Montellin maja ja sen edessä An-neli Valtanen v. 1960. Kuvan etu-alalla sukset ja sauvat. "Montell oli kuuluisa kasvientutkija-metsänhoi-taja." Kuva: ukka Valtasen kokoel-ma. / Suomen Metsämuseo Luos-to.

Ounastunturin matkailumaja v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Pallas- Ounastunturi avaruudesta nähtynä.

Hietajärvi Pippotievain keskellä, taustalla Ounastunturin Pippokero v. 1932. Kuva: Mikkola Erkki. / Mu-seovirasto.

Pahankurun maastoa, taustalla Ou-nastunturin Outtakka, Tappuri ja Pippokero v. 1932. Kuva: Mikkola Erkki. / Museovirasto.

Puolitaival v.1882. Kuva Sophus Tromholt.

Ounastunturilla.

Polku Ounastunturilla.

Revontulet Ounis-Pallastunturin yllä. Kuva: Kari Autto.

Tyristisafaari Ounikselle 1950-lu-vulla: Lapin mies on Näkkälästä Iis-ko Näkkäläjärvi ja ryhmän takaa kui-kistelee Reijo Vuontisjärvi. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Vas. Liisa Rova, Maija Vuontisjärvi ja Sulo Rova seitakivellä Ounas-tunturin liepeillä. Kuva: Maija Vuon-tisjärven albumista.

Ounastunturilla v. 1942: Vas. Matti Leukumaa, Maire Rova, Pekka Laakso, Esko Melamies, Bertta Paappanen os. Vuontisjärvi, Freet-rikin Armaan kauppa-apul. ja Lauri Laakso

Mauri Vieltojärvi Ouniksella.

Ouniksen majan saunan edessä Alina Kuru ja hänen vanhin tyttä-rensä Lissa, taustalla kohoaa Pyhä-kero jonka huipulla näkyy palovar-tianmökki. Kuva vuodelta 1938. Kuva: Aulis Hämäläinen/Hartti Hämäläinen/ Seppo J. Partasen arkisto.

Ouniksen maja v.1938. Kuva: Aulis Hämäläinen/Hartti Hämäläinen/ Seppo J. Partasen arkisto.

Ouniksen maja v.1938. Kuva: Aulis Hämäläinen/Hartti Hämäläinen/ Seppo J. Partasen arkisto.

Pororaito Ounasjärvellä matkalla Ounastunturille, taustalla Hetta.

Tullimies Jussi Syväjärvi virkamat-kalla 1950-luvulla, taustalla Ounas-tunturi.

Kota Nammalakurussa Pallastuntu-rien pohjoispäässä v. 1900, (toden-näköisesti Maggojen kota) Kuva Emil Sarlin. / GTK.

Vasemmalla poromies ja kylän rautio eli seppä Tauno Fredrik Ju-haninpoika Rova (s.16.3.1906 Enontekiön Hetan kylässä.) ja Jou-ni Tapiola Ounastunturilla. Kuva: Elokuvasta: Valkoinen peura v.1952. / Erkka Blomberg.

Puolitaipaleen väkeä 1950-luvulla, Vas. Olli, Iivari, Jenni ja Aila Kangos-järvi. Iivari toimi metsänvartijana. Metsähallituksen toimipisteenä Puolitaival loppui v.1963.

Puolitaipale, kuvassa on Jenny Kangosjärvi, Iivarin vaimo ja Iivarin-Ollin äiti.

Ounastuntureiden vanhan merkki tunturin laelle. Pyhäjärven rannalla voit käydä katsomassa vanhan mat-kailumajan perustuksen raunioita, jotka ovat peräisin Ounastunturin hiihtomatkailun alkutaipaleelta 1930-luvulta. Kurun Heino ja Alina pitivät tätä majataloa ennen sotia.

Ounas- Pallastunturi Ketomellasta katsottuna. Kuva: Kari Autto.

Kahvitulet Ouniksella 1950-luvulla.

Pohjoinen Sioskuru 14.08.1906. Kuva: Pentti Eskola. / GTK.

Matti Muotkajärvi istumassa Rau-tukeron pohjoispuolinen kurun reu-nalla 14.08.1906. Kuva: Pentti Es-kola. / GTK

Rautukerolla Pentti Eskola 14.08. 1906. Taustalla näkyy Pyhäkero. Kuva: Pentti Eskola. /GTK.

Iisakki Muotkajärvi ja Ounastunturi koillisjuurelta kuvattuna 11.08. 1906 . Kuva: Pentti Eskola. / GTK.

Ounastunturin Pyhäkerolta taustalla keskellä Pallastunturi v. 1932. Kuva: Mikkola Erkki. / Museovirasto.

Hiihtäjä ja luminen palovartijan tähystysmaja Ouniksen Pyhäkeron päältä. Se oli "yhteiskunnan omista-ma" palovartijan tähystysmaja ja sik-si sen piti olla huipulla josta näkee koko seutukunnan, kun se jäi pois käytöstä niin paliskunta osti sen ja vei Kaarremarastoon. Tuo maja on siirretty Näkkälän paliskunnan po-romiesten toimesta Kaarremaras-toon jossa seisoo vieläkin.

Ounastunturilla, Pyhäkeron väli-tuvalla v. 1935. Kuva: Ekman G. / Museovirasto.

Ounastunturilla, Pyhäkeron välitupa v. 1935. Kuva: Ekman G. / Museo-virasto.

Erkki Muotkajärvi ja maatiaispoh-janpystykorva Ouniksella.

Kaksi retkeilijää Ounastunturin mat-kailumajalla v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Ounastunturin Pyhäkero 1920-luvulla. Kuva: Ahola Juhani. / Mu-seovirasto.

Retkeilijä ja porotokka Ounastun-turilla 1930-luvulla. Kuva: Pietinen Aarne. / Museovirasto.

Tyristit Ounistunturissa 1930-luvulla. Kuva: Pietinen Aarne. / Museoviras-to.

Retkeilijä Ounastunturin Taivaske-rolla 1930-luvulla. Kuva: Pietinen Aarne. / Museovirasto.

Ounastunturin Rautukero 1920-luvulla. Kuva: Juhani Ahola. / Mu-seovirasto.

Hiihtoa Routakurussa 1950-luvulla. Kuva: Vuorinen Ari. / Museovirasto.

Hiihtäjät keittävät kahvia nuotiolla tunturin rinteellä Ounastunturilla. Elokuvan "Kiskokyydillä Lappiin" valmistamisen yhteydessä otettu kuva 27.3.1955. Kuva: Suomen Rautatiemuseo. / finna.fi

Elokuvan "Kiskokyydillä Lappiin" kuvausta Ounastunturilla 27.3.1955. Kuvaajana E. Salojärvi ja assistentti Oksa avustaa. Kuva: Suomen Rau-tatiemuseo. / finna.fi

Syksyinen näkymä Ounastunturilta. Kuva: Volker von Bonin. / Museo-virasto.

Näkymä Ounastunturin Pippokerolta etelään v. 1932. Kuva: Mikkola Erk-ki. / Museovirasto.

Ounastunturilla lantalaisia, vas. Rei-no ja Mauri Vieltojärvi.

Ounistunturin Pyhäkerolla v. 1949 Matti Leukumaa ja Sakari Melamies. Taustalla metsäpalovartijan mökki. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Maija Vuontisjärvi Ouniksella 1960- luvulla. Kuva: Maija Vuontisjärven albumista.

Pahakurun välituvalla 1960-luvulla, vas. Aili Kortelainen ja hänen siskonsa Alli.

Pyhäkeron välituvalla 1960-luvulla, vas. Aili Kortelainen ja hänen sis-konsa Alli.

Ounistunturin Puumaraston Risu-kaarthen kesämerkityskuvat otti 11.7.1896 J. Alb. Sandman joka oli Tuomhan-Aaten väärti. Tuomhan Aaten kotona Aatelassa on tämä alkuperänen kuva, son säilyny Lapin sovalta ja kuvan taka on kirjotettu ette ”1900 alun kuva” ja ihmisten nimet. Vasemalta: 1) Aadolf Eira (Tuomhan-Aate), 2) Matti Muotka-järvi (Kuru), 3) Mikko Hetta (Eno-Mikko), 4) Gabriel Saatio (Saajon Kapreeli/ Saajon poikain isä), 6) Jussa Kyrö (Kapreelin veli ja Kaisa Catarina Kyrön eli Ketomellan mies) 7) Lauri Valkeapää (Valkko-Lassi), 8) Ella Valkeapää os. Ketola (Valk-ko-Ella), 9) Einari Kumpulainen.

Ounastunturi - Ounasjärvi.

Vas. Ahti, Katariina ja Riitta Laakso sekä 2. turistia Ounasjärven takana Ounas-pallastunturin vaellusreitin alussa. Kuva 1960-luvulta.

Tullimies Jussi Syväjärvi virkamat-kalla 1950-luvulla, taustalla Ounas-tunturi.

 

Montelin maja v, 1954.

Yrjö Kortelaisen härkä ja ajoreki Ounistunturilla 1950-luvulla.

Montelin maja v. 1938. Kuva: Mu-seovirasto.

Ounastunturilla; laavunsa edessä Johan West (s.1828.) oli Inarin saa-melaisia ja Ella Valkeapään, os. Ke-tolan (Valkko-Ellan) ensimmäinen mies. Kuva: Vanha postikortti. Ku-vausaika: 11.7.1896 Kuvaaja: J. Alb. Sandman, vanha postikortti.

Ounastunturilla; laavunsa edessä Johan West (s.1828.) oli Inarin saamelaisia ja Ella Valkeapään, os. Ketolan (Valkko-Ellan) ensimmäinen mies. Kuvausaika: 11.7.1896 Kuva: J. Alb. Sandman. / Museovirasto.

Ounistunturin Pyhäkeron välituvalla v. 1949 Matti Leukumaa ja Sakari Melamies. Kuva: Esko Mäntyvaaran albumista.

Tyristisafaari Hetasta Ounikselle 1950-luvulla. Kuva: Maija Vuontis-järven albumista.

Palovartian mökki Ounastunturin Pyhäkerolla. Kuva: Maija Vuontis-järven albumista.

Kuva: Suomen Kuvalehti 1912

Kuva: Suomen Kuvalehti 1924.

Skotlantilaisen matkailijan raken-tamia asumuksia Pallasjärven ran-nalla. Kuva Emil Sarlin, 1900, GTK.

Matkailijanaiset lähdössä poroaje-lulle Pallas-hotellin pihassa v. 1938, oppaana Tuomman Tuomman Piera Magga. Kuva: Pietinen Aarne. / Mu-seovirasto.

Suomen metsänhoitoyhdistyksen julkaisu no 1911.

Pallastunturilla Arkkitehdit Vähä-kallio ja Hämäläinen 1930-luvulla.

Pallashotellilla ennen sotia. Suomen Matkailijayhdistys rakennutti Pallak-selle Väinö Vähäkallion ja Aulis E. Hämäläisen suunnitteleman funkis-hotellin 1938. Saksalaiset räjäyttivät hotellin vetäytyessään lokakuussa 1944. Lähde: Wikipedia.

Pallashotelli Pallastunturin kupees-sa.

Pallastunturin Pyhäkerot, Pyhäkuru ja Taivaskero v. 1900. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

Kalastaja Pyhäjoella joka on nykyi-sin rauhoitettu. Kuva: Helsingin ku-valehti : kuvallinen aikakauslehti 1909.

Pallasjärvi Pallastunturien itärin-teeltä katsottuna v. 1900. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

Palkaskero, eräs Pallastunturien laki, Pallasjärven rannalta katsottu-na v. 1900. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

Pallaskero ja Palkaskuru Pallas-järven rannalta katsoen v. 1900. Kuva: Emil Sarlin. / GTK.

Pallashotellin tyristioppaat v. 1938. Kuva: Pietinen Aarne. / Museoviras-to.

Oppaana Nils Magga eli Tuomman Tuomman Niilan Nils Pallaksella v. 1938. Kuva: Pietinen Aarne. / Mu-seovirasto.

Pallashotellin matkaopas Tuomman Tuomman Piera Magga v.1951. Ku-va: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Ihmisiä "Kotlannin-äijän kirkon", kotamaisen hirsirakennuksen edus-talla v. 1921. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Pallastunturi v. 1951. Kuva: Pout-vaara Matti. / Museovirasto.

Pallasjärven venevalkama, taus-talla vainio jossa "Koklanin-äijä" asusti ja Lommoltunturi. Kuva: Pouttvaara Matti. / Museovirasto.

Olympiatulen sytytysjuhla Pallas-tunturilla 6. heinäkuuta 1952. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Hiihtäjiä Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Runeberg Fredrik Georg. / Museovirasto.

Matkailijoita Pallastunturilla v. 1935. Kuva: Stenbäck W. / Museovirasto.

Talvinen näkymä Pallastunturilta v 1934. Kuva: Stenbäck W. / Museo-virasto.

Bussi Pallastunturilla v. 1961. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Pallaksen ensimmäinen hissi v. 1964. Laskettelun opettajina olivat Arvo Yliniemi ja Jukka Metsola. Ku-va: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Laskettelija Pallastunturilla v. 1964. Kuva: Poutvaara Matti. / Museo-virasto.

Pororaito Pallastunturilla v. 1951. Kuva: Poutvaara Matti. / Museo-virasto.

Pekka Niemi valmistautuu lähte-mään ensimmäiselle soihtuviesti-osuudelle Pallastunturilla 7.7.1952. Kuva: Poutvaara Matti. / Museo-virasto.

Yleisöä matkalla katsomaan olym-piatulta matkalla Helsinkiin Pallas-tunturilla 6. heinäkuuta 1952. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Pekka Niemi valmistautuu lähte-mään ensimmäiselle soihtuviesti-osuudelle Pallastunturilla 7.7.1952. Kuva: Poutvaara Matti. / Museo-virasto.

Tanssit Pallashotellilla v. 1950. Ku-va: Poutvaara Matti. / Museovi-rasto.

Naisia Pallastunturilla v. 1952. Kuva: Poutvaara Matti. / Museovirasto.

Metsästäjä Pallastunturin rinteellä v. 1921. Kuva: Ahola Juhani. / Museo-virasto.

Väinö Vähäkallion ja Aulis Hämä-läisen suunnittelema, vuonna 1938 avattu Pallas-hotelli Pallastunturilla. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Slalomia Pallastunturin rinteellä v. 1958. Kuva: Poutanen J. / Museo-virasto.

Poroaitaus Pallastunturin kupees-sa. Kuva: Museovirasto.

Kuva: Museovirasto.

Pallastunturin vanhaa hotellia. Kuva: Matkailun edistämiskeskuksen ko-koelma.

Tyristi Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Runeberg Fredrik Georg. / Museo-virasto

Hiihtäjiä Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Runeberg Fredrik Georg. / Museovirasto

Retkeilijöitä Pallastunturilla v. 1937. Kuva: Janhunen A. / Museovirasto.

Hiihtäjät tauolla Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Runeberg Fredrik Georg. / Museovirasto

Pallastunturin matkailumaja, seu-rusteluhuone; oleskelutila lepotuo-leineen, takana pelipöytä Kuva: tuntematon, kuvaaja 1940–1944. / Hotelli- ja ravintolamuseo.

Pallastunturin matkailumaja, raken-nus; matkailumajan julkisivua, kaksi hiihtäjää edessä. Kuva: tuntematon, kuvaaja 1940–1944. / Hotelli- ja ra-vintolamuseo.

Kuva: Matkailulehti 1914.

Kuva ja teksti: Matkailulehti 1914.

Kuva: Suomen metsänhoitoyhdis-tyksen julkaisuja 1911.

Kuva: Helsingin Kaiku 1912.

Pallashotellin keittiö v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Pallastalo v. 1921. Kuva: Ahola Juhani. / Museovirasto.

Pallasjärven rannalla, taustalla "Kotlannin-Äijän" kirkko ym. Kuva: Björkman, Leo Åbo Akademin ar-kistokokoelmat - Bildsamlingarna.

Näkymä Pallastunturilta v. 1934. Kuva: Stenbäck W. / Museovirasto

Matkailijapariskunta seuraamassa paikallisen kalastajan avantoka-lastusta Pallasjärven jäällä v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Ensilumen peittämät Pallastunturit kuvattuna Särkijärven yli v. 1962. Kuva: Raimo Kujansuu, Geologian tutkimuskeskus.

Kuva: Suomen Kuvalehti 1926.

Pallashotellin tyristioppaat v. 1938. Kuva: Pietinen Aarne. / Museoviras-to.

Pallasjärvi. Kuva: Kari Autto.

Metsäneuvos Jarl Sundqvist yrittää sytyttää olympiatulta peilin avulla keskiyön auringosta Pallastunturilla 6. heinäkuuta 1952. Kuva ja teksti: Wikipedia.

Pekka Niemi ja Napoleon Rentola olympiatulen vaihdossa Pallaksella 1952.

Napoleon Rentola kantoi soihtua toisessa vuorossa. Kuva: google. com/ site/ vanhojavalokuvia

Jonotusta Pallastunturin hissillä 1960-luvulla. Kuva: Bonin Volker von. / Museovirasto.

Lapset laskettelemassa Pallastun-turilla 1960-luvulla. Kuva: Bonin Volker von. / Museovirasto.

Nuoret Pallastunturilla 1960-luvulla. Kuva: Bonin Volker von. / Museovi-rasto.

Tyristeja Pallastunturilla 1960-luvulla. Kuva: Bonin Volker von. / Museovirasto.

Äiti lapsineen ulkoilee Pallastuntu-rilla 1960. Kuva: Bonin Volker von. / Museovirasto.

Pallasjärven rannalla, taustalla "Kot-lannin-Äijän" kirkko ym. Kuva: Björk-man, Leo Åbo Akademin arkistoko-koelmat - Bildsamlingarna

Näkymä Hotelli Pallaksen keittiö-puolelta v. 1938. Kuva: Pietinen Ot-so. / Museovirasto.

Rouva Kerttu Pietinen hiitämässä Pallastunturin maisemissa v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Laskettelija Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Hiihtoretkeilijät huoltamassa suk-siaan Pallastunturin maisemissa v. 1938. Kuva: Otso Pietinen. / Museo-virasto.

Retkeilijöitä nauttimassa eväitään eräkämpällä Muonion Pallastuntu-rilla v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Laskettelijoita Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museo-virasto.

Laskettelija Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Hiihtäjiä Pallastunturin rinteellä v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Mu-seovirasto.

Kalle Hirn Pallastunturin huipulla v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Hotelli Pallaksen leipomo v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Telaketjuilla ja suksilla varustettu pakettiauto Pallas-hotellin pihalla Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Pie-tinen Otso. / Museovirasto.

Pallastunturin matkailukeskuksen hotellin huone v. 1938. Kuva: Pie-tinen Otso. / Museovirasto.

Matkailijat ruoanlaitossa erämaa-kämpällä Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovi-rasto.

Kalle Hirn Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Museovirasto.

Poroa otetaan kiinni suopungilla Pallastunturilla v. 1938. Kuva: Pie-tinen Otso. / Museovirasto.

Hotelli Pallaksen kuivaushuone v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Mu-seovirasto.

Poromies verkkoa kokemassa hiih-toretkeilijöiden seuratessa Pallas-järvellä v. 1938. Kuva: Pietinen Ot-so. / Museovirasto.

Kalle Hirn Pallastunturin laella v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Mu-seovirasto.

Pallas-hotellin ruokailuhuone v. 1938. Kuva: Pietinen Otso. / Mu-seovirasto.

Poroja Pallastunturilla v. 1938. Ku-va: Aarne Pietinen. / Museovirasto.

Poro rekineen Pallastunturilla 1938. Kuva: Aarne Pietinen Oy. / Museo-virasto.

Sisäkuva Hotelli Pallaksen hotelli-huoneesta v. 1938. Pietinen Otso. / Museovirasto.

Väinö Vähäkallion ja Aulis Hämäläi-sen suunnittelema, vuonna 1938 avattu Pallas-hotelli Muonion Pal-lastunturilla Kuva: Pietinen Otso v. 1938. / Museovirasto.

Pallashotelli v. 1938. Kuva: Otso Pietinen. / Museovirasto.

Hiihtäjiä Pallaksella v. 1977. Kuva: Komulainen Jorma. / Museovirasto.

Hopeinen pyöreä, valkoinen tunturi ja sininen taivas sekä telemark-hiihtäjä, HIIHTOKURSSIT PALLAS-TUNTURILLA SNLL, hakaneula takana. Kuva: Urheilumuseo.

Vaeltajat lukevat karttaa Pallas-Hetta tunturireitillä. Kuva: Vesa Mä-kinen. / Museovirasto.

Näkymä Pallasjärven itärannalta järven yli tuntureita vasten v. 1931. Kuva: Mikkola Erkki. / Museovirasto.

Pallastunturin matkailuhotelli. Kuva: Kyytinen Pekka. / Museovirasto.

Muonio-Pallas-Raattama -linjan postiauto v. 1967 Pallashotellin edessä. Kuva: Postimuseo.

Mikko Hetta (Eno-Mikko) Enonte-kiön Hetan kylästä istuu ja piettää poronvasikkaa lypsyn ajan lypsettä-vän vaamen näkösällä, että antaa lypsyrauhan. Kuva: J.Alb. Sandman 11.7.1896. Vanha postikortti.

Hietajärvi Pippotievain keskellä, taustalla Ounastunturin Pippokero v. 1932. Kuva: Mikkola Erkki. / Mu-seovirasto.

Pastori Ervast ja Eliel Lagercrantz (vas.) Ounastunturilla. Kuva: Eliel Lagercrantz. / Museovirasto. (Kuvan valmistusaika: 19.08.1918.)