Ahaa./ Käkisalmen sanomat 18.2.1936.

Lappia ja poroja sekä lappalaistyttöjä Helsingissä.


Toimitamme tässä näin alkajaisiksi perille hieman myöhästyneet tervei-set täällä pääkaupungissa äskettäin järjestetyltä poroviikolta. Olosuhtei-den pakosta emme ole voineet aikaisemmin ryhtyä kertoilemaan Kaisa-niemen lappalaisleiristä ja sen kaksi- sekä nelijalkaisista asukkaista, sil-lä emmehän me Etelä-Suomen asukkaat - lantalaisiksi meitä kaiketi lap-palaiset kutsuisivat - oikeastaan ole milloinkaan nähneetkään lappalaista taikka poroa, jollei nyt oteta Korkeasaaren kesyjä peuroja lukuun.

Täytyi siis ensin katsella lappalaisia ja heidän ajokkejaan puolelta ja toi-selta - ennen kuin pääsi selvyyteen, millaisia otuksia ne ovat. Sivumen-nen sanoen meillä kullakin on ehkä aikaisemmin ollut jonkunlaisia koke-muksia poronlihasta paremman puoleisen voileipäpöydän yhteydessä, mutta nyt ainakin voimme vakuuttaa, että useimmat, aikaisemmin mais-tamamme poronpaistit ovat olleet varsin läheisessä sukulaisuussuhtees-sa hevoseen. Kyllä sentään poronlihalla ia poronlihalla on ero; sen ha-vaitsimme porropäivien aikana saamiemme maistiaisviipaleiden suussa-sulavasta mausta.


Poronliha, jota aikaisemmin on pidetty varsin kalliina ja sitkeänä herkku-na, on todella ruokaa, joka suomalaisten on hyvä pitää muistissaan niin jokapäiväisenä kuin juhlaruokanakin - Mitä poronlihan kalleuteen tulee, niin uskomme sen hinnan lähitulevaisuudessa alenevan huomattavasti, kunhan poronlihan tuontia Etelä-Suomeen aletaan lisätä. Varmasti po-roviikolla oli suuri merkitys poronlihan kysynnälle täällä etelässä ja jo näyttelyn aikana kävi useita pääkaupungin lihanvälittäjiä sekä ravinto-loitsijoita kyselemässä hintoja ja tuontimahdollisuuksia.

Oli näyttelvssä. paljon muutakin hyvää kuin poronlihaa. Herkullisen nä-köisiä lappalaisjuustoja katsellessa herahti vesi ihan kielelle ja mieli teki kovasti niitä kaikkia poron sarvista ja nahasta valmistettuja esineitä, joita oli asetettu pitkin näyttelysalin seiniä. Siellä oli taidokkaasti valmistettuja poronluisia kynttilänjalkoja, lusikoita, puukonkahvoja y.m. Hauskasti ko-ristellut ja värikkäät poronvaljaat, lappalaispuvut, pieksut ja tohvelit he-rättivät niinikään näyttelyssä, kävijöiden ihastusta.

Kaisaniemen puistikko muistutti poroviikon aikana todella lappalaiskylää lappalaiskotineen, poroaitauksineen; ja niiden välissä vilkkuvine neljän-tuulenlakkeineen. Näyttelyssä kävijät tungekisivat pitkin päivää kaikkialla

leirin alueella, pistivät nokkansa milloin minkin kodan ovesta sisään, ju-tuttivat vääräsääristä lappalaisukkoja ja olivat tavattoman ylpeitä saa-dessaan kosketella sormillaan kunnioitusta herättäviä poronsarvia. Ih-meellisellä kärsivällisyydellä vastasivat lappalaiset moniin pääkaupun-kilaisten tyhmiin kysymyksiini suhtautuen kaikkiin näyttelyvieraisiin ystä-vällisesti omaan hiljaiseen tapaansa. Pääkaupungin nuoriamiehiä näyt-tivät erikoisesti kiinnostavan kiirjavapukuiset, pullakat ja karaistuneet lappalaistyttöset reippäine hymyineen.

LAPPALAISVIERAITA presidentin linnassa. Helsingissä on parhaillaan »poroviikko». Kaisaniemeen on järjestetty laaja näyttely poroineen ja kotineen. Lapista tulleet lappalaiset kävivät tervehdyksellä tasavallan presidentin luona. Kuvassa nähdään rouva Svinhufvud harvinaisten vieraittensa ympäröimänä. Kuva: Käkisalmen sanomat 11.2.1936.

Kiurel Moshnikov porokaarteessa Helsingin Kaisaniemessä v. 1936. Kuva: Pälsi, Sakari. / Museovirasto.

Poroja valjastetaan kaarteen ulkopuolella Helsingin Kaisaniemessä v.1936. Kuva: Sakari Pälsi. / Museovirasto.

Poropäivät Helsingin Kaisaniemessä v. 1936. Kuva: Sakari Pälsi. / Museovirasto.

Poropäivät Helsingin Kaisaniemessä v. 1936. Kuva: Sakari Pälsi. / Museovirasto.

Poropäivät Helsingin Kaisaniemessä v. 1936. Kuva: Sakari Pälsi. / Museovirasto.

Vääpeli Jokela (Petsamosta) ajamassa sanilla Kaisaniemessä v. 1936. Kuva: Sakari Pälsi. / Museovirasto.

Helsinkiläisiin jätti lappalaisten vierailu epäilemättä hauskan muiston ja varmaan tulevat pienet miehet pohjoiseen palattuaan myös mielellään muistelemaan kaikkea näkemäänsä ja kokemaansa tällä vierailumatkal-laan pääkaupunkiin. Saivathan Lapin asukkaat kerrassaan suurenmoi-sen vastaanoton pääkaupungissa, eivätkä poromiehet olleet varmaan osanneet kuvitellakaan saavansa puristaa tasavallan presidentin sekä monien muiden arvohenkilöiden kättä, saavansa istahtaa eduskunnian mukaville istuimilla tai näkevänsä raitiovaunuja ja muita "lantalaisten" ihmeitä. Kuuluipa monelle heistä olevan ensikertainen elämys junalla ajaminenkin.

Oletamme, että poroviikon lappalaisvierailu tulee entistään enemmän lä-hentämään suhteita maamme pohjoisten ja eteläisten osien välillä sekä tuottamaan myös taloudellista hyötyä molemmille.