Lapin Kansa 1936.

Mielenvikainen nuorukainen tehnyt kauhean murhatyön.


Hakkasi kirvesvarrella isänsä pään murskaksi. Mielipuoli yritti sur-mata veljensäkin, mutta tämä pääsi pakoon.


Varhain viime torstai aamuna tapahtui Sallan Saijankylässä kauhea mie-lenvikaisen suorittama verityö, jonka uhriksi joutui mainitun pojan isä. Kun tapahtumalla ei ollut ketään silminnäkijää, ei sen yksityiskohdista ole saatu täyttä selvyyttä, sillä murhatyön tehnyt mielipuoli ei kuulustel-taessa ole tekoaan tarkemmin voinut selittää. Verityötä tutkineilta viran-omaisilta olemme saaneet seuraavia tietoja:


Sallan Saijantylässä on asunut yhdessä mielisairaan poikansa Puulin kanssa talokas Aleks Törmänen. Poika, joka nyt on 17-vuotias, on jo lapsesta saakka ollut vähamielinen, minkä vuoksi isää on kehoitettu ai-kanaan lähettämään poika tylsämielisten kouluun, mihin tämä ei kuiten-kaan suostunut. Aina milloin oli ollut puhetta pojan mielentilasta ja hänen toimittamisestaan parantolaan oli isä paheksunut sitä, että hänen poi-kaansa pidetään mielisairaana, sillä hän itse oli vakuutettu siitä, ettei po-jan mielentilassa oilut mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

Tämä harhaluulo muodostui lopulta isälle kohtalokkaaksi, Mainittakoon tässä yhteydessä vielä, että poika on ollut jo siinä määrin omituinen, että hän on toista vuotta pysytellyt sisällä käymättä lainkaan ulkona edes välttämättömiä tarpeitaankaan varten.Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että Pauli Törmänen oli noussut viime torstaiaamuna sängystään jo päivän valjetessa isänsä vielä nukkuessa, saatuaan kammottavan mielijohteen surmata nukkuva isänsä oli poika ottanut tuvassa olleen kirbeen ja hiipi-nyt se kädessä isänsä sängynviereen alkaen hakata nukkuvaa kirveen varrella päähän. Iskut olivat niin voimakkaita, että isän takaraivo murtui kokonaan ja aivot valuivat ulos lennellen pitkin sänkyä. Yksi iskuista osui vasempaan silmäkulmaan, johon tuli suuri haava. Nähtävästi oli Törmä-nen jo ensimmäisistä iskuista kuollut tai ainakin menettänyt tajuntansa.

Saijan kylää v. 1934. Kuva: Mikkola Erkki. / Museovirasto.

Verityön tapahtuneeksi totesi ensimmäisenä Törmäsen nuorempi poika, joka asuu sukulaistensa luona saman talon toisessa rakennuksessa. Hän oli mennyt aamusella isänsäpuolelta hakemaan kansakoulutodis-tustaan, ja kun hän astui ovesta sisälle, seisoi Pauli Törmänen kirves kädessä vastassa. Mielipuolen raivo kohdistui nyt veljeensä. Kolme ker-taa hän ennätti iskeä tätä klrvesvarrella - uhaten lisäksi tappaa tämän niinkuin isänsäkin, josta murhamies oli samalla veljelleen ilmoittanut. Saamatta pahempia vammoja pääsi veli pakoon vanhempien ihmisten turvaan ja kertoi kauheasta murhatyöstä.


Tapahtuma ilmoitettiin heti Sallan poliisiviranomaisille, jotka viipymattä lähtivät pidättämään Pauli Törmästä. Konstaapelien saapuessa tapahtu-mapaikalle oli Pauli Törmänen sulkenut oven, joten poliisien oli rikottava itkuna päästäseen sisälle huoneeseen. Murhatyöntekijä seisoi tällöin keskellä tuvan lattiaa ja oli hänellä edelleen kädessään kirves, jolla yritti lyödä pidättäjiäänkin. Nämä kuitenkin saivat häneltä aseen pois. Törmä-nen vietiin Sallan poliisivankilaan, jossa häntä säilytetään, kunnes saa-daan toimitetuksi johonkin mielitautiparantolaan.

Kaamean verityön uhriksi joutunut Aleks Törmänen oli iältään 45-vuotias ja leskimies. Häneltä jäi kaikkiaan kolme poikaa