Pentti Stoor

Nimismies


Peltovuomassa kylän pojat olivat tehneet viikonlopuksi kiljua ja päihtyneet. Juopoillehan tulee helposti erimielisyyksiä, joita joskus täytyy selvitellä käsirysyllä.

Oli lauantai-ilta ja Benhartin Manta soitti nimismiehelle ja pyysi tätä lä-hettämään poliisin rauhoittamaan rähisijöitä. ”Kohta ne tappavat toisi-aan.” Siihen nimismies vastasi vähän huonolla suomellaan: ”Anttakaa poikkien tapella, mie lähetän maanantaina polliisin laskemhaan ruuh-miit.”

Hetan sairausmajan pihalla 1930-luvulla. Maja sijaitsi samalla paikalla kuin myöhemmin ensimmäinen Hetan hotelli. Vas. B. Öhman, sairaus-majan johtaja Hilja Virnes ja rouva Öhman. Kuva: Orvo Öhman.

Ja toinen samanhenkinen suhtautuminen Enontekiöllä tavalliseen rikok-seen. Kitti-Hannes soitti, että Munavuomalta on löytynyt useamman po-ron teurastuspaikka, ja hän epäilee porovarkautta. ”Pitäis saaha poliisit tutkimaan syyllisiä.”

Siihen nimismies vastasi: ”Jos mie tulen ja tutkin ja saan selville vark-haan ja vien asian oikeutheen, niin tet sovitte keskenänne korvauksesta käräjätuvan porstuvassa, eikä tule tuomiota. Ottakaa itte selville varas ja sopikaa asia.”

Vallesmannin virkatalo v.1936. Kuva: Orvo Öhmannin albumista.

Ja kolmas tapaus, jolla hän protestoi paikallisten oikeuksien pol-kemista.


Olimme Orvon kanssa lähdössä kalaan Pahaan Kuruun ja kysyimme ni-mismiehen suhtautumista asiaan, jos rajamiehet vievät meidän kalaveh-keet. ”Kalastuskielto on kansallispuiston perustamisesta annetun lain vastainen asetus. Jos rajamiehet tai puistonvartija takavarikoivat verkot ja heittovavat, niin mie annan net teille käräjillä takaisin.” Sillä puheella me lähdimme pyytämään rautuja.

Muuten Öhmannilla on oma järvi Ahvenjärven eteläpuolella. Hän oli ke-väällä tulossa Muoniosta Puolitaipaleen kautta ensimmäiseen työpaik-kaansa Enontekiölle, kun poro putosi järven rantaporheisiin. Siitä alkaen järveä on kutsuttu "Öhmaninjärveksi".

Vilkkaimpana rajakaupan aikana Peltovuomasta, Nunnasesta ja Vuon-tisjärvestä toimitettiin meille nimismiehen naapuriin päivittäin kymmeniä lupalappuja, jotka piti ennen postiautoa tuloa käydä hakemassa kans-liasta. Saman päivän aikanakin saatoin käydä useamman kerran asioi-massa toimistossa ja aina, kun astuin sisään, Öhman kysyi:

- Kuka sinä olet ja mitä sulla asiaa?

Semmoinen nimismies meillä oli – vähän hajamielinen, mutta ehdotto-masti oikeuden mukainen ja aina enontekiöläisten puolella

Vallesmanni Bertil Öhman ja hänen virkahärkä. "Ajokas, niinko sanothiin. Sillä kuljettiin esim. Puolitaipaleen kautta Muoniossa talvikäräjillä. Ja myöhemmin mm. rajantarkastusmatkoja. Ei uskois että siinä on suoraan keskeltä Helsinkiä, Lapista lähes mitään aikaisemmin tietämätön mel-keen ummikko ruotsinkielinen ent. Huopalahden apulaisnimismies. Hän vietti koko uransa Enontekiöllä nimismiehenä. Hyvin näkkyy jo varhai-sessa vaiheessa "stadilainen" sopeutuneen paikallisiin oloihin." Teksti ja kuva: Orvo Öhman.