U.S. / Kaleva 1934.

Lappalaiskirjailija Johan Turi 80-vuotiasLappalainen kirjailija Johan Turi täytti viime maanantaina 80 vuotta.

Tukholmalainen suurlehti Dagens Nyheter omisti tälle Karesuvannossa asuvalle Lapin patriarkalle erikoista huomiota julkaisemalla hänestä merkkipäivänä ohellisellä hauskalla karikatyyrillä varustetun leikillisen runon, samalla kun tehden uutisosastossa kerrotaan ukon saaneen merkkipäivänsä johdosta kultamitalin itseltään Ruotsin kuninkaalta.

Huomionosoitus ei kohdistu suotta vanhukseen, joku on lappalaiskieli-sen kirjallisuuden uranuurtaja. Tosin jo vuonna 1619 ilmestyi ensimmäi-nen lapinkielinen kirja, nimittäin jokin kirkkokäsikirja, ja sen jälkeen on ilmestynyt monia iapinkielisiä teoksia, kielioppeja, sanakirjoja ja varsin-kin lapiksi käännettyjä uskonnollisia teoksia, mutta Johan Tori oli ensim-mäinen, joka kirjoitti alkuperäisen lappalaisen, lähinnä kaunokirjallisuu-den alaan kuuluvan kuvauksen Kertomus lappalaisista. Kirja ilmestyi erään tanskalaisen neitosen painokuntoon saattamana 1910 ja on suu-rena harvinaisuutena käännetty useille sivistyskielille.

Johan Turi.

Johan Turi

Johan Turi el ole ainoastaan kirjailija, vaan myöskin piirtäjä, joka pystyi itse kuvittamaan kuuluisan teoksensa. Hänen jälkiään on seurannut tie-tääksemme kaksi nurjanlappalaista, nimittäin lisak Saba ja Matti Aikio. Nämä ovat kuitenkin saaneet kouluopetusta, edellinen on ammatiltaan opettaja ja jälkimmäinen ylioppilas mutta Johan Turi on täydellinen luon-nonrunoilija, itseoppinut. Joka tosin lienee hieman päässyt kirjoitus ja lu-kutaidon tuntemiseen kiertävien katekeettojen avulla. Luonnollisesti hä-nen teoksensa on kulttuurihistoriallinen aarre, joka tulee aina säilymään merkkiteosten joukossa.

Viime maanantaina oli Ruotsin lehtien mukaan Kiirunassa suuri juhlapäi-vä - Lappi kunnioitti patriarkkaansa. Ja Lapin äijään kohdistunut harvi-nainen kunnianosoitus, "Konungen medalj" antoi merkkipäivän vietolle kuninkaallista loistoa.