Laatokka no 230. 07.10.1943.

Norjalaisten porovarkaitten kanssa päästy sopimukseen


Kuten olemme jo kertoneet, tapahtui viime vuoden elokuussa Enonteki-ön käsivarressa huomattava porovarkaus. Aseistetut norjalaiset miehet, joitten joukossa oli mm. paikallisia poliisi viranomaisia, veivät rajan toi-selle puolelle noin 1.000 poroa. Joista suurimman osan omistivat poro-lappalainen Aslak Juuso ja hänen, poikansa Piera Juuso.

Heti varkauden jälkeen käytyjen neuvotteluiden tuloksena saatiin, vain 200 poroa takaisin. Viime viikolla olivat Lapin lääninhallituksen läänin-neuvos Nyholm sekä Enontekiön piirin nimismies Öhman jälleen neuvot-telemassa asiasta norjalaisten kanssa. Lääninneuvos Nyholmin antami-en tietojen mukaan onkin asiassa vihdoin päästy sopimukseen. Toistai-seksi hän ei kuitenkaan halunnut sanoa, suoritetaanko korvaus rahassa vai luovutetaanko asianomaisille takaisin heidän menettämänsä porot.

Labban lapinkylän poromiehiä Siilastuvan luona v. 1905.Henkilöt vas. Nils Labba, Jouni Labba, Tuomas Labba ja heidän renkinsä Ruotsin Kaaresuvannon puolelta muuttanut Aslak Juuso. Juusosta tuli myöhemmin Suomen Käsivarren ehkä tunnetuin poromies ja oman lapinkylän, Juuson eli Kaijukan kylän. Kuva: Museovirasto. / finna.fi

Kota Jehkastunturilla (Jeähkkash) Käsivarressa. Kuva: finna.fi