Terveisiä Jorvakasta osa 33


Pedo-Hannukin oli ollut katsomassa tätä mestaria. Lusmuillut jossain pii-lossa, koskapa Syväsalmet eikä Junkku häntä katsojien joukosta huo-manneet. Esityksestä innostuneena ja jo aikaisemmin hypnotisoinnin alkeisiin perehtyneenä, Hannu päätti järjestää oman esityksensä joulu-loman aikana. Ja, yllätys yllätys, sattuneista syystä, valitsi koekaniineiksi Maikun ja Junkun.


Olohuone sai toimia tämän mestarin esiintymispaikkana. Sinne hän oli asettanut valmiiksi kaksi tuolia, joihin istutti koehenkilöt. Katsojia hän ei vielä tässä vaiheessa kaivannut, joten komensi kaikki muut pois ja sulki oven. Mestari vinkkasi Maikun ensin eteensä ja pyysi tätä sulkemaan silmänsä. Asettui itse taakseen ja käski kaatua jalat suorana taaksepäin, luvaten ottaa kiinni. Sanoi sitten ääni väristen:

- Samalla hetkellä kun kaadut, sinä vaivut hypnoosiin.


Maikku, luottaen kiinniottoon, tekikin työtä käskettyä ja kaatui suorin ja-loin lähes vaakatasoon, ennen kuin tämä ”peräkylän Hawak” otti hänes-tä kopin. Ja todellakin, sisko oli vaipunut syvään hypnoosiin. Toisin kävi Junkun kohdalla, joka ei luottanut kiinniottajaan. Koe epäonnistui, mes-tari hermostui ja ajoin Junkun ulos huoneesta. Mitä lienee suggestioita(* pedo-maestro herkälle siskolleen yritti tuputtaa?

*.)
Psykologiassa mikä tahansa yksinkertainen tai monimutkainen kommu-nikaation muoto, jonka tarkoituksena on saada kohdehenkilö kokemaan asioita tai toimimaan tietyllä tavalla. Se voi olla sanallista tai sitten ei. Se voi pyrkiä saamaan ihmisen toimimaan tahtonsa mukaisesti tai sen vas-taisesti. ( Wikipedia.)


Vihdoin olohuoneen ovia aukeni ja isoveli kutsui juhlallisesti kaikki kat-somaan tätä suurta ja juhlallista näytöstään. Maikku istui tuolissa silmät kiinni, kuin nukkuisi. Hetkessä Maikun ympärilleen kerääntyi joukko lap-sia sekä äiti ja Jyri.


Hannu aloitti esityksensä:

- Kun avaat silmäsi, et tunne ketään tässä huoneessa... Kun lasken kol-meen avaat silmäsi... yksi... kaksi... kolme... avaa silmäsi!


Maikun silmät rävähtivät auki ja hän katseli oudoin silmin läsnäolijoita, kuin hänelle täysin vieraita ihmisiä.

- Tunnetko sinä näitä? kyseli mestari, osoittaen kädellään vanhempiaan.

- En tunne, vastasi Maikku, tyhjä katse silmissään.


Mestarin elkein komensi Hannu nyt Maikun nousemaan ylös. Pikkusisko nousi hitaasti seisomaan, huojuen kuin unessa, Hannun jatkaessa:

- Kun lasken kolmeen heräät, yksi... kaksi... kolme... herää! Maikku he-räsi kauhusta laajentunein silmin ja rojahti takaisin tuolilleen, lohdutto-masti itkien.

- Olet sinä kyllä Hannu aika mestari! kehui isä poikaansa ja taputti olalle.


Tuskin isä ymmärsi, minkä savuavan aseen tuli antaneeksi tälle hirviö pojalleen.Jyri lähti vastaamaan jo hetken soineeseen puhelimeen. Äiti katsoi häm-mentyneenä, ikään kuin ei oikein tietäisi, mitä näkemästään tulisi ajatel-la.


Soittaja oli kertonut, että käräjillä Jyri oli tuomittu maksamaan 180 mk. sakkoa huolimattomuudesta kirjaston hoidos-sa.


Lähes kymmenen vuoden ajan oli Jyrillä menneet pääkirjastonhoitajan ja kirjakauppiaan roolit pahasti sekaisin. Tuona aikana oli pääkirjaston-hoitaja Jyri ostanut pitäjän eri kirjastoihin runsaasti kirjoja kirjakauppias Jyriltä.


Poliisitutkinnassa oli selvinnyt, että vajausta kirjakauppiaan eduksi oli kertynyt 164.390 markkaa.Nyt, tutkinnan aikana, puuttuvia kirjoja kirjakauppias toimitti pitäjän kir-jastoihin laatikkokaupalla ja osa puuttuvista kirjoista uusi kirjastonhoitaja Tyyne löysi, kirjaston leimalla varustettuna koulun vintin rappusilta, Antti-lan pahvilaatikoihin pakattuina. Se, miten kirjat rappusille olivat joutu-neet, jäi arvoitukseksi.


Poliisitutkinnassa mainittiin myös, että uusien kirjatoimitusten myötä, kir-javajaus oli lopulta kääntynyt kirjastojen hyväksi 37.314 markaa.


Rovastin johtama Ketju päätti kunnan päättävissä elimissä, että kirja-kauppias oli nyt riittävässä määrin korvannut kunalle aiheuttamansa va-hingon, eikä kunta näin ollen tulisi esittämään vaatimuksia.


Olisiko näillä rovastin eli Ketjun tekemillä päätöksillä ollut yhteyttä siihen, kun syksyllä hakiessaan maitoa Vaarakurun Nestorilta, Junkku näki sa-man ”Kansa Taisteli-lehden toimittajan, jonka klubitakin Maikku tuunasi uuteen kuosiin, pappilan pihalla.


Tosin kertoessaan kotona tästä vieraasta Jyri kummasti hermoistui ja väitti vähä-älysen jälleen valehtelevan ja varoitti tätä levittämästä valhei-taan kylillä.


Tai kenties sillä, että Jyrin johtama Vitja oli jo toukokuussa perunut kaikki terveydenhoitajaa koskevat valituksensa? Kuka ties?


Näin kirjakauppias Jyri selvisi pelkästää pienellä sakolla, sekä lopetti jo kirjoista tyhjentyneen kirjakauppansa.


Pedo-Hannu sensijaan sai jatkaa näitä ”ihmisluonteen mukaisia toimia” kenenkää puuttumatta niihin.