Isaac Klemetsen Hættan talo Kou-tokeinossa. Kuva: Postikortti.

Häät Koutokeinossa. Kuva: Posti-kortti.

Marjon Ovla eli Ole M Hætta, Ma-zesta.

Majat Niillas=Nils Nilsen Sara Ma-zesta. Kuva: Postikortti.

Juhana Piera ja Per Johansen Eira, Mazista.

Riitta Triumf Koutokeinosta ja Iis-ko Palojärvi Enontekiön Palojär-ven kylässä 1950-luvulla. Kuva: Huovila P. / Museovirasto.

Pääsiäinen Koutokeinossa v.1954. Edessä vas. Maija Vuontisjärvi, He-tan kansakoulun asuntolanhoitaja Helvi Sipilä ja Berit Anne Triumf os. Oskal.

Koutokeino pääsiäisenä 1954.

Nilimaan matkustajakoti Koutokei-nossa v. 1954.

Tulo Koutokeinoon v. 1954.

Tulo Koutokeinoon pääsiäisenä 1954. Vas. Maija Vuontisjärvi, oik. Helvi Sipilä.

Erkunan Antti eli Antti Palismaa (Pa-lismaa = Palis- < palkis- (palkinen) < palkia < saamen bálgat) ja Aatamin Iisko eli Iisko Triumf Koutokeinossa v.1954

Pääsiäinen Koutokeinossa v.1954.

Koutokeino v.1954.

Koutokeino v.1954.

Pääsiäisen aikaan Koutokeinossa v. 1954. Gabba peskinen mies vas. on Ellun Piera Bals erittäin hyvä joik-kaaja, aina joikkas kun esim. kaaristi rekeä tai muuten istui.

Koutokeinossa pääsiäisenä v.1954: Valkeapeskinen Elemina Gaino Ke-mi.

Vilkunan Makretan ja Siebe Matin pihalla Norjan Siepissä v.1954, mat-kalla Koutokeinoon.

Norjan Siepistä. Kes. takana Juhani Rist, Matin Oula (Hetta), vaimonsa Vilkunan Magreta ( Hetta), Tyttäret vasemmalta lukien Inka-Siiri Rist, Sara Magreta Hetta ja Anni Rauna Rist.

Häät Koutokeinossa v.1954. Vihki-pari; Inga Nilsdtr Saran ja Per Johan Nilsen Nangon Mazen kylästä.

Koutokeinossa v. 1954.

Oikealla Aitijärven Iisko eli Isak Triumf, Aidijärven Rihtta ja vasem-malla Oskalon Unit Ande eli Anders Oskal.

Pääsiäinen Kautokeinossa v. 1954. Heika Berit. (Na lea Biret siessa.), taustalla oik. Sara Eira os. Korvatus.

Pääsiäinen Koutokeinossa v. 1954. Elli Triumf Vildon Ellin ja Aslak Nil-sen Logjen vihkitilaisuus. Inga Triumf nakyy kuvan alareunassa. (Ellen Kristine Adamsdatter Triumf. syntynyt 12.07.1924, naimisissa 1. kerran Nils Peder Nilsen Saran kanssa, s.12.01.1921 k.23.1.1949).

Koutokeino 1954. Elli ja Aslak Logje häät, vasemmalla Árdnen Niillas-Biret (Berit Logje Siri), Márjjá-Niillas (Nils Siri) ja Niillas-Márjá (Marie Logje Eira).

Pääsiäisen aikaan Koutokeinossa v. 1954.

Pääsiäisen aikaan Koutokeinossa v. 1954.

Norjan Siepissä v. 1954 Ole Mathi-sen Hætta esittelee tekemäänsä poronlänkiä.

Pääsiäisen aikaan Koutokeinossa v. 1954.

Pääsiäinen Koutokeinossa v.1954.

Pääsiäisen aikaan Koutokeinossa v. 1954.

Koutokeinossa pääsiäisenä v. 1954.

Koutokeinossa pääsiäisenä v. 1954. Kuvan keskellä Elle-Ipmi (Rugáš Elle) ja oik. lapsi sylissä Nilse Niillas Anne (Rugas Elle Logjen sisar In-ger-Anne oli Tuomman Tuomman Maggan vmo ja asuivat Pallastun-turissa.) Ovensuussa valkoinen huivi kaulassa Maret Sara. Ikkunan vieressä oik. Oddmund Sandvik. (s.08.11.1922). Ovensuussa vas. Marit Eira Sara eli Jusse Niillas Máhte Maret.

Marit Buljo, nykyisin Melleby v.1954.

Marjja Niillas ja Frank Juhls Koutokeinossa.

Inger Andersdatter Bæhr, Koutokei-nosta, kuva on 1800-luvun lopulta.

Johannes Mathisen Hætta Kauto-keinosta.

Niillas Ailu.

Antta Mahtte Niillas ja Mahtte Maret eli Nils Mathisen Sara ja Marit Mat-hidatter Eiran vihkikuva. Oik. Karen Gaup Buljo.

Gare Niillas Johana Nils Johan ( Nils Johan Johansen Gaup) ja Mikkol Ivvara Inga ( Inga Iversdtr Sara Gaup)

Majat Niillas=Nils Nilsen Sara Mazesta ja Lapsi = Berit Kristine Nilsdtr Sara .

Koutokeinossa talvella 1950. Vas.: Pietari Labba, hänen edessään vaimonsa Marja imettämässä ty-tärtään Raunaa s. 1949 ja edessä poika Jouni Antti Tuomas (1947-2009). Keskellä takana Susanna Labba ja tytär Susanna s. 1949 komsiossa .Oikealla takana Elli Susanna Labba s. 1931 ja hänen edessään John Aslak Simon Labba (1946-1988) Teksti Nils-Henrik Val-keapää. Kuva: Pekka Kyytinen. / Museovirasto.

Mikkel Persen P. Sara eli Piera? Pier Mihkkal.

Ovlla Juhana Ovlla, eli Olav J. Eira ja kuvassa oleva pieni tyttö on Inga Margrethe Eira Bjørn Koutokeinosta, kuva on otettu n. vuonna 1961-62 Tromsan rannikolla.

Brita Vars Buljo ja Nils Persen Vars.

Majat Niillas=Nils Nilsen Sara Ma-zesta.

Inga NP Sara Eira ja Per Mikkelsen Kemi.

Mikel Mikelsen Hetta. Kautokeino v.1884. Kuva: Prince Roland Bona-parte.

Mahtte Mihkal eli Mikkel Mathisen Sara.

Koutokeino 1954. Elli ja Aslak Log-je häät, vasemmalla Árdnen Niillas-Biret (Berit Logje Siri), Márjjá-Niillas (Nils Siri) ja Niillas-Márjá (Marie Logje Eira)

Nils-Máhteš Eira.

Per Johan Nango ja Bede Sunna, Susanne P. S. Utsi.

Anne Hætta os. Palojärvi lastensa kansa ja nainen oikealla Ingunan Marita eli Marit Haetta Sara.

Koutokeinosta Joreha Kristen Sara ja Máret, Kristen Sara Gaup Turi, Máret Gaup Eira.

Kautokeinosta Iskon-Isku (Isak Isaksen Eira).....ja Hulmo, beana eli koira.

Vasemmalta Marja Niillas eli Nils Siri, Berit Logje Siri, Karen Anna Logje Gaup, Isak Nils Gaup ja Maret Ravnda Gaup Logje.

Tulo Norjan Sieppiin v. 1954.

Koutokeino v.1954. Edssä oik. Vil-kunan Magreta,

Vilkunan Magreta Norjan Siepissä v. 1954..

Morttinan kaupassa v. 1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Telaketjuilla varustettu ”lumiauto” (lumikiitäjä) Morttinan kaupan edessä v. 1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Koutokeinossa pääsiäisenä v. 1954. Oik. Johan Isak Siri Jundin, Vildon Elle, Elle Triumf Logje, Ailu Biera (Per Aslaksen Bær), Bier Mihki (Per Mikkel Pedersen Siri) ja Ardnen Niilas Aslat (Aslak Nilsen Logje) ja ?.

Maret-Rauvdna Logje (os. Gaup) Ardnis Ardninsaaresssa, Kauto-keinossa asuu mutta kesäpaikka (porojen) on Ardninsaaresssa

Koutokeinossa 1954. Vas. Syväjär-ven Pirita, Iiskon, Antin, Marjan ja Inger-Annin äiti, Pieran Inka eli Inka Juuso os. Näkkäläjärvi, pikkutyttö edessä Inger-Anni Palojärvi os. Juu-so, nainen taustalla Riihta Näkkälä-järvi ja Anni Näkkäläjärvi, os. Vanha-piha. Kuva: Maija Vuontisjärven al-bumista.

Saamelaisia Koutokeinosta ja Ka-rasjoelta Berliinissä, vuonna maa-liskuu 1879. Jon Persen Gaupa Koutokeinosta ja Jon Porsanger Kaarasjoelta.

Saksa v. 1910. Kriste M. Haetha ja Ole M. Haetha oik. Isak N. Hætta (Nilut-Issát).

Münchenissä v. 1930: Franz Dub-bick, Daniel M. Heatta, Anne Pent-ha ja Ole M. Heatta.

Berit Marie Jonsson. Berit Marie Jonsson gietkamis, govvejun 1962 Návvenis. Mu eadni ja oabbá.

Nils Peder Sara.

Biehtar Elle.

Nils Persen Vars ja Rihtta Vars Buljo, (Nilsse Piera Niillas ja Nilsse Piera Rihtta.)

Koutokeino.

Juhlsin hopeapaja Koutokeinossa.

Vas. Karen Anna Logje Gaup ja Biret Logje Siri.

Nils Aslaksen Skum, Inga Berit Hermansen Johansen ja Ellen Susanne (Mikkelsdatter Bongo) Skum.

Kåfjordissa 1930-luvulla ; kuvassa Paulus Piera Kaaren Bål, sylissä Kaaren Örnebak vierellä lapsista vanhin, keväällä 2019 edesmennyt, Nils-Piera (Pekas). Perheen muut lapset nyt 89 vuotias Inger-Elle, Jon Ailu ja Maunus sekä isä Aslak Jon-sen Bål =Lallus ailu=Lassin Jounin Aslak puuttuvat kuvasta.

Nils Persen Vars, Nilsse Piera Niillas.

Joret Juhan ja Mahte Ristiinna.

Ellen Inga ja Odd Henry Hætta.

Persen-Niillas ja Persen-Bierá Hammerfestissa.

Ardni Niillas Ailun myyntipiste.

Niillasa Iŋger Ánná.

Kautokeino/ Guovdageaidnu ja van-ha sairalaa/vanhainkoti se keltainen iso rakennus ja sinivalea talo oli lää-kärin talo.

Mikko Maaretaksen mökin portailla Koutokeinossa 1920-luvulla. Gurut/ Vas: Migáš Risten/Kirsten M Bongo Siri, Migaš Issát/Isak M Bongo, Mihkkil Ánne/Anne M Bongo Hætta, Heasttaš Susanna/Susanna Sara Päiviö, Heasttaš Máret/Marit Sara, in dovdda su olgeš...! Soaitá Migáš Áilu ?? Migáš Risten ja Issat ja Áilu ledje vieljažagat, ja Máret ja Susan-na oappážagat, ja Anne fas sudno oambealli. Kuva S. Paulaharju. Kuvateksti: Nils-Henrik Valkeapää.

Koutokeinon vanha lukkari Clement Gundersen v.1882. (1802-1888). Kuva: Sophus Tromholt.

Suomalainen Johannes Isaksen Vik (Johannes Isaksenin sukunimi oli Tordola (Turtola). Hänen poikansa ottivat sukunimen Vik) Koutokeinos-sa v.1882. Kuva: Sophus Tromholt.

James Nilimaa v. 1930 Alaskassa. Alfred Nilimaa (James Nilimaan isä) oli Muoniosta, tuli Koutokeinoon v. 1897 ja lähti seuraavana vuonna Alaskaan. Hän palasi takaisin Kout-okeinoon. James lähti 1930-luvulla Alaskaan, mutta tuli takaisin Kouto-keinoon ja nai siellä Maritin (o.s. Pentha). He jäivät Koutokeinoon, jossa Marit toimi kätilönä. He pitivät matkustajakotia Koutokeinossa.

Fimppa Juhana - Juhan Heandarat ja Cabba peskissä Sunnen Mahtte (Mathis Hætta.

Karen Anna Logje Gaup.

Brita Olsdatter. Kuva S. Tromholt v.1882.

Kautokeinon ensimmäinen kirkko, rakennettu n. 1660. kuva vuodelta 1904.

Nils Mathis Eira kaataa kahvia.

Nils P. Vars v.1971.

Porokoirien ruokinta. Marit Ivers-datter Utsi ja pikkupoika Nils Mathis M. Sara.

Norjan Siebessä: Rajakomissio (Sopivat poroaidasta) v.1952? (Radjekommisuvdna), Suomen Kaarlo Hillilä ja Norjan edustaja Elfing ja siebeläisiä? Kuva: Orvo Öhmanin albumista.

Trömsön keskusta ja Nils Rasmus-son Bär 1900-luvun alussa.

Hautajaiset Koutokeinossa v. 1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovi-rasto.

Hautajaiset Koutokeinossa v. 1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovi-rasto.

Sara Johanin ja Johanas Johana Elle Susannan häitä juhlitaan Kou-tokeinossa v.1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Koutokeinon hautasmaa v. 1950. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museo-virasto.

Hálden ja Ándd-Elle Kuva: Giaever A. / Museovirasto.

Maaret työntää rattailla turvekuor-maa Suolojaurilla v. 1921. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Ristintekijä Tuomas Keskitalo v. 1951., muutti Enontekiöltä Norjaan v. 1918 Kuva: Paavolainen Martti. / Museovirasto.

Koutokeinossa v.1954: Iver Mikkel-sen Sara teurastaa; vasikanruho lihataan Kuva: Ørnulv Vorren. Mu-seovirasto.

Johan Mathis Eira eli Ánden-Iskko-Juhán-Máhtte tähystää poroa kau-koputkellaan Koutokeinossa v. 1954. Kuva: Ørnulv Vorren. Museovirasto.

Mihkal Maret Bavtajokissa v. 1954. Kuva:Ørnulf Vorren. Museovirasto.

Ivar Aslat (Aslak Iversen Sara) v. 1954. Kuva: Ørnulf Vorren. / Mu-seovirasto.

Aslak Iversen Sara v. 1954. Kuva: Ørnulf Vorren. Museovirasto.

Koutokeinon Lukkari-Klement vai-monsa kanssa papinkansliassa. Kuva: Giaever A. / Museovirasto.

Lestadiolaissaarnamies (Olli (Olof) Koskamo?) Koutokeinon kirkon oven edessä. Kuva: Giaever A. / Museovirasto.

Maria-Johanna Tsitsajärvi kutoo paulaa. Kuva: Samuli Paulaharju. / Museovirasto.

Lars Hatta. Kuva: Museovirasto.

Marjonan Jussa palaamassa ka-laretkeltä Koutokeinossa. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Koutokeinolaisia poroerotuksen ai-kana Talvikin ja Langfjordin välillä Alattiossa v. 1954. Kuva: Ørnulf Vorren. / Museovirasto.

Inga Gunhild Vars Kuva: Museovi-rasto.

Lyngenvuonolla koutokeinolaiset Riá Jovnna Márjánná ja Lállos Áillu Nils-Biera eli Marianne Valkeapää ja Nils Peder Baal.

Robert Capan kuva Koutokeinosta vuodelta 1951. Ellen Johnsdatter Hætta Sara, Nils Mathis Sara ja Ellen Marit Sara.

Aitejávrri Rihttá 1960-luvulla, imei-sesti v. 1964 jolloin Pekka Kyytinen kulki kuvaamassa noilla seuduilla. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museo-virasto.

Birit Logjen ja Johan Henrik Sirin eli Heikin Ellin Johan Henrikin häät Koutokeinossa.

Koutokeinon pappila v.1882. Kuva Sophus Tromholt. / Bergenin yli-opiston kuva-arkistoon.

Anders Pentha/Bekka-Antel kau-tokeinolainen joka muttii Etelä- Nor-jaan 1960 luvulla. Hän oli näyttelijä-nä Per Høst elokuvassa/filmissä sami jahkki. Anders Pentha/Bekka-Ante, Guovdageaidnulaš gii farri Lulli Norgii 1960-jagiin. Son lei filbma nastti Per Høst'a "Sami jahkki" filmmas.

Koutokeinossa 1950-1960-luvulla. Kuva: G. Stenfors. / Postikortti.

Taustalla Marit Nilsdatter Sara Vars ja edessä Brita Persdatter Vars Buljo.

Ovlla Juha eli Issat, Isak J. Eira, Nuovasmuotkissa. (Kvænangsfjel-let).

Berit Logji Siri Ja Miggal Niillas Ante.

Nils Persen Vars ja Rihtta Vars Buljo, (Nilsse Piera Niillas ja Nilsse Piera Rihtta.) Kuva: Postikortti 1960-luvulta.

Ellen Susanne (Mikkelsdatter Bon-go) Skum.

Mikkel Mikkelsen Sara.

Morttinan kaupassa Koutokeinossa, vas. Mortinan Saara eli Sara Haet-ta.

Oik. Aslaga Mahte (Vuottasluoppal).

Nils Peder A. Logje (1901-1960) ja Inga Susanne Nilsdatter Logje Tor-nensis (1908) Kautokeinosta.

Lyngenvuonolla Skibotenissa. Kes-kellä Mikkala-Nilan ja oik. Ardnen Niillas.

Keskellä Elmina Walkeapää eli Ri-jaid Joavnna Elemiinna

Koutokeinossa. Kuva: Postikortti.

Koutokeinolaisia matkalla kirkkoon.

Lyngenvuonolla, vas. Mikkala-Nilan ja oik. Ardnen Niillas. Kuva: Posti-kortti.

Koutokeinossa v. 1925; vas. Siepin Inker Marja eli Inger Maria Haetta Eira, vasemmalla Jons Elle eli Ellen Utsi ja lapsi edessä Mortinan Elli eli Ellen Haetta Klemetsen. Kuva Pos-tikortti.

Banne Bieran ja Bingis Risten häät Koutokeinossa. Oik. Mihkkel Issat.

Ole Hætta v. 1939. Kuva: G. Ha-gens Forlag, Hammerfest Norway. / Wikimedia Commons.

Anders Nilsen Balsin ja Ellen Pers-datter Gaupin häät Koutokeinossa v. 1957.

Koutokeinossa 1930-luvulla.

Guovdageaidnu / Kautokeino.

Koutokeinossa v.1953.

Marie Logje Eira eli Árdnen-Niillasa Márjá Koutokeinosta menossa po-rolauman kanssa tunturiin v. 1954. Kuva: Vorren Örnulg. / Museoviras-to.

Johan Andersen Sara. (Antta Ju-han) matkalla porotokan luo v. 1954. Kuva: Vorren Örnulg. / Mu-seovirasto.

Berit Susanne Klemetsen-Hætta, Avzista.

Sunnen-Leammo Susanna (Isak Olavsen Hætta ja Susanne K Hæt-ta) Koutokeinosta.

Väkeä Aslak Mikkelsen Tornensin talon pihalla Koutokeinossa.

Suomen Kuvalehti.

Suomen Kuvalehti.

Josef Henriksen perheineen Kouto-keinosta v.1906. Kuva: Museovi-rasto.

Karena Joavnna ja Anden Ailu.

Mahte Elle.

Koutokeinolainen Marianne Valkea-pää muuttanut jälleen kesäksi Lyng-seideniin.

Lyngenvuonolla: Koutokeinolaiset Riá Jovnna Márjánná ja Lállos Áil-lu Nils-Biera eli Marianne Valkea-pää ja Nils Peder Baal.

Pääsiäisen aikaan Koutokeinossa v.1954.

Nils Peder Sara.

Ádjo Juhan, Johan Kemi perhei-neen Koutokeinosta.

Koutokeino v. 1961.

Klemet Ole K Hætta, Avžista?

Isak Hættan kauppa Koutokeinos-sa.

Koutokeino.

Koutokeino.

Aslak Johansen Eira ja Kirsten M Bongo Eira.

Jus Nige Antte Niillas Koutokeinos-ta.

Törmäsen Aukustin pojat Pykeijas-sa, Etelä-Varangissa v. 1927. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Jovva Gurrak Norjan Tysfjordissa v. 1921. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Museovirasto.

Margit Kitti Tromssan läänistä, kuva otettu Tanassa Norjassa saamelais-konferenssin aikana v. 1965. Kuva: Museovirasto.

Skibottenin eli Jyykeän markkinoilla v. 1918. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Museovirasto.

Skibotenin eli Jyykeän satama v. 1918. Kuva: Lagercrantz Eliel. / Mu-seovirasto.

Katunäkymä Tromsöstä v. 1924. Kuva: Ahola Juhani. Museovirasto.

Mikkel Nilsen Sara ja Aslak Mikkel-sen Sara Kvalöyssä v 1954. Kuva: Ørnulf Vorren. Museovirasto.

Aarnet Harilan seitsemän poikaa: vasemmalta: Karl-Andreas, Leif-Ar-net, Laurits-Ingvar, Erling-Ludvig, Otto-Ingeman, Hans-Valdemar ja Haakon Harila Karjelin kylässä Rui-jassa v. 1926. Kuva: Paulaharju Sa-muli. / Museovirasto.

Piippolan tyttöjä Pykeijassa, Etelä-Varangissa v. 1927. Kuva: Paulahar-ju Samuli. / Museovirasto.

Levajoen norjalainen majatalo v. 1923. Kuva: Haataja, T. I. / Museo-virasto.

Kaarasjoki, Spinenjarga v. 1925. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museo-virasto.

Inga Spein, 3-vuotias kotatyttö Talmulahdessa (Talvik), Norjassa v. 1927. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Seilandin saarella Alattio-vuonolla v. 1954, takana oikealla näkyy Seilan-din jäätikköä Kuva: Ørnulf Vorren. / Museovirasto.

Tromssan satama v. 1931. Kuva: Paulaharju. / Museovirasto.

Margrethe Kitti, Kvaløya Tromsø.

Seilandissa v. 1954. Kuva: Vorren Örnulg. / Museovirasto.

K.J. Meethi, talon isäntä , Pohjois-Varanki, Vesisaari, Vadsö v. 1927. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museo-virasto.

Näkymä Vesisaareen mereltä v. 1924. Kuva: Ahola Juhani. / Museo-virasto.

Maisema Vadsöstä eli Vesisaaresta v. 1905. Kuva: Curt Fircks. / GTK.

Bensiiniasema (Shell), Kirkenesis-sä 1942. Kuva: Rankama Kalervo. / GTK.

Vadsön eli Vesisaarin merenrantaa v. 1905 Kuva: Väinö Tanner. / GTK.

Vesisaari eli Vadsö eli Čáhcesuolu. Kuva: Suomen Kuvalehti v.1874.

Lehtileike: Väinämöinen 1902.

Salttijärven isäntiä, Pelto-Kalle, K. Jokela ja Tallavaara, Mäntyjärvi Pohjois-Varangissa v. 1927. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museoviras-to.

Pieni kalamies, Gunnar Harila Annijoella, Pohjois-Varangissa v. 1926. Kuva: Paulaharju Samuli. / Museovirasto.

Lapset keräävät turvetta tunturissa Vesisaaressa v. 1926. Kuva: Paula-harju Samuli. / Museovirasto.

Hammerfest. Kuva: Suomen Kuva-lehti 1874.

Vesisaari, Vadsø. Piirros kirjasta: "Suomalaiset Jäämeren rannalla"; matkamuistelmia, August Wilhelm Ervasti 1884.

Hammerfest. Piirros kirjasta: "Suo-malaiset Jäämeren rannalla"; mat-kamuistelmia, August Wilhelm Er-vasti 1884.

Tromssa. Kuva kirjasta: "Suoma-laiset Jäämeren rannalla"; matka-muistelmia, August Wilhelm Ervasti 1884.

Kaarasjoen lappalaisia. Piirros kir-jasta: "Suomalaiset Jäämeren ran-nalla"; matkamuistelmia, August Wilhelm Ervasti 1884.

Ruijan tunturilappalainen Erik Erik-sen Eira. Kuva: Museovirasto.

Kaarasjokisia Hammerfestin lähellä. Vanha postikortti joka on kulkenut v. 1957 Norjan Skibottenista Helsin-kiin.

Postiauto Norjan Kaarasjoella v. 1967. Kuva: Postimuseo.