Tukkilainen Oulankajoella v. 1899. Kuva: E. T. Nyholm,. / GTK.

Kaistale Oulankajokea v. 1899. Kuva: E. T. Nyholm. / GTK.

Kaistale Oulankajokea v. 1899. Kuva: E. T. Nyholm,. / GTK.

Näkymä Tervatunturin puurajan läheltä luoteeseen v. 1904. Kuva: J. J. Sederholm. / GTK.

Tohtori Aurola ja Janne Lahtela Posion Maaninkavaaralla 10.8. 1952. Kuva: Stigzelius, Herman. / GTK.

Kaistale Oulankajokea v. 1899. Kuva: E. T. Nyholm. / GTK,

Oulankajoen kalliorantoja v. 1899. Kuva: E. T. Nyholm. / GTK,

Neljä postilinja-autoa seisoo Kuu-samon postitalon pihalla 1934/35. Vas. Oulu-Kuusamo -linjan Diamond T.35/-, muut kotimaisia Sisuja S-322 linjoilla Rovaniemi-Ylitornio, Kuusa-mo-Haapajärvi ja Kuusamo-Paana-järvi. Kuva: Postimuseo. / Museovi-rasto.

Postiauto Taivalkosken postin edes-sä v. 1934. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Postiauto Taivalkoskella lottien kioskin edessä v. 1934. Kuvattu postin pihalta. Kuva käytetty postikorttina. Kuva: Postimuseo. / Museovirasto.

Antti - Jounin Jouni, Sota-Jouni, Jouni Guttorm Nuvuksessa v. 1960. Kuva: JOKA Journalistinen kuva-arkisto UA Saarisen kokoelma. / Museovirasto.

Koskea Oulankajoessa v. 1899. Kuva: E. T. Nyholm. / GTK.

Koski Oulankajoessa v. 1899. Kuva: E. T. Nyholm. / GTK.

Kappale Oulankajokea Savilammis-ta kaakkoon v. 1899. Kuva: E. T. Nyholm. / GTK.

Puutavaraosakeyhtiö Kemin metsä-töistä. Tukit kulkevat Oudonjoen väylässä Taivalkoskella. Kuva ja teksti: Helsingin Kaiku 1906.

Puutavaraosakeyhtiö Kemin metsä-töistä Taivalkoskella. Ruokailu alkaa. Kuva ja teksti: Helsingin Kaiku v. 1906

Näkymä Tervatunturilta v. 1904. Kuva: J. J. Sederholm. / GTK.

Puutavaraosakeyhtiö Kemin metsä-töissä Taovalkoskella. Metsän mer-kitsijäin päivätyö lopetetaan "leiris-sä". Kuva ja teksti: Helsingin Kaiku 1906.

Keäsänavetta Pudasjärvellä. Kuva: Finsk veterinär tidskrift 1906.

Kemijoen Taivalkoski 1899. Kuva: E. T. Nyholm. / GTK.

Pudasjärven poromiehiä Oulun torilla 1900-luvun alussa. Kuva: Postikortti.

Taivalkosken putous Pintamon-ojassa v. 1904. Kuvassa Jacues Kaustinen. Kuva: Hugo Berghell. / GTK.

Kuva: Postikortti.