Uudenlainen matkamuistoesine Ivalon matkailumajalla on kiteyty-nyttä kvartsia oleva kivenmurikka, ”inarilainen vuorikristalli”. Muuan inarilainen mies keräilee näitä kau-niisti välkehtiviä kiviä Inarinjärven rannalta ja tuo ne Ivalon matkailu-majalle myytäväksi. Raija Ceder-quist kertoo, että menekki on mel-koinen, vaikka hinta on 100–1000 mk/kpl. Kuva: Sauri, Eero toukokuu v. 1962. / Museovirasto.

Ivalon kirkon viereen on tässä syn-tynyt laaja autojen ja telttojen muo-dostama kylä. Ivalon suurseuroissa jakoi yksitoista puhujaa hengen vir-voitusta yli tuhannelle kuulijalle. Ku-va: Suomen Kuvalehti 1959.

Suomen Matkailijayhdistyksen majatalo Ivalossa (Ivalon vanha maja) v. 1930. Kuva: Valto Pernu. / Lapin maakuntamuseo.

Ivalon uusi matkailumaja sijaitsi ny-kyisen Hotelli Ivalon paikalla kylän eteläpuolella ja valmistui 1930. Tä-mä Ivalojoen vastarannalta otettu kuva on Studio Aho & Soldan 1930, SMY:n kokoelmat/Seppo J. Parta-nen. Maja oli sotavuosina kokonaan vuokrattu Saksan armeijalle.

Öljynviejämaiden järjestön OPEC:in edustajat tutustuvat Lappiin Saa-riselällä Inarissa 19.7.1983. Neste Oyj:n toimitusjohtaja Jaakko Iha-muotila (vas:lla). Kuva: JOKA Jour-nalistinen kuva-arkisto Hannu Lind-roosin kokoelma. / Museovirasto.

Ivalon kylän miehet hevosineen ovat tulleet s-k-talon perustustöitä teke-mään. Kuva: Hakkapeliitta 1937.

Suomen ja samalla maailman pohjoisin sk.-talo Ivalossa. (Tämä rakennus on ollut Vanhan postin paikalla jossa nyt on esim Apteekki Ivalossa. Teksti: Pekka Pekkala.) Kuva: Hakkapeliitta 1937.

Ivalon sk.-talon juhlasali. Kuva: Hakkapeliitta 1937.

Nilla Kyrön talo v. 1912. Talo toimi myöhemmin Ivalon kunnantalona. Kuva: Itkonen T. I. / Museovirasto.

Mies Ivalossa v. 1952. Kuva: Pout-vaara Matti. / Museovirasto.

Tyttöjä Ivalon rukoushuoneessa v. 1952. "Tuttuja tyttöjä. Yksi on minun vanhin sisko ja kaksi naapurin sisa-rusta. Ivalon Rukoushuoneen Urku-seinä on tyttöjen takana. Mies pumppasi vivulla palkeisiin ilmaa jotta kanttori sai soittaa, minäkin olen tätä vivulla ilmaa pumpannut urkuihin ja ihan työstä kävi, hiki siinä tuli kirkonmenojen aikana." Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto. Kuvateksti: Pekka Pekkala.

Ivalon Rukoushuoneen edesä olevia naisia v. 1952. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Rajavartioston miehet tyhjentää rasvasekoitekuormaa Ivalossa v. 1963. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Ivalon rajavartioston rajavartija suksilla mukanaan pulkkaa vetävä rajakoira v. 1963. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Ivalon paliskunnan poronomistajien kokous, Kirjurina Uula Morottaja, istumassa lakkipäinen: Matti H. Ki-viniemi, Koppelosta.. Kuva: Museo-virasto.

Ivalon vanha Majala v. 1931. Kuva: Mikkola Erkki. / Museovirasto.

Virtaniemen majatalo. Kuva: Vanha postikortti 1930-40-luvulta.

Laanilan postinkuljettaja Albert Seitaniemi syyskussa 1903. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

Ns. palovartian mökki (elokuvassa Tsalkku-Nillan mökki.) Kaunispäällä 1952. Mökkiä käytettiin kesä-aikaan metsäpalojen ym. valvontaan. Tämä mökki siirrettiin myöhemmin Ivalojo-kivarteen ULA maston juurelle ja lai-tettiin radiolähetin laitteita sisään se-kä vuorattiin sisältä ja ulkoa lämpi-mäksi, kutsuttiin muöhemmin Alppi-majaksi. On vieläkin pystyssä, nyt vain eri kylässä, Koppelossa, kra-naatin sirpaleen reikiä seinät täyn-nä. Kuva: Elokuvasta Valkoinen peura / Erkka Blomberg. Teksti: Jou-ko Kiviniemi.

Inarin Törmäsen kylässä v.1952: Kuvassa Hannes Kiviniemi samasta kylästä. Kuva : Elokuvasta Valkoi-nen peura / Erkka Blomberg.

Kalervo Nissilä Kaunispäällä v. 1952. (Elokuvassa Askakin kotitalo.) Kuvan "mökki" on TVH n sauna. Kuva: Elokuvasta Valkoinen peura / Erkka Blomberg.

Mirjam Kuosmanen Kaunispäällä v.1952. (Elokuvassa Askakin koti-talo.) Kuvan "mökki" on TVH n sau-na. Kuva: Elokuvasta Valkoinen peura / Erkka Blomberg

TVH:lla oli työmiehille tarkotettu maja Kaunispäällä, jossa yöpyivät työmiehet jotka piti lumiaitoja ym. kunnossa. Kuva on elokuvasta Valkoinen peura.

Mirjam Kuosmanen Kaunispäällä v.1952. (Elokuvassa Askakin koti-talo.) Kuvan "mökki" on TVH:n sau-na. Kuva: Elokuvasta Valkoinen peura / Erkka Blomberg.

Kiviniemen Jussa- Pekan talo Ina-rin Törmäsen kylässä. Talo on jo purettu. (Elokuvassa morsiammen kotitalo.) Taloon rientää näyttelijä Inke Tarkas kengistänsä lumija kop-sutellen menossa sisälle? Kuva: Elokuvasta Valkoinen peura v.1952. /Erkka Blomberg.

Kiviniemen Jussa-Pekan talon pi-halla Inarin Törmäsen kylässä. Talo on jo purettu. (Elokuvassa morsiam-men kotitalo.) Kuva: Elokuvasta Val-koinen peura v.1952. /Erkka Blom-berg.

Mirjam Kuosmanen Inarin Törmäsen kylässä v.1952. Kiviniemen Jussa- Pekan pihasta: Tässä Mirjam Kuos-manen astella Kiviniemen kaltijolle ja saunalle vievää pihatietä. Takana näkyy vanha navetta ja vasemmalla osa puutarhan aitauksesta. Kuva: Elokuvasta Valkoinen peura/Erkka Blomberg .

Tanhuan Ilon pihapiiri Inarin Törmä-sen kylässä v.1952: Tanhuan Ilon rakentama talo ja piharakennukset ovat pystyssä yhä edelleen. (Rova-niementie 688) (Elokuvassa lappa-laiskylän taloja jossa valmistaudu-taan noitajahtiin.) Kuva elokuvasta Valkoinen peura/Erkka Blomberg.

Inarin Törmäsen kylässä v.1952: Tanhuan talon pihapiiri. (Elokuvassa lappalaiskylän taloja jossa valmis-taudutaan noitajahtiin.) Kuva: Elo-kuvasta Valkoinen peura/Erkka Blomberg.

Ivalon kylän keskustaa, taustalla matkailumaja. Kuva: Vanha posti-kortti 1930-40-luvulta.

Rakennus Kaunispäällä 60 vuotta sitten.

Citroen linja-auto Ivalossa v. 1936. Kuva: Turun museokeskus.

Taustalla Ivalon kylää.

Maisema lähellä Ivalon kylää. Kuva: Vanha postikortti 1930-40-luvulta.

Maantie Ivalo-Pitkäjärvi. Kuva: Vanha postikortti 1930-40-luvulta.

Ambulanssi lähtee Venäjän rajalle Ivalon rannalla sijaitsevasta Kyrön kylästä. Kuva: Suomen Kuvalehti 28/1919.

Linjalla Rovaniemi - Sodankylä - Ivalo (pituus 300km.) kuljetetaan postia ajanmukaisilla Benz-autoilla. Postiauto kiipeämässä Maanselälle, jossa vallitsee tunturi-ilmasto; nim. kasvullisuusrajan yläpuolella. Kuva: Suomen Kuvalehti 1923.

Ivalon-Matin Elli (Elli Eira.) leivän paistannassa Ivalojoen Ivalon Ma-tissa kesällä v. 1925. Kuva Aarne Laitakari. / GTK.

Kirkkovene Junnu-Matin kirkkovene Nuoran Juhanin rannassa juhan-nusaattoiltana v. 24.6.1904. Kuva: J. H. Saarinen. / GTK.

Näkymä Niemelän talosta itään Kor-pisenjärvelle ja Siikavaaralle v. 1903. Kuva: Hugo Berghell. / GTK.

Pehkonen Tolosjoen suulla Ivalo-joella v. 1926. Kuva: Erkki Mikko-nen. / GTK.

Gabriel Aikion talo Appisjoen suulla Ivalojoella v. 1902-1903. Kuva J. H. Saarinen & all. / GTK.

Näköala Isolta Palsitunturilta ylös Ivalon laaksoa v. 1926. Kuva: Erkki Mikkonen. / GTK.

Henkilöauto, GMC, Ivalon lossilla v. 1936. Kuva: Turun museokeskus.

Aamupäiväkahvilla Laanilan yhtei-sessä seurustelu-, konttori-, ruokai-lu-, makuu-, ym. huoneessa 8.08. 1902. Henkilöt vasemmalta: Maisteri Arvid Pönnelin, insinööri Emil Sarlin ja tohtori Hugo Forsell. Kuva: Emil Sarlin. GTK

Jokin Prospektor Oy:n tukikohta Ivalojoen varrelta v.1903-1903. Kuva: J. H. Saarinen & all. / GTK.

Simonen huuhtomassa Ivalojoen Toloskosken alapuolella v. 1898. Kuva: J. J. Sederholm. / GTK.

Kuvernööri Gustaf Fellman seuru-eineen lähdössä Kultalasta kosken alapuolella v. 1898. Henkilöt vasem-malta lukien: 1) Katila, Evert 2) kruununvouti Parlinin sisarenpoika, 3) Anders Brofeldt, 4) tuntematon, 5) kruununvouti Johan Viktor Parlin, 6) Leonard Borgström, 7) metsätarkas-taja Mauritz Waenerberg, 8) nimis-mies Viktor Mikael Pitkänen, 9) ku-vernööri Gustaf Fellman, 10) saa-melainen Annan Kaapi Appisjoen suulla olevasta talosta, 11) laamanni Liljeblad, 12-14) tuntemattomia ja 15) Emil Sarlin. Taaimmaisessa ve-neessä istuvat ovat tuntemattomia. Kuva: J. J. Sederholm. / GTK.

Geologeja, apumiehiä ja kullan-huuhtojia Kultalassa v. 1901. Va-semmalta: 1) tuntematon, 2) Mikko Törmänen, 3) Heikki Mikkola, Tör-mänen, 4) Tuomas Törmänen, 5) tuntematon, 6) poliisi Mikko Kivinie-mi, 7) Emil Sarlin ja 8) J. J. Seder-holm. Kuva: J. E. Rosberg. / GTK.

Kullanhuuhdontaa Kalifornian lul-lalla lähellä Ivalojoen Kultalaa v. 1898. Timonen oikealla. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

J. H. Saarinen Kiilopään korkeim-malla laella Inarin ja Sodankylän välillä. Kuva: Edit Sarlin, 1902- 1903. GTK.

Guttorm Magga, vaimo Kaddjis o.s. Nikodemus ja poika Juhani. Kuttu-ran kylän perustaja ( Ivalonjoki var-ressa ) Kuvattu Vuotsossa. Kuva: Museovirasto. Kuvateksti: Hilkka M. Magga.

Hangasojan mylly v. 1914. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Laanilan majatalo v. 1929. Kuva: Mikkola Erkki. / Museovirasto.

Heikki Kiviniemi (Hentin Heikki) Törmäsestä. Kuva elokuvasta Kolme miestä (1983.)

Jouni Magga eli Kutturan Jouni. Kuva elokuvasta Kolme miestä (1983.)

Arska Morottaja Ivalosta. Kuva elokuvasta Kolme miestä.

Postiauto Laanilan postiaseman edessä 21.10.1924. Kuva: Posti-museo.

Postiauto Benz-Gaggenau Ivalon postitoimiston edustalla v. 1922. Auton vieressä postitoimiston henkilökunta. Kuva: Postimuseo.

Benz postiauto Laanilan tunturilla 1921. Kuva: Hilja Heikel. / Posti-museo.

Posti- ja lennätinlaitoksen ensim-mäinen postauto Benz Gaggenaun väki kahvilla Kaunispään tunturilla v. 1922. Toinen oik. kuljettaja Paavo Nyqvist, toinen vas. Ivalon postin-hoitaja Evi Heikel. Kuva: Postimu-seo.

Ivalon satama. Keskellä postilai-toksen moottorivene lähdössä Virtaniemeen viemään Petsamon postia ja turisteja v. 1922. Oik. Vaenerbergin vene, joka kuljettaa postia Inarin kirkonkylään ja Kaa-maseen. Kuva: Postimuseo.

Positauto Rovaniemi-Petsamo -linjan GMC postilinja-auto Ivalon postin vierellä v. 1931. Vas. auto-postiljooni Martti Norvanto, oik. Väinö Juvonen. Kuva: Postimuseo.

Posti- ja lennätinlaitoksen ensim-mäinen postilinja-auto on kiivennyt Kaunispään tunturille ja kahvihetki on alkanut v. 1922. Benz-Gagge-naun katolla kiikaroi kuljettaja Paavo Nyqvist ja hänen edessään istuu Ivalon postinhoitaja Evi Heikel. Kuva: Postimuseo.

Rovaniemi-Ivalo -linjan postiauto ja kuljettaja Isi-Salminen, joka oli tun-netuimpia alkuaikojen Lapin ajajia, myöhemmin Kotkan autovarikon esimies v.v.1926-28. Kuva: Posti-museo.

Rovaniemi-Petsamo -linjan posti-linja-auto Maaselän tunturilla mat-kustajineen v.12.6.1932. Lunta toista metriä. Oik. Väinö Juvonen. Kuva: Postimuseo.

Postin kuormausta Ivalon postitoi-miston pihalla Hannukselan seka-linja-autoon Rovaniemi-Petsamo -linjalla ennen talvisotaa. Auton-kuljettajana edessä Martti Saijets. Kuva: Postimuseo.

Postiauto Ivalon "Majalan" (SMY:n hotelli/majatalo) pihalla v. 1950-1955. Kuva: Postimuseo.

Postilaitoksen autot linjalla Rova-niemi-Ivalo. Kuva: Postimuseo.

Sodan tuhoja Inarin Virtaniemen matkailumajalla v. 1940. Kuva: Sten-bäck, W. / Matkailun edistämiskes-kuksen kokoelma.

Ivalo.

Korhosen, Pullisen, Kokon ja Isolan "Kultala" Morgamojan varrella. 9.7. 1950. Kuva: GTK.

Pauli Tossavainen Törmäsestä suopunki kädessä v. 1948. Kuva: Blomberg Erik. / Museovirasto.

"Leporetki sunnuntaina Saariseläl-le, Luttojoen Kuruun, oli Suomen vierailun ainoa hengeltäänkin aurin-koinen päivä". Oik. Israelin ulkomi-nisteri Moshe Dayan, lapinpukuset Lenne ja Bertta Pehkonen. Lennen vieressä Inarin nimismies Risto Lampela. Kuva ja teksti: Tuula Hela-riutta / Suomen Kuvalehti 1978.

Kaunispäällä v.1930. Kuva: Åström Bernhard Svenska litteratursälls-kapet i Finland. / Museovirasto.

Paljakaisen kievaripaikan läheltä, sillan jälkeen Kuva: Suomi : kuva-lehti kansalle 1919.

Benz-merkkinen postiauto Ivalojoen lossilla v. 1922. Autossa kuljettaja Leivo. Lossin edessä vene, jossa kaksi naista. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Postiauto Benz-Gaggenau Ivalon postitoimiston edustalla v. 1922. Auton vieressä postitoimiston hen-kilökunta. Kuva: Postimuseo. / Mu-seovirasto.

Vanha kullankaivaja "Mäen pappa" eli Elias Mäki 1950-luvulla. Kuva: Hyyppä Esa. / GTK.

Yrjö Aikio työtoveriensa kanssa Miessijoen varrella. 6.7.1950. Kuva: Stigzelius, Herman. / GTK.

Poromies Hetta ja veljekset Matti, Antti ja Piera Jomppanen Morga-mojan varrella. 23.8.1951. Kuva: Herman Stigzelius. / GTK.

Vanha Mäen pappa (Elias Mäki) Moberginojalla 1950-luvulla. Kuva: Esa Hyyppä. / GTK.