Lapin Kansa 1936.

Neljän köyhän perheen asunto pa-lanut

perjantaina Sodankylän Purnumukassa.


Viime perjantaina klo 12 aikaan päivällä havaittiin tulen olevan irti lappa-laisten Jouni Aikion, Aslak ja Antti Peltovuoman seka Akseli Siepin omis-tamassa asuinrakennuksessa Sodankylän Purnumukassa, Tuli sai heti alussa niin suuren vallan, ettei sitä kyetty sammuttamaan, vaan paloi tämä 3 huonetta käsittänyt hirsinen rakennus muutamassa hetkessä maan tasalle.

Tulen leveneminen oli niin nopeaa, etteivät asukkaat, joita oli kotosalla runsaasti, kyenneet saamaan palavasta rakennuksesta ulos irtaimis-toaankaan kuin hyvin vähäisen osan. Eräällekin suurelle perheelle kävi niin, että lukuunottamatta päällä olleita vaatteta pelastui palosta vain kaksi kahvikuppia.

Heidän asunto tuhoutui ko. tulipalossa: Naisia ja lapsia Ylitalon pirtissä v.v. 1927-1929. Henkilöt takarivissä vasemmalta: Inkeri Aikio (os. Pelto-vuoma), Marja Hirvasvuopio (os. Aikio), Siiri Peltovuoma, Elsa Sieppi (os. Karppinen), Priitta Johanna Nikodemus (os. Peltovuoma, s. 3.5. 1923) (sylissä), Elsa Siepin äiti? (Riita-Maria Karppinen, os. Peltovuo-ma), Antti Peltovuoma (Inkerin poika, s. 1920), Inkeri Peltovuoma (os. Sara, Kautokeinosta, s. 12.12.1894), Matti Peltovuoma (s. 16.7.1925)(komsiossa). Eturivissä vasemmalta: Juhani Nikodemus (s. 1919, k. välirauhan aikana), Jouni Aikio, Piera Peltovuoma, Niila Nokodemus. Kuva: Hilli Esa. / Museovirasto.

Vahingot nousemat rakennuksesta ja irtaimistosta yhteensä useampaan kymmeneentuhanteen markkaan. Koko palanut omaisuus oli vakuutettu vain 700 markasta. Vakuutussumman pienuuden ymmärtää, kun ottaa huomioon, että vakuutus oli otettu useita kymmeniä vuosia sitten eikä sitä oltu sen jälkeen lainkaan korotettu huolimatta, rahanarvon muuttu-misesta


Tuli lienee saanut alkunsa savupiipun halkeamasta välikaton täytteisiin päässeestä kipinästä. Mainittakoon, että rakennuksen palo aiheutti nel-jälle suurilukuiselle ja vähävaraiselle perheelle asunnon menetyksen. Perheet, luvultaan 14 henkeä, asuvat väliaikaisesti tallissa