Suomen Kuvalehti 1934.

Lukijamme muistanevat ne reippaat kuvat, jotka Suomen Kuvalehteä vuosi takaperin kaunistivat, kun toht. Kaarina Kari muutamien toisten uskaliaitten naisten kanssa kävi tutkimassa tunturihiihdon mahdollisuuk-sia. Tänä vuonna toimeenpantiin ensimäiset tähän tutkimukseen perus-tuvat naisten hiihtokurssit Pallastunturilla, tulevan kesän matkailuohjel-man uutuuspaikassa.


Matkalle lähdettiin Marianpäivänä junalla Kaulirantaan. Sieltä ajettiin linja-autossa n. 6 tunnissa 200 km Muonioon. Täältä tapahtui loppumat-ka 28 km Pallasjärvelle poroilla kevyissä reissä ja paksuissa turkeissa.

Kartta paikasta, jonne retki lehtiin.

Juho Rauhala, joka retkikunnalle toi maitoa 16 km:n taipaleen takaa joka päivä.

Tällaisin vehkein matkasivat retke-ilijät Muonion kirkolla Pallasjärvel-le.

Perillä oltiin 8 päivää ja opittiin sinä aikana niin hyvin suksilla pysymisen taidot, että suuri osa teki poromatkan suksilla poron perässä. Oppilaat, luvultaan 15 ja niiden joukossa m.m. tri Kaarina Kari, tarkastaja Anni Collan ("old-president"), olivat ylen tyytyväisiä opettajiinsa, joina toimivat voimistelunopettajattaret Anna Lehtonen ja Maija Impola.

Perillä asuttiin metsänhoitaja Pakasmaan kaksikerroksisessa asuinra-kennuksessa, jossa on 4 huonetta ja iso pirtti. Metsänhoitajan äiti, pas-torska Pakasmaa oli oiva emäntä. Varmaankin hänellä on näihin aikoihin paljon puuhaa eväitten hankkimisessa ensi kesäkauden matkailijoillekin-sillä kaikki tavara on nyt lumen aikana vedettävä Pallasjärvelle.