Mauri Viletojärvi.

Vasemmalla poromies ja kylän seppä Tauno Fredrik Juhaninpoi-ka Rova (s.16.3.1906 Enontekiön Hetan kylässä.) ja tuleva Utsjoen kunnanjohtaja Jouni Tapiola Ou-nastunturilla. Kuva: Elokuvasta: Valkoinen peura v.1952.

Hetan koululaisia 1970-luvulla. Nainen vas. Lea Jaakkola.

Vallesmannin virkatalo v.1936. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Hetassa 1930-luvulla. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Nimismiehen pihalla Hetassa 1930-luvulla, vas. rouva Öhman. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Hetan sairausmajan pihalla 1930-luvulla. Maja sijaitsi samalla paikalla kuin myöhemmin ensimmäinen Hetan hotelli. Vas. B. Öhman, sairausmajan johtaja Hilja Virnes ja rouva Öhman. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Hetan kansakoulun 1. luokkalaisia 1950-l. lopulta. 1. Kaarlo Muotka-järvi, 2. Kauko Pyysoja, 3. Iida Isohanni, 4. Timo Mantovaara, 6. Lauri Sonkamuotka, 7. Aarne Kul-tima 8. Martti Vieltojärvi, 9. Riitta Laakso, 10. Marjatta Kortelainen, 11. Airi Kovanen, 12.Pertti Palojär-vi,13?, 14. Juha Vuontisjärvi, 15. Maire Kuru, 16. Seija Isohanni, 17 ? 18 Ella Laakso, 19. Tarja Riekki-nen, 20. Ritva Alatalo, 21. Sirpa Majava, 22, Eija Muotkajärvi, 23. Eila Sieppi, 24. Sirpa Meronen, 25. Raili Rova, 26. Marja-Leena Laakso, 27. Sirkka Mäkinen, 28. Soile Laakso, 29. Eija Laakso, 30. Veijo Sieppi, 31. Pentti Vuontisjärvi. .

Marianpäivän porokilpailu 1950-luvulla Hetassa Ounasjärven jäällä. Vas, Kalle Eira ja Tauno Rova.

Hetan marianpäivillä 1950-luvulla: Oikealla Kallan Oskari eli Oskari Vanhapiha ja keskellä Iiskon Antin Tuomas, eli Tuomas Näkkäläjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetasta v.1953.Kuva on otettu silloin kun Siiri Inga Rist (edessä) pääsi ripille! Taustalla Tapio Laakso, takana oleva nuori nainen näyttää Elli Kalttopäältä Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Joentekijäinen etelä puolella Ounas-jokea Ullaharjun itäpäässä. "Takana näkyy Onnasvaara! Lato on jo pol-tettu yö- ja kuivatuspuina. Mm. Pek-ka Laakso ajoi tuossa oikealla 70 luvun puolivälissä pikku kännissä moottorikelkalla sulaan, silloin la-dosta poltettiin iso-osa. Onneksi oli lauta-kuorma joka jäi veden pinnalle ja jota pitkin pääsi pelastautumaan. Aulis oli sitte kiirehtinyt pelastamaan kaljat ja muut tärkeät juomat. Kelkka nostettiin myöhemmin ylös, jouti-laammalla ajalla. P.S. Itse en ollut paikalla,mutta sain tapauksesta seikka-peräisen kertomuksen luo-tettavasta lähteestä!" Teksti: Timo Mantovaara.

Maarianpäivän kisat Hetassa. Suopunkia heittämässä Paavo Allan Laakso, vieressä Taneli Näkkäläjärvi, vas. edessä Pentti ja Manu Vuontisjärvi.

Syväjärvet: Oik. Jussi, Helmi, tak. oik. Raija, Sirkka ja Pekka. Taustalla Helli Stoor. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Helmi Syväjärvi ja Sulo Rova. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetassa 1960-luvulla. Istumassa oik. Koistinen Kirsti os. Loponen, kolmas Jussi Syväjärvi, vieressä vas. Hissu eli Hilja Kamilla ja Leila Syväjärvi. Seisomassa vas. Pekka Syväjärvi, Maija ja Kalle Vuontisjärvi, Lahja Viljamaa, Helmi, Raija ja Sirkka Syväjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Helmi ja Jussi Syväjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Rippikoululaisia vuosimallia 1952 ruotsalaisten lahjoittamassa pa-rakki-kansakoulussa, ennen uu-den kirkon valmistumista: Vas. Pekka Syväjärvi ja hänen takana Nils Juhan Vasara (s.1934), vie-ressään Vesa Keskitalo Vuontis-järvestä, edessä 2. vas. Uuno Vanhapiha eli Kallan Oskarin Uuno, Fimpan Matti eli Matti Magga, Lyyli Laakso ja Heijan Anni, tyttö edessä toinen oik. villatakki päällä Elsi Angeli. Kuva: Maija Vuontisjärven albu-mista.

Singne ja Tauno Rova. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Poronlihan savustusta Periläjär-ven rannasa. Vas savun seassa Kalle Vuontisjärvi, Rovan Sulo, Syväjärven Jussi ja Väinö Män-tyniemi. Kuva: Maija Vuontis-järven albumista.

Liisa ja Sulo Rova. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Oik. Liisa Rova, Oik. Liisa Rova, Mirja ja Kaino Man-ner, heidän kolme lastaan vaaleissa asuissa, Maija Vuontisjärven mukana Reijo (kiikari kaulassa) ja Jaakko Vuontisjärvi, vas. Markku Rova ja ? Kuvattu meren saaressa Eurajoen edustalla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Oik. Sulo Rova, Maija Vuontis-järvi ja Leo Rova. Kuva: Maija Vuontisjärven albumi.

Vas. Betty Stoor sylissään Alpo Vuontisjärvi. Edessä Anna Liisa Isolahti, Jaska ja Reijo Vuontisjärvi sekä Oik. takana Maija Liisa Muotkajärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Aarre Laakso.

Vieno Laakso, Martti Hetta, Kalle Vuontisjärvi, Niilo Laakso, Helmi Syväjärvi, Veikko Laakso, Hilma Laakso, Helli Stoor, Hilja Angeli ja Alfred Angeli. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetan-Majatalo 1950-luvulla. Kuva: Maija Vuontisjärven albu-mista.

Hetan vanhassa kirkossa. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hettaa v.1950. Kuva: Maija Vuon-tisjärven albumista.

Armas ja Aura Vuontisjärvi, Hel-mi Syväjärvi ja ?. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Freetrikin majatalo Hetassa 1930-luvulla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hettaa 1930-luvulla Freedrikin majatalolta nähtynä, vas. Mänty-vaaran pihapiiri, taustalla Ounas-järvi ja Ounastunturi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Kuva on n.100 m Peltovuomaan päin nimismiehen saunapaikas-ta. Suunnilleen ent. Iikka Kurun talon seutuvilta. Hetassa ennen sotia. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetan vanha kansakoulu 1930-luvulla. Kuva: Maija Vuontisjär-ven albumista.

Ounasjärvellä 1950-luvulla. Mela kädessä Raija Kumpulainen, ai-roissa Orvo Öhman vierellään sisarensa Ritva Öhman veneen keulalla Markku Rova, ja toinen aikuinen nainen on Lahja Vilja-maa. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Iiskon Antin hautajaiset v. 1956. Kuva: Maija Vuontisjärven albu-mista.

Poronlihaa laitetaan kuivumaan: Alhaalla avustaa Kalle ja katolla Jaakko Vuontisjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Maija Vuontisjärvi ja tyttärensä Ulla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Kalle Vuontisjärvi Ounasjärvellä. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Kalle Vuontisjärvi kaupassaan. Kuva: Maija Vuontisjärven albu-mista.

Fredrik Vuontisjärvi eli Reetrikki (1871-1952) ja Anna Kreeta eli Reetu (1874-1964) Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Jussan-Tuvalla 1980-luvulla: Vas. Matti Vuontisjärvi ja Matti Näkkä-läjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Vuontisjärvet oikealta: Kalle, Maija, Ulla, Alpo ja Matti. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Edessä on Fredrik Vuontisjärvi eli Reetrikki ja Anna Kreeta eli Reetu, takanaan vas: Lempi Välitalo, Kalle Vuontisjärvi, Helli Vieltojärvi, Armas Vuontisjärvi, Sylvi Haapea, Akseli Vuontisjär-vi ja Aino Isolahti. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Oik. Yrjö Kokko, Aimo ja Kerttu Kallio. Kuva: Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Sakari Laakso, "mies joka osasi veisata."

Vas. Aada Vieltojärvi hänen taka-na Jussi Syväjärvi, Kalle Eira ja Niilo Laakso Oikealla edessä Maija ja Aura Vuontisjärvi sekä Hissu eli Hilja Kamila. Niilon vie-ressä on tiemestari Kaaja, lapsi sylissä Paavo Laakso, takana rinnakkain Tauno Vieltojärvi Nun-nasesta ja Yrjö Stoor Peltovuo-masta, ihan takana taulujen vä-lissä Paavo Vieltojärvi, Kaajan takana saarnamies Aadolf Kes-kitalo.

Penjaamin Anni eturivissä kesk. oikealla Birita Syväjärvi o.s. Näk-käläjärvi, vas. Annin äiti Maarit Näkkäläjärvi o.s. Eira. Kuva: Tar-ja Ylitalon os. Riekkisen albumis-ta.

Vas. Eemeli Kotavuopio, Vilku-nan Tuomas, Niemelän Armas, Juuson Piera, Vilkunan Antti ja Jussa, Rivi 2. Kallan Oskari. Oik. naisryhmässä vas. Marita Nie-melä. Hänen takanaan Kaijukan vaimo Inga. Takarivissä vas. har-maa tukkainen mies: Kaijukka eli Aslak Juuso.

Laine Vieltojärven ja Juhani Niemen hääkuva.

Koskenlaskija-hauvvan-kaivaja Simoni Laakso.

Hetassa 1930-luvulla. Mänty-vaaran Oskarin ja Iitan tyttäret: Oikealla Irja Meronen os. Laak-so, vasemmalla Alli Laakso sekä keskellä heidän serkku Lilla Selmantytär Palojärvi. Taustalla "Mäntyvaara" Irjan ja Allin koti. Kuva: Esko Mänty-vaaran albumista.

Hetan kansakoululaisia 1950-luvulla.

Leila Syväjärvi 1950-luvulla.

Marianpäivä Hetassa 1950 - 1960-luvulla.

Poroerotus Vuonniksen aidalla 1950. Kuvassa vas. Leila Syvä-järvi.

Veikko Kumpulainen 1950-luvulla.

Opettaja Yrjö Kortelainen eli "Luunappi-Yrjö" ns. "Pakluntin-keinolla" 1960-luvulla.

Alvar Outakka ateljeensa edus-talla Ounasjärven rannalla 1930-luvulla. Kuva: Tarja Ylitalon albu-mista.

Enontekiön rippikoululaisia Hetan kirkossa 1970-luvulla.

Marjatta Kortelainen 1950-luvulla Hetan kansakoulun pottumalla.

Hiihtokilpailut Hetan kansakoululla 1960 luvulla. Lähettäjänä Hissu Ka-milla, oik. kävelee Risto Kuru, hat-tupäinen poika oik. Jouni Jaakkola, Vas. lapinlakki päässään Tyyne Viel-tojärvi, vas. Maisa ja Esko Kortelai-nen.

Riekkisen perhe Hetassa v. 1955; Edessä Elli, Tar-ja ja Lassi, takana vas. Asta, Eija, Pirkko ja Kirsti Kuva: Rautatiemuseon säätiö / museovirasto.

Riitta Laakso kotipihallaan 1950-luvun alussa.

Veljesten lapset Maija ja Eino maatalousnäyttelyssä Kittilässä.

Vas. Sirkka Viitanen os. Laakso, oik Eija Riekki-nen, Keskellä edessä Kiviahon Marja-Leena Karesuvannosta, takana Raimo Muotkajärvi, tutus-tumassa Rautatiemuse-oon Helsingissä v. 1957. Kuva: Suomen Rautatie-museo.

Taisto Laakso ja Esko Mänty-vaara evakossa Jokkmokkissa Ruotsissa 1944-45. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Aura ja Armas Vuontisjärvi sekä heidän tyttärensä Kaarina. Kuva: Tarja Ylitalon albumista.

Marianpäivän kisat Ounasjärven jäällä 1970-luvulla. Kuva: Veikko Saari.

Lentokoneita Vanhassa-Hetassa, taustalla vanha pappila ja kirkko. Kyseessä oli suurisusijahti v.1939. Risto Anunti: "Kyseiset koneet ovat SMOLIK-koulukoneita. Kah-desta rekisteristä en saa selvää. Tästä sarjasta ainakin SM-140 tuli Kauhavalla laattakierteessä maa-han ja siinä kuolivat ohjaaja ja op-pilas. SM-154 törmäsi Kauhavalla radiomastoon ja siinä kuoli ohjaa-ja. Molemmat onnettomuudet sat-tuivat 1936." Kuva Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Kesä 1952. Iltamat Hetassa. Es-ko Mäntyvaara soittaa haitaria, oikealla Raija Syväjärvi soitta-massa grammaria ja edessä is-tumassa Kyllikki Rova, oikealla reunassa Veikko Laakso ja kes-kellä mustalippis päässä Paavo Kuru, hänen vasemmalla puolen Topi Vieltojärvi ja oikealla puolen Reino Vieltojärvi. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Maija Vuontisjärvi ja Leppä-Kalle poikiensa kanssa 1950-luvulla. Kallen pojat Pentti ja Kalle takana. Edessä Maijan pojat Alpo ja Jaakkko. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Hetassa v. 1950: Irja Meronen hiihtämässä, hänen toimiessa He-lena Karan "stunttina", oik terveys-talo ja sen takana kansakoulun ul-korakennuksia, taustalla Ahven-vaara. Kuva elokuvasta Tapahtui kaukana. Ounastie 165 Tapahtui kaukana on Topo Leistelän ja Edvin Laineen ohjaama elokuva vuodelta 1950. Kuva: Kansallinen audio-visuaalinen instituutti (KAVI)

Sota-aika. Veikko Laakso eli Simonin Veikko oikealla. Kuva: Hilma Laakso albumista.

Hetan yläaste 7A-luokka v.1973-74. 1. Merja Immonen,.2 Sinikka Kotavuopio, 3. Eila Pahajoki ?, 4. Pauli Mattila, 5. Juha Tornensis, 6. Timo Palo, 7 Pellikka Kutta-sesta, 8. Aila Vanhasalmi (o.s. Kultima), 9. Riitta Laurila, 11. Ka-ri Kuuttinen, 12 Nils-Ailu Labba, 13 Riitta Pellikka, 14. Sirpa Oika-rinen os..Mäkitalo, 15 Leena Hal-kosaari,16. Hannu Pellikka,17. Esko Kortelainen, 18. Pirjo Alata-lo.

Hetan Yläasteen koululaisia 1974 -1977, 1. Jussi Paronen,3.Maija Jauhiainen, 4 Sirpa Kuru, 5 Mar-ja-Terttu Kotavuopio, 6. Erkki Leppäjärvi , 7 Pasi Laakso, 8. Jarmo Alatalo, 9. Pauli Mäkitalo, 10. Esa Hampor. 12. Keijo Kari-saari, 12. ? Karisaari, 13. Heikki "Lapinkoura" Näkkäläjärvi, 16. Teuvo Jaakkola, 21. Anri Magga, 22. Niina Jaakkola, 24. Hannu Pahajoki, 25. Iisko-Matti Näkkä-läjärvi, 26. Jari Kotavuopio,27. Raimo Kuuttinen,28. Pekka Wahl-berg,29. Ismo Välitalo, 32. Elli-Marja Sadinmaa os. Näkkäläjärvi, 33. Päivi Eira Sirkkala, 34. Paula Alatörmänen os Keskitalo, 35. Sirkka Keskitalo, 36. Lea Pelto-vuoma os.Keskitalo, 37. Taina Stoor, 38. Tuula Isohanni, 39. Merja Laine, 40. Maarit Huhtamä-ki, 41. Ulla Mäkitalo 42. Maarit Huhtamäki, 42. Leila Pyysoja, 45. Eila Syväjärvi, 46. Katri Näkkälä os Rantatalo.

Enontekiön keskikoulun IX A luokka 1973 1. Eija Oja,2.Risto Autto, 3. Pertti Jääskeläinen,4. Tuija Eira,5.Hannu Tikkanen, 6. Virpi Huuskonen,, 7.Juhan-Antti Palojärvi, 8.Veijo Saarinen,9. Sirpa Tyrvänen, 10. Mervi Sonkamuotka, 11. Irma Keskitalo,12. Asta Keskitalo, 13. Katariina Laakso,14. Aila Kotavuopio,15. Marja-Terttu Peltovuoma,16. Airi Alatalo Os Kultima. 17. Armi Ylitalo, 18. Iiris Keskitalo, 19Ritva Stoor, 20, Elli-Marja Tornensis,21. Inga Näkkäläjärvi, 22.Orvokki Puikko os Baas, 23. Kristiina Magga.

Hetan kansakoulun kasvimaalla 1950-1960-lukujen vaihteessa. Vas. Jouko-Manu Kortelainen ja Juha Kivekäs.

Sodan jälkeen koulutiloina toiminut ruotsalaisten lahjoittama parakki Hetan kansakoulun pihalla, oik valmistumassa oleva asuntola, taustalla näkyy puolivalmis kansakoulu.

Esa Kortelainen uittamassa poroa Ounasjärven yli 1950-luvulla.

Marianpäivä Hetassa 1960-luvun puolivälissä, vas Ulla, Maija ja Kalle Vuontisjärvi, oikealla kuikkii Hilkka Kukkola. Kuva: Veikko Saari.

Marianpäivä Hetassa 1960-luvun puolivälissä. Etualalla Juhani Valkeapää. Kuva: Veikko Saaren albumista

Jyppyrällä. Oikealta eturivissä, Outi Laakso, Inga Näkkäläjärvi, Tuulikki, Marja Vanhapiha polvillaan, Pirjö Pyysoja, Taina Laakso, Anni ja Antti Näkkäläjärvi etualalla, heidän takana Martimo Kari-Pekka, Vieltoärvi Maarit, opettaja Tyyne Vieltojärvi, takana Toivo Vieltojärvi, selässä Inker-Elli, opettaja Heikki Hyvärinen, Majavan Riitta ja Poholan Eija kiikaroivan vieressä. Tyynen edessä,oikealla tupsu pipo päässä on Anne-Maj Kultima. Vieressä Taina Laakso. Kuva: Inga Näkkkäläjärven albumista.

Mäntyvaaran tuvassa Hetassa v.1917: Edessä vasemmalla Iita, Oskari ( Frans Oskar s. 22.4.1891) Antti poika sylissään? Vieressä oikealla Mäntyvaaran isäntä Simon Petteri Petterinpoika Laakso.Takana Simon Peterin vanhin poika Simon Pietari (23.9.1878) ja vaimonsa Ellastiina Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Raija Kumpilainen ja Esko Laakso musisoivat Hetassa 1950-luvun alussa. Edessä Aulis Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Kesä 1952. Iltamat Hetassa. Esko Mäntyvaara soittaa hanuria, oik. Veikko Kallenpoika Laakso vieressä selin Topi Vieltojärvi. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista

Oik. Esko Mäntyvaara kotinsa edustalla Hetassa 1950-luvulla. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Vas. Esko Mäntyvaara, Kirsti Loponen ?, sekä Pekka Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Esko Mäntyvaara ratsun selässä evakkoaikana Ruottissa. Ratsu jonkun ruotsalaisen upseerin jolle Esko halusi näyttää, että osaavat sitä suomalaisetkin ratsastaa. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Lydia Granqvistin ja Kalle Sonkamuotkan häät Vasemmalla Anna Keskitalo os.Kuru, Sylvi Kumpulainen os. Sonkamuotka, Kalle Sonkamuotka, Lydia Granqvist, takana vasemmalla Eila Sonkamuotka ja Milda Granqvist, Elli Sonkamuotka ja Elli Gullsten os. Sonkamuotka. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Raija Syväjärvi.

Maila Vieltojärven (Laakso) hautajaiset ( Maila oli Olgan ja Vienon vanhin tytär, Tauno Vieltojärven vaimo ja Pertti Vieltojärven äiti.) v. 1955.

Mäntyvaaran Oskari (vas.) ja Esko.

Mäntyvaaran eli Laakson Oskari lastenlasten, Katariinan, Riitan ja Ahtin seurassa 1950-luvulla. Kuva: Taisto Laakson albumista.

Enontekiön 1960-luvun kunnanhallitus: Oik kunnansihteeri Jouko Alanen, Fiilus Keskitalo, Marjatta Palismaa, Juho Baas, Hannees Kitti, Eemeli Ylitalo ja Kalle Eira.

"Paska reissu, mutta tulipa tehtyä" Ounasjärven rannassa 1960-luvun alussa; - oik. Marjatta, Esa sekä Juha, veneen perällä Maisa.

Mitä miettii hän Luovatievan päällä 1960-luvun puolivälissä.

Hetassa 1960-luvulla: Hilja Angeli ja Kauko Koivuranta. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Hetta v. 1921: Vas. kunnanmagasiini eli Armopuoti Karjalaisen talo sekä pappila ulkorakennuksineen. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Marjatta Kortelainen airoissa 1950-luvulla.

Hetassa 1950-luvulla: Oik. Jaana ja Eija Oja, Angelin Kalevi, ?. Kuva: Lahja ja Tuula Angelin albumista.

Hetassa 1980-luvulla: Vas. Kaija Rova, Marja-Helena Kortelainen ja Pekka Salokannel.

Hetassa 1970-luvulla: Niilo Laakso sylissä Sami.

Ounastunturilla 1942: Vas. Matti Leukumaa, Maire Rova, Pekka Laakso, Esko Melamies, Bertta Paappanen os. Vuontisjärvi, Freetrikin Armaan kauppa-apul. ja Lauri Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Kortelaisen härkä Hetan kansakoulun pihalla 1950-luvulla.

Hetassa 1970-luvulla: Istumassa Esko Kortelainen, lapsi lattialla Sami Peltovuoma.

Mikko Hetta (Eno-Mikko). Ounistunturin Puumaraston Risukaarthen kesämerkityskuvan otti 11.7.1896 J. Alb. Sandman. / vanha postikortti.

Eemeli Kumpulainen. Ounistunturin Puumaraston Risukaarthen kesämerkityskuvan otti 11.7.1896 J. Alb. Sandman. / vanha postikortti.

Vas. Juntin Antti Palojärvi ja Yrjö Kortelainen.

Enontekiön kunnanhallitus 1950-luvulla: Vas. Kalle Eira, Arvo Sikiö, Fiilus Keskitalo ja Niilo Laakso.

Esa Kortelainen ja takkaporo 1960-luvulla.

Esa Kortelainen 1960-luvulla.

Hetan kansakoulun veneranta 1950-luvulla

Aili Kortelainen ja Veikko Laakso 1980-luvulla.

Äitienpäiväjuhlat Hetassa 1960-luvulla: Vas. Sulo Rova, Einari Kultima, Jussi Syväjärvi, Niilo Laakso, Armas Vuontisjärvi, Väinö Mäntyniemi, ?.

Pohtanan Väinö eli Väinö Näkkäläjärvi.

Vas. Helmi, Helinä, Mauri, Paavo ja Martti, Vieltojärvi Hetassa 1950-luvulla.

Simeoni Laakso.

Hetan kirkonkylä 1920-luvulla. Kuva: Museovirasto.

Hautajaiset Hetassa 1950-luvulla.

Lapsia Hetan kansakoulun saunan takana 1970-luvulla.

Aili ja Esko Kortelainen Hetassa 1960-luvulla.

Tyristi Ounasjärven jäällä 1930-luvulla. Kuva: Vanha postikortti.

Enontekiön politbyroo 1950-luvulla: Äärimmäisenä oikealla pappi Aimo Kallio, kauppias Reetrikin Armas (Vuontisjärvi), Leppäjärven Iikku eli Iisakki Leppäjärvi ja Fiilus Keskitalo.

Ounasjärvellä v. 1952: Edessä Leila Syväjärvi, Laila Oja os. Angeli ja Essi Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Hetassa 1960-luvulla. Oik. Iita, Oskari Simeoni Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Jälleenrakennusaika Hetassa 1940-luvun loppupuolella. Takana vas. Ilmari Tyrväinen, Irja Meronen. Edessä vas. Lauri, Esko Taisto ja Antti. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Feemi-ämmi, Esko (Mäntyvaara) ja Taisto Laakso 1930-luvulla Hetan kirkon edessä. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Senni ja Antti Laaksosekä heidän poikansa Kauko Hetassa 1940-luvun lopulla. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Veneenrakentajia Mäkikurun pihamaalla Hetassa 1950-luvulla.

Iita ja Oskari Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Ounistunturin Pyhäkerolla v. 1949 Matti Leukumaa ja Sakari Melamies. Taustalla metsäpalovartijan mökki. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Hetassa 1940-luvun lopulla. 2. vas. Asle Kotavuopio, Irja Meronen ja Ilmari Tyrväinen. Takana vas. Fritjof Kotavuopio sekä Taisto Laakso. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Ounistunturin Pyhäkeron välituvalla v. 1949 Matti Leukumaa ja Sakari Melamies. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

"Tunturissa Ritva, Leila ja minä." Kuva ja teksti Esko Mäntyvaaran albumista

Oik. Esko Mäntyvaara, Ritva ?, Ossi ?. Kuva on otettu Stoorin Einon pihalta nimismiehen päärakennusta kohti. Aijassa näkkyy Stoorin Hellin punaruskean maalin kokeilu Ossin käen kohdalla. Isolahen kaurapelto puustellin ja aidan välissä. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Enontekiöläisiä Kittilän lentoaseman edessä v. 1979 lähdössä lomareissulle Bulgariaan. 1. Eino Stoor, 2. Nelly Kultima, 3. Aino Kumpulainen, 4. Selma Kuru, 7. Selma Eira, 8. Filemo Keskitalo Peltovuomasta, 9. Aini Vieltojärvi Nunnasesta, 11.Kumpulaisen Oili, 12. Ville Vuopionperä, 13. Inger Saara Magga os.Näkkäläjärvi 15. Julie Maria Labba Pousujärveltä, 16.Majavan Helvi,17, Esteri Muotkajärvi, 18. Inga Palojärvi eli Juntin Inga.

Marjatta Palismaa.

Hetassa 1960-luvulla. Keskellä huivipäinen mummeli on Laakson Lyyli, Toivo Rantatalo hattu päässä, Senni Laakso huivi päässä ja vasemmalla huivipäinen nainen on Silja Leppäjärvi. Oviaukossa lapinlakki päässä oleva on Maija Himanen. Edessä vas. Anders Oskal, vaimonsa Inger Elle sekä heidän lapset. .

Reino Vieltojärvi. Kuva: Postikortti.

Eerikki Laakso.

Enontekiöläisiä tytistejä Bulgariassa v. 1979. Vas. Maija Vuontisjärvi, Aili Kortelainen heidän edessään Helmi Vieltojärvi, Helli Vieltojärvi, Elli Eira,?, kauppias Filemon Keskitalo ja Selma Kuru.

Eerikki Laakso.

Jälleenrakennettu Hetan kylää 1950-luvun alussa.

Enontekiön kansalaiskoululaiset Hetassa vuonna 1965. Edessä ainakin kesk. Jarmo Sonkamuotka, Veikko Ylitalo, Pertti Kotavuopio, vas 3. Inkeri Väystäjä os. Labba. toisella rivillä oik. Iisko Proksi, Tuomas Palojärvi, jSven Pahajoki, Viides rivi oik Timo Mantovaara, samalla rivillä kes. Ahti Laakso ja ? Palo, takana kes. opettaja Teuvo Jaakkola. Kuva: Sven Pahajoen albumista.

Hetta v. 1968.

Hetan kirkossa 1960-luvulla. Takarivi vas.Jaakko Alatalo, Pentti Rantatalo, Pentti Sinikumpu, Jaakko Sonkamuotka, Reijo Kyrö, Lauri Sonkamuotka, Lauri Angeli, 2. rivi: Veikko Ylitalo, Esko Kultima, Leo Peltovuoma, Vilho Välitalo, Antti Rantatalo, Veikko Laurila, Kauko Keskitalo. 3. riv: Saara Sieppi, Mirja Tapani, Helmi Kelotijärvi, Sirpa Meronen, Kirsti Marjatta Enojärvi, os. Mäkitalo. Eturivi: Pekka Valle, Sirpa Majava, nyk. Lindström, Liisa Vieltojärvi, Ulla Alamattila, Rauna Laukka, os. Labba, Inga-Saara Näkkäläjärvi ja Esko Visuri.

Maila Vieltojärven (Laakso) hautajaiset v. 1955. ( Maila oli Olgan ja Vienon vanhin tytär, Tauno Vieltojärven vaimo ja Pertti Vieltojärven äiti.)

Hetassa 1960-luvun alussa. Vas. Armas ja Aura Vuontisjärvi, Niilo Laakso ja Tyyne Laakso, Helvi Sipilä ja Aimo ja Kerttu Kallio. Lattialla istumassa Kaarina Vuontisjärvi. Kuva Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Hetan vanhan kirkon edessä 1930-luvulla. Kuva Tarja Ylitalon os. Riekkisen albumista.

Simon Petter Peterinp. Laakso, vierailulla Karesuvannossa. Hänellä leikkikavereina pahvisia Ruotsin santarmien rintakuvia. Kuva Pentti Eskola, 1906. GTK.

Hetan Suojeluskunnan sotilaspojat v. 1943. Eturivissä vas. Tero Angeli, Ossi Kumpulainen, Taisto Laakso, Olli Laakso, Erkki Kultima, Veikko Laakso, Jorma Rova, Jorma Näkkäläjärvi, Sakari Laakso. Takarivi vas. Lauri Laakso, Vilho Angeli, Esko Mäntyvaara ent. Laakso, Vilma Hetta, Sakari Melamies, Heikki Muotkajärvi, Maire Rova, Rauha Koistinen, Pentti Granqvist, Reino Vieltojärvi, ?. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

1. Pentti Leppäjärvi, 2 Irma Hetta Martin ja Vilman ottotyttö, 3.Laila Ylitalo os.Leppäjärvi,4.Kuru Eino ,(Eikka) järventakaa,5.Heli Kuru järventakaa,äiti, 6, Helmi Kuru,7.Enni Ylitalo os.Kuru Augusti Ylitalon puoliso,8. Uuno Kuru, 9.Senni Laakso os.Kuru, 11, Maire Kuru, 12, Airi Kuru, 13. Silja Leppäjärvi, 14 Anna Keskitalo (Kuru, 15. Kalle Kuru (ei Juntin Kalle), 16. Vilma Hetta, 17. Marja Laakso os. Hetta, 18. 18.on Saara Hetta, 19. Kalle Leppäjärvi, 20. Martti Hetta, 21. Kalle Leppäjärvi (nuorempi), 22 Kalle Kuru, Ennin ja Sennin veli.

Hetassa v.1952: 1. Elsi Angeli, 2. Marjatta Öhman, 3. Ulla Salmela, 5. Asta Laakso, 6. Anna-Liisa Isolahti, 7. Lilja Rova, 8. Sirkka Laakso, 9. Aarno Vuontisjärvi, 10. Pertti Rova, 11. Sirkka Syväjärvi,12.Timo Kuru, 13. Voitto Laakso 14. Inkeri Vuontisjärvi, 15. Mauno Kuru, 16. Reijo Vuontisjärvi?, 18. Orvo Öhman, 19. Pentti Stoor. Kuva: Matti Pouttvaara. / Museovirasto

Posteljoni Einari Hermanninpoika Kuru (s.28.8.1902, k. 18.4.1965) ja Hetan kylän raunioita v. 1948. Einari kuljetti posti Hetasta Näkkälän kautta Pöyrisjärvelle ja siitä Kalkujärvelle. Myös isä Hermanni toimi posteljonina samalla reitillä ennen sotia. Kuva: Antti Hämäläinen, Museo virasto.

Hetan kylässä otettu ryhmäkuva 1952; eläinlääkäri ja kirjailija Yrjö Kokko oikealla (Kokko (1903-1977) oli tunturisaamelaisen kulttuurin ja elämäntavan puolustaja.), keskellä Poutvaaran pariskunta ja vasemmalla Tauno Rova. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto

Evakko Taisto Laakso Ruotsin Jokkmokkissa v.v. 1944-45. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Hetan naisia 1950-luvun alussa. Oik. Raija Syväjärvi, Aino Kuru, Aila Vieltojärvi, Kyllikki Rova, Liisa Rova, Mailis Kuru, Irma Hetta (Vilman ja Martin ottotyttö), ja Suoma Salmela. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Ukkomiesten potkupallojoukkue Hetassa 1960-luvulla: Vas. Taisto Laakso, Jouko Alanen, Esko Kumpulainen, Onni Angeli, Veli Jaatinen, Seppo Pelttari, Kalevi Paassilta, Veikko Saari, Osmo Niemelä, ?.

Äitienpäiväjuhlien järjestäjät Hetan kansakoulun asuntolan keittiössä 1960-luvulla. Oik. Eero Meronen, Jussi Syväjärvi, ?, Niilo Laakso, ?, ja Eino Stoor.

Eija Riekkinen, Keskellä edessä Kivuahon tyvär Karesuvannosta v. 1957. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

Helsingissä v. 1957. 2.vas. Kiviahon tyvär Karesuvannosta, Eija Riekkinen, Inkeri Vuontisjärvi ja oik i Raimo Muotkajärvi. Kuva: Suomen Rautatiemuseo.

Suojeluskunnan sotilaspojat Hetassa v. 1943.

Kallen Majatalon tyristisafari Hetasta Näkkälään 1950-luvulla. Keulamiehenä Reino Vuontisjärvi, seuraavana matkanjohtaja Armas Niemelä. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Vas. Matti Vuontisjärvi, takana Alpo ja sitten äiti Maija. Yrjö Kokko kiikaroimassa. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Enontekiön pitkäaikainen terveydenhoitja Hissu Kamila. "Hissu tuli Enontekiölle terveyssisareksi vähän sodan jälkeen Tiettyjen tapatumien takia Hissu irtisanoutui terveyssisaren työstä ja meni Rovaniemelle ensikodin johtajaksi. Keväällä tulva nousi saareen, jossa ensikoti oli. Hisu soitti kaupungin miehille, että kohta vesi yltää sähköpääkeskukseen. Hissulle sanottiin, ettei mitään hätää. Tuli kuitenkin oikosulku ja ensikoti paloi. Henkilökunta sai pelastettu kaikki äidit ja lapset. Hissun omaisuus paloi kokonaan. Sen jälkeen Enontekiöltä pyydettiin Hissua takaisin terveyssisaren virkaan ja Hissu palasi." Kuva; Maija Vuontisjärven albumista. Kuvateksti: Arto Martimo.

Koutokeinossa v.1943. Kaksi vallesmannia: Oik. Enontekiön Bertil Öhman ja Koutokeinon Arvid Dahl. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Iiskon-Antin Matti eli Matti Näkkäläjärvi v.1933 Hetassa. Vanha saksalainen postikortti. "Juhani, lappalaispoika, jonka ryhdistä ja ilmeestä kuvastuu pohjoisen Suomen yksinäisten erämaiden tyyni umpimielisyys" Kuvateksti: Suomen Kuvalehti v.1938.

Enontekiön pitkäaikainen nimismies Bertil Öhman. Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Elkon Maija (Sonkamuotka) kahvinkeitossa Hetassa v. 1930. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Vaeltajat Hetan ja Kautokeinon välillä v. 1938. Kuva: Hustich I. / Museovirasto.

Valokuvaaja Otso Pietisen auto poron pysäyttämänä Enontekiöön johtavalla maantiellä v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Valokuvaaja Otso Pietisen auto poron pysäyttämänä Enontekiöön johtavalla maantiellä v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Pariskunta huoltamassa suksia Hetan matkailumajalla v. 1938. Kuva: Pietinen Aarne. / Museovirasto.

Hetan matkailumajan majoitushuone v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Leipomotyöntekijä Mikael Leppäjärvi Tunturi-Lapin Leipä Oy:ssä Hetassa. Kuva: Kansan Arkisto. / finna.fi

Tanssit Hetan Hukkain talolla: . Heijan Iiisko ja Jussan Antin Hilkka, taustalla oik Tapio "Tapuri" Laakso. Kuva: Laalo Pauli. / Museovirasto.

Soutuvene Periläkosken maisemissa v. 1923. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Kirkko Kumpulaisen kartanolta kuvattuna. Kuva: Museovirasto.

Eila Pahajoki, Aune Mannela, Soili Kuparinen os.Aikio ?, Aila tai Milja Grangvist, vaaleanpun. haalareissa Irja Mattila. Kyyryssä Leena Halkosaari, Sinikka ja Riitta Kotavuopio. Kuva: Irja Mattilan valokuva-albumi.

Enontekiön kirkko ja pappila v.1882. Kuva: Sophus Tromholt.

Hetassa v. 1952; vas: Eemeli Kotavuopio (Tonnan Eemeli), Marja Juuso, Elli Kalttopää, Inka Labba, Juhan Oula Juuso ja Anni Maria Päiviö vanhempiensa Anni ja Nils Thomas Päiviön kanssa. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Kuva: Helsingin Kaiku no 37. 13.09.1913.

Turisteja tulossa tunturista ja menossa Riekkisheen Hetassa, taustalla Kumpulaisen Einon talo. 27.3.1955 - 7.4.1955 Kuva: Rautatiemuseon säätiö. / finna.fi

Talvilomailijat paistattelevat päivää Riekkisen talon pihalla Enontekiöllä. Elokuvan "Kiskokyydillä Lappiin" valmistamisen yhteydessä otettu kuva 27.3.1955 - 7.4.1955. Kuva: Rautatiemuseon säätiö. / finna.fi

Enontekiön vuonna 1864 valmistunut puukirkko vuonna 1925. Oik kunnan makasiini eli ns. "Armopuoti" Kuva: Forsman. / Museovirasto.

Hettalaisia postinkantajia v. 1930. Kuva: Samuli Paulaharju. / Museovirasto.

Periläkosken mylly v. 1933. Kuva: Paulaharju Samuli. Museovirasto.

Alustakivi ja heinäkurikka Mäntyvaaran pihalla Hetassa v.1933. Kuva: Samuli Paulaharju. / Museovirasto.

Mäntyvaaran isäntä Simon Petteri Laakso pieksää heinäpilkaa Hetassa v. 1933. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Heinäpilkoja kuivumassa Mäntyvaaran tuvan seinällä v.1933. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Lapinkävijät Samuli ja Jenny Paulaharju vasemmalla. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Hetassa v.1952: Inker Marja Juuso, Anni ja Nils Thomas Päiviö, lapset Anni Maria Päiviö ja Juhán Oula Juuso. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Kristiina Näkkäläjärven talvitalo Hetassa v. 1965. Kuva: Martti Linkola. / Museovirasto.

Sisäkuva sodassa 1944 aseveljien polttamasta Enontekiön vanhasta kirkosta. Kuva: Museovirasto.

Sisäkuva sodassa 1944 aseveljien polttamasta Enontekiön vanhasta kirkosta. Kuva: Museovirasto.

Ounastunturin Pyhäkero ja Ounasjärvi 1920-luvulla. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Peltoa karhitaan poron vetämällä risukarhilla Hetassa v.1922. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Enontekiön kirkkoherra Juhani Ahola pellolla kylvämässä Hetassa v.1921. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Miehiä purjeveneessä Ounasjärvellä v.1921. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Äitienpäiväjuhla Hetan koulussa v.1923. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Kahvittelu nuotion ääressä Periläkoskella v. 1921. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Hetassa v.1952; Inker Marja Juuso sylissään Juhán Oula Juuso. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Hetassa v. 1930; Elkon Johanna menossa marjaan; ensimmäinen oikealla Johanna Elko. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Hetassa v. 1952; vasemmalta: Piera Juuso, Pieran Jussa Kalttopää, Piera Kalttopää ja Juhani Näkkäläjärvi. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Hetassa v.1952; Anni ja Nils Thomas Päiviö tyttärensä Anni Maria Päiviön kanssa tulossa kirkosta. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Hetan kirkossa v.1952; eturivissä Inker-Marja Juuso, pikkupoika Juhan-Oula Juuso, Inga Juuso ja Aslak Juuso. Kuva: Poutvaara Matti, / Museovirasto.

Rouva Elander, Hetanmajan emäntä v.1935. Kuva: Ekman G. / Museovirasto.

Hetan kansakoulu v.1921. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Hetta v. 1921. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Hetta v. 1921: Vas. kunnanmagasiini eli Armopuoti Karjalaisen talo sekä pappila ulkorakennuksineen. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Hettalainen karavaani v.1921. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

"Peninkulmapetäjä" Hetan ja Näkkälän välisen polun varrella v. 1921. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Hetan kestikievari v.1882. Kuva: Sophus Tromholt.

Hetan kirkko v.1882. Kuva: Sophus Tromholt.

Hetan kestikievarin pihalla v. 1906: Miehet vasemmalta: Matti Muotkajärvi, Simeoni Laakso ja Pentti Eskola, takana rappusilla Juhani/Juho Hetta (s. 2.4.1836.). Kuva: Pentti Eskola. / GTK.

Kullanetsijät Pentti Eskola, Matti Muotkajärvi ja Simeoni Laakso. Kuva Pentti Eskola, 1906. GTK.

Maija ja Kalle Vuontisjärvi. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Riitta Laakso. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Saarelaisen Kyllikki ja Angelin Onni. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Helli Stoor. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Rovasti Aimo Kallio, ruustiina Kerttu ja tytär Hilkka. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista

Esko Angeli. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Maija-Liisa ja Olavi Keskitalo. Kuva: Tuula ja Lahja Angelin albumista.

Yrjö Kortelainen Ouniksella 1970-luvulla.

Ilmari Mannisen ryhmän tavarat saapuivat Enontekiön kunnallisen liikelaitoksen kuorma-autolla Kaulirantaan 1929. Kuskina toimi muoniolainen Niemelä ( KOP:n Hetan konttorin johtaja (1960-1970-luvulla) Osmo Niemelän isä.) Kuva Ilmari Manninen. / finna.fi

Enontekiön vanha kirkko. Piirros: Yrjö Kortelainen.

Tässä nimitettiin maailman ensimmäinen kunniaporoisäntä, kenraali V. J. Oinonen. Hänestä oikealla poroisäntä Uuno Kumpulainen ja talousneuvos Yrjö Alaruikka ja vasemmalla Juhan Palojärvi. Kuva ja teksti: Suomen Kuvalehti.

Perilän harjulta 19.08.1906. Kuva: Pentti Eskola. / GTK.

Tietokonenörtit, oik. Korkalon Jussi ja ? Kuru.

Oik. Essi Laakso, Aili Kortelainen ja Taisto Laakso.

Sahansoiton Suomen mestari Taisto Laakso.

Aili ja Yrjö Kortelainen.

Aili ja Yrjö Kortelainen sekä suntio Veikko Laakso.

Aili Kortelainen ja poikansa Esko sekä joku lapsenlapsista.

Vas. Esa, Hannu, takkaporo ja Marjatta Kortelainen.

Vas. Katri Laakso, Maija Vuontisjärvi, Helli Vieltojärvi, Ulla Hiltunen os. Vuontisjärvi, Aura Vuontisjärvi.

Aili ja Esko Kortelainen.

Essi ja Taisto Laakso.

Suomen armeijan sodan-aikaisia radiotiedustelijoita, vas. Yrjö Kortelainen ja ?

Yrjö Kortelaisen 50v. synttärit Hetassa 1957. Vas. Aimo Kallio, Iita Mäntyvaara, Lyyli Laakso, Lempi Rova, Y.K., Helmi Syväjärvi.

2. vas.Posteljooni Veikko Laakso v 1959. Oik. Tuomas Näkkäläjärvi. Kuva: Hilma Laakson albumista.

Veikko Laakso ja Aata tätin kasvattitytär Agda Mäenpää. Kuva: Hilma Laakson albumista.

Vas. Maija Vuontisjärvi ja Aili Kortelainen.

Vas. Yrjö Kortelainen ja Niilo Laakso.

Hotelli Hetan ravintolassa 1970-luvulla, vas. Esko, Yrjö, Marja-Helena, Aili, Hannu ja Maikku Kortelainen.