Jouni Guttorm ja Eliel Lagercrantz (oik.) työskentelevät pöydän ääres-sä Kolarissa Kuva: Museovirasto. (Kuvan valmistusaika: 27.06.1918).

Suhina-Lempi (Maj Britt Heljo) esiin-tymässä bändin kanssa Pellossa 1961 –1970. Kuva: Matti Poutvaara. / Museovirasto.

Jenny Paulaharju haastattelee Tiina-Kaisa Heikkilää; (Jenny Paulaharju vasemmalla) Kolarissa v. 1921. Ku-va:Paulaharju Samuli. / Museovi-rasto.

Äkäslompolon Kuopalla Usko ja Hilja Frimanin talon edessä 1950-luvulla. (Talo valmistui v.1951). Ku-vassa pojat vas. Eero Äkäslompolo ja Kalle Friman.

Kuva: Maatalous, 1908.

Kolarinsaaren kirkko v. 1900. Kuva: Emil Sarlin. GTK.

Turtola, Turrovaara ja Orankirova (oikealla). Kuvattu Orajärven maja-talon eteläpuolelta kohti itää. Kuva: Hugo Berghell, heinäkuu 1902. GTK.

Turtola, näkymä Orajärven maja-talosta Orajärven yli kaakkoon. Kuva: Hugo Berghell, heinäkuu 1902. GTK.

Tulviva Tornionjoki Turtolan Juok-sengissa. Kuva: Pentti Eskola, 06. 06.1906. GTK.

Pellon järvikylissä heinänteko on vielä monessa paikassa aloittama mutta Tornionjokivarressa kirkonky-lässä heinä on jo pääasiassa tehty. Jaakko Välimaa oli toissapäivänä, torstaina 21.7.1956 , saanut avuk-seen Mirjan ja Elsan. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Kolari. Kuva: Vanha postikortti.

Pellon kylä.

Kolarin majatalon väki ryhmäku-vassa v. 1918. Kuva: Lagercrantz. / Museovirasto.

Porolla ajetaan tukkipuita. Metsä-hallituksen hankintatyömaalla Ko-larin Lamustamaassa. Kuva: E. Hurtig / Suomen Kuvalehti. 1935.

Postikortti.

Fredrika Koivuniemi vetää poron-suonisäiettä hampaidensa läpi na-rua punoessaan Kolarin kirkonkyläs-sä v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Viikatetta kallitaan sepän pajassa Kolarin kirkonkylässä v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto

Rankinen, jota käytetään kamarissa sängyn yllä suojaamaan sääskiltä, kärpäsiltä ym hyttysiltä Kolarin kir-konkylässä v. 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Ohralyhteet elovartaissa Kolarin kirkonkylässä v. 1929. Kuva: Man-ninen Ilmari. / Museovirasto.

Naiset soutamassa Pellon edustalla v. 1933. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Ohrankylvökone Pellon kylässä v, 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Mu-seovirasto.

Rihmarakennusta eli haasia pure-taan Pellon kylässä v, 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Kaksi kesänavettaa takaa kuvat-tuina Pellon kylässä v, 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Ranta-Jolman kesänavetta Pellon kylässä v, 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Sohvasänky Pellon kylässä v, 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovi-rasto.

Aitta Pellon kylässä v, 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Anni Tukkiniemi liippaa viikatetta Pellon kylässä v. 1921. Kuva: Pau-laharju Samuli. / Museovirasto.

Rihmarakennusta eli haasia teh-dään Pellon kylässä v, 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Saurojen runkoja sekä kappale sau-raa Pellon kylässä v, 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Museovirasto.

Rakennuksia ja lehmiä laitumella Juoksengissa v. 1951. Kuva: Pout-vaara Matti. / Museovirasto.

Halko- ja heinävaja Pellon kylässä v, 1929. Kuva: Manninen Ilmari. / Mu-seovirasto.

Koskenlaskua Torniojoella Pellon kylän liepeillä v. 1951. Kuva: Pout-vaara Matti. / Museovirasto

Tervahauta Kolarin Mannajärvellä v. 1923. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Kuerlinkka Kolarin Kuerjoessa v. 1923. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Hiihtäjä Kolarin Yllästunturilla 1930-luvulla. Kuva: Schauman B. J. / Mu-seovirasto.

Simun talon aittoja Kolarin Saaren-kylässä, oikealla päärakennuksen pääty v. 1929. Kuva: Manninen Il-mari. / Museovirasto.

Karungin rautatievirkamieskuntaa poseeraamassa asemarakennuk-sen edessä. Karungin asemara-kennus valmistui 1915. Kuva: Green Mia. / Rautatiemuseon säätiö.

Karungin rautatievirkamieskuntaa poseeraamassa asemarakennuksen edessä. Karungin asemarakennus valmistui 1915. Kuva: Green Mia. / Rautatiemuseon säätiö.

Äkäslompolo v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Metsätöitä Kolarissa v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Metsätöitä Kolarissa v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Naisia Kolarin Äkäslompolossa v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Mu-seovirasto.

Korkalon kylän lapset Pekka ? ja ? v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Korkalon kylän Pekka v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Jokimaisema Äkäslompolossa v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Mu-seovirasto.

Pyöräretkellä Äkäslompolossa v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Mu-seovirasto.

Kolarin Lapinniemi v. 1918. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Museovirasto.

Ilmakuva matkalla Kolarista Äkäs-lompoloon v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Ilmakuva matkalla Kolarista Äkäs-lompoloon v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Asuinrakennuksia ja peltoa Ylläs-järvellä Kolarissa v. 1953. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Valtatiellä Jolmanputaan ylitys kylän puolelta pohjoistörmälle ns. Poikki-hakaan. Kuva: Suomen Kuvalehti. 1935. Kuvateksti: Tuomo Kortenie-mi.

25.7.1956: Pellon kunnan nuoriso-leiri Miekojärven rannalla. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Vanhantalon asukaskuntaa Kola-rissa v. 1918. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Museovirasto.

Kansallispankki, kirjakauppa ja ap-teekki Kolarissa v. 1964. Oikealla olevassa maalaamattomassa ra-kennuksissa oli Svenin Katrin lei-pomo - siis siinä Seppästen pihas-sa, postin aidan takana, halkopinon puolella Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Kankaan talon naisväkeä Kolarista v. 1918: Adolf Pellikan (Kankhaan Aate) viisi tytärtä (Emmi, Iines, ta-loudenhoita Mäki-Vuollon Selman sylissä Kaisi, Aune ja Kerttu). Kuva: Lagercrantz Eliel. / Museovirasto.

Vuonna 1956 halla oli vikuuttanut jo heinäkuun puolivälissä perunan-varsia eri puolilla Lappia. Niinpä illan kylmetessä auringonlaskun jälkeen hallasavut sytytettiin ympäri Kolarin kirkonkylää perunapeltojen laita-mille. Kuva on Huttusen perunapel-lolta kylän keskustasta, vanhan maantien, nykyisen (2019) Virkasaa-jontien varressa. Esa Huttunen, Esa Hasa ja Huttusen vaimo Elsa sytyt-tivät kaksi savua ja perunat säästyi-vät. Kuva: Eero Sauri. / Museoviras-to.

Hiihtomaja Äkäslompolon hiihtoma-jan mainoskyltti v. 1953. Kuva: Pout-vaara Matti. / Museovirasto.

Matkalaisia pitkospuilla Vaattojärven tiellä v. 1929. Kuva: Manninen Ilma-ri. / Museovirasto.

Kolarin lossi kuljettamassa Benz postiautoa 1920-luvulla. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Majatalon pihapiiri Kolarissa, kaivol-la neljä pikkutyttöä pyhävaatteissa, Pellikan talo takana ja navettara-kennus v. 1918. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Museovirasto.

Kaksi kesänavettaa jotka kuuluvat kahdelle talolle Pellon kylän laidalla v. 1929. Kaukaisemmassa vuosiluku 1777., lautakatot. rästiläslautaa pitelevät koukut, seinustalla 2 kivirekeä. Kuva: Ilmari Manninen. / Museovirasto.

Pikku-Kusti tai Karhu-Kustu eli Han-nu Kustaa Äkäslompolo (1872 - 1960), joka oli yhdeksänkertainen karhunkaataja, Äkäslompolon kyläs-sä Kolarissa Lapissa vuonna 1953. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Mu-seovirasto.

Suomen lippu liehuu Kolarissa ju-hannuspäivänä 1956. Kuva on otet-tu vastarannalta, Putaan takaa Ko-larinsaaren lossirannasta eli kirkon-rannasta. Kuva: Eero Sauri. / Mu-seovirasto.

Poroerotus Äkäslompolon kylässä Kolarissa Lapissa talvella 1954. Jaakko Gardin tutkii poron korva-merkkiä. Takana isä Lorenz Gardin. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Lautapoika panee muistiin, kuinka monta poroa kunkin porotokassa on. Poroerotus Äkäslompolon kylässä Kolarissa Lapissa talvella 1954. Ku-va: JOKA Journalistinen kuva-arkist-o UA Saarisen kokoelma. / Museovi-rasto.

Tuure Friman (Hannukainen) lapin-puvussa jalassaan siepakat poro-erotusessa Äkäslompolon kylässä Kolarissa Lapissa talvella 1954. Takana (2. oik:lta) Pauli Gardin. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Kalle Pudas (Erkin Kalle) Saaren-putaan kylältä (Saarenpudas) poro-erotuksessa Äkäslompolon kylässä Kolarissa Lapissa talvella 1954. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Mu-seovirasto.

Poroerotus Äkäslompolon kylässä Kolarissa Lapissa talvella 1954. Ku-va: JOKA Journalistinen kuva-ar-kisto UA Saarisen kokoelma. / Mu-seovirasto.

Vilho Friman pitelee poroa sillä ai-kaa, kun toinen mies kaivaa poron kiveksiä esille poroerotuksen aikana talvella 1954 Äkäslompolossa. Uros-porot saatettiin salveta puremalla niiltä kivekset. Kuva: JOKA Journa-listinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Viljo Frölund poroerotuksessa Äkäslompolon kylässä Kolarissa Lapissa talvella 1954. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Näkymiä Pellosta v. 1954. Kuva: Sauri Eero. / Museovirasto.

Oikean puoleisessa oli Kronqvistin Aarren radio- ja sähköliike, sitten vähän aikaa Nykäsen kelloliike ja sitten Kassinen. Takana olevassa talossa oli Korpelan Valton kello-sepänliike ja tuossa parakissa Pietikäisen Esterin kukkakaupppa Viola ja toisessa päässä leipomo. Minunkin isoäiti piti vähän aikaa siinä leipomoa 50-luvun puolivälis-sä. Rakennukset purettiin muis-taakseni 60-luvun puolivälissä, kun SYPpiä alettiin rakentaa.

Elsa Huttunen sekä lapset Kaisu ja Paavo perunapellolla ennen halla-savujen sytyttämistä Kolarissa 21.7.1956. Kuva: Eero Sauri. / Museovirasto.

Turrovaara ja Orankirova (oikealla). Kuvattu Orajärven majatalon ete-läpuolelta kohti itää. Kuva: Hugo Berghell, heinäkuu 1902. GTK.

Pello syksyllä v. 1944. Kuva: SA-kuvat.