvo Sauk-konen , 13. Heikki "Lapinkoura" Näkkäläjärvi, 16. Teuvo Jaakkola, 21. Anri Magga, 22. Niina Jaakkola, 24. Hannu Pahajoki, 25. Iisko-Matti Näkkäläjärvi, 26. Jari Kotavuopio, 27. Raimo Kuuttinen,28. Pekka Wahlberg, 29. Ismo Välitalo, 32. Elli-Marja Sadinmaa os. Näkkäläjärvi, 33. Päivi Eira Sirkkala, 34. Paula Alatörmänen os Keskitalo, 35. Sirk-ka Keskitalo, 36. Lea Peltovuoma os. Keskitalo, 37. Taina Stoor, 38. Tuula Isohanni, 39. Merja Laine, 40. Maarit Huhtamäki, 41. Ulla Mäkitalo 42. Maarit Huhtamäki, 42. Leila Pyysoja, 45. Eila Syväjärvi, 46. Katri Näkkälä os. Rantatalo.

Enontekiön keskikoulun IX A luokka 1973 1. Eija Oja,2.Risto Autto, 3. Pertti Jääskeläinen,4. Tuija Eira, 5.Hannu Tikkanen, 6. Virpi Huusko-nen,, 7.Juhan-Antti Palojärvi, 8.Veijo Saarinen,9. Sirpa Tyrvänen, 10. Mervi Sonkamuotka, 11. Irma Keski-talo,12. Asta Keskitalo, 13. Katariina Laakso,14. Aila Kotavuopio,15. Marja-Terttu Peltovuoma,16. Airi Alatalo Os Kultima. 17. Armi Ylitalo, 18. Iiris Keskitalo, 19Ritva Stoor, 20, Elli-Marja Tornensis,21. Inga Näkkä-läjärvi, 22.Orvokki Puikko os Baas, 23. Kristiina Magga.

Hetan kansakoulun kasvimaalla 1950-1960-lukujen vaihteessa. Jou-ko-Manu (vas.) ja Juha.

Sodan jälkeen koulutiloina toiminut ruotsalaisten lahjoittama parakki Hetan kansakoulun pihalla, oik val-mistumassa oleva asuntola, taustal-la näkyy puolivalmis kansakoulu.

Esa Kortelainen uittamassa poroa Ounasjärven yli 1950-luvulla.

Marianpäivä Hetassa 1960-luvun puolivälissä, vas Ulla, Maija ja Kalle Vuontisjärvi, oikealla kuikkii Hilkka Kukkola. Kuva: Veikko Saari.

Marianpäivä Hetassa 1960-luvun puolivälissä. Etualalla Juhani Val-keapää. Kuva: Veikko Saaren albu-mista

Jyppyrällä. Oikealta eturivissä, Outi Laakso, Inga Näkkäläjärvi, Tuulikki, Marja Vanhapiha polvillaan, Pirjö Pyysoja, Taina Laakso, Anni ja Antti Näkkäläjärvi etualalla, heidän taka-na Martimo Kari-Pekka, Vieltoärvi Maarit, opettaja Tyyne Vieltojärvi, takana Toivo Vieltojärvi, selässä Inker-Elli, opettaja Heikki Hyvärinen, Majavan Riitta ja Poholan Eija kii-karoivan vieressä. Tyynen edes-sä,oikealla tupsu pipo päässä on Anne-Maj Kultima. Vieressä Taina Laakso. Kuva: Inga Näkkkäläjärven albumista.

Mäntyvaaran tuvassa Hetassa v. 1917: Edessä vasemmalla Iita, Oskari ( Frans Oskar s. 22.4.1891) Antti poika sylissään? Vieressä oi-kealla Mäntyvaaran isäntä Simon Petteri Petterinpoika Laakso. Taka-na Simon Peterin vanhin poika Si-mon Pietari (23.9.1878) ja vaimon-sa Ellastiina Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Raija Kumpilainen ja Esko Laakso musisoivat Hetassa 1950-luvun alussa. Edessä Aulis Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Iltamat Ounasjärven rannalla ke-sällä v.1952. Esko Mäntyvaara soit-taa haitaria ja väki pyörii piirissä hä-nen ympärillä. Oik Veikko Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Oik. Esko Mäntyvaara kotinsa edustalla Hetassa 1950-luvulla. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Vas. Esko Mäntyvaara, Kirsti Lo-ponen ?, sekä Pekka Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Esko Mäntyvaara ratsun selässä evakkoaikana Ruottissa. Ratsu jonkun ruotsalaisen upseerin jolle Esko halusi näyttää, että osaavat sitä suomalaisetkin ratsastaa. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Lydia Granqvistin ja Kalle Sonka-muotkan häät Vasemmalla Sylvi Kumpulainen os. Sonkamuotka, Kal-le Sonkamuotka, Lydia Granqvist, takana vasemmalla Eila Sonka-muotka ja Milda Granqvist, Elli Son-kamuotka ja Elli Gullsten os. Sonka-muotka. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Raija Kumpulainen os.Syväjärvi Hetassa 1940-luvun lopulla. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Maila Vieltojärven (Laakso) hauta-jaiset ( Maila oli Olgan ja Vienon vanhin tytär, Tauno Vieltojärven vaimo ja Pertti Vieltojärven äiti.) v. 1955.

Mäntyvaaran Oskari (vas.) ja Esko.

Mäntyvaaran eli Laakson Oskari lastenlasten, Katariinan, Riitan ja Ahtin seurassa 1950-luvulla. Kuva: Taisto Laakson albumista.

Enontekiön 1960-luvun kunnanhal-litus: Oik kunnansihteeri Jouko Ala-nen, Fiilus Keskitalo, Marjatta Palis-maa, Juho Baas, Hannees Kitti, Ee-meli Ylitalo ja Kalle Eira.

"Paska reissu, mutta tulipa tehtyä" Ounasjärven rannassa 1960-luvun alussa; - oik. Marjatta, Esa sekä Juha, veneen perällä Maisa.

Aili ja Yrjö Kortelainen 1970-luvulla.

Hetassa 1960-luvulla: Hilja Angeli ja Kauko Koivuranta. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Kaija Meronen ja Marjatta Kortelai-nen Hetassa 1960-luvulla.

Marjatta Kortelainen airoissa 1950-luvulla.

Hetassa 1960-luvulla: Oik. Jaana ja Eija Oja, Angelin Kalevi, ?. Kuva: Lahja ja Tuula Angelin albumista.

Hetassa 1980-luvulla: Vas. Kaija Rova, Marja-Helena Kortelainen ja Pekka Salokannel.

Hetassa 1970-luvulla: Niilo Laakso sylissä Sami.

Ounastunturilla 1942: Vas. Matti Leukumaa, Maire Rova, Pekka Laakso, Esko Melamies, Bertta Paappanen os. Vuontisjärvi, Freet-rikin Armaan kauppa-apul. ja Lauri Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Kortelaisen härkä Hetan kansakou-lun pihalla 1950-luvulla.

Hetassa 1970-luvulla: Istumassa Esko Kortelainen, lapsi lattialla Sami Peltovuoma.

Mikko Hetta (Eno-Mikko). Ounis-tunturin Puumaraston Risukaarthen kesämerkityskuvan otti 11.7.1896 J. Alb. Sandman. / vanha postikortti.

Eemeli Kumpulainen. Ounistunturin Puumaraston Risukaarthen kesä-merkityskuvan otti 11.7.1896 J. Alb. Sandman. / vanha postikortti.

Vas. Juntin Antti Palojärvi ja Yrjö Kortelainen.

Enontekiön kunnanhallitus 1950-luvulla: Vas. Kalle Eira, Arvo Sikiö, Fiilus Keskitalo ja Niilo Laakso.

Esa Kortelainen ja takkaporo 1960-luvulla.

Esa Kortelainen 1960-luvulla.

Hetan kansakoulun veneranta 1950-luvulla

Aili Kortelainen ja Veikko Laakso 1980-luvulla.

Äitienpäiväjuhlat Hetassa 1960-lu-vulla: Vas. Sulo Rova, Einari Kulti-ma, Jussi Syväjärvi, Niilo Laakso, Armas Vuontisjärvi, Väinö Mänty-niemi, ?.

Pohtanan Väinö eli Väinö Näkkä-läjärvi.

Vas. Helmi, Helinä, Mauri, Paavo ja Martti, Vieltojärvi Hetassa 1950-lu-vulla.

Simeoni Laakso.

Hetan kirkonkylä 1920-luvulla. Kuva: Museovirasto.

Hautajaiset Hetassa 1950-luvulla.

Lapsia Hetan kansakoulun saunan takana 1970-luvulla.

Aili ja Esko Kortelainen Hetassa 1960-luvulla.

Tyristi Ounasjärven jäällä 1930-luvulla. Kuva: Vanha postikortti.

Enontekiön politbyroo 1950-luvulla: Äärimmäisenä oikealla pappi Aimo Kallio, kauppias Reetrikin Armas (Vuontisjärvi), Leppäjärven Iikku eli Iisakki Leppäjärvi ja Fiilus Keskitalo.

Ounasjärvellä v. 1952: Edessä Leila Syväjärvi, Laila Oja os. An-geli ja Essi Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Hetassa 1960-luvulla. Oik. Iita, Os-kari ja Simeoni Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Jälleenrakennusaika Hetassa 1940-luvun loppupuolella. Takana vas. Ilmari Tyrväinen, Irja Meronen. Edessä vas. Lauri, Esko Taisto ja Antti. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Feemi-ämmi, Esko (Mäntyvaara) ja Taisto Laakso 1930-luvulla Hetan kirkon edessä. Kuva: Esko Mänty-vaaran albumista.

Senni ja Antti Laaksosekä heidän poikansa Kauko Hetassa 1940-lu-vun lopulla. Kuva: Esko Mäntyvaa-ran albumista.

Veneenrakentajia Mäkikurun piha-maalla Hetassa 1950-luvulla.

Iita ja Oskari Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Ounistunturin Pyhäkerolla v. 1949 Matti Leukumaa ja Sakari Melamies. Taustalla metsäpalovartijan mökki. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Hetassa 1940-luvun lopulla. 2. vas. Asle Kotavuopio, Irja Meronen ja Ilmari Tyrväinen. Takana vas. Fritjof Kotavuopio sekä Taisto Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Ounistunturin Pyhäkeron välituvalla v. 1949 Matti Leukumaa ja Sakari Melamies. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

"Tunturissa Ritva, Leila ja minä." Kuva ja teksti Esko Mäntyvaaran albumista

Oik. Esko Mäntyvaara, Ritva ?, Ossi ?. Kuva on otettu Stoorin Einon pihalta nimismiehen päärakennusta kohti. Aijassa näkkyy Stoorin Hellin punaruskean maalin kokeilu Ossin käen kohdalla. Isolahen kaurapelto puustellin ja aidan välissä. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Enontekiöläisiä Kittilän lentoase-man edessä v. 1979 lähdössä lomareissulle Bulgariaan. 1. Eino Stoor, 2. Nelly Kultima, 3. Aino Kumpulainen, 4. Selma Kuru, 7. Selma Eira, 8. Filemo Keskitalo Peltovuomasta, 9. Aini Vieltojärvi Nunnasesta, 11.Kumpulaisen Oili, 12. Ville Vuopionperä, 13. Inger Saara Magga os.Näkkäläjärvi 15. Julie Maria Labba Pousujärveltä, 16.Majavan Helvi,17, Esteri Muot-kajärvi, 18. Inga Palojärvi eli Juntin Inga.

Marjatta Palismaa.

Hetassa 1960-luvulla. Keskellä huivipäinen mummeli on Laakson Lyyli, Toivo Rantatalo hattu päässä, Senni Laakso huivi päässä ja vasemmalla huivipäinen nainen on Silja Leppäjärvi. Oviaukossa lapinlakki päässä oleva on Maija Himanen. Edessä vas. Anders Oskal, vaimonsa Inger Elle sekä heidän lapset. .

Reino Vieltojärvi. Kuva: Postikortti.

Eerikki Laakso.

Enontekiöläisiä Bulgariassa v. 1979. Vas. Maija Vuontisjärvi, Aili Kortelai-nen heidän edessään Helmi Vielto-järvi, Helli Vieltojärvi, Elli Eira, ?, kauppias Filemon Keskitalo ja Sel-ma Kuru.

Eerikki Laakso.

Jälleenrakennettu Hetan kylää 1950-luvun alussa.

Enontekiön kansalaiskoululaiset Hetassa vuonna 1965. Edessä ainakin kesk. Jarmo Sonkamuotka, Veikko Ylitalo, Pertti Kotavuopio, vas 3. Inkeri Väystäjä os. Labba. toisella rivillä oik. Iisko Proksi, Tuomas Palojärvi, Sven Pahajoki, Viides rivi oik Timo Mantovaara, samalla rivillä kes. Ahti Laakso ja ? Palo, takana kes. opettaja Teuvo Jaakkola. Kuva: Sven Pahajoen albumista.

Hetta v. 1968.

Hetan kirkossa 1960-luvulla. Takarivi vas.Jaakko Alatalo, Pentti Rantata-lo, Pentti Sinikumpu, Jaakko Son-kamuotka, Reijo Kyrö, Lauri Son-kamuotka, Lauri Angeli, 2. rivi: Veik-ko Ylitalo, Esko Kultima, Leo Pelto-vuoma, Vilho Välitalo, Antti Ranta-talo, Veikko Laurila, Kauko Keskita-lo. 3. riv: Saara Sieppi, Mirja Tapani, Helmi Kelotijärvi, Sirpa Meronen, Kirsti Marjatta Enojärvi, os. Mäkitalo. Eturivi: Pekka Valle, Sirpa Majava, nyk. Lindström, Liisa Vieltojärvi, Ulla Alamattila, Rauna Laukka, os. Lab-ba, Inga-Saara Näkkäläjärvi ja Esko Visuri.

Maila Vieltojärven (Laakso) hauta-jaiset v. 1955. ( Maila oli Olgan ja Vienon vanhin tytär, Tauno Vielto-järven vaimo ja Pertti Vieltojärven äiti.)

Hetassa 1960-luvun alussa. Vas. Armas ja Aura Vuontisjärvi, Niilo Laakso ja Tyyne Laakso, Helvi Sipilä ja Aimo ja Kerttu Kallio. Lattialla istumassa Kaarina Vuontisjärvi. Kuva Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Hetan vanhan kirkon edessä 1930-luvulla. Kuva Tarja Ylitalon os. Riek-kisen albumista.

Simon Petter Peterinp. Laakso vie-railulla Karesuvannossa. Hänellä leikkikavereina pahvisia Ruotsin santarmien rintakuvia. Kuva Pentti Eskola, 1906. GTK.

Hetan Suojeluskunnan sotilaspojat v. 1943. Eturivissä vas. Tero Angeli, Ossi Kumpulainen, Taisto Laakso, Olli Laakso, Erkki Kultima, Veikko Laakso, Jorma Rova, Jorma Näk-käläjärvi, Sakari Laakso. Takarivi vas. Lauri Laakso, Vilho Angeli, Esko Mäntyvaara ent. Laakso, Vilma Hetta, Sakari Melamies, Heikki Muotkajärvi, Maire Rova, Rauha Koistinen, Pentti Granqvist, Reino Vieltojärvi, ?. Kuva: Esko Mänty-vaaran albumista.

1. Pentti Leppäjärvi, 2 Irma Hetta Martin ja Vilman ottotyttö, 3.Laila Ylitalo os.Leppäjärvi,4.Kuru Eino ,(Eikka) järventakaa,5.Heli Kuru jär-ventakaa,äiti, 6, Helmi Kuru,7.Enni Ylitalo os.Kuru Augusti Ylitalon puoliso,8. Uuno Kuru, 9.Senni Laakso os.Kuru, 11, Maire Kuru, 12, Airi Kuru, 13. Silja Leppäjärvi, 14 Anna Keskitalo (Kuru, 15. Kalle Kuru (ei Juntin Kalle), 16. Vilma Hetta, 17. Marja Laakso os. Hetta, 18. 18.on Saara Hetta, 19. Kalle Leppäjärvi, 20. Martti Hetta, 21. Kalle Leppäjärvi (nuorempi), 22 Kalle Kuru, Ennin ja Sennin veli.

Hetassa v.1952: 1. Elsi Angeli, 2. Marjatta Öhman, 3. Ulla Salmela, 5. Asta Laakso, 6. Anna-Liisa Isolahti, 7. Lilja Rova, 8. Sirkka Laakso, 9. Aarno Vuontisjärvi, 10. Pertti Rova, 11. Sirkka Syväjärvi,12.Timo Kuru, 13. Voitto Laakso 14. Inkeri Vuontis-järvi, 15. Mauno Kuru, 16. Reijo Vuontisjärvi?, 18. Orvo Öhman, 19. Pentti Stoor. Kuva: Matti Pouttvaara. / Museovirasto

Posteljoni Einari Hermanninpoika Kuru (s.28.8.1902, k. 18.4.1965) ja Hetan kylän raunioita v. 1948. Einari kuljetti posti Hetasta Näkkälän kaut-ta Pöyrisjärvelle ja siitä Kalkujär-velle. Myös isä Hermanni toimi pos-teljonina samalla reitillä ennen sotia. Kuva: Antti Hämäläinen, Museovi-rasto.

Hetan kylässä otettu ryhmäkuva 1952; eläinlääkäri ja kirjailija Yrjö Kokko oikealla (Kokko (1903-1977) oli tunturisaamelaisen kulttuurin ja elämäntavan puolustaja.), keskellä Poutvaaran pariskunta ja vasem-malla Tauno Rova. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Evakko Taisto Laakso Ruotsin Jokk-mokkissa v.v. 1944-45. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Hetan naisia 1950-luvun alussa. Oik. Raija Syväjärvi, Aino Kuru, Aila Vieltojärvi, Kyllikki Rova, Liisa Rova, Mailis Kuru, Irma Hetta (Vilman ja Martin ottotyttö), ja Suoma Salmela. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Ukkomiesten potkupallojoukkue Hetassa 1960-luvulla: Vas. Taisto Laakso, Jouko Alanen, Esko Kum-pulainen, Onni Angeli, Veli Jaatinen, Seppo Pelttari, Kalevi Paassilta, Veikko Saari, Osmo Niemelä, ?.

Äitienpäiväjuhlien järjestäjät Hetan kansakoulun asuntolan keittiössä 1960-luvulla. Oik. Eero Meronen, Jussi Syväjärvi, ?, Niilo Laakso, ?, ja Eino Stoor.

Eija Riekkinen, Keskellä edessä Kivuahon tyvär Karesuvannosta tutustumassa Suomen Rautatie-museoon Helsingissä v. 1957. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

Vas. Risto Sikiö ja sitten Marja Lee-na Kiviaho Karesuvannosta, Eija Riekkinen, Inkeri Vuontisjärvi ja oik. Raimo Muotkajärvi tutustumassa Suomen Rautatiemuseoon Helsin-gissä v. 1957.. Kuva: Suomen Rau-tatiemuseo.

Hetan Suojeluskunnan sotilaspojat v. 1943.

Kallen Majatalon tyristisafari Hetasta Näkkälään 1950-luvulla. Keulamie-henä Reino Vuontisjärvi, seuraava-na matkanjohtaja Armas Niemelä. Kuva: Maija Vuontisjärven albumis-ta.

Vas. Matti Vuontisjärvi, takana Alpo ja sitten äiti Maija. Yrjö Kokko kii-karoimassa. Kuva: Maija Vuontis-järven albumista.

Enontekiön pitkäaikainen terveyden-hoitja Hissu Kamila. "Hissu tuli Enontekiölle terveyssisareksi vähän sodan jälkeen Tiettyjen tapatumien takia Hissu irtisanoutui terveyssisa-ren työstä ja meni Rovaniemelle ensikodin johtajaksi. Keväällä tulva nousi saareen, jossa ensikoti oli. Hisu soitti kaupungin miehille, että kohta vesi yltää sähköpääkeskuk-seen. Hissulle sanottiin, ettei mitään hätää. Tuli kuitenkin oikosulku ja en-sikoti paloi. Henkilökunta sai pelas-tettu kaikki äidit ja lapset. Hissun omaisuus paloi kokonaan. Sen jäl-keen Enontekiöltä pyydettiin Hissua takaisin terveyssisaren virkaan ja Hissu palasi." Kuva; Maija Vuontis-järven albumista. Kuvateksti: Arto Martimo.

Koutokeinossa v.1943. Kaksi val-lesmannia: Oik. Enontekiön Bertil Öhman ja Koutokeinon Arvid Dahl. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Iiskon-Antin Matti eli Matti Näkkä-läjärvi v.1933 Hetassa. Vanha sak-salainen postikortti.

Enontekiön pitkäaikainen nimismies Bertil Öhman. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Elkon Maija (Sonkamuotka) kah-vinkeitossa Hetassa v. 1930. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Vaeltajat Hetan ja Kautokeinon välillä v. 1938. Kuva: Hustich I. / Museovirasto.

Valokuvaaja Otso Pietisen auto po-ron pysäyttämänä Enontekiöön joh-tavalla maantiellä v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Valokuvaaja Otso Pietisen auto poron pysäyttämänä Enontekiöön johtavalla maantiellä v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Pariskunta huoltamassa suksia He-tan matkailumajalla v. 1938. Kuva: Pietinen Aarne. / Museovirasto.

Hetan matkailumajan majoitushuone v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Mu-seovirasto.

Leipomotyöntekijä Mikael Leppäjärvi Tunturi-Lapin Leipä Oy:ssä Hetassa. Kuva: Kansan Arkisto.

Tanssit Hetan Hukkain talolla: . Hei-jan Iiisko ja Jussan Antin Hilkka, taustalla oik Tapio "Tapuri" Laakso. Kuva: Laalo Pauli. / Museovirasto.

Juhani Ahola ensikertaa Periläkos-ken maisemissa v. 1923. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Kirkko Kumpulaisen kartanolta ku-vattuna. Kuva: Museovirasto.

Luokkakuva: Rivissä takana vas. Eila Pahajoki, Aune Mannela, Soili Kuparinen os. Aikio ?, Aila tai Milja Grangvist, vaaleanpun. haalareissa Irja Mattila. Kyyryssä edessä vas. Leena Halkosaari, Sinikka ja Riitta Kotavuopio. Kuva: Irja Mattilan al-bumista.

Sotamies Kalle Vuontisjärvi 1930-luvulla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetassa v. 1952; vas: Eemeli Kota-vuopio (Tonnan Eemeli), Marja Juu-so, Elli Kalttopää, Inka Labba, Ju-han Oula Juuso ja Anni Maria Päiviö vanhempiensa Anni ja Nils Thomas Päiviön kanssa. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Kuva: Helsingin Kaiku 1913.

Turisteja tulossa tunturista ja me-nossa Riekkisheen Hetassa, taus-talla Kumpulaisen Einon talo. 27.3. 1955 - 7.4.1955 Kuva: Rautatiemu-seon säätiö.

Talvilomailijat paistattelevat päivää Riekkisen talon pihalla Enontekiöllä. Elokuvan "Kiskokyydillä Lappiin" valmistamisen yhteydessä otettu kuva 27.3.1955 - 7.4.1955. Kuva: Rautatiemuseon säätiö. / finna.fi

Enontekiön vuonna 1864 valmistu-nut puukirkko vuonna 1925. Oik kunnan makasiini eli ns. "Armopuoti" Kuva: Forsman. / Museovirasto.

Hettalaisia postinkantajia v. 1930. Kuva: Samuli Paulaharju. / Mu-seovirasto.

Periläkosken mylly v. 1933. Kuva: Paulaharju Samuli. Museovirasto.

Alustakivi ja heinäkurikka Mäntyvaa-ran pihalla Hetassa v.1933. Kuva: Samuli Paulaharju. / Museovirasto.

Mäntyvaaran isäntä Simon Petteri Laakso pieksää heinäpilkaa Hetas-sa v. 1933. Kuva: Paulaharju Samu-li. / Museovirasto.

Yrjö Kortelainen ja tyttärensä Marja -Helenan poika Tuomas Hetassa 1990-luvulla.

Lapinkävijät Samuli ja Jenny Paula-harju vasemmalla. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Hetassa v.1952: Inker Marja Juuso, Anni ja Nils Thomas Päiviö, lapset Anni Maria Päiviö ja Juhán Oula Juuso, sekä vasemmalla Inker Mar-ja Juuso Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Kristiina Näkkäläjärven talvitalo He-tassa v. 1965. Kuva: Martti Linkola. / Museovirasto.

Yrjö Kortelainen 1980-luvulla.

Sisäkuva sodassa 1944 aseveljien polttamasta Enontekiön vanhasta kirkosta. Kuva: Museovirasto.

Aili Kortelainen.

Peltoa karhitaan poron vetämällä risukarhilla Hetassa v.1922. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Enontekiön kirkkoherra Juhani Ahola pellolla kylvämässä Hetassa v.1921. Kuva: Ahola Juhani. / Mu-seovirasto.

Vas. Maija Vuontisjärvi, Kuva 1940- 50-luvulta. Kuva: Maija Vuontisjär-ven albumista.

Äitienpäiväjuhla Hetan kansakoulul-la v.1923. Kuva: Ahola Juhani. / Mu-seovirasto.

Kahvittelu nuotion ääressä Perilä-koskella v. 1921. Kuva: Ahola Juha-ni. / Museovirasto.

Hetassa v.1952; Inker Marja Juuso sylissään Juhán Oula Juuso. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Hetassa v. 1930; menossa marjaan; ensimmäinen oikealla Johanna Son-kamuotka eli Elkon Johanna. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Hetassa v. 1952; vasemmalta: Piera Juuso, Pieran Jussa Kalttopää, Pie-ra Kalttopää ja Juhani Näkkäläjärvi. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovi-rasto.

Hetassa v.1952; Anni ja Nils Tho-mas Päiviö tyttärensä Anni Maria Päiviön kanssa tulossa kirkosta. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovi-rasto.

Hetan kirkossa v.1952; eturivissä Inker-Marja Juuso, pikkupoika Juhan-Oula Juuso, Inga Juuso ja Aslak Juuso. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Rouva Elander, Hetanmajan emäntä v.1935. Kuva: Ekman G. / Museo-virasto.

Hetan kansakoulu v.1921. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Hettaa Ounasjärven takaa nähtynä v. 1921. Kuva: Ahola Juhani. / Mu-seovirasto

Hetta v. 1921: Vas. kunnanmagasiini eli Armopuoti Karjalaisen talo sekä pappila ulkorakennuksineen. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Hettalainen karavaani v.1921. Ku-va: Paulaharju Samuli. / Museovi-rasto.

Yrjö Kortelainen.

Hetan kestikievari v.1882. Kuva: Sophus Tromholt.

Hetan kirkko v.1882. Kuva: Sophus Tromholt.

Hetan kestikievarin pihalla v. 1906: Miehet vasemmalta: Matti Muotka-järvi, Simeoni Laakso ja Pentti Es-kola, takana rappusilla Juhani/Juho Hetta (s. 2.4.1836.). Kuva: Pentti Eskola. / GTK.

Kullanetsijät Pentti Eskola, Matti Muotkajärvi ja Simeoni Laakso. Kuva Pentti Eskola, 1906. GTK.

Maija ja Kalle Vuontisjärvi. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Riitta Laakso. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Saarelaisen Kyllikki ja Angelin Onni. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albu-mista.

Helli Stoor. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Rovasti Aimo Kallio, ruustiina Kerttu ja tytär Hilkka. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista

Esko Angeli. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Maija-Liisa ja Olavi Keskitalo. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Yrjö Kortelainen Ouniksella 1970-luvulla.

Ilmari Mannisen ryhmän tavarat saapuivat Enontekiön kunnallisen liikelaitoksen kuorma-autolla Kau-lirantaan 1929. Kuskina toimi muo-niolainen Niemelä ( KOP:n Hetan konttorin johtaja (1960-1970-luvul-la) Osmo Niemelän isä.) Kuva Ilma-ri Manninen. / Museovirasto.

Enontekiön vanha kirkko. Piirros: Yrjö Kortelainen.

Tässä nimitettiin maailman ensim-mäinen kunniaporoisäntä, kenraali V. J. Oinonen. Hänestä oikealla poroisäntä Uuno Kumpulainen ja talousneuvos Yrjö Alaruikka ja vasemmalla Juhan Palojärvi. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti.

Aili ja Yrjö Kortelainen 1970-luvulla.

Tietokonenörtit, oik. Korkalon Jussi ja ? Kuru.

Oik. Essi Laakso, Aili Kortelainen ja Taisto Laakso.

Sahansoiton Suomen mestari Taisto Laakso.

Aili ja Yrjö Kortelainen.

Aili ja Yrjö Kortelainen sekä suntio Veikko Laakso.

Aili Kortelainen ja poikansa Esko sekä joku lapsenlapsista.

Yrjö Kortelainen pottumaallaan He-tassa 1980-luvulla.

Vas. Katri Laakso, Maija Vuontis-järvi, Helli Vieltojärvi, Ulla Hiltunen os. Vuontisjärvi, Aura Vuontisjärvi.

Aili ja Esko Kortelainen.

Essi ja Taisto Laakso.

Suomen armeijan sodan-aikaisia radiotiedustelijoita, vas. Yrjö Korte-lainen ja ?

Yrjö Kortelaisen 50v. synttärit He-tassa 1957. Vas. Aimo Kallio, Iita Mäntyvaara, Lyyli Laakso, Lempi Rova, Y.K., Helmi Syväjärvi.

2. vas.Posteljooni Veikko Laakso v 1959. Oik. Tuomas Näkkäläjärvi. Kuva: Hilma Laakson albumista.

Veikko Laakso ja Aata tätin kas-vattitytär Agda Mäenpää. Kuva: Hilma Laakson albumista.

Vas. Maija Vuontisjärvi ja Aili Kor-telainen.

Vas. Yrjö Kortelainen ja Niilo Laak-so.

Kortelaiset Hotelli Hetan ravintolas-sa 1970-luvulla, vas. Esko, Yrjö, Marja-Helena, Aili, ja Hannu joka tuijottaa siskoaan Maikkua.

Hääseurue Enontekiön Hetassa v.1937. Oikealta Anni Magga, Heikki Magga sylissään Nils Antti, Nils-Juhani Sara ja hänen isänsä (), Anni Sara, vasta vitty pari Antti ja Anni Näkkäläjärvi, vasemmalla valkoisen poron takana Vilkunan Antti eli Antti Näkkäläjärvi. Kuva: Ravila Pavo. / Museovirasto.

Hetassa Riekkisen pihalla. 2. vas Lassi Riekkinen Edessä keskellä lapsi, Tarja, sylissä Elli Riekkinen ja Anni Palojärvi .os Hirvasvuopio. Kuva: Veikko Jauhiaisen albumis-ta.

Posteljooni Veikko Laakso (vas.) ja Tuomas Näkkäläjärvi 1950-luvulla.

Vuontis-Kallen olohuoneessa 1960-luvulla, Kalle Vuontisjärvi (oik.), Jus-si Syväjärvi sekä taidemaalari Franz Dubbick Saksasta. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Tiegerjärvellä v. 1957. Oik Maikku, Marjatta ja Juha.