Kuva 1938.

Marja Vuorelainen

Tähtipakkauksia

Kansainvälisillä kilpakentillä me suomalaiset olemme tottuneet niittä-mään laakereita pääasiallisesti vain urheilun alalla. Muilla elämänaloilla ulkomailla saadut kansainväliset palkinnot ja kunniamaininnat jäävät ko-timaassa usein huomaamatta. Englannin ja koko maailmanjohtava pakkauslehti 'Shelf Appeal' järjesti viime syksynä Lontooseen eri järjes-töjen kanssa kansainvälisen uutuuspakkausnäyttelyn.

Tässä näyttelyssä Suomikin oli edustettuna ja niin loistavalla tavalla, että kolme sen makeispakkauksista lopullisessa palkintojen jaossa julistettiin ns. 'tähtipakkauksiksi', joten Suomi nousi Amerikan rinnalle, joka myös sai kolme. Ja komeinta on se, että kaikki nämä palkitut uutuuspakkauk-set on sommitellut taiteilija Marja Vuorelainen. Nuori taiteilijatar on tällä voitollaan osoittanut kuuluvansa alallaan huippuluokkaan, sillä ulkomais-ten ammattialan lehtien mukaan kaikki Lontoossa näytteillä olleet pak-kaukset olivat korkeata tasoa.

Marja Vuorelainen.

Lainaamme tähän eräitä ulkomaisten lehtien lausuntoja. 'Shelf Appeal' kirjoitti:... kun taas suomalaiset pakkaukseton äärettömän nerokkaasti konstruoitu sekä myös piirretty tavattoman puoleensa vetäviksi, taiteilija on saanut nämä pakkaukset muutaman värin avulla näyttämään hyvin korkealaatuisilta."

Amerikkalainen johtava makeisalan ammattilehti 'The Manufacturing Confectioner' kiittelee suomalaisten pakkausten 'vetävyyttä' ja ruotsalai-nen 'Svensk Emballage och Körpacknings-Tidskriff kirjoitti: "Suomi voi olla erikoisen ylpeä siitä, että se tässä näyttelyssä saattoi sijoittua Ame-rikan rinnalle." Onnittelemme nuorta taiteilijatarta sekä toivotamme hä-nelle jatkuvaa työintoa ja uusia voittoja.

Tuula Angeli Hetan Aitan - "Kilikalikaupan - myyjänä 1980-luvulla.