P. / Uusi Suomi 1935.

Miestappo Sodankylässä.Viime torstai-iltana saapui Sodankylässä Heikki Annebergin taloon kak-si miestä ja muuan nainen. Miehistä oli toinen tal. poika Olli Hietanen kotoisin Sodankylän kirkolla. Toinen sanoi nimekseen Oskari Leppäjärvi ja kertoi olevansa lappalainen sekä kotoisin Enontekiöltä.

Miehet olivat jonkun verran humalassa, jonka vuoksi talon isäntä kehoiiti heitä poistumaan talosta. Tällöin syntyi Hietasen ja Leppäjärven kesken riitaa siitä, kenen olisi poistuttava talosta ensiksi. Leppäjärvi vaati Hie-tasta lähtemään ulos, mutta tämä ei lähtenyt. Riita päättyi siihen, että Leppäjärvi tempasi browninginsa ja ampui sillä kuolettavasti Hietasta suoraan rintaan. Tämän jälkeen hän tarrautui toisella kädellä Hietasen kaulaan ja ampui aseensa jäljellä olleet 6-7 panosta Hietasen ruumii-seen.

Leppäjärvi pidätettiinja säilytetään häntä Sodankylän poliisiputkassa. Alkukuulusteluissa Leppäjärvi on kertonut olleensa lappalaiskiertueella mm. Englannissa, Saksassa ja Ranskassa.

Savon Sanomat 1935.

Miestappo Sodankylässä.


Lappalaiseksi tekeytynyt hirvensalmelainen surmannut juovuksissa ol-leen miehen.

Torstai-iltana klo 20 aikaan olivat Inarin lappalaiseksi Niila Kaabiksi it-seään kutsuva mies, n. 20-vuotias talollisenpoika Olli Hietanen Sodan-kylän kirkonkylästä ja yli 50-vuotias lappalaiseukko Brita Hanna Magga menneet juovuksissa Sodankylän kirkonkylässä asuvan maanviljelijä Heikki Anneebergin taloon ja käyneet istumaan pirttiin.

Miesten kesken oli heidän edelleen ryypiskellessä tullut riita, mutta so-pivat he jälleen. Talon isäntä koetti saada heidät ajetuksi ulos, mutta ei onnistunut. Klo 23 aikaan syntyi jälleen riita, jolloin Kaab tarttui Hietasta kiinni olkapäästä, veti taskustaan esiin browningin ja ampui seitsemän luotia Hietaseen, joka heti heitti henkensä.

Tapauksesta ilmoitettiin poliisiviranomaisille, jotka pidättivät murhamie-hen. Toimitetuissa kuulusteluissa todettiin, että Kaab on ilmoittanut vää-rän nimen. Hän on Hirvensalmelta kotoisin oleva työmies Toivo Kuitu-nen, joka vasta pari viikkoa sitten saapui Sodankylään. Kuitunen väittää, ettei hän muista tapauksesta mitään.

Mainittakoon vielä, että pidätetty on kertonut esiintyneensä lappalais-näyttelijänä Englannissa, Saksassa y. m. maissa, mutta tuntuu hänen kertomuksensa perättömältä.

Nimismies Aaro Raappana, joka viihtyi Sodankylässä pitkään. Hän oli ensin Sodankylän eteläisen piirin nimismies vuodesta 1930 vuoteen 1945 ja koko pitäjän nimismies vuodesta 1945 vuoteen 1950. Kuva: Sodankylä 1944.10.30. / SA-kuvat.

N:o 22-23 = Niila Josefsen Magga ja hänen tyttärensä Olga - myöhemmin Vieno Laakso vaimo.

Pohjolan Sanomat 1935.

Tuomio Sodankylän miestapossa.

Lappalaisena esiintynyt Kuitunen sai 10 v. 4 kk. kuritushuonerangais-tuksen.

Eilen pidetyillä Sodankylän välikäräjillä annettiin päätös äsken sattu-neessa miestapossa, missä syytettynä on Toivo Kuitunen Hirvensal-melta. Mieshän oli esiintynyt lappalaisena Niila Kaabana sekä Oskari Leppäjärvenä sekä kylmäverisesti surmannut Annebergin talossa kirkol-la talokkaanpoika Olli Hietasen.

Kuitunen tuomittiin tahallisesta taposta 10 v. kuritushuoneeseen, luvat-tomasta ampumaaseen hallussapidosta 30 päiväsakkoon, henkilöase-tuksen rikkomisesta 20 päiväsakkoon, väärän nimen käyttämisestä 3 kk. vankeuteen ja kun tuomioihin yhdistettiin Kuitusella ehdonalaisena kär-simättä oleva 2 kk. 29 päivän kuritushuonerangaislus, on hänen kerta-kaikkiaan kärsittävä 10 v. 4 kk. kuritushuonerangaistus. Lisäksi velvoi-tettiin hänet maksamaan todistajapalkkioita 540 mk., ruumiinavauskus-tannukset sekä asianomistajille hausausmaksuja y.m. 3.400 mk.

ÄrräHoo. / Turun Sanomat 1935.


Surullinen tarina Sodankylän kirkolta.

”Sodankylän kirkolla tapahtui raaka miestappo”, kertoo paikallinen ää-nenkannattaja.

Pohjoisen puolessa tapahtuu nykyään melkeinpä mitä tahansa. Kiiru-nassa odotellaan lentävää arkkia, joka veisi uskovaiset täältä elämän synkeästä kiveliöstä taivaallisten Kaanaanmaahan ja kummituslentoko-neet pörräävät jokaisena yönä, niin että lappalaiset näkevät pahoja pai-najaisunia ja nukkuvat yönsä huonosti ja hermostuvat.

Missä on se paljon puhuttu Lapinmaan rauha, josta kirjoitettu on?

Niin, ja tämä viimeisin kauhistus.

Erääseen pirttiin Sodankylän kirkonkylässä saapui iltana eräänä kolmi-henkinen seurue; Niilä Kaabi, Olli Santanen ja Brita Magga. Selitykseksi mainittakoon, että Niila Kaabin ja Santas-Ollin yhteinen ikä oli noin 40 vuotta ja Brita Maggan yksinään noin 60 vuotta.

Ja missä vain kaksi miestä on koossa ja nainen heidän keskellään, siinä myös itse päärumahinen hiipii läheisyydessä. Niin oli tässäkin.

Nuorukaiset elelivät helken ajan kaikessa sovussa ja nuhteessa, mutta sitten Magga-neito aikoi silmäniskuilla ja muilla käytettävissään olevilla keinoilla vaikuttaa kavaljeereihinsa. Ja kavaljeerit - heikkoja kun olivat ja lisäksi Aatamin jälkeläisiä - alkoivat pian kääntää katseensa daaminsa puoleen ja koska hän suloiselta näytti, niin heidän sydämensä tunteet hulmahtelivat korkeiksi rovioiksi ja he tunsivat kumpikin rakastavansa Magga-neitoa. Daami jatkoi silmänvilkutustaan ja miesten tunteet kuu-menivat kiehumispisteeseen.

Kaabin Niila vaati mieskaveriaan poistumaan toisille maille hyvän sään aikana, sillä ei ole pyystä kahden jakoa. Mutta toinen ei niin vain tahto-nut luovuttaa rakastettuaan. Pistettiin vihaksi ja jomotettiin moniaita tuokioita, kunnes kilpakosija antoi aikamoisen paukun Kaabin nenälle jotta tämä ymmärtäisi, ettei yksin kukkona tunkiolla pröystäilisi.

Kaabin Niila tunsi tarvetta ottaa avukseen korkeampia voimia. Hän ko-peloi taskustaan paraapeltpyssynsä ja antoi tämän toimia hetken aikaa, kunnes huomasi, että kaveri ei enää täyttänyt päälle.

Kaabin Niila toivoi nyt saavansa oilla rauhassa mielitiettynsä kanssa, nyt kun kilpakosija oli tullut vaimennetuksi. Mutta hän erehtyi. Lain ja oikeu-den palvelija on aina läsnä siellä, missä tarvitaan. Niin oli tässäkin. Kaa-bin Niila sai raudat kontteihinsä ja matka aikoi kohti kruunun kylmää lin-naa.

Ja se Brita-neiti, jolla äsken vielä oli ollut kaksi Ihailijaa, jotka mustasuk-kaisina kärkkyivät hänen silmäniskujaan, sai jäädä yksin kylmään maail-maan. Sellaista saattaa elämä olla naiselle: toisinaan ihailijoita pairittain, toisinaan ei ainoatakaan. Kaikesta päättäen on tuo Lapinneitokainen lu-kuisista ikävuosistaan huolimatta oikea Bella Donna, jonka tuttavuudes-ta taivas meitä varjelkoon.